Ranking van Jan Keizer
297 soorten + 5 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala 01-08-2023
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii 10-03-2024
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
26. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 12-03-2023
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Topper  ·  Aythya marila
29. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 25-06-2023
30. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
31. Slobeend  ·  Spatula clypeata
32. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 27-04-2021
33. Bronskopeend  ·  Mareca falcata 16-04-2023
34. Krakeend  ·  Mareca strepera
35. Smient  ·  Mareca penelope
36. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca
40. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

41. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
42. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

43. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

44. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
45. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
46. Fuut  ·  Podiceps cristatus
47. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
48. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

49. Holenduif  ·  Columba oenas
50. Houtduif  ·  Columba palumbus
51. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
52. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 03-01-2024
53. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

54. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

55. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

56. Waterral  ·  Rallus aquaticus
57. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
58. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 05-04-2022
59. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 16-12-2021
60. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
61. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

62. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

63. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
64. Parelduiker  ·  Gavia arctica
65. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

66. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

67. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
68. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
69. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
70. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
71. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
72. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
73. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
74. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

75. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
76. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

77. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

78. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 23-06-2021
79. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
80. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

81. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

82. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

83. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
84. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

85. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
86. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
87. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
88. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
89. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
90. Kievit  ·  Vanellus vanellus
91. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

92. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
93. Wulp  ·  Numenius arquata
94. Grutto  ·  Limosa limosa
95. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
96. Steenloper  ·  Arenaria interpres
97. Kanoet  ·  Calidris canutus
98. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
99. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
100. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
101. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
102. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
103. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
104. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
105. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
106. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
107. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor 10-07-2022
108. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
109. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
110. Witgat  ·  Tringa ochropus
111. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
112. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
113. Bosruiter  ·  Tringa glareola
114. Tureluur  ·  Tringa totanus
115. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
116. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

117. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 20-08-2020

alken  ·  Alcidae

118. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
119. Alk  ·  Alca torda
120. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

121. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus

meeuwen  ·  Laridae

122. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
123. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
124. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
125. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 01-05-2021
126. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
127. Stormmeeuw  ·  Larus canus
128. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 17-03-2023
129. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
130. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
131. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
132. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
133. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
134. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
135. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
136. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
137. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
138. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
139. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
140. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
141. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 29-06-2020
142. Visdief  ·  Sterna hirundo
143. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
144. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

145. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

146. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus
147. Wespendief  ·  Pernis apivorus
148. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
149. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
150. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 12-05-2021
151. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
152. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
153. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
154. Sperwer  ·  Accipiter nisus
155. Havik  ·  Accipiter gentilis
156. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
157. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
158. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
159. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

160. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

161. Steenuil  ·  Athene vidalii
162. Ransuil  ·  Asio otus
163. Velduil  ·  Asio flammeus
164. Bosuil  ·  Strix aluco
165. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

166. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

scharrelaars  ·  Coraciidae

167. Scharrelaar  ·  Coracias garrulus 21-08-2022

ijsvogels  ·  Alcedinidae

168. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

169. Groene Specht  ·  Picus viridis
170. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
171. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
172. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
173. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

174. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
175. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
176. Smelleken  ·  Falco columbarius
177. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
178. Giervalk  ·  Falco rusticolus 03-02-2024
179. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

180. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

181. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
182. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 14-05-2022
183. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

184. Ekster  ·  Pica pica
185. Gaai  ·  Garrulus glandarius
186. Kauw  ·  Corvus monedula
187. Roek  ·  Corvus frugilegus
188. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
189. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
190. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

191. Goudhaan  ·  Regulus regulus
192. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

193. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

194. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
195. Koolmees  ·  Parus major
196. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
197. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
198. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

199. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

200. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
201. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
202. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

203. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
204. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
205. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

206. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

207. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

208. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
209. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
210. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
211. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
212. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
213. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 22-05-2022
214. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
215. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
216. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
217. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 26-04-2021
218. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

219. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
220. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
221. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
222. Grasmus  ·  Sylvia communis
223. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 29-10-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

224. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
225. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

226. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
227. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
228. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
229. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
230. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
231. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
232. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus
233. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon 09-03-2024

graszangers  ·  Cisticolidae

234. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

235. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

236. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

237. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
238. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

239. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

240. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
241. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

242. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

243. Beflijster  ·  Turdus torquatus
244. Merel  ·  Turdus merula
245. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 04-12-2020
246. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
247. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
248. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
249. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

250. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 14-09-2020
251. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
252. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
253. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
254. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
255. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus
256. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 29-05-2022
257. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
258. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
259. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
260. Paapje  ·  Saxicola rubetra
261. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
262. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
263. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 02-11-2021

heggenmussen  ·  Prunellidae

264. Alpenheggenmus  ·  Prunella collaris 02-11-2022
265. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

266. Huismus  ·  Passer domesticus
267. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

268. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
269. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
270. Balkankwikstaart  ·  Motacilla feldegg 22-04-2020
271. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
272. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
273. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
274. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
275. Boompieper  ·  Anthus trivialis
276. Graspieper  ·  Anthus pratensis
277. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
278. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

279. Keep  ·  Fringilla montifringilla
280. Vink  ·  Fringilla coelebs
281. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
282. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
283. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
284. Groenling  ·  Chloris chloris
285. Kneu  ·  Linaria cannabina
286. Frater  ·  Linaria flavirostris
287. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
288. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
289. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
290. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
291. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
292. Putter  ·  Carduelis carduelis
293. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
294. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

295. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
296. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
297. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 16-05-2022
298. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
299. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
300. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
301. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 21-10-2022
302. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jan Keizer met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jan Keizer wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Balkankwikstaart210
Geelbrauwgors336
Alpenheggenmus338
Scharrelaar358
Steenarend380
Purperkoet393
Zwartkopgors394
Withalsvliegenvanger405
Rosse Waaierstaart417
Turkestaanse Klauwier419
Dougalls Stern422
Ringsnavelmeeuw422
Bronskopeend441
Grote Franjepoot441
Grauwe Fitis451
Ross' Meeuw459
Steppevorkstaartplevier461
Woestijntapuit462
Zwartkeellijster462
Siberische Taling464

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jan Keizer niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kleine Zwaan540
Matkop538
Toendrarietgans536
Geelpootmeeuw532
Bokje530
Nachtzwaluw529
Zwarte Ooievaar528
Draaihals524
Grauwe Franjepoot524
Kwak523
Zwarte Rotgans523
Kwartel521
Dwerggans520
Grauwe Kiekendief520
Poelruiter518
Zwarte Wouw517
Noordse Kwikstaart516
Grote Jager511
Roodkopklauwier500
Kleine Alk499

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jan Keizer per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,8,9,5,4

20205
20218
20229
20235
20244