Ranking van Frederik E. Morsink
272 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 23-09-2014
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Topper  ·  Aythya marila
29. Zomertaling  ·  Anas querquedula
30. Slobeend  ·  Anas clypeata
31. Krakeend  ·  Anas strepera
32. Smient  ·  Anas penelope
33. Amerikaanse Smient  ·  Anas americana 23-09-2014
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

37. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
38. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
39. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

40. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
41. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
42. Fuut  ·  Podiceps cristatus
43. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

44. Holenduif  ·  Columba oenas
45. Houtduif  ·  Columba palumbus
46. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
47. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

48. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

49. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

50. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

51. Waterral  ·  Rallus aquaticus
52. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
53. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

54. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

55. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 26-01-2015

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

56. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

57. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus

stormvogels  ·  Procellariidae

58. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

59. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

60. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 16-09-2014

reigers  ·  Ardeidae

61. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
62. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
63. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 24-08-2017
64. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
65. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
66. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
67. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
68. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

69. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
70. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

71. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

72. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
73. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

74. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

75. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

76. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
77. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

78. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
79. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
80. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva 23-09-2014
81. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
82. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
83. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
84. Kievit  ·  Vanellus vanellus
85. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

86. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
87. Wulp  ·  Numenius arquata
88. Grutto  ·  Limosa limosa
89. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
90. Steenloper  ·  Arenaria interpres
91. Kanoet  ·  Calidris canutus
92. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
93. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
94. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
95. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
96. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
97. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
98. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
99. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
100. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
101. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
102. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
103. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 10-04-2015
104. Witgat  ·  Tringa ochropus
105. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
106. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
107. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 24-04-2015
108. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
109. Bosruiter  ·  Tringa glareola
110. Tureluur  ·  Tringa totanus
111. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
112. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
113. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

114. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
115. Alk  ·  Alca torda
116. Kleine Alk  ·  Alle alle
117. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

118. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
119. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

120. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
121. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
122. Stormmeeuw  ·  Larus canus
123. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
124. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
125. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
126. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
127. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
128. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
129. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
130. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
131. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
132. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
133. Visdief  ·  Sterna hirundo
134. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
135. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

136. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

137. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 11-11-2015
138. Wespendief  ·  Pernis apivorus
139. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
140. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 05-06-2015
141. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
142. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
143. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
144. Sperwer  ·  Accipiter nisus
145. Havik  ·  Accipiter gentilis
146. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
147. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
148. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
149. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
150. Buizerd  ·  Buteo buteo
151. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 28-10-2015

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

152. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

153. Sperweruil  ·  Surnia ulula 27-11-2013
154. Steenuil  ·  Athene vidalii
155. Ransuil  ·  Asio otus
156. Velduil  ·  Asio flammeus
157. Bosuil  ·  Strix aluco
158. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

159. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

160. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

161. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

162. Groene Specht  ·  Picus viridis
163. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
164. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
165. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
166. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

167. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
168. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
169. Smelleken  ·  Falco columbarius
170. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
171. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

172. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

173. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
174. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 21-11-2014
175. Klapekster  ·  Lanius excubitor
176. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

177. Ekster  ·  Pica pica
178. Gaai  ·  Garrulus glandarius
179. Kauw  ·  Corvus monedula
180. Roek  ·  Corvus frugilegus
181. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
182. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
183. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

184. Goudhaan  ·  Regulus regulus
185. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

186. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
187. Koolmees  ·  Parus major
188. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
189. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
190. Matkop  ·  Poecile montanus
191. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

192. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

193. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
194. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
195. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata
196. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

197. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
198. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
199. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
200. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

201. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

202. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

203. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
204. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
205. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
206. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 13-07-2013
207. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

208. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
209. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
210. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
211. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
212. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

213. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
214. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

215. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
216. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
217. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
218. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
219. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

220. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

221. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

222. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

223. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

224. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

225. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

226. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

227. Beflijster  ·  Turdus torquatus
228. Merel  ·  Turdus merula
229. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
230. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
231. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
232. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
233. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
234. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
235. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
236. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
237. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
238. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
239. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
240. Paapje  ·  Saxicola rubetra
241. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
242. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

243. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

244. Huismus  ·  Passer domesticus
245. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

246. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
247. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
248. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
249. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
250. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
251. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
252. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
253. Boompieper  ·  Anthus trivialis
254. Graspieper  ·  Anthus pratensis
255. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
256. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
257. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

258. Keep  ·  Fringilla montifringilla
259. Vink  ·  Fringilla coelebs
260. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
261. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
262. Groenling  ·  Chloris chloris
263. Kneu  ·  Linaria cannabina
264. Frater  ·  Linaria flavirostris
265. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
266. Witbandkruisbek  ·  Loxia leucoptera 11-04-2014
267. Putter  ·  Carduelis carduelis
268. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
269. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

270. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
271. Grijze Junco  ·  Junco hyemalis 09-04-2014
272. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
273. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Frederik E. Morsink met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Frederik E. Morsink wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje238
Papegaaiduiker263
Turkestaanse Klauwier282
Witbandkruisbek329
Amerikaanse Oeverloper344
Roodstuitzwaluw344
Roze Pelikaan345
Kleine Trap346
Aziatische Goudplevier349
Arendbuizerd350
Griel353
Amerikaanse Smient354
Sperwergrasmus354
Koningseider355
Vale Gier357
Sperweruil358
Graszanger359
Ralreiger359
Grijze Wouw362
Noordse Stormvogel362

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Frederik E. Morsink niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Toendrarietgans384
Kruisbek382
Kuifduiker382
Roodkeelduiker382
Porseleinhoen381
Drieteenmeeuw380
Dwergmeeuw380
Grote Zee-eend380
Flamingo379
Grauwe Kiekendief378
Parelduiker378
Pontische Meeuw378
Grote Barmsijs376
IJsgors376
Reuzenstern376
Gestreepte Strandloper375
Zwarte Ooievaar375
Draaihals374
Zwarte Zeekoet374
Grote Kruisbek372

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Frederik E. Morsink per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,7,6,0,1,0

20132
20147
20156
20171

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.