Ranking van Piet Blokker
252 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii 23-01-2022
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. Dwerggans  ·  Anser erythropus
16. IJseend  ·  Clangula hyemalis
17. Eider  ·  Somateria mollissima
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
31. Slobeend  ·  Spatula clypeata
32. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 12-03-2022
33. Krakeend  ·  Mareca strepera
34. Smient  ·  Mareca penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

38. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

39. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
40. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
41. Fuut  ·  Podiceps cristatus
42. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

43. Holenduif  ·  Columba oenas
44. Houtduif  ·  Columba palumbus
45. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

46. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

47. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

48. Waterral  ·  Rallus aquaticus
49. Kwartelkoning  ·  Crex crex
50. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 05-04-2022
51. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 19-12-2021
52. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
53. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

54. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

55. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 25-12-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

56. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

57. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
58. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

59. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
60. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
61. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
62. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
63. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
64. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
65. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
66. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

67. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
68. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

69. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

70. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
71. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

72. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

73. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

74. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
75. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
76. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
77. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
78. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
79. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

80. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 25-12-2019
81. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
82. Wulp  ·  Numenius arquata
83. Grutto  ·  Limosa limosa
84. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
85. Steenloper  ·  Arenaria interpres
86. Kanoet  ·  Calidris canutus
87. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
88. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
89. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
90. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
91. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
92. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
93. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
94. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
95. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 11-09-2021
96. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
97. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor 13-07-2022
98. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
99. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
100. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
101. Witgat  ·  Tringa ochropus
102. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
103. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
104. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
105. Bosruiter  ·  Tringa glareola
106. Tureluur  ·  Tringa totanus
107. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
108. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
109. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

110. Alk  ·  Alca torda
111. Kleine Alk  ·  Alle alle
112. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

113. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
114. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
115. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
116. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
117. Stormmeeuw  ·  Larus canus
118. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
119. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
120. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
121. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
122. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
123. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
124. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
125. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
126. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
127. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
128. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
129. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 05-07-2020
130. Visdief  ·  Sterna hirundo
131. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
132. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

133. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

134. Wespendief  ·  Pernis apivorus
135. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
136. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
137. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
138. Sperwer  ·  Accipiter nisus
139. Havik  ·  Accipiter gentilis
140. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
141. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
142. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

143. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

144. Ransuil  ·  Asio otus
145. Velduil  ·  Asio flammeus
146. Bosuil  ·  Strix aluco

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

147. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

148. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

149. Groene Specht  ·  Picus viridis
150. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
151. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

152. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
153. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
154. Smelleken  ·  Falco columbarius
155. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
156. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

157. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
158. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 14-05-2022
159. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 11-09-2021
160. Klapekster  ·  Lanius excubitor
161. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

162. Ekster  ·  Pica pica
163. Gaai  ·  Garrulus glandarius
164. Kauw  ·  Corvus monedula
165. Roek  ·  Corvus frugilegus
166. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
167. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
168. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

169. Goudhaan  ·  Regulus regulus
170. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

171. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
172. Koolmees  ·  Parus major
173. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
174. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
175. Matkop  ·  Poecile montanus
176. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

177. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

178. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
179. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
180. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

181. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
182. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
183. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
184. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

185. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

186. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

187. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
188. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
189. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
190. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
191. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
192. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

193. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
194. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
195. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
196. Grasmus  ·  Sylvia communis
197. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 29-10-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

198. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
199. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

200. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
201. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
202. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
203. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
204. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
205. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

206. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

207. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

208. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

209. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

210. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

211. Beflijster  ·  Turdus torquatus
212. Merel  ·  Turdus merula
213. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
214. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
215. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
216. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

217. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
218. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
219. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
220. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
221. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 09-10-2022
222. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
223. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
224. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
225. Paapje  ·  Saxicola rubetra
226. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
227. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

228. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

229. Huismus  ·  Passer domesticus
230. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

231. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
232. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
233. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
234. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
235. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
236. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
237. Boompieper  ·  Anthus trivialis
238. Graspieper  ·  Anthus pratensis
239. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
240. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

241. Keep  ·  Fringilla montifringilla
242. Vink  ·  Fringilla coelebs
243. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
244. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
245. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
246. Groenling  ·  Chloris chloris
247. Kneu  ·  Linaria cannabina
248. Frater  ·  Linaria flavirostris
249. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
250. Putter  ·  Carduelis carduelis
251. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

252. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
253. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
254. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
255. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 22-10-2022

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Piet Blokker met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Piet Blokker wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Purperkoet366
Turkestaanse Klauwier406
Kleine Regenwulp408
Dougalls Stern413
Taigarietgans420
Grote Franjepoot427
Roodstuitzwaluw433
Bonapartes Strandloper442
Waterrietzanger442
Siberische Taling445
Provençaalse Grasmus448
Klein Waterhoen455
Kleine Klapekster456
Kleine Trap465
Kleine Alk471
Breedbekstrandloper476
Ralreiger480
Siberische Tjiftjaf480
Graszanger481
Kwartelkoning485

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Piet Blokker niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Zwarte Specht515
Steltkluut514
Middelste Bonte Specht511
Rode Wouw511
Steenuil511
Flamingo509
Kuifduiker508
Wielewaal508
Nachtzwaluw506
Zomertortel505
Bladkoning504
Grote Karekiet503
Grote Zee-eend503
IJsduiker503
Pestvogel503
Draaihals502
Ruigpootbuizerd502
Kleine Jager501
Parelduiker501
Porseleinhoen501

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Piet Blokker per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,4,7

20192
20201
20214
20227