Ranking van Sander Smit
292 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. Dwerggans  ·  Anser erythropus
16. IJseend  ·  Clangula hyemalis
17. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 17-05-2018
18. Eider  ·  Somateria mollissima
19. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
20. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
21. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 25-12-2013
22. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
23. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
24. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
25. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
26. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
27. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
28. Krooneend  ·  Netta rufina
29. Tafeleend  ·  Aythya ferina
30. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
31. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
32. Topper  ·  Aythya marila
33. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
34. Slobeend  ·  Spatula clypeata
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca
40. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis 16-04-2014

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

41. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
42. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

43. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

44. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
45. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
46. Fuut  ·  Podiceps cristatus
47. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
48. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

49. Holenduif  ·  Columba oenas
50. Houtduif  ·  Columba palumbus
51. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
52. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 10-02-2010
53. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

54. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

55. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

56. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

57. Waterral  ·  Rallus aquaticus
58. Kwartelkoning  ·  Crex crex
59. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
60. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 20-09-2011
61. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
62. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

63. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

64. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 26-01-2015

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

65. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
66. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

67. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

68. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
69. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

70. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
71. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
72. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
73. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
74. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

75. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
76. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

77. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

78. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
79. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

80. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

81. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
82. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

83. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
84. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
85. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
86. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
87. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
88. Witstaartkievit  ·  Vanellus leucurus 27-04-2014
89. Kievit  ·  Vanellus vanellus
90. Kaspische Plevier  ·  Anarhynchus asiaticus 25-01-2014
91. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

92. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
93. Wulp  ·  Numenius arquata
94. Grutto  ·  Limosa limosa
95. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
96. Steenloper  ·  Arenaria interpres
97. Kanoet  ·  Calidris canutus
98. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
99. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
100. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
101. Taigastrandloper  ·  Calidris subminuta 24-10-2009
102. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
103. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
104. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
105. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
106. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
107. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 18-12-2013
108. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis 23-05-2011
109. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
110. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
111. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
112. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 01-05-2015
113. Witgat  ·  Tringa ochropus
114. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
115. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
116. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 20-12-2013
117. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
118. Bosruiter  ·  Tringa glareola
119. Tureluur  ·  Tringa totanus
120. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
121. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
122. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

123. Oosterse Vorkstaartplevier  ·  Glareola maldivarum 08-09-2014

alken  ·  Alcidae

124. Alk  ·  Alca torda
125. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

126. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

127. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
128. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
129. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
130. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
131. Stormmeeuw  ·  Larus canus
132. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
133. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
134. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
135. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
136. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
137. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
138. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
139. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
140. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
141. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
142. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
143. Visdief  ·  Sterna hirundo
144. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
145. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

146. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

147. Wespendief  ·  Pernis apivorus
148. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
149. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
150. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
151. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
152. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
153. Sperwer  ·  Accipiter nisus
154. Havik  ·  Accipiter gentilis
155. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
156. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
157. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
158. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
159. Buizerd  ·  Buteo buteo
160. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 25-12-2013

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

161. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

162. Sperweruil  ·  Surnia ulula 01-12-2013
163. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 30-12-2013
164. Ransuil  ·  Asio otus
165. Velduil  ·  Asio flammeus
166. Bosuil  ·  Strix aluco
167. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 15-01-2014

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

168. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

169. Draaihals  ·  Jynx torquilla
170. Groene Specht  ·  Picus viridis
171. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
172. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
173. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
174. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

175. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
176. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
177. Smelleken  ·  Falco columbarius
178. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
179. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

180. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

181. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 19-01-2014
182. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
183. Klapekster  ·  Lanius excubitor
184. Aziatische Klapekster  ·  Lanius lahtora 29-04-2014
185. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

186. Ekster  ·  Pica pica
187. Gaai  ·  Garrulus glandarius
188. Kauw  ·  Corvus monedula
189. Roek  ·  Corvus frugilegus
190. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
191. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
192. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

193. Goudhaan  ·  Regulus regulus
194. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

195. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
196. Koolmees  ·  Parus major
197. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
198. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
199. Matkop  ·  Poecile montanus
200. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

201. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

202. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
203. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
204. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata
205. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

206. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
207. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
208. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
209. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

210. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

211. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

212. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
213. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
214. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
215. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 01-06-2013
216. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

217. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
218. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
219. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
220. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
221. Grasmus  ·  Sylvia communis
222. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia iberiae 02-10-2014

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

223. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
224. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis 10-06-2010
225. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

226. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
227. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
228. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 10-10-2013
229. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
230. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
231. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
232. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus
233. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon 27-04-2020

pestvogels  ·  Bombycillidae

234. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

235. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

236. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

237. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

238. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
239. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

240. Beflijster  ·  Turdus torquatus
241. Merel  ·  Turdus merula
242. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
243. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
244. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
245. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
246. Roodborstlijster  ·  Turdus migratorius 27-04-2014

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

247. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 27-09-2013
248. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
249. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
250. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
251. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
252. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 10-04-2015
253. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
254. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
255. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
256. Paapje  ·  Saxicola rubetra
257. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
258. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
259. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 02-10-2014

heggenmussen  ·  Prunellidae

260. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

261. Huismus  ·  Passer domesticus
262. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

263. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
264. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
265. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
266. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
267. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
268. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
269. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
270. Boompieper  ·  Anthus trivialis
271. Graspieper  ·  Anthus pratensis
272. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
273. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
274. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

275. Keep  ·  Fringilla montifringilla
276. Vink  ·  Fringilla coelebs
277. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
278. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
279. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
280. Groenling  ·  Chloris chloris
281. Kneu  ·  Linaria cannabina
282. Frater  ·  Linaria flavirostris
283. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
284. Witbandkruisbek  ·  Loxia leucoptera 30-12-2013
285. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
286. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus 30-12-2013
287. Putter  ·  Carduelis carduelis
288. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

289. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
290. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
291. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
292. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
293. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
294. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 28-12-2009

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Sander Smit met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Sander Smit wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Roodborstlijster216
Oosterse Vorkstaartplevier292
Taigastrandloper302
Baltimoretroepiaal334
Aziatische Klapekster355
Westelijke Baardgrasmus359
Witstaartkievit363
Witbandkruisbek368
Dwerguil396
Amerikaanse Oeverloper397
Kaspische Plevier398
Sneeuwuil400
Izabeltapuit409
Rosse Waaierstaart411
Arendbuizerd418
Sperweruil418
Bruine Klauwier420
Taigarietgans420
Roodstuitzwaluw435
Bonapartes Strandloper443

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Sander Smit niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Steenuil515
Koereiger513
Rosse Franjepoot507
Kleine Jager505
Parelduiker503
Kwak502
Oehoe502
Europese Kanarie501
Kleine Burgemeester501
Waterspreeuw501
Humes Bladkoning500
Hop498
Woudaap498
Zwarte Zeekoet495
Dwerggors494
Bruine Boszanger492
Lachstern491
Grauwe Gors490
Grote Barmsijs489
Orpheusspotvogel488

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Sander Smit per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,0,11,10,3,0,0,1,0,1,0,0,0

20092
20102
20112
201311
201410
20153
20181
20201