Ranking van Arjan Molenaar
289 soorten + 10 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 31-12-2019
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 31-03-2018
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 10-11-2016
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 14-12-2019
23. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
24. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
25. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
26. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
27. Krooneend  ·  Netta rufina
28. Tafeleend  ·  Aythya ferina
29. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 02-03-2019
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Siberische Taling  ·  Sibrionetta formosa 25-02-2017
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

40. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

42. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Alpengierzwaluw  ·  Tachymarptis melba 20-04-2019
53. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus 26-10-2019
54. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

55. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

56. Waterral  ·  Rallus aquaticus
57. Kwartelkoning  ·  Crex crex
58. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
59. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
60. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
61. Meerkoet  ·  Fulica atra

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

62. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 16-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

63. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
64. Parelduiker  ·  Gavia arctica
65. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

66. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

67. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
68. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

69. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 27-12-2019

reigers  ·  Ardeidae

70. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
71. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
72. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
73. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
74. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
75. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
76. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
77. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
78. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

79. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
80. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

81. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

82. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 06-06-2019
83. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
84. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

85. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

86. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

87. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
88. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

89. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
90. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
91. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica 01-05-2018
92. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
93. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
94. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
95. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 28-07-2018
96. Kievit  ·  Vanellus vanellus
97. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

98. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 24-12-2019
99. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
100. Wulp  ·  Numenius arquata
101. Grutto  ·  Limosa limosa
102. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
103. Steenloper  ·  Arenaria interpres
104. Kanoet  ·  Calidris canutus
105. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
106. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
107. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 15-08-2019
108. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
109. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
110. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
111. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
112. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
113. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 16-08-2019
114. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
115. Witgat  ·  Tringa ochropus
116. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
117. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
118. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 17-02-2018
119. Bosruiter  ·  Tringa glareola
120. Tureluur  ·  Tringa totanus
121. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
122. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
123. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

124. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 29-11-2017

alken  ·  Alcidae

125. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
126. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
127. Alk  ·  Alca torda
128. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

129. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
130. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

131. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
132. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
133. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 27-01-2018
134. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 16-03-2020
135. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
136. Stormmeeuw  ·  Larus canus
137. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
138. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
139. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
140. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
141. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
142. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
143. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
144. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
145. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
146. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
147. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
148. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
149. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
150. Visdief  ·  Sterna hirundo
151. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

152. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

153. Steppearend  ·  Aquila nipalensis 21-05-2020
154. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
155. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
156. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
157. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
158. Sperwer  ·  Accipiter nisus
159. Havik  ·  Accipiter gentilis
160. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
161. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
162. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
163. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

164. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

165. Steenuil  ·  Athene vidalii
166. Ransuil  ·  Asio otus
167. Velduil  ·  Asio flammeus
168. Bosuil  ·  Strix aluco
169. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

170. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

171. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

172. Draaihals  ·  Jynx torquilla
173. Groene Specht  ·  Picus viridis
174. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
175. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
176. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

177. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
178. Smelleken  ·  Falco columbarius
179. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
180. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

181. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

182. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
183. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

184. Ekster  ·  Pica pica
185. Gaai  ·  Garrulus glandarius
186. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 29-12-2018
187. Kauw  ·  Corvus monedula
188. Roek  ·  Corvus frugilegus
189. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
190. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
191. Schildraaf  ·  Corvus albus 27-12-2018
192. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

193. Goudhaan  ·  Regulus regulus
194. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

195. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

196. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
197. Koolmees  ·  Parus major
198. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
199. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
200. Matkop  ·  Poecile montanus
201. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

202. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

203. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
204. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
205. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 30-11-2019
206. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
207. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

208. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
209. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
210. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

211. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

212. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

213. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
214. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
215. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
216. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
217. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 27-04-2018
218. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

219. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
220. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
221. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
222. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

223. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
224. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

225. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
226. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
227. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
228. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 06-06-2020
229. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
230. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
231. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
232. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

233. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

234. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

235. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

236. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

237. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

238. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

239. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

240. Beflijster  ·  Turdus torquatus
241. Merel  ·  Turdus merula
242. Bruine Lijster  ·  Turdus eunomus 26-10-2019
243. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 02-04-2020
244. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
245. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
246. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
247. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

248. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
249. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
250. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
251. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
252. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
253. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
254. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
255. Paapje  ·  Saxicola rubetra
256. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
257. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 25-05-2020
258. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

259. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

260. Huismus  ·  Passer domesticus
261. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

262. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
263. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
264. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
265. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 12-05-2018
266. Balkankwikstaart  ·  Motacilla feldegg 09-05-2018
267. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
268. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
269. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
270. Amoerkwikstaart  ·  Motacilla leucopsis 27-05-2020
271. Duinpieper  ·  Anthus campestris
272. Boompieper  ·  Anthus trivialis
273. Graspieper  ·  Anthus pratensis
274. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
275. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
276. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

277. Keep  ·  Fringilla montifringilla
278. Vink  ·  Fringilla coelebs
279. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
280. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
281. Groenling  ·  Chloris chloris
282. Kneu  ·  Linaria cannabina
283. Frater  ·  Linaria flavirostris
284. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
285. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
286. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
287. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
288. Putter  ·  Carduelis carduelis
289. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
290. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

291. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
292. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
293. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
294. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 28-04-2018
295. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
296. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 27-02-2018
297. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
298. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
299. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Arjan Molenaar met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Arjan Molenaar wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bruine Lijster212
Alaskastrandloper225
Alpengierzwaluw251
Kalanderleeuwerik265
Witkeelkwikstaart305
Vale Gierzwaluw308
Franklins Meeuw312
Cirlgors326
Dwergaalscholver337
Papegaaiduiker345
Kleine Regenwulp349
Bosgors358
Siberische Taling370
Steltstrandloper376
Amerikaanse Goudplevier383
Zwartkeellijster383
Waterrietzanger385
Witstuitbarmsijs391
Ross' Meeuw393
Witkopgors397

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Arjan Molenaar niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Zwarte Specht444
Kraanvogel441
Roodhalsgans440
Wespendief440
Noordse Stern439
Grauwe Franjepoot438
Drieteenmeeuw436
Nachtzwaluw436
Witoogeend434
Roodkopklauwier432
Roodmus432
Poelruiter430
Rosse Franjepoot430
Roodpootvalk429
Roze Spreeuw427
Gestreepte Strandloper426
Zwarte Wouw426
Krekelzanger425
Slangenarend424
Blonde Ruiter423

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Arjan Molenaar per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,12,14,6

20161
20172
201812
201914
20206