Ranking van Frederik E. Morsink
279 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 23-09-2014
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
29. Slobeend  ·  Spatula clypeata
30. Krakeend  ·  Mareca strepera
31. Smient  ·  Mareca penelope
32. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana 23-09-2014
33. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
34. Pijlstaart  ·  Anas acuta
35. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

36. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
37. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
38. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

39. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

40. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
41. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
42. Fuut  ·  Podiceps cristatus
43. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

44. Holenduif  ·  Columba oenas
45. Houtduif  ·  Columba palumbus
46. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
47. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

48. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

49. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

50. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

51. Waterral  ·  Rallus aquaticus
52. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
53. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

54. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

55. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 26-01-2015

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

56. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

57. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus

stormvogels  ·  Procellariidae

58. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

59. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

60. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 16-09-2014

reigers  ·  Ardeidae

61. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
62. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
63. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 24-08-2017
64. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
65. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
66. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
67. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
68. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

69. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
70. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

71. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

72. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 28-02-2022
73. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
74. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

75. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

76. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

77. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
78. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

79. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
80. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
81. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva 23-09-2014
82. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
83. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
84. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
85. Kievit  ·  Vanellus vanellus
86. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

87. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
88. Wulp  ·  Numenius arquata
89. Grutto  ·  Limosa limosa
90. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
91. Steenloper  ·  Arenaria interpres
92. Kanoet  ·  Calidris canutus
93. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
94. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
95. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
96. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 15-08-2019
97. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
98. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
99. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
100. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
101. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
102. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
103. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
104. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
105. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 10-04-2015
106. Witgat  ·  Tringa ochropus
107. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
108. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
109. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 24-04-2015
110. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
111. Bosruiter  ·  Tringa glareola
112. Tureluur  ·  Tringa totanus
113. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
114. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
115. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

116. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
117. Alk  ·  Alca torda
118. Kleine Alk  ·  Alle alle
119. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

120. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
121. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

122. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
123. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
124. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
125. Stormmeeuw  ·  Larus canus
126. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
127. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
128. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
129. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
130. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
131. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
132. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
133. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
134. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
135. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
136. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
137. Visdief  ·  Sterna hirundo
138. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
139. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

140. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

141. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 11-11-2015
142. Wespendief  ·  Pernis apivorus
143. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
144. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 05-06-2015
145. Bastaardarend  ·  Clanga clanga 26-05-2018
146. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
147. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
148. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
149. Sperwer  ·  Accipiter nisus
150. Havik  ·  Accipiter gentilis
151. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
152. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
153. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
154. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
155. Buizerd  ·  Buteo buteo
156. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 28-10-2015

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

157. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

158. Sperweruil  ·  Surnia ulula 27-11-2013
159. Steenuil  ·  Athene vidalii
160. Ransuil  ·  Asio otus
161. Velduil  ·  Asio flammeus
162. Bosuil  ·  Strix aluco
163. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

164. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

165. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

166. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

167. Draaihals  ·  Jynx torquilla
168. Groene Specht  ·  Picus viridis
169. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
170. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
171. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
172. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

173. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
174. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
175. Smelleken  ·  Falco columbarius
176. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
177. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

178. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

179. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
180. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 21-11-2014
181. Klapekster  ·  Lanius excubitor
182. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

183. Ekster  ·  Pica pica
184. Gaai  ·  Garrulus glandarius
185. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
186. Kauw  ·  Corvus monedula
187. Roek  ·  Corvus frugilegus
188. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
189. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
190. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

191. Goudhaan  ·  Regulus regulus
192. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

193. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
194. Koolmees  ·  Parus major
195. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
196. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
197. Matkop  ·  Poecile montanus
198. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

199. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

200. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
201. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
202. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata
203. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

204. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
205. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
206. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
207. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

208. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

209. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

210. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
211. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
212. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
213. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 13-07-2013
214. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

215. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
216. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
217. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
218. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
219. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

220. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
221. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

222. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
223. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
224. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
225. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
226. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

227. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

228. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

229. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

230. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

231. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

232. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

233. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

234. Beflijster  ·  Turdus torquatus
235. Merel  ·  Turdus merula
236. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
237. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
238. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
239. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

240. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
241. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
242. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
243. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
244. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
245. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
246. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
247. Paapje  ·  Saxicola rubetra
248. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
249. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

250. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

251. Huismus  ·  Passer domesticus
252. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

253. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
254. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
255. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
256. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
257. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
258. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
259. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
260. Boompieper  ·  Anthus trivialis
261. Graspieper  ·  Anthus pratensis
262. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
263. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
264. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

265. Keep  ·  Fringilla montifringilla
266. Vink  ·  Fringilla coelebs
267. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
268. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
269. Groenling  ·  Chloris chloris
270. Kneu  ·  Linaria cannabina
271. Frater  ·  Linaria flavirostris
272. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
273. Witbandkruisbek  ·  Loxia leucoptera 11-04-2014
274. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
275. Putter  ·  Carduelis carduelis
276. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
277. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

278. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
279. Grijze Junco  ·  Junco hyemalis 09-04-2014
280. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
281. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Frederik E. Morsink met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Frederik E. Morsink wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje298
Witbandkruisbek370
Bastaardarend393
Amerikaanse Oeverloper400
Roze Pelikaan407
Turkestaanse Klauwier414
Papegaaiduiker418
Steltstrandloper418
Arendbuizerd421
Sperweruil423
Roodstuitzwaluw441
Aziatische Goudplevier454
Koningseider459
Noordse Stormvogel466
Sperwergrasmus469
Roodkeelpieper471
Kleine Trap473
Kleine Geelpootruiter474
Vale Gier474
Amerikaanse Smient476

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Frederik E. Morsink niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roodkeelduiker527
Toendrarietgans527
Drieteenmeeuw525
Kuifduiker523
Grote Zee-eend521
Zwarte Ooievaar521
Porseleinhoen516
Reuzenstern516
Parelduiker515
Grauwe Kiekendief514
Humes Bladkoning511
Woudaap511
Grauwe Gors509
Grote Barmsijs508
Zwarte Zeekoet508
Dwerggors507
Gestreepte Strandloper507
Bruine Boszanger503
IJsgors503
Ringsnaveleend502

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Frederik E. Morsink per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,7,6,0,1,1,1,0,0,1,0

20132
20147
20156
20171
20181
20191
20221