Ranking van Sander Smit
295 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. Dwerggans  ·  Anser erythropus
16. IJseend  ·  Clangula hyemalis
17. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 17-05-2018
18. Eider  ·  Somateria mollissima
19. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
20. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
21. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 25-12-2013
22. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
23. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
24. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
25. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
26. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
27. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
28. Krooneend  ·  Netta rufina
29. Tafeleend  ·  Aythya ferina
30. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
31. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
32. Topper  ·  Aythya marila
33. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
34. Slobeend  ·  Spatula clypeata
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca
40. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis 16-04-2014

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

41. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
42. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

43. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

44. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
45. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
46. Fuut  ·  Podiceps cristatus
47. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
48. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

49. Holenduif  ·  Columba oenas
50. Houtduif  ·  Columba palumbus
51. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
52. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 10-02-2010
53. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

54. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

55. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus
56. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

57. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

58. Waterral  ·  Rallus aquaticus
59. Kwartelkoning  ·  Crex crex
60. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
61. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 20-09-2011
62. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
63. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

64. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

65. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 26-01-2015

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

66. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
67. Parelduiker  ·  Gavia arctica
68. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

69. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

70. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
71. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

72. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
73. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
74. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
75. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
76. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

77. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
78. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

79. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

80. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
81. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

82. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

83. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
84. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

85. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
86. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
87. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
88. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
89. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
90. Witstaartkievit  ·  Vanellus leucurus 27-04-2014
91. Kievit  ·  Vanellus vanellus
92. Kaspische Plevier  ·  Anarhynchus asiaticus 25-01-2014
93. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

94. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
95. Wulp  ·  Numenius arquata
96. Grutto  ·  Limosa limosa
97. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
98. Steenloper  ·  Arenaria interpres
99. Kanoet  ·  Calidris canutus
100. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
101. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
102. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
103. Taigastrandloper  ·  Calidris subminuta 24-10-2009
104. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
105. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
106. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
107. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
108. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
109. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 18-12-2013
110. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis 23-05-2011
111. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
112. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
113. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
114. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 01-05-2015
115. Witgat  ·  Tringa ochropus
116. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
117. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
118. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 20-12-2013
119. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
120. Bosruiter  ·  Tringa glareola
121. Tureluur  ·  Tringa totanus
122. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
123. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
124. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

125. Oosterse Vorkstaartplevier  ·  Glareola maldivarum 08-09-2014

alken  ·  Alcidae

126. Alk  ·  Alca torda
127. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

128. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
129. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

130. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
131. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
132. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
133. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
134. Stormmeeuw  ·  Larus canus
135. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
136. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
137. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
138. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
139. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
140. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
141. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
142. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
143. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
144. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
145. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
146. Visdief  ·  Sterna hirundo
147. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
148. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

149. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

150. Wespendief  ·  Pernis apivorus
151. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
152. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
153. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
154. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
155. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
156. Sperwer  ·  Accipiter nisus
157. Havik  ·  Accipiter gentilis
158. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
159. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
160. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
161. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
162. Buizerd  ·  Buteo buteo
163. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 25-12-2013

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

164. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

165. Sperweruil  ·  Surnia ulula 01-12-2013
166. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 30-12-2013
167. Ransuil  ·  Asio otus
168. Velduil  ·  Asio flammeus
169. Bosuil  ·  Strix aluco
170. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 15-01-2014

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

171. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

172. Draaihals  ·  Jynx torquilla
173. Groene Specht  ·  Picus viridis
174. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
175. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
176. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
177. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

178. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
179. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
180. Smelleken  ·  Falco columbarius
181. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
182. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

183. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

184. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 19-01-2014
185. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
186. Klapekster  ·  Lanius excubitor
187. Aziatische Klapekster  ·  Lanius lahtora 29-04-2014
188. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

189. Ekster  ·  Pica pica
190. Gaai  ·  Garrulus glandarius
191. Kauw  ·  Corvus monedula
192. Roek  ·  Corvus frugilegus
193. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
194. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
195. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

196. Goudhaan  ·  Regulus regulus
197. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

198. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
199. Koolmees  ·  Parus major
200. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
201. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
202. Matkop  ·  Poecile montanus
203. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

204. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

205. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
206. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
207. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata
208. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

209. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
210. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
211. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
212. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

213. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

214. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

215. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
216. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
217. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
218. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 01-06-2013
219. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

220. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
221. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
222. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
223. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
224. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia iberiae 02-10-2014
225. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

226. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
227. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis 10-06-2010
228. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

229. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
230. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
231. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 10-10-2013
232. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
233. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
234. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
235. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus
236. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon 27-04-2020

pestvogels  ·  Bombycillidae

237. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

238. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

239. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

240. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

241. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
242. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

243. Beflijster  ·  Turdus torquatus
244. Merel  ·  Turdus merula
245. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
246. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
247. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
248. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
249. Roodborstlijster  ·  Turdus migratorius 27-04-2014

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

250. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 27-09-2013
251. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
252. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
253. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
254. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
255. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 10-04-2015
256. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
257. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
258. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
259. Paapje  ·  Saxicola rubetra
260. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
261. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
262. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 02-10-2014

heggenmussen  ·  Prunellidae

263. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

264. Huismus  ·  Passer domesticus
265. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

266. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
267. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
268. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
269. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
270. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
271. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
272. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
273. Boompieper  ·  Anthus trivialis
274. Graspieper  ·  Anthus pratensis
275. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
276. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
277. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

278. Keep  ·  Fringilla montifringilla
279. Vink  ·  Fringilla coelebs
280. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
281. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
282. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
283. Groenling  ·  Chloris chloris
284. Kneu  ·  Linaria cannabina
285. Frater  ·  Linaria flavirostris
286. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
287. Witbandkruisbek  ·  Loxia leucoptera 30-12-2013
288. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
289. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus 30-12-2013
290. Putter  ·  Carduelis carduelis
291. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

292. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
293. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
294. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
295. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
296. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
297. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 28-12-2009

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Sander Smit met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Sander Smit wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Roodborstlijster218
Oosterse Vorkstaartplevier295
Taigastrandloper305
Baltimoretroepiaal339
Aziatische Klapekster358
Witstaartkievit366
Westelijke Baardgrasmus372
Witbandkruisbek372
Dwerguil400
Amerikaanse Oeverloper402
Kaspische Plevier405
Sneeuwuil405
Rosse Waaierstaart417
Arendbuizerd425
Sperweruil425
Bruine Klauwier426
Vale Gierzwaluw431
Roodstuitzwaluw442
Izabeltapuit445
Taigarietgans453

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Sander Smit niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Steenuil539
Koereiger538
Rosse Franjepoot527
Grote Barmsijs526
Kwak526
Hop525
Waterspreeuw525
Europese Kanarie524
Humes Bladkoning524
Oehoe524
Kleine Burgemeester521
Woudaap519
Zwarte Zeekoet518
Grauwe Gors516
Ringsnaveleend516
Dwerggors514
Graszanger511
Bruine Boszanger510
Lachstern508
Pallas' Boszanger507

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Sander Smit per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,0,11,10,3,0,0,1,0,1,0,0,0,0

20092
20102
20112
201311
201410
20153
20181
20201