Ranking van Thije De Jong
295 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 29-07-2020
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 01-01-2022
31. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
32. Slobeend  ·  Spatula clypeata
33. Krakeend  ·  Mareca strepera
34. Smient  ·  Mareca penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

38. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
39. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

40. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
43. Fuut  ·  Podiceps cristatus
44. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
45. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

46. Holenduif  ·  Columba oenas
47. Houtduif  ·  Columba palumbus
48. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
49. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 09-03-2019
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

51. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

53. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

54. Waterral  ·  Rallus aquaticus
55. Kwartelkoning  ·  Crex crex
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 08-04-2022
58. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
59. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

60. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

61. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
62. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

63. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
64. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

65. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 22-05-2020

reigers  ·  Ardeidae

66. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
67. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
68. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
69. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
70. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
71. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
72. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
73. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

74. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
75. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

76. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

77. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 06-08-2021
78. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
79. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

80. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

81. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
82. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

83. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
84. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
85. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
86. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
87. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
88. Kievit  ·  Vanellus vanellus
89. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

90. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 23-12-2019
91. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
92. Wulp  ·  Numenius arquata
93. Grutto  ·  Limosa limosa
94. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
95. Steenloper  ·  Arenaria interpres
96. Kanoet  ·  Calidris canutus
97. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
98. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
99. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
100. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 27-06-2021
101. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
102. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
103. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
104. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
105. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
106. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 29-07-2020
107. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
108. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
109. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
110. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
111. Witgat  ·  Tringa ochropus
112. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
113. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
114. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
115. Bosruiter  ·  Tringa glareola
116. Tureluur  ·  Tringa totanus
117. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
118. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
119. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

120. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 14-08-2020
121. Renvogel  ·  Cursorius cursor 24-10-2021

alken  ·  Alcidae

122. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
123. Alk  ·  Alca torda
124. Kleine Alk  ·  Alle alle
125. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

126. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
127. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

128. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
129. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
130. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
131. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
132. Stormmeeuw  ·  Larus canus
133. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
134. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
135. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
136. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
137. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
138. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
139. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
140. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
141. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
142. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
143. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
144. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
145. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
146. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 18-06-2020
147. Visdief  ·  Sterna hirundo
148. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
149. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

150. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

151. Wespendief  ·  Pernis apivorus
152. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
153. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
154. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
155. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
156. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
157. Sperwer  ·  Accipiter nisus
158. Havik  ·  Accipiter gentilis
159. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
160. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
161. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
162. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
163. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

164. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

165. Steenuil  ·  Athene vidalii
166. Ransuil  ·  Asio otus
167. Velduil  ·  Asio flammeus
168. Bosuil  ·  Strix aluco
169. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

170. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

171. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

172. Draaihals  ·  Jynx torquilla
173. Groene Specht  ·  Picus viridis
174. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
175. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
176. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
177. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

178. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
179. Smelleken  ·  Falco columbarius
180. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
181. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

182. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

183. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
184. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 23-10-2021
185. Klapekster  ·  Lanius excubitor
186. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

187. Ekster  ·  Pica pica
188. Gaai  ·  Garrulus glandarius
189. Kauw  ·  Corvus monedula
190. Roek  ·  Corvus frugilegus
191. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
192. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
193. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

194. Goudhaan  ·  Regulus regulus
195. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

196. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

197. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
198. Koolmees  ·  Parus major
199. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
200. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
201. Matkop  ·  Poecile montanus
202. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

203. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

204. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
205. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
206. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 18-02-2020
207. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

208. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
209. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
210. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

211. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

212. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

213. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
214. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
215. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
216. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
217. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
218. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
219. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
220. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
221. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 20-06-2020
222. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

223. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
224. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
225. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
226. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
227. Grasmus  ·  Sylvia communis
228. Sardijnse Grasmus  ·  Sylvia sarda 21-04-2021
229. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 29-10-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

230. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
231. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

232. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
233. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
234. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
235. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
236. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
237. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
238. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
239. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

240. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

241. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

242. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

243. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

244. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
245. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

246. Beflijster  ·  Turdus torquatus
247. Merel  ·  Turdus merula
248. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 31-12-2020
249. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
250. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
251. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
252. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

253. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
254. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
255. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
256. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
257. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 13-10-2020
258. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
259. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
260. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
261. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
262. Paapje  ·  Saxicola rubetra
263. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
264. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

265. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

266. Huismus  ·  Passer domesticus
267. Italiaanse Mus  ·  Passer italiae 22-05-2022
268. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

269. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
270. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
271. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
272. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
273. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
274. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
275. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
276. Boompieper  ·  Anthus trivialis
277. Graspieper  ·  Anthus pratensis
278. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
279. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

280. Keep  ·  Fringilla montifringilla
281. Vink  ·  Fringilla coelebs
282. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
283. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
284. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
285. Groenling  ·  Chloris chloris
286. Kneu  ·  Linaria cannabina
287. Frater  ·  Linaria flavirostris
288. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
289. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
290. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
291. Putter  ·  Carduelis carduelis
292. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
293. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

294. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
295. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
296. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
297. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
298. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
299. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thije De Jong met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thije De Jong wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Sardijnse Grasmus186
Renvogel246
Grote Vale Spotvogel279
Kleine Regenwulp404
Dougalls Stern407
Grauwe Fitis432
Waterrietzanger434
Bonapartes Strandloper437
Provençaalse Grasmus441
Sperwergrasmus444
Oosterse Tortel447
Koningseider448
Steppevorkstaartplevier449
Zwartkeellijster449
Klein Waterhoen450
Kleine Topper453
Struikrietzanger455
Ortolaan457
Dwergaalscholver461
Kleine Alk461

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thije De Jong niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

IJsduiker494
Waterspreeuw492
Grauwe Gors482
Orpheusspotvogel479
Roodpootvalk478
Graszanger474
Krekelzanger474
Ralreiger474
Ringsnaveleend474
Taigaboomkruiper472
Kleinst Waterhoen470
Sneeuwgans470
Middelste Jager469
Bijeneter467
Korhoen467
Griel466
Blonde Ruiter465
Buffelkopeend465
Notenkraker464
Amerikaanse Smient462

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thije De Jong per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,9,6,3

20193
20209
20216
20223