Ranking van Thije De Jong
290 soorten + 6 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 29-07-2020
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 01-01-2022
31. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
32. Slobeend  ·  Spatula clypeata
33. Krakeend  ·  Mareca strepera
34. Smient  ·  Mareca penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

38. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
39. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

40. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
43. Fuut  ·  Podiceps cristatus
44. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
45. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

46. Holenduif  ·  Columba oenas
47. Houtduif  ·  Columba palumbus
48. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
49. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 09-03-2019
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

51. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

53. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

54. Waterral  ·  Rallus aquaticus
55. Kwartelkoning  ·  Crex crex
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

60. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
61. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

62. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
63. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

64. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 22-05-2020

reigers  ·  Ardeidae

65. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
66. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
67. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
68. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
69. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
70. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
71. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
72. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

73. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
74. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

75. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

76. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 06-08-2021
77. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
78. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

79. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

80. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
81. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

82. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
83. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
84. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
85. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
86. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
87. Kievit  ·  Vanellus vanellus
88. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

89. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 23-12-2019
90. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
91. Wulp  ·  Numenius arquata
92. Grutto  ·  Limosa limosa
93. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
94. Steenloper  ·  Arenaria interpres
95. Kanoet  ·  Calidris canutus
96. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
97. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
98. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
99. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 27-06-2021
100. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
101. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
102. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
103. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
104. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
105. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 29-07-2020
106. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
107. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
108. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
109. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
110. Witgat  ·  Tringa ochropus
111. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
112. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
113. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
114. Bosruiter  ·  Tringa glareola
115. Tureluur  ·  Tringa totanus
116. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
117. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
118. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

119. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 14-08-2020
120. Renvogel  ·  Cursorius cursor 24-10-2021

alken  ·  Alcidae

121. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
122. Alk  ·  Alca torda
123. Kleine Alk  ·  Alle alle
124. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

125. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
126. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

127. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
128. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
129. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
130. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
131. Stormmeeuw  ·  Larus canus
132. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
133. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
134. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
135. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
136. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
137. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
138. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
139. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
140. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
141. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
142. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
143. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
144. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
145. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 18-06-2020
146. Visdief  ·  Sterna hirundo
147. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
148. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

149. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

150. Wespendief  ·  Pernis apivorus
151. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
152. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
153. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
154. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
155. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
156. Sperwer  ·  Accipiter nisus
157. Havik  ·  Accipiter gentilis
158. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
159. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
160. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
161. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
162. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

163. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

164. Steenuil  ·  Athene vidalii
165. Ransuil  ·  Asio otus
166. Velduil  ·  Asio flammeus
167. Bosuil  ·  Strix aluco
168. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

169. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

170. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

171. Draaihals  ·  Jynx torquilla
172. Groene Specht  ·  Picus viridis
173. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
174. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
175. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
176. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

177. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
178. Smelleken  ·  Falco columbarius
179. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
180. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

181. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

182. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
183. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 23-10-2021
184. Klapekster  ·  Lanius excubitor
185. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

186. Ekster  ·  Pica pica
187. Gaai  ·  Garrulus glandarius
188. Kauw  ·  Corvus monedula
189. Roek  ·  Corvus frugilegus
190. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
191. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
192. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

193. Goudhaan  ·  Regulus regulus
194. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

195. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

196. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
197. Koolmees  ·  Parus major
198. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
199. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
200. Matkop  ·  Poecile montanus
201. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

202. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

203. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
204. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
205. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 18-02-2020
206. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

207. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
208. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
209. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

210. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

211. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

212. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
213. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
214. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
215. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
216. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
217. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
218. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
219. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
220. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 20-06-2020
221. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

222. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
223. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
224. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
225. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
226. Grasmus  ·  Sylvia communis
227. Sardijnse Grasmus  ·  Sylvia sarda 21-04-2021
228. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 29-10-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

229. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
230. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

231. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
232. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
233. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
234. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
235. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
236. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
237. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
238. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

239. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

240. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

241. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

242. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

243. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
244. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

245. Beflijster  ·  Turdus torquatus
246. Merel  ·  Turdus merula
247. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 31-12-2020
248. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
249. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
250. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
251. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

252. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
253. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
254. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
255. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
256. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 13-10-2020
257. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
258. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
259. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
260. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
261. Paapje  ·  Saxicola rubetra
262. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
263. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

264. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

265. Huismus  ·  Passer domesticus
266. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

267. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
268. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
269. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
270. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
271. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
272. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
273. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
274. Boompieper  ·  Anthus trivialis
275. Graspieper  ·  Anthus pratensis
276. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
277. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

278. Keep  ·  Fringilla montifringilla
279. Vink  ·  Fringilla coelebs
280. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
281. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
282. Groenling  ·  Chloris chloris
283. Kneu  ·  Linaria cannabina
284. Frater  ·  Linaria flavirostris
285. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
286. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
287. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
288. Putter  ·  Carduelis carduelis
289. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
290. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

291. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
292. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
293. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
294. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
295. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
296. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thije De Jong met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thije De Jong wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Sardijnse Grasmus185
Renvogel246
Grote Vale Spotvogel277
Kleine Regenwulp401
Dougalls Stern404
Grauwe Fitis432
Waterrietzanger433
Bonapartes Strandloper435
Sperwergrasmus444
Koningseider446
Oosterse Tortel446
Zwartkeellijster448
Steppevorkstaartplevier449
Struikrietzanger450
Ortolaan454
Kleine Alk458
Iberische Tjiftjaf462
Kleine Vliegenvanger462
Blauwstaart464
Pallas' Boszanger464

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thije De Jong niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

IJsduiker489
Waterspreeuw489
Grauwe Gors476
Orpheusspotvogel473
Roodmus472
Ringsnaveleend471
Roodpootvalk470
Krekelzanger468
Ralreiger467
Taigaboomkruiper467
Middelste Jager466
Sneeuwgans466
Blonde Ruiter464
Buffelkopeend463
Graszanger463
Notenkraker462
Bijeneter461
Korhoen460
Roodkeelpieper460
Grote Kruisbek459

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thije De Jong per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,9,6,1

20193
20209
20216
20221