Ranking van Matthew Sprangers
261 soorten + 5 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii 11-01-2020
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 12-02-2018
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 11-01-2020
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
29. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 07-11-2019
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Krakeend  ·  Mareca strepera
35. Smient  ·  Mareca penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

41. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 27-01-2019
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

52. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

60. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 11-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

61. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
62. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

63. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

64. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
65. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
66. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
67. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
68. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
69. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
70. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

71. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
72. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

73. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

74. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
75. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

76. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

77. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
78. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

79. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
80. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
81. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
82. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
83. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
84. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 17-07-2018
85. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
86. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

87. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 25-12-2019
88. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
89. Wulp  ·  Numenius arquata
90. Grutto  ·  Limosa limosa
91. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
92. Steenloper  ·  Arenaria interpres
93. Kanoet  ·  Calidris canutus
94. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
95. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
96. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 19-08-2019
97. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
98. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
99. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
100. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
101. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
102. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
103. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
104. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
105. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
106. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
107. Witgat  ·  Tringa ochropus
108. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
109. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
110. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
111. Bosruiter  ·  Tringa glareola
112. Tureluur  ·  Tringa totanus
113. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
114. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
115. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

116. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
117. Alk  ·  Alca torda
118. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

119. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
120. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

121. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
122. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
123. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
124. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
125. Stormmeeuw  ·  Larus canus
126. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
127. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
128. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
129. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
130. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
131. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
132. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
133. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
134. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
135. Visdief  ·  Sterna hirundo
136. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
137. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

138. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

139. Wespendief  ·  Pernis apivorus
140. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
141. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
142. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
143. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
144. Sperwer  ·  Accipiter nisus
145. Havik  ·  Accipiter gentilis
146. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
147. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
148. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
149. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

150. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

151. Steenuil  ·  Athene vidalii
152. Ransuil  ·  Asio otus
153. Velduil  ·  Asio flammeus
154. Bosuil  ·  Strix aluco
155. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

156. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

157. Groene Specht  ·  Picus viridis
158. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
159. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
160. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
161. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

162. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
163. Smelleken  ·  Falco columbarius
164. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
165. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

166. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

167. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
168. Klapekster  ·  Lanius excubitor
169. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

170. Ekster  ·  Pica pica
171. Gaai  ·  Garrulus glandarius
172. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 27-11-2018
173. Kauw  ·  Corvus monedula
174. Roek  ·  Corvus frugilegus
175. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
176. Schildraaf  ·  Corvus albus 30-05-2019
177. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

178. Goudhaan  ·  Regulus regulus
179. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

180. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

181. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
182. Koolmees  ·  Parus major
183. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
184. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
185. Matkop  ·  Poecile montanus
186. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

187. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

188. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
189. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
190. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 07-11-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

191. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
192. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
193. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

194. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

195. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

196. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
197. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
198. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
199. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
200. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 27-05-2020
201. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

202. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
203. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
204. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
205. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

206. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
207. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
208. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

209. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
210. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
211. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
212. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
213. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
214. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

215. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

216. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

217. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
218. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

219. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

220. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

221. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

222. Beflijster  ·  Turdus torquatus
223. Merel  ·  Turdus merula
224. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
225. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
226. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
227. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

228. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
229. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
230. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
231. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
232. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
233. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
234. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
235. Paapje  ·  Saxicola rubetra
236. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
237. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

238. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

239. Huismus  ·  Passer domesticus
240. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

241. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
242. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
243. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
244. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 19-05-2018
245. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
246. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
247. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
248. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni
249. Boompieper  ·  Anthus trivialis
250. Graspieper  ·  Anthus pratensis
251. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
252. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

253. Keep  ·  Fringilla montifringilla
254. Vink  ·  Fringilla coelebs
255. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
256. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
257. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
258. Groenling  ·  Chloris chloris
259. Kneu  ·  Linaria cannabina
260. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
261. Putter  ·  Carduelis carduelis
262. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

263. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
264. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
265. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
266. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Matthew Sprangers met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Matthew Sprangers wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grote Vale Spotvogel255
Grijskopkievit271
Witkeelkwikstaart305
Kleine Regenwulp349
Steltstrandloper376
Siberische Boompieper389
Oosterse Tortel406
Terekruiter406
Pallas' Boszanger412
Buffelkopeend419
Buidelmees420
Kleine Trap420
Taigaboomkruiper422
Blonde Ruiter423
Notenkraker424
Slangenarend424
Zwarte Zeekoet424
Krekelzanger425
Witvleugelstern427
Ringsnaveleend428

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Matthew Sprangers niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kruisbek441
Bonte Kraai436
Frater436
Strandleeuwerik436
Draaihals435
Kleine Rietgans435
Grote Burgemeester434
Kleine Barmsijs434
Parelduiker434
Reuzenstern434
Steppekiekendief433
Zwarte Ooievaar433
Kleine Burgemeester432
Europese Kanarie430
Hop430
Strandplevier430
IJsgors429
Roodpootvalk429
Woudaap429
Dwerggors427

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Matthew Sprangers per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,9,3

20184
20199
20203