Ranking van Ralf van Hoof
275 soorten + 5 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Amerikaanse Zee-eend  ·  Melanitta americana 29-10-2022
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
29. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 28-03-2023
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Krakeend  ·  Mareca strepera
35. Smient  ·  Mareca penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

42. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

52. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus 27-10-2022
54. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

55. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

56. Waterral  ·  Rallus aquaticus
57. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
58. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 14-09-2022
59. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 18-12-2021
60. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
61. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

62. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

63. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
64. Parelduiker  ·  Gavia arctica
65. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

66. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

67. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

68. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
69. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

70. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
71. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
72. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
73. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
74. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
75. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
76. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

77. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
78. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

79. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

80. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 01-11-2021
81. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
82. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

83. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

84. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
85. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

86. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
87. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
88. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
89. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
90. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

91. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
92. Wulp  ·  Numenius arquata
93. Grutto  ·  Limosa limosa
94. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
95. Steenloper  ·  Arenaria interpres
96. Kanoet  ·  Calidris canutus
97. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
98. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
99. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
100. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
101. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
102. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
103. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
104. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
105. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
106. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
107. Witgat  ·  Tringa ochropus
108. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
109. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
110. Bosruiter  ·  Tringa glareola
111. Tureluur  ·  Tringa totanus
112. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
113. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
114. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

115. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 16-09-2022

alken  ·  Alcidae

116. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
117. Alk  ·  Alca torda
118. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

119. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
120. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

121. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
122. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
123. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
124. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
125. Stormmeeuw  ·  Larus canus
126. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 18-03-2023
127. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
128. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
129. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
130. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
131. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
132. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
133. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
134. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
135. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
136. Visdief  ·  Sterna hirundo
137. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
138. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

139. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

140. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus
141. Wespendief  ·  Pernis apivorus
142. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
143. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
144. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
145. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
146. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
147. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
148. Sperwer  ·  Accipiter nisus
149. Havik  ·  Accipiter gentilis
150. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
151. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
152. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
153. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
154. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

155. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

156. Steenuil  ·  Athene vidalii
157. Ransuil  ·  Asio otus
158. Velduil  ·  Asio flammeus
159. Bosuil  ·  Strix aluco
160. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

161. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

162. Draaihals  ·  Jynx torquilla
163. Groene Specht  ·  Picus viridis
164. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
165. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
166. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
167. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

168. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
169. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
170. Smelleken  ·  Falco columbarius
171. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
172. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

173. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

174. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
175. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

176. Ekster  ·  Pica pica
177. Gaai  ·  Garrulus glandarius
178. Kauw  ·  Corvus monedula
179. Roek  ·  Corvus frugilegus
180. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
181. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
182. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

183. Goudhaan  ·  Regulus regulus
184. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

185. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

186. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
187. Koolmees  ·  Parus major
188. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
189. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
190. Matkop  ·  Poecile montanus
191. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

192. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

193. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
194. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
195. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

196. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
197. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
198. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

199. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

200. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

201. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
202. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
203. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
204. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 06-05-2022
205. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
206. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
207. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 20-05-2023
208. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
209. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

210. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
211. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
212. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
213. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

214. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
215. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

216. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
217. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
218. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
219. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
220. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
221. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

222. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

223. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
224. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

225. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

226. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

227. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

228. Beflijster  ·  Turdus torquatus
229. Merel  ·  Turdus merula
230. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
231. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
232. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
233. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

234. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
235. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
236. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
237. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
238. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
239. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 30-09-2022
240. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
241. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
242. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
243. Paapje  ·  Saxicola rubetra
244. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
245. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
246. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 25-10-2022

heggenmussen  ·  Prunellidae

247. Alpenheggenmus  ·  Prunella collaris 06-03-2023
248. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

249. Huismus  ·  Passer domesticus
250. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

251. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
252. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
253. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
254. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
255. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
256. Boompieper  ·  Anthus trivialis
257. Graspieper  ·  Anthus pratensis
258. Pacifische Waterpieper  ·  Anthus rubescens 08-02-2023
259. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
260. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

261. Keep  ·  Fringilla montifringilla
262. Vink  ·  Fringilla coelebs
263. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
264. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
265. Groenling  ·  Chloris chloris
266. Kneu  ·  Linaria cannabina
267. Frater  ·  Linaria flavirostris
268. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
269. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
270. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
271. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
272. Putter  ·  Carduelis carduelis
273. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
274. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

275. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
276. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
277. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
278. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
279. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
280. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ralf van Hoof met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ralf van Hoof wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Amerikaanse Zee-eend243
Purperkoet377
Vale Gierzwaluw410
Bonte Tapuit435
Steppevorkstaartplevier457
Vaal Stormvogeltje457
Bergfluiter458
Klein Waterhoen459
Noordse Nachtegaal465
Struikrietzanger469
Grauwe Pijlstormvogel471
Vale Gier471
Dwergaalscholver479
Blauwstaart482
Korhoen482
Taigaboomkruiper482
Grijze Wouw485
Buidelmees490
Siberische Tjiftjaf490
Ralreiger491

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ralf van Hoof niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Morinelplevier514
Pestvogel512
Strandplevier510
Witwangstern510
Kleine Burgemeester509
Kwak508
Reuzenstern508
Noordse Kwikstaart507
Woudaap505
Hop503
Gestreepte Strandloper502
Bruine Boszanger499
Poelruiter498
Lachstern495
Roze Spreeuw495
Kleine Alk492
Orpheusspotvogel492
Roodkopklauwier492
Roodmus492
Graszanger491

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ralf van Hoof per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,7,5

20212
20227
20235