Ranking van Frederik E. Morsink
273 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 23-09-2014
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Topper  ·  Aythya marila
29. Zomertaling  ·  Anas querquedula
30. Slobeend  ·  Anas clypeata
31. Krakeend  ·  Anas strepera
32. Smient  ·  Anas penelope
33. Amerikaanse Smient  ·  Anas americana 23-09-2014
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

37. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
38. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
39. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

40. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
41. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
42. Fuut  ·  Podiceps cristatus
43. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

44. Holenduif  ·  Columba oenas
45. Houtduif  ·  Columba palumbus
46. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
47. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

48. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

49. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

50. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

51. Waterral  ·  Rallus aquaticus
52. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
53. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

54. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

55. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 26-01-2015

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

56. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

57. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus

stormvogels  ·  Procellariidae

58. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

59. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

60. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 16-09-2014

reigers  ·  Ardeidae

61. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
62. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
63. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 24-08-2017
64. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
65. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
66. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
67. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
68. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

69. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
70. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

71. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

72. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
73. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

74. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

75. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

76. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
77. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

78. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
79. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
80. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva 23-09-2014
81. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
82. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
83. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
84. Kievit  ·  Vanellus vanellus
85. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

86. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
87. Wulp  ·  Numenius arquata
88. Grutto  ·  Limosa limosa
89. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
90. Steenloper  ·  Arenaria interpres
91. Kanoet  ·  Calidris canutus
92. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
93. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
94. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
95. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
96. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
97. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
98. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
99. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
100. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
101. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
102. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
103. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 10-04-2015
104. Witgat  ·  Tringa ochropus
105. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
106. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
107. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 24-04-2015
108. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
109. Bosruiter  ·  Tringa glareola
110. Tureluur  ·  Tringa totanus
111. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
112. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
113. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

114. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
115. Alk  ·  Alca torda
116. Kleine Alk  ·  Alle alle
117. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

118. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
119. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

120. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
121. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
122. Stormmeeuw  ·  Larus canus
123. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
124. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
125. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
126. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
127. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
128. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
129. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
130. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
131. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
132. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
133. Visdief  ·  Sterna hirundo
134. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
135. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

136. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

137. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 11-11-2015
138. Wespendief  ·  Pernis apivorus
139. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
140. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 05-06-2015
141. Bastaardarend  ·  Aquila clanga 26-05-2018
142. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
143. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
144. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
145. Sperwer  ·  Accipiter nisus
146. Havik  ·  Accipiter gentilis
147. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
148. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
149. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
150. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
151. Buizerd  ·  Buteo buteo
152. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 28-10-2015

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

153. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

154. Sperweruil  ·  Surnia ulula 27-11-2013
155. Steenuil  ·  Athene vidalii
156. Ransuil  ·  Asio otus
157. Velduil  ·  Asio flammeus
158. Bosuil  ·  Strix aluco
159. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

160. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

161. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

162. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

163. Draaihals  ·  Jynx torquilla
164. Groene Specht  ·  Picus viridis
165. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
166. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
167. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
168. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

169. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
170. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
171. Smelleken  ·  Falco columbarius
172. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
173. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

174. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

175. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
176. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 21-11-2014
177. Klapekster  ·  Lanius excubitor
178. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

179. Ekster  ·  Pica pica
180. Gaai  ·  Garrulus glandarius
181. Kauw  ·  Corvus monedula
182. Roek  ·  Corvus frugilegus
183. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
184. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
185. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

186. Goudhaan  ·  Regulus regulus
187. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

188. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
189. Koolmees  ·  Parus major
190. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
191. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
192. Matkop  ·  Poecile montanus
193. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

194. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

195. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
196. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
197. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata
198. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

199. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
200. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
201. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
202. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

203. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

204. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

205. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
206. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
207. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
208. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 13-07-2013
209. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

210. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
211. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
212. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
213. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
214. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

215. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
216. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

217. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
218. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
219. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
220. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
221. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

222. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

223. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

224. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

225. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

226. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

227. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

228. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

229. Beflijster  ·  Turdus torquatus
230. Merel  ·  Turdus merula
231. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
232. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
233. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
234. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
235. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
236. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
237. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
238. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
239. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
240. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
241. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
242. Paapje  ·  Saxicola rubetra
243. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
244. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

245. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

246. Huismus  ·  Passer domesticus
247. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

248. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
249. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
250. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
251. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
252. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
253. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
254. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
255. Boompieper  ·  Anthus trivialis
256. Graspieper  ·  Anthus pratensis
257. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
258. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
259. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

260. Keep  ·  Fringilla montifringilla
261. Vink  ·  Fringilla coelebs
262. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
263. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
264. Groenling  ·  Chloris chloris
265. Kneu  ·  Linaria cannabina
266. Frater  ·  Linaria flavirostris
267. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
268. Witbandkruisbek  ·  Loxia leucoptera 11-04-2014
269. Putter  ·  Carduelis carduelis
270. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
271. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

272. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
273. Grijze Junco  ·  Junco hyemalis 09-04-2014
274. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
275. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Frederik E. Morsink met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Frederik E. Morsink wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje240
Papegaaiduiker265
Turkestaanse Klauwier286
Witbandkruisbek333
Amerikaanse Oeverloper349
Roodstuitzwaluw349
Kleine Trap351
Roze Pelikaan351
Aziatische Goudplevier356
Arendbuizerd359
Amerikaanse Smient360
Griel360
Koningseider363
Sperweruil364
Vale Gier364
Sperwergrasmus365
Graszanger367
Grijze Wouw368
Kuifleeuwerik369
Noordse Stormvogel369

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Frederik E. Morsink niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Toendrarietgans392
Kruisbek391
Kuifduiker390
Porseleinhoen390
Roodkeelduiker390
Dwergmeeuw388
Grote Zee-eend388
Drieteenmeeuw387
Flamingo387
Grauwe Kiekendief387
Parelduiker387
Grote Barmsijs385
Pontische Meeuw385
Reuzenstern385
Gestreepte Strandloper384
IJsgors384
Zwarte Ooievaar384
Zwarte Zeekoet382
Grote Kruisbek381
Dwerggors380

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Frederik E. Morsink per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,7,6,0,1,1

20132
20147
20156
20171
20181

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.