Ranking van Jan Keizer
303 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala 01-08-2023
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii 10-03-2024
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Grote Tafeleend  ·  Aythya valisineria 01-06-2024
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 12-03-2023
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 25-06-2023
31. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
32. Slobeend  ·  Spatula clypeata
33. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 27-04-2021
34. Bronskopeend  ·  Mareca falcata 16-04-2023
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
38. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
39. Pijlstaart  ·  Anas acuta
40. Wintertaling  ·  Anas crecca
41. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

42. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
43. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

44. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

45. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
46. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
47. Fuut  ·  Podiceps cristatus
48. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
49. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

50. Holenduif  ·  Columba oenas
51. Houtduif  ·  Columba palumbus
52. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
53. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 03-01-2024
54. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

55. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

56. Kuifkoekoek  ·  Clamator glandarius 23-05-2024
57. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

58. Waterral  ·  Rallus aquaticus
59. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
60. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 05-04-2022
61. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 16-12-2021
62. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
63. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

64. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

65. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
66. Parelduiker  ·  Gavia arctica
67. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

68. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
69. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

70. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
71. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
72. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
73. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
74. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
75. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
76. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
77. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

78. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
79. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

80. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

81. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 31-07-2021
82. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
83. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

84. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

85. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

86. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
87. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

88. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
89. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
90. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
91. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
92. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
93. Kievit  ·  Vanellus vanellus
94. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

95. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
96. Wulp  ·  Numenius arquata
97. Grutto  ·  Limosa limosa
98. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
99. Steenloper  ·  Arenaria interpres
100. Kanoet  ·  Calidris canutus
101. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
102. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
103. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
104. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
105. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
106. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
107. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
108. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
109. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
110. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor 10-07-2022
111. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
112. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
113. Witgat  ·  Tringa ochropus
114. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
115. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
116. Bosruiter  ·  Tringa glareola
117. Tureluur  ·  Tringa totanus
118. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
119. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

120. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 20-08-2020

alken  ·  Alcidae

121. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
122. Alk  ·  Alca torda
123. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

124. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus

meeuwen  ·  Laridae

125. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
126. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
127. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
128. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 01-05-2021
129. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
130. Stormmeeuw  ·  Larus canus
131. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 17-03-2023
132. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
133. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
134. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
135. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
136. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
137. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
138. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
139. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
140. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
141. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
142. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
143. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
144. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 29-06-2020
145. Visdief  ·  Sterna hirundo
146. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
147. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

148. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

149. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus
150. Wespendief  ·  Pernis apivorus
151. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
152. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
153. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 12-05-2021
154. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
155. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
156. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
157. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
158. Sperwer  ·  Accipiter nisus
159. Havik  ·  Accipiter gentilis
160. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
161. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
162. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
163. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

164. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

165. Steenuil  ·  Athene vidalii
166. Ransuil  ·  Asio otus
167. Velduil  ·  Asio flammeus
168. Bosuil  ·  Strix aluco
169. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

170. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

171. Bijeneter  ·  Merops apiaster

scharrelaars  ·  Coraciidae

172. Scharrelaar  ·  Coracias garrulus 21-08-2022

ijsvogels  ·  Alcedinidae

173. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

174. Groene Specht  ·  Picus viridis
175. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
176. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
177. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
178. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

179. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
180. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
181. Smelleken  ·  Falco columbarius
182. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
183. Giervalk  ·  Falco rusticolus 03-02-2024
184. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

185. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

186. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
187. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 14-05-2022
188. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

189. Ekster  ·  Pica pica
190. Gaai  ·  Garrulus glandarius
191. Kauw  ·  Corvus monedula
192. Roek  ·  Corvus frugilegus
193. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
194. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
195. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

196. Goudhaan  ·  Regulus regulus
197. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

198. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

199. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
200. Koolmees  ·  Parus major
201. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
202. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
203. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

204. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

205. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
206. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
207. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

208. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
209. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
210. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

211. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

212. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

213. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
214. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
215. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
216. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
217. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
218. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 22-05-2022
219. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
220. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
221. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
222. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 26-04-2021
223. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

224. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
225. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
226. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
227. Grasmus  ·  Sylvia communis
228. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 29-10-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

229. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
230. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

231. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
232. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
233. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
234. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
235. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
236. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
237. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus
238. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon 09-03-2024

graszangers  ·  Cisticolidae

239. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

240. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

241. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

242. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
243. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

244. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

245. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
246. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

247. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

248. Beflijster  ·  Turdus torquatus
249. Merel  ·  Turdus merula
250. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 04-12-2020
251. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
252. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
253. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
254. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

255. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 14-09-2020
256. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
257. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
258. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
259. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
260. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus
261. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 29-05-2022
262. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
263. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
264. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
265. Paapje  ·  Saxicola rubetra
266. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
267. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
268. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 02-11-2021

heggenmussen  ·  Prunellidae

269. Alpenheggenmus  ·  Prunella collaris 02-11-2022
270. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

271. Huismus  ·  Passer domesticus
272. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

273. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
274. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
275. Balkankwikstaart  ·  Motacilla feldegg 22-04-2020
276. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
277. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
278. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
279. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
280. Boompieper  ·  Anthus trivialis
281. Graspieper  ·  Anthus pratensis
282. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
283. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

284. Keep  ·  Fringilla montifringilla
285. Vink  ·  Fringilla coelebs
286. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
287. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
288. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
289. Groenling  ·  Chloris chloris
290. Kneu  ·  Linaria cannabina
291. Frater  ·  Linaria flavirostris
292. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
293. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
294. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
295. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
296. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
297. Putter  ·  Carduelis carduelis
298. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
299. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

300. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
301. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
302. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 16-05-2022
303. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
304. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
305. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
306. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 21-10-2022
307. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jan Keizer met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jan Keizer wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Balkankwikstaart210
Alpenheggenmus339
Geelbrauwgors339
Scharrelaar367
Kuifkoekoek369
Steenarend382
Zwartkopgors394
Purperkoet395
Zwartkoprietzanger395
Withalsvliegenvanger405
Rosse Waaierstaart417
Turkestaanse Klauwier419
Ringsnavelmeeuw423
Dougalls Stern433
Grote Franjepoot442
Bronskopeend443
Grauwe Fitis454
Ross' Meeuw459
Steppevorkstaartplevier462
Zwartkeellijster462

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jan Keizer niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kleine Zwaan542
Matkop541
Toendrarietgans536
Geelpootmeeuw533
Bokje532
Nachtzwaluw531
Draaihals530
Grauwe Franjepoot526
Kwak526
Kwartel524
Zwarte Rotgans524
Zwarte Wouw522
Dwerggans521
Noordse Kwikstaart521
Poelruiter521
Grote Jager511
Kwartelkoning507
Roodkopklauwier502
Kleine Alk499
Kuifleeuwerik496

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jan Keizer per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,8,9,5,6

20205
20218
20229
20235
20246