Ranking van Ralf van Hoof
232 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
6. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. IJseend  ·  Clangula hyemalis
9. Eider  ·  Somateria mollissima
10. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
11. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
14. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
15. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
16. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
17. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
18. Krooneend  ·  Netta rufina
19. Tafeleend  ·  Aythya ferina
20. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
21. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
22. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
23. Slobeend  ·  Spatula clypeata
24. Krakeend  ·  Mareca strepera
25. Smient  ·  Mareca penelope
26. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
27. Pijlstaart  ·  Anas acuta
28. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

29. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
30. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

31. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

32. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
33. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
34. Fuut  ·  Podiceps cristatus
35. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
36. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

37. Holenduif  ·  Columba oenas
38. Houtduif  ·  Columba palumbus
39. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
40. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

41. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

42. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

43. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

44. Waterral  ·  Rallus aquaticus
45. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
46. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 14-09-2022
47. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 18-12-2021
48. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
49. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

50. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

51. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
52. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

53. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
54. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

55. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
56. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
57. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
58. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
59. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
60. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

61. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
62. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

63. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

64. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 01-11-2021
65. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
66. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

67. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

68. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

69. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
70. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
71. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
72. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
73. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

74. Wulp  ·  Numenius arquata
75. Grutto  ·  Limosa limosa
76. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
77. Steenloper  ·  Arenaria interpres
78. Kanoet  ·  Calidris canutus
79. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
80. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
81. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
82. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
83. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
84. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
85. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
86. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
87. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
88. Witgat  ·  Tringa ochropus
89. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
90. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
91. Bosruiter  ·  Tringa glareola
92. Tureluur  ·  Tringa totanus
93. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
94. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

95. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 16-09-2022

alken  ·  Alcidae

96. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
97. Alk  ·  Alca torda
98. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

99. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus

meeuwen  ·  Laridae

100. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
101. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
102. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
103. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
104. Stormmeeuw  ·  Larus canus
105. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
106. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
107. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
108. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
109. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
110. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
111. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
112. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
113. Visdief  ·  Sterna hirundo
114. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
115. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

116. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

117. Wespendief  ·  Pernis apivorus
118. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
119. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
120. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
121. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
122. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
123. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
124. Sperwer  ·  Accipiter nisus
125. Havik  ·  Accipiter gentilis
126. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
127. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
128. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
129. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
130. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

131. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

132. Steenuil  ·  Athene vidalii
133. Ransuil  ·  Asio otus
134. Bosuil  ·  Strix aluco
135. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

136. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

137. Groene Specht  ·  Picus viridis
138. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
139. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
140. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
141. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

142. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
143. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
144. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
145. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

146. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

147. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

148. Ekster  ·  Pica pica
149. Gaai  ·  Garrulus glandarius
150. Kauw  ·  Corvus monedula
151. Roek  ·  Corvus frugilegus
152. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
153. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
154. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

155. Goudhaan  ·  Regulus regulus
156. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

157. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
158. Koolmees  ·  Parus major
159. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
160. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
161. Matkop  ·  Poecile montanus
162. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

163. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

164. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
165. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
166. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

167. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
168. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
169. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

170. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

171. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

172. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
173. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 06-05-2022
174. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
175. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
176. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

177. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
178. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
179. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
180. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

181. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
182. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

183. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
184. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
185. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
186. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
187. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

188. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

189. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

190. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

191. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

192. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

193. Merel  ·  Turdus merula
194. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
195. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
196. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
197. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

198. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
199. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
200. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
201. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
202. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 30-09-2022
203. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
204. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
205. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
206. Paapje  ·  Saxicola rubetra
207. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
208. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

209. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

210. Huismus  ·  Passer domesticus
211. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

212. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
213. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
214. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
215. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
216. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
217. Boompieper  ·  Anthus trivialis
218. Graspieper  ·  Anthus pratensis
219. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
220. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

221. Keep  ·  Fringilla montifringilla
222. Vink  ·  Fringilla coelebs
223. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
224. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
225. Groenling  ·  Chloris chloris
226. Kneu  ·  Linaria cannabina
227. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
228. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
229. Putter  ·  Carduelis carduelis
230. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
231. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

232. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
233. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
234. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
235. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ralf van Hoof met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ralf van Hoof wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Purperkoet356
Bergfluiter448
Struikrietzanger459
Vale Gier461
Dwergaalscholver464
Ralreiger477
Steppekiekendief484
Zwarte Zeekoet485
IJsgors489
Witvleugelstern491
Roodpootvalk492
Kleine Barmsijs494
Europese Kanarie495
Slangenarend495
Waterspreeuw495
Engelse Kwikstaart496
Kleine Jager496
Kwartel496
Oehoe496
Alk497

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ralf van Hoof niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Regenwulp512
Wilde Zwaan512
Roerdomp511
Kleine Zwaan510
Steltkluut510
Houtsnip509
Beflijster508
Smelleken508
Topper507
Klapekster506
Roodhalsgans505
Velduil503
Morinelplevier502
Temmincks Strandloper501
Grote Karekiet500
Draaihals499
Pestvogel499
Dwerggans497
Reuzenstern497
Strandplevier497

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ralf van Hoof per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,4

20212
20224