Ranking van Piet Blokker
226 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 23-01-2022
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
29. Slobeend  ·  Spatula clypeata
30. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 12-03-2022
31. Krakeend  ·  Mareca strepera
32. Smient  ·  Mareca penelope
33. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
34. Pijlstaart  ·  Anas acuta
35. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

36. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

37. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
38. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
39. Fuut  ·  Podiceps cristatus
40. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

41. Holenduif  ·  Columba oenas
42. Houtduif  ·  Columba palumbus
43. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

44. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

45. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

46. Waterral  ·  Rallus aquaticus
47. Kwartelkoning  ·  Crex crex
48. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 05-04-2022
49. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 19-12-2021
50. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
51. Meerkoet  ·  Fulica atra

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

52. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 25-12-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

53. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

54. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
55. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

56. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
57. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
58. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
59. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
60. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
61. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

62. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
63. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

64. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

65. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
66. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

67. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

68. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

69. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
70. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
71. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
72. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
73. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
74. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

75. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 25-12-2019
76. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
77. Wulp  ·  Numenius arquata
78. Grutto  ·  Limosa limosa
79. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
80. Steenloper  ·  Arenaria interpres
81. Kanoet  ·  Calidris canutus
82. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
83. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
84. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
85. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
86. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
87. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
88. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
89. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
90. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
91. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
92. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
93. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
94. Witgat  ·  Tringa ochropus
95. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
96. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
97. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
98. Bosruiter  ·  Tringa glareola
99. Tureluur  ·  Tringa totanus
100. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
101. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
102. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

103. Alk  ·  Alca torda
104. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

105. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
106. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
107. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
108. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
109. Stormmeeuw  ·  Larus canus
110. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
111. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
112. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
113. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
114. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
115. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
116. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
117. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
118. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
119. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
120. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 05-07-2020
121. Visdief  ·  Sterna hirundo
122. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
123. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

124. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

125. Wespendief  ·  Pernis apivorus
126. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
127. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
128. Sperwer  ·  Accipiter nisus
129. Havik  ·  Accipiter gentilis
130. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
131. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
132. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

133. Ransuil  ·  Asio otus
134. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

135. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

136. Groene Specht  ·  Picus viridis
137. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

138. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
139. Smelleken  ·  Falco columbarius
140. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
141. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

142. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 14-05-2022
143. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 11-09-2021
144. Klapekster  ·  Lanius excubitor
145. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

146. Ekster  ·  Pica pica
147. Gaai  ·  Garrulus glandarius
148. Kauw  ·  Corvus monedula
149. Roek  ·  Corvus frugilegus
150. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
151. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
152. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

153. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

154. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
155. Koolmees  ·  Parus major
156. Matkop  ·  Poecile montanus
157. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

158. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

159. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
160. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

161. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
162. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
163. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
164. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

165. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

166. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

167. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
168. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
169. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
170. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
171. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

172. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
173. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
174. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
175. Grasmus  ·  Sylvia communis
176. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 29-10-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

177. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
178. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

179. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
180. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
181. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
182. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
183. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

184. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

185. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

186. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

187. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

188. Beflijster  ·  Turdus torquatus
189. Merel  ·  Turdus merula
190. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
191. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
192. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
193. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

194. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
195. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
196. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
197. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
198. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
199. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
200. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
201. Paapje  ·  Saxicola rubetra
202. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
203. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

204. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

205. Huismus  ·  Passer domesticus
206. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

207. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
208. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
209. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
210. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
211. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
212. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
213. Boompieper  ·  Anthus trivialis
214. Graspieper  ·  Anthus pratensis
215. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
216. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

217. Keep  ·  Fringilla montifringilla
218. Vink  ·  Fringilla coelebs
219. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
220. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
221. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
222. Groenling  ·  Chloris chloris
223. Kneu  ·  Linaria cannabina
224. Frater  ·  Linaria flavirostris
225. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
226. Putter  ·  Carduelis carduelis
227. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

228. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
229. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
230. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Piet Blokker met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Piet Blokker wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kleine Regenwulp405
Dougalls Stern408
Taigarietgans418
Roodstuitzwaluw430
Siberische Taling440
Klein Waterhoen450
Kleine Klapekster452
Kleine Trap461
Breedbekstrandloper473
Lachstern474
Siberische Tjiftjaf475
Orpheusspotvogel480
Kwartelkoning481
Poelruiter481
Roodmus481
Roodkopklauwier482
Bruine Boszanger483
Gestreepte Strandloper484
Frater491
Grote Burgemeester491

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Piet Blokker niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Purperreiger508
Steltkluut508
Vuurgoudhaan508
Kraanvogel507
Kuifmees507
Zwarte Mees507
Zwarte Specht507
Kerkuil505
Steenuil505
Grauwe Klauwier504
Middelste Bonte Specht504
Rode Wouw504
Roodhalsgans504
Kleine Bonte Specht502
Wielewaal502
Flamingo501
Kuifduiker501
Velduil500
Zomertortel500
Nachtzwaluw499

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Piet Blokker per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,3,4

20192
20201
20213
20224