Ranking van Raymond in het Veld
289 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. Dwerggans  ·  Anser erythropus
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 14-08-2015
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 13-02-2017
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 25-02-2017
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Krakeend  ·  Mareca strepera
35. Smient  ·  Mareca penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

41. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

51. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

53. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

54. Waterral  ·  Rallus aquaticus
55. Kwartelkoning  ·  Crex crex
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
58. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
59. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

60. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

61. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
62. Parelduiker  ·  Gavia arctica
63. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

64. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

65. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
66. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

67. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 17-10-2014

reigers  ·  Ardeidae

68. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
69. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
70. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
71. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
72. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
73. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
74. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
75. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

76. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
77. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

78. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

79. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

80. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

81. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
82. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

83. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
84. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
85. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
86. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
87. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
88. Kievit  ·  Vanellus vanellus
89. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

90. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
91. Wulp  ·  Numenius arquata
92. Grutto  ·  Limosa limosa
93. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
94. Steenloper  ·  Arenaria interpres
95. Kanoet  ·  Calidris canutus
96. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
97. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 10-09-2015
98. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
99. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
100. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
101. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
102. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
103. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
104. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
105. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
106. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
107. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
108. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
109. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
110. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 01-05-2015
111. Witgat  ·  Tringa ochropus
112. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
113. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
114. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 01-01-2014
115. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
116. Bosruiter  ·  Tringa glareola
117. Tureluur  ·  Tringa totanus
118. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
119. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
120. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

121. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
122. Alk  ·  Alca torda
123. Kleine Alk  ·  Alle alle
124. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

125. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
126. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

127. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
128. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
129. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
130. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
131. Stormmeeuw  ·  Larus canus
132. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
133. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
134. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
135. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
136. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
137. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
138. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
139. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
140. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
141. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
142. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
143. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
144. Visdief  ·  Sterna hirundo
145. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
146. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

147. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

148. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 24-08-2017
149. Wespendief  ·  Pernis apivorus
150. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
151. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
152. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
153. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
154. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
155. Sperwer  ·  Accipiter nisus
156. Havik  ·  Accipiter gentilis
157. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
158. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
159. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
160. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

161. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

162. Steenuil  ·  Athene vidalii
163. Ransuil  ·  Asio otus
164. Velduil  ·  Asio flammeus
165. Bosuil  ·  Strix aluco
166. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

167. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

168. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

169. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

170. Draaihals  ·  Jynx torquilla
171. Groene Specht  ·  Picus viridis
172. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
173. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
174. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
175. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

176. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
177. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
178. Smelleken  ·  Falco columbarius
179. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
180. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

181. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

182. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
183. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 22-08-2019
184. Klapekster  ·  Lanius excubitor
185. Aziatische Klapekster  ·  Lanius lahtora 16-10-2014

kraaien  ·  Corvidae

186. Ekster  ·  Pica pica
187. Gaai  ·  Garrulus glandarius
188. Kauw  ·  Corvus monedula
189. Roek  ·  Corvus frugilegus
190. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
191. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
192. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

193. Goudhaan  ·  Regulus regulus
194. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

195. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

196. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
197. Koolmees  ·  Parus major
198. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
199. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
200. Matkop  ·  Poecile montanus
201. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

202. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

203. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
204. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
205. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 22-03-1970

zwaluwen  ·  Hirundinidae

206. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
207. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
208. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

209. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

210. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

211. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
212. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
213. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
214. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
215. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

216. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
217. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
218. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
219. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

220. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
221. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
222. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

223. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
224. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
225. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
226. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
227. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
228. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
229. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

230. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

231. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

232. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
233. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

234. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

235. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
236. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

237. Beflijster  ·  Turdus torquatus
238. Merel  ·  Turdus merula
239. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 27-01-2018
240. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
241. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
242. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
243. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

244. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
245. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
246. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
247. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
248. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 13-03-2016
249. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 26-11-2017
250. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
251. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
252. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
253. Paapje  ·  Saxicola rubetra
254. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
255. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

256. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

257. Huismus  ·  Passer domesticus
258. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

259. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
260. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
261. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
262. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 07-05-2018
263. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
264. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
265. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
266. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
267. Boompieper  ·  Anthus trivialis
268. Graspieper  ·  Anthus pratensis
269. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
270. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

271. Keep  ·  Fringilla montifringilla
272. Vink  ·  Fringilla coelebs
273. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
274. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
275. Groenling  ·  Chloris chloris
276. Kneu  ·  Linaria cannabina
277. Frater  ·  Linaria flavirostris
278. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
279. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
280. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
281. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
282. Putter  ·  Carduelis carduelis
283. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
284. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

285. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
286. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
287. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
288. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
289. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Raymond in het Veld met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Raymond in het Veld wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje289
Witkeelkwikstaart340
Aziatische Klapekster356
Siberische Strandloper388
Amerikaanse Oeverloper400
Roze Pelikaan407
Turkestaanse Klauwier413
Roodkeelnachtegaal420
Taigarietgans429
Waterrietzanger450
Zwartkeellijster457
Kleine Topper470
Terekruiter471
Kleine Geelpootruiter473
Buffelkopeend476
Bijeneter480
Blauwstaart483
Taigaboomkruiper483
Breedbekstrandloper484
Grijze Wouw486

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Raymond in het Veld niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Dwergstern518
Kuifaalscholver518
Grote Zee-eend516
IJseend516
Strandleeuwerik516
Zwarte Wouw510
Waterspreeuw508
Bruine Boszanger500
IJsgors500
Roodmus496
Pallas' Boszanger494
Roodkopklauwier493
Graszanger492
Ralreiger492
Siberische Tjiftjaf491
Iberische Tjiftjaf488
Korhoen483
Middelste Jager481
Dwergaalscholver480
Griel479

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Raymond in het Veld per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,3,1,4,2,1,0,0,0,0

19701
20143
20153
20161
20174
20182
20191