Ranking van Ralf van Hoof
292 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala 30-07-2023
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
4. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
5. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
6. Rotgans  ·  Branta bernicla
7. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
8. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
9. Brandgans  ·  Branta leucopsis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. Dwerggans  ·  Anser erythropus
16. IJseend  ·  Clangula hyemalis
17. Eider  ·  Somateria mollissima
18. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
19. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
20. Amerikaanse Zee-eend  ·  Melanitta americana 29-10-2022
21. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
22. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
23. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
24. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
25. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
26. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
27. Krooneend  ·  Netta rufina
28. Tafeleend  ·  Aythya ferina
29. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
30. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 28-03-2023
31. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
32. Topper  ·  Aythya marila
33. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 11-07-2023
34. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
35. Slobeend  ·  Spatula clypeata
36. Krakeend  ·  Mareca strepera
37. Smient  ·  Mareca penelope
38. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
39. Pijlstaart  ·  Anas acuta
40. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

41. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
42. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
43. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

44. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

45. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
46. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
47. Fuut  ·  Podiceps cristatus
48. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
49. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

50. Holenduif  ·  Columba oenas
51. Houtduif  ·  Columba palumbus
52. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
53. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

54. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

55. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus 27-10-2022
56. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

57. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

58. Waterral  ·  Rallus aquaticus
59. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
60. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 14-09-2022
61. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 18-12-2021
62. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
63. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

64. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

65. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
66. Parelduiker  ·  Gavia arctica
67. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

68. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

69. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
70. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

71. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
72. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

73. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
74. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
75. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
76. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
77. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
78. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
79. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
80. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
81. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

82. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
83. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

84. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

85. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 01-11-2021
86. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
87. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

88. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

89. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
90. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

91. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
92. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
93. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
94. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
95. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
96. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

97. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
98. Wulp  ·  Numenius arquata
99. Grutto  ·  Limosa limosa
100. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
101. Steenloper  ·  Arenaria interpres
102. Kanoet  ·  Calidris canutus
103. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
104. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
105. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
106. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
107. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
108. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
109. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
110. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
111. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
112. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
113. Witgat  ·  Tringa ochropus
114. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
115. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
116. Bosruiter  ·  Tringa glareola
117. Tureluur  ·  Tringa totanus
118. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
119. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
120. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

121. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 16-09-2022

alken  ·  Alcidae

122. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
123. Alk  ·  Alca torda
124. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

125. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
126. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
127. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

128. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
129. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
130. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
131. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
132. Stormmeeuw  ·  Larus canus
133. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 18-03-2023
134. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
135. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
136. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
137. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
138. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
139. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
140. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
141. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
142. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
143. Visdief  ·  Sterna hirundo
144. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
145. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

146. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

147. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus
148. Wespendief  ·  Pernis apivorus
149. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
150. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
151. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
152. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
153. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
154. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
155. Sperwer  ·  Accipiter nisus
156. Havik  ·  Accipiter gentilis
157. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
158. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
159. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
160. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
161. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

162. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

163. Steenuil  ·  Athene vidalii
164. Ransuil  ·  Asio otus
165. Velduil  ·  Asio flammeus
166. Bosuil  ·  Strix aluco
167. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

168. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

169. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

170. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

171. Draaihals  ·  Jynx torquilla
172. Groene Specht  ·  Picus viridis
173. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
174. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
175. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
176. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

177. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
178. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
179. Smelleken  ·  Falco columbarius
180. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
181. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

182. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

183. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
184. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

185. Ekster  ·  Pica pica
186. Gaai  ·  Garrulus glandarius
187. Kauw  ·  Corvus monedula
188. Roek  ·  Corvus frugilegus
189. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
190. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
191. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

192. Goudhaan  ·  Regulus regulus
193. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

194. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

195. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
196. Koolmees  ·  Parus major
197. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
198. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
199. Matkop  ·  Poecile montanus
200. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

201. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

202. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
203. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
204. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

205. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
206. Rotszwaluw  ·  Ptyonoprogne rupestris 26-11-2023
207. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
208. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

209. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

210. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

211. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
212. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
213. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
214. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 06-05-2022
215. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
216. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
217. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
218. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 20-05-2023
219. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

220. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
221. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
222. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
223. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

224. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
225. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

226. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
227. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
228. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
229. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
230. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
231. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
232. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

233. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

234. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

235. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

236. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
237. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

238. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

239. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

240. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

241. Beflijster  ·  Turdus torquatus
242. Merel  ·  Turdus merula
243. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
244. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
245. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
246. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

247. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
248. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
249. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
250. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
251. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
252. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 30-09-2022
253. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
254. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
255. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
256. Paapje  ·  Saxicola rubetra
257. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
258. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
259. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 25-10-2022

heggenmussen  ·  Prunellidae

260. Alpenheggenmus  ·  Prunella collaris 06-03-2023
261. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

262. Huismus  ·  Passer domesticus
263. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

264. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
265. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
266. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
267. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
268. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
269. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
270. Duinpieper  ·  Anthus campestris
271. Boompieper  ·  Anthus trivialis
272. Graspieper  ·  Anthus pratensis
273. Pacifische Waterpieper  ·  Anthus rubescens 08-02-2023
274. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
275. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

276. Keep  ·  Fringilla montifringilla
277. Vink  ·  Fringilla coelebs
278. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
279. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
280. Groenling  ·  Chloris chloris
281. Kneu  ·  Linaria cannabina
282. Frater  ·  Linaria flavirostris
283. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
284. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
285. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
286. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
287. Putter  ·  Carduelis carduelis
288. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
289. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

290. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
291. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
292. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
293. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
294. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
295. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ralf van Hoof met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ralf van Hoof wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Amerikaanse Zee-eend246
Pacifische Waterpieper276
Alpenheggenmus335
Purperkoet384
Vale Gierzwaluw423
Bonte Tapuit437
Steppevorkstaartplevier458
Bergfluiter461
Klein Waterhoen464
Duinpieper469
Noordse Pijlstormvogel469
Vaal Stormvogeltje469
Vale Gier474
Noordse Nachtegaal475
Struikrietzanger477
Kleine Topper478
Grauwe Pijlstormvogel481
Dwergaalscholver482
Korhoen485
Bijeneter486

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ralf van Hoof niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Reuzenstern516
Strandplevier515
Witwangstern515
Kleine Burgemeester513
Noordse Kwikstaart512
Gestreepte Strandloper507
Poelruiter505
Bruine Boszanger503
Roodmus501
Lachstern500
Roze Spreeuw498
Kleine Alk495
Kwartelkoning495
Roodkopklauwier495
Kuifleeuwerik490
Kleinst Waterhoen489
Breedbekstrandloper487
Kleine Vliegenvanger487
Krekelzanger487
Griel480

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ralf van Hoof per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,7,8

20212
20227
20238