Ranking van Raymond in het Veld
261 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
13. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
14. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
15. Kolgans  ·  Anser albifrons
16. Dwerggans  ·  Anser erythropus
17. Eider  ·  Somateria mollissima
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 14-08-2015
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 13-02-2017
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 25-02-2017
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Krakeend  ·  Mareca strepera
35. Smient  ·  Mareca penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

41. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

51. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

53. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

54. Waterral  ·  Rallus aquaticus
55. Kwartelkoning  ·  Crex crex
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

60. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
61. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

62. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 17-10-2014

reigers  ·  Ardeidae

63. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
64. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
65. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
66. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
67. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
68. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
69. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
70. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

71. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
72. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

73. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

74. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

75. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

76. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
77. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

78. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
79. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
80. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
81. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
82. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
83. Kievit  ·  Vanellus vanellus
84. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

85. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
86. Wulp  ·  Numenius arquata
87. Grutto  ·  Limosa limosa
88. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
89. Steenloper  ·  Arenaria interpres
90. Kanoet  ·  Calidris canutus
91. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
92. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 10-09-2015
93. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
94. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
95. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
96. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
97. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
98. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
99. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
100. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
101. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
102. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
103. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
104. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 01-05-2015
105. Witgat  ·  Tringa ochropus
106. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
107. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
108. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 01-01-2014
109. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
110. Bosruiter  ·  Tringa glareola
111. Tureluur  ·  Tringa totanus
112. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
113. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
114. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

115. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
116. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
117. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
118. Stormmeeuw  ·  Larus canus
119. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
120. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
121. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
122. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
123. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
124. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
125. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
126. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
127. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
128. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
129. Visdief  ·  Sterna hirundo
130. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
131. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

132. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

133. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 24-08-2017
134. Wespendief  ·  Pernis apivorus
135. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
136. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
137. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
138. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
139. Sperwer  ·  Accipiter nisus
140. Havik  ·  Accipiter gentilis
141. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
142. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
143. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
144. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

145. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

146. Steenuil  ·  Athene vidalii
147. Ransuil  ·  Asio otus
148. Velduil  ·  Asio flammeus
149. Bosuil  ·  Strix aluco
150. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 24-11-1987
151. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

152. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

153. Groene Specht  ·  Picus viridis
154. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
155. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
156. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
157. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

158. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
159. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
160. Smelleken  ·  Falco columbarius
161. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
162. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

163. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

164. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
165. Klapekster  ·  Lanius excubitor
166. Aziatische Klapekster  ·  Lanius lahtora 16-10-2014

kraaien  ·  Corvidae

167. Ekster  ·  Pica pica
168. Gaai  ·  Garrulus glandarius
169. Kauw  ·  Corvus monedula
170. Roek  ·  Corvus frugilegus
171. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
172. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
173. Schildraaf  ·  Corvus albus 16-07-2019
174. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

175. Goudhaan  ·  Regulus regulus
176. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

177. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
178. Koolmees  ·  Parus major
179. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
180. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
181. Matkop  ·  Poecile montanus
182. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

183. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

184. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
185. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
186. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 22-03-1970

zwaluwen  ·  Hirundinidae

187. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
188. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
189. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

190. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

191. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

192. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
193. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
194. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 19-04-2019
195. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

196. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
197. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
198. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
199. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

200. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
201. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

202. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
203. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
204. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
205. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
206. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
207. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
208. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

209. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

210. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

211. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
212. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

213. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

214. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

215. Beflijster  ·  Turdus torquatus
216. Merel  ·  Turdus merula
217. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 27-01-2018
218. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
219. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
220. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
221. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
222. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
223. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
224. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
225. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
226. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 13-03-2016
227. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 26-11-2017
228. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
229. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
230. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
231. Paapje  ·  Saxicola rubetra
232. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
233. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

234. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

235. Huismus  ·  Passer domesticus
236. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

237. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
238. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
239. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
240. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 07-05-2018
241. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
242. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
243. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
244. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
245. Boompieper  ·  Anthus trivialis
246. Graspieper  ·  Anthus pratensis
247. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
248. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

249. Keep  ·  Fringilla montifringilla
250. Vink  ·  Fringilla coelebs
251. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
252. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
253. Groenling  ·  Chloris chloris
254. Kneu  ·  Linaria cannabina
255. Frater  ·  Linaria flavirostris
256. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
257. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
258. Putter  ·  Carduelis carduelis
259. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
260. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

261. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
262. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
263. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
264. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Raymond in het Veld met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Raymond in het Veld wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Witkeelkwikstaart292
Aziatische Klapekster336
Siberische Strandloper350
Amerikaanse Oeverloper359
Roze Pelikaan360
Zwartkeellijster361
Waterrietzanger362
Roodkeelnachtegaal371
Taigarietgans373
Blauwstaart375
Kleine Topper377
Kuifleeuwerik380
Terekruiter380
Grijze Wouw382
Kleine Geelpootruiter391
Buffelkopeend393
Lachstern393
Sneeuwgans393
Breedbekstrandloper394
Ringsnaveleend394

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Raymond in het Veld niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bladkoning409
Paarse Strandloper409
Dwergstern408
Roodkeelduiker408
Sneeuwgors408
Grote Zee-eend407
IJseend407
Waterspreeuw407
Dwergmeeuw406
IJsduiker406
Strandleeuwerik406
Witoogeend406
Zeekoet406
Parelduiker405
Grote Burgemeester404
Kleine Burgemeester404
Draaihals403
Grote Jager403
Kleine Jager403
Grote Barmsijs402

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Raymond in het Veld per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,3,1,4,2,2

19701
19871
20143
20153
20161
20174
20182
20192

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.