Ranking van Raymond In het Veld
237 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 14-08-2015
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 13-02-2017
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 25-02-2017
29. Zomertaling  ·  Anas querquedula
30. Slobeend  ·  Anas clypeata
31. Krakeend  ·  Anas strepera
32. Smient  ·  Anas penelope
33. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
34. Pijlstaart  ·  Anas acuta
35. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

36. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
37. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

38. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

39. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
40. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
41. Fuut  ·  Podiceps cristatus
42. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
43. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

44. Holenduif  ·  Columba oenas
45. Houtduif  ·  Columba palumbus
46. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
47. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

48. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

49. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

50. Waterral  ·  Rallus aquaticus
51. Kwartelkoning  ·  Crex crex
52. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
53. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
54. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

55. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

56. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
57. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

58. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 17-10-2014

reigers  ·  Ardeidae

59. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
60. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
61. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
62. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
63. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
64. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

65. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
66. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

67. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

68. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

69. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

70. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
71. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

72. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
73. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
74. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
75. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
76. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
77. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

78. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
79. Wulp  ·  Numenius arquata
80. Grutto  ·  Limosa limosa
81. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
82. Steenloper  ·  Arenaria interpres
83. Kanoet  ·  Calidris canutus
84. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
85. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 10-09-2015
86. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
87. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
88. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
89. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
90. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
91. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
92. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
93. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
94. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
95. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 01-05-2015
96. Witgat  ·  Tringa ochropus
97. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
98. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
99. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 01-01-2014
100. Bosruiter  ·  Tringa glareola
101. Tureluur  ·  Tringa totanus
102. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
103. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
104. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

105. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
106. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
107. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
108. Stormmeeuw  ·  Larus canus
109. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
110. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
111. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
112. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
113. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
114. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
115. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
116. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
117. Visdief  ·  Sterna hirundo
118. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
119. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

120. Wespendief  ·  Pernis apivorus
121. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
122. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
123. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
124. Sperwer  ·  Accipiter nisus
125. Havik  ·  Accipiter gentilis
126. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
127. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
128. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
129. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

130. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

131. Steenuil  ·  Athene vidalii
132. Ransuil  ·  Asio otus
133. Velduil  ·  Asio flammeus
134. Bosuil  ·  Strix aluco
135. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 24-11-1987
136. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

137. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

138. Groene Specht  ·  Picus viridis
139. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
140. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
141. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

142. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
143. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
144. Smelleken  ·  Falco columbarius
145. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
146. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

147. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

148. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
149. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

150. Ekster  ·  Pica pica
151. Gaai  ·  Garrulus glandarius
152. Kauw  ·  Corvus monedula
153. Roek  ·  Corvus frugilegus
154. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
155. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
156. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

157. Goudhaan  ·  Regulus regulus
158. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

159. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
160. Koolmees  ·  Parus major
161. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
162. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
163. Matkop  ·  Poecile montanus
164. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

165. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

166. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
167. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
168. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 22-03-1970

zwaluwen  ·  Hirundinidae

169. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
170. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
171. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

172. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

173. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

174. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
175. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
176. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

177. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
178. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
179. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
180. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

181. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
182. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

183. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
184. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
185. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
186. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
187. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
188. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
189. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

190. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

191. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

192. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
193. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

194. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

195. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

196. Merel  ·  Turdus merula
197. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
198. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
199. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
200. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
201. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
202. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
203. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
204. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
205. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 13-03-2016
206. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
207. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
208. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
209. Paapje  ·  Saxicola rubetra
210. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
211. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

212. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

213. Huismus  ·  Passer domesticus
214. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

215. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
216. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
217. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
218. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
219. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
220. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
221. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
222. Boompieper  ·  Anthus trivialis
223. Graspieper  ·  Anthus pratensis
224. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
225. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

226. Keep  ·  Fringilla montifringilla
227. Vink  ·  Fringilla coelebs
228. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
229. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
230. Groenling  ·  Chloris chloris
231. Kneu  ·  Linaria cannabina
232. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
233. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
234. Putter  ·  Carduelis carduelis
235. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
236. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

237. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
238. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
239. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
240. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Raymond In het Veld met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Raymond In het Veld wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Waterrietzanger323
Siberische Strandloper326
Amerikaanse Oeverloper335
Roodkeelnachtegaal335
Roze Pelikaan337
Orpheusspotvogel349
Lachstern350
Breedbekstrandloper353
Kuifleeuwerik354
Buffelkopeend355
Witvleugelstern355
Kleine Geelpootruiter356
Roodpootvalk356
Taigaboomkruiper356
Dwerggors357
Grauwe Gors357
Kwartelkoning357
Rosse Franjepoot359
Oehoe360
Sneeuwgans360

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Raymond In het Veld niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Krooneend370
Toendrarietgans369
Visarend369
Paarse Strandloper368
Sneeuwgors367
Strandleeuwerik367
Beflijster366
Dwergmeeuw366
Frater366
Geelpootmeeuw366
Grote Burgemeester366
IJseend366
Roodkeelduiker366
Strandplevier366
Bladkoning365
Zeekoet365
Dwergstern364
Grote Zee-eend364
Middelste Bonte Specht364
Parelduiker364

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Raymond In het Veld per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,3,1,2

20172
20161
20153
20142
19871
19701

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.