Ranking van Matthew Sprangers
270 soorten + 7 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii 11-01-2020
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 12-02-2018
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 11-01-2020
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
29. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 07-11-2019
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Krakeend  ·  Mareca strepera
35. Smient  ·  Mareca penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

41. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 27-01-2019
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

52. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

60. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 11-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

61. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
62. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

63. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

64. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
65. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
66. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
67. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
68. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
69. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
70. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
71. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

72. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
73. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

74. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

75. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
76. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

77. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

78. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
79. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

80. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
81. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
82. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
83. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
84. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
85. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
86. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

87. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 25-12-2019
88. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
89. Wulp  ·  Numenius arquata
90. Grutto  ·  Limosa limosa
91. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
92. Steenloper  ·  Arenaria interpres
93. Kanoet  ·  Calidris canutus
94. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
95. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
96. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 19-08-2019
97. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
98. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
99. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
100. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
101. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
102. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
103. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
104. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
105. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
106. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
107. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
108. Witgat  ·  Tringa ochropus
109. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
110. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
111. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 10-07-2020
112. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
113. Bosruiter  ·  Tringa glareola
114. Tureluur  ·  Tringa totanus
115. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
116. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
117. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

118. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 20-08-2020

alken  ·  Alcidae

119. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
120. Alk  ·  Alca torda
121. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

122. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
123. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

124. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
125. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
126. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
127. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
128. Stormmeeuw  ·  Larus canus
129. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
130. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
131. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
132. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
133. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
134. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
135. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
136. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
137. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
138. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
139. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
140. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 10-07-2020
141. Visdief  ·  Sterna hirundo
142. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
143. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

144. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

145. Wespendief  ·  Pernis apivorus
146. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
147. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
148. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
149. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
150. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
151. Sperwer  ·  Accipiter nisus
152. Havik  ·  Accipiter gentilis
153. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
154. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
155. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
156. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

157. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

158. Steenuil  ·  Athene vidalii
159. Ransuil  ·  Asio otus
160. Velduil  ·  Asio flammeus
161. Bosuil  ·  Strix aluco
162. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

163. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

164. Draaihals  ·  Jynx torquilla
165. Groene Specht  ·  Picus viridis
166. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
167. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
168. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
169. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

170. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
171. Smelleken  ·  Falco columbarius
172. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
173. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

174. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

175. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
176. Klapekster  ·  Lanius excubitor
177. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

178. Ekster  ·  Pica pica
179. Gaai  ·  Garrulus glandarius
180. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 27-11-2018
181. Kauw  ·  Corvus monedula
182. Roek  ·  Corvus frugilegus
183. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
184. Schildraaf  ·  Corvus albus 30-05-2019
185. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

186. Goudhaan  ·  Regulus regulus
187. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

188. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

189. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
190. Koolmees  ·  Parus major
191. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
192. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
193. Matkop  ·  Poecile montanus
194. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

195. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

196. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
197. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
198. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 07-11-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

199. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
200. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
201. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

202. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

203. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

204. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
205. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
206. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
207. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
208. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 27-05-2020
209. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

210. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
211. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
212. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
213. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

214. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
215. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
216. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

217. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
218. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
219. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
220. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
221. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
222. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

223. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

224. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

225. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

226. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
227. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

228. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

229. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

230. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

231. Beflijster  ·  Turdus torquatus
232. Merel  ·  Turdus merula
233. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
234. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
235. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
236. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

237. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 15-09-2020
238. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
239. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
240. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
241. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
242. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
243. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
244. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
245. Paapje  ·  Saxicola rubetra
246. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
247. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

248. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

249. Huismus  ·  Passer domesticus
250. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

251. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
252. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
253. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
254. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 19-05-2018
255. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
256. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
257. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
258. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni
259. Boompieper  ·  Anthus trivialis
260. Graspieper  ·  Anthus pratensis
261. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
262. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

263. Keep  ·  Fringilla montifringilla
264. Vink  ·  Fringilla coelebs
265. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
266. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
267. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
268. Groenling  ·  Chloris chloris
269. Kneu  ·  Linaria cannabina
270. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
271. Putter  ·  Carduelis carduelis
272. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
273. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

274. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
275. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
276. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
277. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Matthew Sprangers met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Matthew Sprangers wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grote Vale Spotvogel256
Grijskopkievit273
Witkeelkwikstaart306
Kleine Regenwulp353
Steltstrandloper378
Siberische Boompieper391
Oosterse Tortel409
Terekruiter409
Pallas' Boszanger415
Graszanger416
Kleine Geelpootruiter418
Buffelkopeend422
Kleine Trap422
Buidelmees423
Taigaboomkruiper425
Notenkraker426
Lachstern427
Zwarte Zeekoet427
Blonde Ruiter428
Krekelzanger428

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Matthew Sprangers niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kruisbek444
Bonte Kraai439
Frater439
Kleine Rietgans439
Strandleeuwerik439
Zwarte Ooievaar439
Parelduiker438
Grote Burgemeester437
Kleine Barmsijs437
Kleine Burgemeester435
Strandplevier435
Hop433
Roodpootvalk433
IJsgors432
Kwartelkoning432
Roze Spreeuw432
Dwerggors430
Zwarte Wouw429
Orpheusspotvogel428
Middelste Jager426

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Matthew Sprangers per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,9,7

20183
20199
20207