Ranking van Piet Blokker
201 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
22. Krooneend  ·  Netta rufina
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
25. Topper  ·  Aythya marila
26. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
27. Slobeend  ·  Spatula clypeata
28. Krakeend  ·  Mareca strepera
29. Smient  ·  Mareca penelope
30. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
31. Pijlstaart  ·  Anas acuta
32. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

33. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

34. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
35. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
36. Fuut  ·  Podiceps cristatus
37. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

38. Holenduif  ·  Columba oenas
39. Houtduif  ·  Columba palumbus
40. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

41. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

42. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

43. Waterral  ·  Rallus aquaticus
44. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 19-12-2021
45. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
46. Meerkoet  ·  Fulica atra

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

47. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 25-12-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

48. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

49. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
50. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

51. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
52. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
53. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
54. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
55. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

56. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
57. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

58. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

59. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
60. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

61. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

62. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

63. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
64. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
65. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
66. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
67. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
68. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

69. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 25-12-2019
70. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
71. Wulp  ·  Numenius arquata
72. Grutto  ·  Limosa limosa
73. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
74. Steenloper  ·  Arenaria interpres
75. Kanoet  ·  Calidris canutus
76. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
77. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
78. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
79. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
80. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
81. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
82. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
83. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
84. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
85. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
86. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
87. Witgat  ·  Tringa ochropus
88. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
89. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
90. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
91. Bosruiter  ·  Tringa glareola
92. Tureluur  ·  Tringa totanus
93. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
94. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
95. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

96. Alk  ·  Alca torda
97. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

98. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
99. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
100. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
101. Stormmeeuw  ·  Larus canus
102. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
103. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
104. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
105. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
106. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
107. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
108. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
109. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
110. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
111. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
112. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 05-07-2020
113. Visdief  ·  Sterna hirundo
114. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
115. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

116. Wespendief  ·  Pernis apivorus
117. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
118. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
119. Sperwer  ·  Accipiter nisus
120. Havik  ·  Accipiter gentilis
121. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
122. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

123. Ransuil  ·  Asio otus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

124. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

125. Groene Specht  ·  Picus viridis
126. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

127. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
128. Smelleken  ·  Falco columbarius
129. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
130. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

131. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 11-09-2021
132. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

133. Ekster  ·  Pica pica
134. Gaai  ·  Garrulus glandarius
135. Kauw  ·  Corvus monedula
136. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
137. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
138. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

139. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

140. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
141. Koolmees  ·  Parus major
142. Matkop  ·  Poecile montanus
143. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

144. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

145. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
146. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

147. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
148. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
149. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

150. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

151. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

152. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
153. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
154. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
155. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
156. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

157. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
158. Grasmus  ·  Sylvia communis
159. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 29-10-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

160. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

161. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
162. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
163. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

164. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

165. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

166. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

167. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

168. Beflijster  ·  Turdus torquatus
169. Merel  ·  Turdus merula
170. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
171. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
172. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
173. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

174. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
175. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
176. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
177. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
178. Paapje  ·  Saxicola rubetra
179. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
180. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

181. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

182. Huismus  ·  Passer domesticus
183. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

184. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
185. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
186. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
187. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
188. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
189. Graspieper  ·  Anthus pratensis
190. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
191. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

192. Keep  ·  Fringilla montifringilla
193. Vink  ·  Fringilla coelebs
194. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
195. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
196. Groenling  ·  Chloris chloris
197. Kneu  ·  Linaria cannabina
198. Frater  ·  Linaria flavirostris
199. Putter  ·  Carduelis carduelis
200. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

201. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
202. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
203. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Piet Blokker met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Piet Blokker wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kleine Regenwulp401
Dougalls Stern404
Taigarietgans418
Kleine Klapekster447
Kleine Trap458
Siberische Tjiftjaf467
Breedbekstrandloper469
Lachstern470
Bruine Boszanger477
Poelruiter477
Gestreepte Strandloper478
Grote Burgemeester483
Noordse Kwikstaart485
Witbuikrotgans485
Engelse Kwikstaart486
Reuzenstern486
Frater487
Zwarte Rotgans487
Zwarte Ooievaar488
Alk489

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Piet Blokker niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Gekraagde Roodstaart503
Roek503
Boompieper502
Purperreiger502
Vuurgoudhaan502
Bosuil501
Braamsluiper501
Grauwe Vliegenvanger501
Steltkluut501
Visarend501
Kuifmees500
Sprinkhaanzanger500
Zwarte Mees500
Zwarte Specht500
Kerkuil499
Kraanvogel499
Nachtegaal499
Steenuil499
Tuinfluiter499
Grauwe Klauwier497

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Piet Blokker per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,3,0

20192
20201
20213