Ranking van Matthew Sprangers
274 soorten + 8 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii 11-01-2020
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 12-02-2018
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 11-01-2020
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
29. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 07-11-2019
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Krakeend  ·  Mareca strepera
35. Smient  ·  Mareca penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

41. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 27-01-2019
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

52. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

60. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 11-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

61. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
62. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

63. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

64. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
65. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
66. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
67. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
68. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
69. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
70. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
71. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

72. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
73. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

74. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

75. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
76. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

77. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

78. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
79. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

80. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
81. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
82. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
83. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
84. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
85. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
86. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

87. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 25-12-2019
88. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
89. Wulp  ·  Numenius arquata
90. Grutto  ·  Limosa limosa
91. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
92. Steenloper  ·  Arenaria interpres
93. Kanoet  ·  Calidris canutus
94. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
95. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
96. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 19-08-2019
97. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
98. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
99. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
100. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
101. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
102. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
103. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
104. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
105. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
106. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
107. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
108. Witgat  ·  Tringa ochropus
109. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
110. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
111. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 10-07-2020
112. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
113. Bosruiter  ·  Tringa glareola
114. Tureluur  ·  Tringa totanus
115. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
116. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
117. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

118. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 20-08-2020

alken  ·  Alcidae

119. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
120. Alk  ·  Alca torda
121. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

122. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
123. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

124. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
125. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
126. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
127. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
128. Stormmeeuw  ·  Larus canus
129. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
130. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
131. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
132. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
133. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
134. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
135. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
136. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
137. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
138. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
139. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
140. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 10-07-2020
141. Visdief  ·  Sterna hirundo
142. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
143. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

144. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

145. Wespendief  ·  Pernis apivorus
146. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
147. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
148. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
149. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
150. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
151. Sperwer  ·  Accipiter nisus
152. Havik  ·  Accipiter gentilis
153. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
154. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
155. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
156. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

157. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

158. Steenuil  ·  Athene vidalii
159. Ransuil  ·  Asio otus
160. Velduil  ·  Asio flammeus
161. Bosuil  ·  Strix aluco
162. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

163. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

164. Draaihals  ·  Jynx torquilla
165. Groene Specht  ·  Picus viridis
166. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
167. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
168. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
169. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

170. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
171. Smelleken  ·  Falco columbarius
172. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
173. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

174. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

175. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
176. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 29-09-2020
177. Klapekster  ·  Lanius excubitor
178. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

179. Ekster  ·  Pica pica
180. Gaai  ·  Garrulus glandarius
181. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 27-11-2018
182. Kauw  ·  Corvus monedula
183. Roek  ·  Corvus frugilegus
184. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
185. Schildraaf  ·  Corvus albus 30-05-2019
186. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

187. Goudhaan  ·  Regulus regulus
188. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

189. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

190. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
191. Koolmees  ·  Parus major
192. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
193. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
194. Matkop  ·  Poecile montanus
195. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

196. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

197. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
198. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
199. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 07-11-2019
200. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

201. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
202. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
203. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

204. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

205. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

206. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
207. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
208. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
209. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
210. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 27-05-2020
211. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

212. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
213. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
214. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
215. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

216. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
217. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
218. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

219. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
220. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
221. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
222. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
223. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
224. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

225. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

226. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

227. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

228. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
229. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

230. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

231. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

232. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

233. Beflijster  ·  Turdus torquatus
234. Merel  ·  Turdus merula
235. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
236. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
237. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
238. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

239. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 15-09-2020
240. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
241. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
242. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
243. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
244. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
245. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
246. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
247. Paapje  ·  Saxicola rubetra
248. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
249. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
250. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 07-11-2020

heggenmussen  ·  Prunellidae

251. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

252. Huismus  ·  Passer domesticus
253. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

254. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
255. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
256. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
257. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 19-05-2018
258. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
259. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
260. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
261. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni
262. Boompieper  ·  Anthus trivialis
263. Graspieper  ·  Anthus pratensis
264. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
265. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

266. Keep  ·  Fringilla montifringilla
267. Vink  ·  Fringilla coelebs
268. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
269. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
270. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
271. Groenling  ·  Chloris chloris
272. Kneu  ·  Linaria cannabina
273. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
274. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
275. Putter  ·  Carduelis carduelis
276. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
277. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

278. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
279. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
280. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
281. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
282. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Matthew Sprangers met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Matthew Sprangers wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grote Vale Spotvogel261
Grijskopkievit279
Witkeelkwikstaart310
Kleine Regenwulp360
Steltstrandloper385
Siberische Boompieper398
Oosterse Tortel416
Terekruiter416
Steppevorkstaartplevier421
Graszanger422
Kleine Geelpootruiter425
Pallas' Boszanger427
Buffelkopeend429
Buidelmees429
Kleine Trap429
Taigaboomkruiper432
Blonde Ruiter433
Notenkraker433
Zwarte Zeekoet433
Krekelzanger434

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Matthew Sprangers niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kruisbek450
Frater446
Bonte Kraai445
Kleine Rietgans445
Parelduiker445
Zwarte Ooievaar445
Grote Burgemeester443
Hop443
Kleine Burgemeester441
Strandplevier441
Roodpootvalk439
Kwartelkoning438
Roze Spreeuw438
Dwerggors437
Zwarte Wouw435
Orpheusspotvogel434
Grote Pieper432
Breedbekstrandloper431
Middelste Jager431
Bruine Boszanger430

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Matthew Sprangers per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,9,9

20183
20199
20209