Ranking van Matthew Sprangers
260 soorten + 5 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii 11-01-2020
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 12-02-2018
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 11-01-2020
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
29. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 07-11-2019
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Krakeend  ·  Mareca strepera
35. Smient  ·  Mareca penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

41. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 27-01-2019
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

52. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

60. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 11-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

61. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
62. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

63. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

64. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
65. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
66. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
67. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
68. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
69. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
70. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

71. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
72. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

73. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

74. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
75. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

76. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

77. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
78. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

79. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
80. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
81. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
82. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
83. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
84. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 17-07-2018
85. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
86. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

87. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 25-12-2019
88. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
89. Wulp  ·  Numenius arquata
90. Grutto  ·  Limosa limosa
91. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
92. Steenloper  ·  Arenaria interpres
93. Kanoet  ·  Calidris canutus
94. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
95. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
96. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 19-08-2019
97. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
98. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
99. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
100. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
101. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
102. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
103. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
104. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
105. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
106. Witgat  ·  Tringa ochropus
107. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
108. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
109. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
110. Bosruiter  ·  Tringa glareola
111. Tureluur  ·  Tringa totanus
112. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
113. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
114. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

115. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
116. Alk  ·  Alca torda
117. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

118. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
119. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

120. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
121. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
122. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
123. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
124. Stormmeeuw  ·  Larus canus
125. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
126. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
127. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
128. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
129. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
130. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
131. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
132. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
133. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
134. Visdief  ·  Sterna hirundo
135. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
136. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

137. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

138. Wespendief  ·  Pernis apivorus
139. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
140. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
141. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
142. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
143. Sperwer  ·  Accipiter nisus
144. Havik  ·  Accipiter gentilis
145. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
146. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
147. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
148. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

149. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

150. Steenuil  ·  Athene vidalii
151. Ransuil  ·  Asio otus
152. Velduil  ·  Asio flammeus
153. Bosuil  ·  Strix aluco
154. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

155. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

156. Groene Specht  ·  Picus viridis
157. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
158. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
159. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
160. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

161. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
162. Smelleken  ·  Falco columbarius
163. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
164. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

165. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

166. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
167. Klapekster  ·  Lanius excubitor
168. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

169. Ekster  ·  Pica pica
170. Gaai  ·  Garrulus glandarius
171. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 27-11-2018
172. Kauw  ·  Corvus monedula
173. Roek  ·  Corvus frugilegus
174. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
175. Schildraaf  ·  Corvus albus 30-05-2019
176. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

177. Goudhaan  ·  Regulus regulus
178. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

179. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

180. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
181. Koolmees  ·  Parus major
182. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
183. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
184. Matkop  ·  Poecile montanus
185. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

186. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

187. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
188. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
189. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 07-11-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

190. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
191. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
192. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

193. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

194. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

195. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
196. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
197. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
198. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
199. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 27-05-2020
200. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

201. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
202. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
203. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
204. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

205. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
206. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
207. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

208. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
209. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
210. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
211. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
212. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
213. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

214. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

215. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

216. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
217. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

218. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

219. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

220. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

221. Beflijster  ·  Turdus torquatus
222. Merel  ·  Turdus merula
223. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
224. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
225. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
226. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

227. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
228. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
229. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
230. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
231. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
232. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
233. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
234. Paapje  ·  Saxicola rubetra
235. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
236. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

237. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

238. Huismus  ·  Passer domesticus
239. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

240. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
241. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
242. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
243. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 19-05-2018
244. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
245. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
246. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
247. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni
248. Boompieper  ·  Anthus trivialis
249. Graspieper  ·  Anthus pratensis
250. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
251. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

252. Keep  ·  Fringilla montifringilla
253. Vink  ·  Fringilla coelebs
254. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
255. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
256. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
257. Groenling  ·  Chloris chloris
258. Kneu  ·  Linaria cannabina
259. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
260. Putter  ·  Carduelis carduelis
261. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

262. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
263. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
264. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
265. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Matthew Sprangers met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Matthew Sprangers wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grote Vale Spotvogel252
Grijskopkievit266
Witkeelkwikstaart304
Kleine Regenwulp340
Steltstrandloper371
Siberische Boompieper385
Oosterse Tortel401
Pallas' Boszanger407
Buffelkopeend413
Buidelmees414
Kleine Trap414
Notenkraker416
Slangenarend416
Blonde Ruiter417
Krekelzanger417
Taigaboomkruiper417
Witvleugelstern419
Poelruiter420
Zwarte Zeekoet420
Ringsnaveleend421

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Matthew Sprangers niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kruisbek433
Frater430
Bonte Kraai429
Strandleeuwerik429
Kleine Rietgans428
Grote Burgemeester427
Kleine Barmsijs427
Kleine Burgemeester427
Parelduiker427
Reuzenstern426
Draaihals425
Steppekiekendief425
Strandplevier425
Europese Kanarie424
Zwarte Ooievaar424
IJsgors423
Roodpootvalk423
Dwerggors422
Hop422
Zwarte Wouw421

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Matthew Sprangers per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,9,3

20184
20199
20203