Ranking van Arjan Molenaar
282 soorten + 10 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 31-12-2019
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 31-03-2018
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 10-11-2016
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 14-12-2019
23. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
24. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
25. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
26. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
27. Krooneend  ·  Netta rufina
28. Tafeleend  ·  Aythya ferina
29. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 02-03-2019
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Siberische Taling  ·  Sibrionetta formosa 25-02-2017
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

40. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

42. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus 26-10-2019
53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
58. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
59. Meerkoet  ·  Fulica atra

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

60. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 16-02-2019
61. Grote Trap  ·  Otis tarda 30-12-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

62. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
63. Parelduiker  ·  Gavia arctica
64. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

65. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

66. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
67. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

68. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 27-12-2019

reigers  ·  Ardeidae

69. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
70. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
71. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
72. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
73. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
74. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
75. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
76. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
77. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

78. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
79. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

80. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

81. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 06-06-2019
82. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
83. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

84. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

85. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

86. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
87. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

88. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
89. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
90. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica 01-05-2018
91. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
92. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
93. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
94. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 28-07-2018
95. Kievit  ·  Vanellus vanellus
96. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

97. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 24-12-2019
98. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
99. Wulp  ·  Numenius arquata
100. Grutto  ·  Limosa limosa
101. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
102. Steenloper  ·  Arenaria interpres
103. Kanoet  ·  Calidris canutus
104. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
105. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
106. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 15-08-2019
107. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
108. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
109. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
110. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
111. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
112. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 16-08-2019
113. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
114. Witgat  ·  Tringa ochropus
115. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
116. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
117. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 17-02-2018
118. Bosruiter  ·  Tringa glareola
119. Tureluur  ·  Tringa totanus
120. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
121. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
122. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

123. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 29-11-2017

alken  ·  Alcidae

124. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
125. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
126. Alk  ·  Alca torda
127. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

128. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
129. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

130. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
131. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
132. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 27-01-2018
133. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 16-03-2020
134. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
135. Stormmeeuw  ·  Larus canus
136. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
137. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
138. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
139. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
140. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
141. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
142. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
143. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
144. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
145. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
146. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
147. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
148. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
149. Visdief  ·  Sterna hirundo
150. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

151. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

152. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
153. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
154. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
155. Sperwer  ·  Accipiter nisus
156. Havik  ·  Accipiter gentilis
157. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
158. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
159. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
160. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

161. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

162. Steenuil  ·  Athene vidalii
163. Ransuil  ·  Asio otus
164. Velduil  ·  Asio flammeus
165. Bosuil  ·  Strix aluco
166. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

167. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

168. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

169. Draaihals  ·  Jynx torquilla
170. Groene Specht  ·  Picus viridis
171. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
172. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
173. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

174. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
175. Smelleken  ·  Falco columbarius
176. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
177. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

178. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

179. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
180. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

181. Ekster  ·  Pica pica
182. Gaai  ·  Garrulus glandarius
183. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 29-12-2018
184. Kauw  ·  Corvus monedula
185. Roek  ·  Corvus frugilegus
186. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
187. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
188. Schildraaf  ·  Corvus albus 27-12-2018
189. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

190. Goudhaan  ·  Regulus regulus
191. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

192. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

193. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
194. Koolmees  ·  Parus major
195. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
196. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
197. Matkop  ·  Poecile montanus
198. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

199. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

200. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
201. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
202. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 30-11-2019
203. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
204. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

205. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
206. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
207. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

208. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

209. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

210. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
211. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
212. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
213. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
214. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 27-04-2018
215. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

216. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
217. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
218. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
219. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

220. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
221. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

222. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
223. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
224. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
225. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
226. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
227. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
228. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

229. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

230. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

231. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

232. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

233. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

234. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

235. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

236. Beflijster  ·  Turdus torquatus
237. Merel  ·  Turdus merula
238. Bruine Lijster  ·  Turdus eunomus 26-10-2019
239. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
240. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
241. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
242. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

243. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
244. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
245. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
246. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
247. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
248. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
249. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
250. Paapje  ·  Saxicola rubetra
251. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
252. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

253. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

254. Huismus  ·  Passer domesticus
255. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

256. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
257. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
258. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
259. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 12-05-2018
260. Balkankwikstaart  ·  Motacilla feldegg 09-05-2018
261. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
262. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
263. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
264. Duinpieper  ·  Anthus campestris
265. Boompieper  ·  Anthus trivialis
266. Graspieper  ·  Anthus pratensis
267. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
268. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
269. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

270. Keep  ·  Fringilla montifringilla
271. Vink  ·  Fringilla coelebs
272. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
273. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
274. Groenling  ·  Chloris chloris
275. Kneu  ·  Linaria cannabina
276. Frater  ·  Linaria flavirostris
277. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
278. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
279. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
280. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
281. Putter  ·  Carduelis carduelis
282. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
283. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

284. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
285. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
286. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
287. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 28-04-2018
288. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
289. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 27-02-2018
290. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
291. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
292. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Arjan Molenaar met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Arjan Molenaar wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bruine Lijster209
Alaskastrandloper219
Kalanderleeuwerik260
Witkeelkwikstaart304
Cirlgors321
Dwergaalscholver332
Kleine Regenwulp332
Papegaaiduiker340
Bosgors351
Siberische Taling366
Steltstrandloper370
Amerikaanse Goudplevier377
Waterrietzanger380
Witstuitbarmsijs388
Ross' Meeuw389
Duinpieper392
Griel392
Siberische Tjiftjaf392
Witkopgors392
Steppevorkstaartplevier397

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Arjan Molenaar niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roodhalsgans430
Zwarte Specht430
Kraanvogel428
Wespendief428
Grauwe Franjepoot427
Drieteenmeeuw426
Nachtzwaluw426
Noordse Stern426
Witoogeend423
Rosse Franjepoot421
Steppekiekendief421
Poelruiter418
Roodmus418
Roodpootvalk418
Gestreepte Strandloper416
Middelste Jager416
Zwarte Wouw416
Roodkopklauwier415
Roze Spreeuw415
Taigaboomkruiper415

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Arjan Molenaar per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,12,14,1

20161
20172
201812
201914
20201