Ranking van Matthew Sprangers
286 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii 11-01-2020
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 12-02-2018
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 11-01-2020
23. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
24. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
25. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
26. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
27. Krooneend  ·  Netta rufina
28. Tafeleend  ·  Aythya ferina
29. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
30. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 07-11-2019
31. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
32. Topper  ·  Aythya marila
33. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
34. Slobeend  ·  Spatula clypeata
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

40. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

42. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
51. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 27-01-2019
52. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

53. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

54. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

55. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

56. Waterral  ·  Rallus aquaticus
57. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
58. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
59. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

60. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

61. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 11-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

62. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
63. Parelduiker  ·  Gavia arctica
64. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

65. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
66. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

67. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
68. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
69. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
70. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
71. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
72. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
73. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
74. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

75. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
76. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

77. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

78. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
79. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

80. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

81. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
82. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

83. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
84. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
85. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
86. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
87. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
88. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
89. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

90. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 25-12-2019
91. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
92. Wulp  ·  Numenius arquata
93. Grutto  ·  Limosa limosa
94. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
95. Steenloper  ·  Arenaria interpres
96. Kanoet  ·  Calidris canutus
97. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
98. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
99. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 19-08-2019
100. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
101. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
102. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
103. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
104. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
105. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
106. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
107. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
108. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
109. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
110. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
111. Witgat  ·  Tringa ochropus
112. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
113. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
114. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 10-07-2020
115. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
116. Bosruiter  ·  Tringa glareola
117. Tureluur  ·  Tringa totanus
118. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
119. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
120. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

121. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 21-08-2020

alken  ·  Alcidae

122. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
123. Alk  ·  Alca torda
124. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

125. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
126. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

127. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
128. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
129. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
130. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
131. Stormmeeuw  ·  Larus canus
132. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
133. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
134. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
135. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
136. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
137. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
138. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
139. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
140. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
141. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
142. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
143. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
144. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
145. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 10-07-2020
146. Visdief  ·  Sterna hirundo
147. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
148. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

149. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

150. Wespendief  ·  Pernis apivorus
151. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
152. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
153. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
154. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
155. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
156. Sperwer  ·  Accipiter nisus
157. Havik  ·  Accipiter gentilis
158. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
159. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
160. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
161. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

162. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

163. Steenuil  ·  Athene vidalii
164. Ransuil  ·  Asio otus
165. Velduil  ·  Asio flammeus
166. Bosuil  ·  Strix aluco
167. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

168. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

169. Draaihals  ·  Jynx torquilla
170. Groene Specht  ·  Picus viridis
171. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
172. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
173. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
174. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

175. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
176. Smelleken  ·  Falco columbarius
177. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
178. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

179. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

180. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
181. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 29-09-2020
182. Klapekster  ·  Lanius excubitor
183. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

184. Ekster  ·  Pica pica
185. Gaai  ·  Garrulus glandarius
186. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 27-11-2018
187. Kauw  ·  Corvus monedula
188. Roek  ·  Corvus frugilegus
189. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
190. Schildraaf  ·  Corvus albus 30-05-2019
191. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

192. Goudhaan  ·  Regulus regulus
193. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

194. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

195. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
196. Koolmees  ·  Parus major
197. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
198. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
199. Matkop  ·  Poecile montanus
200. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

201. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

202. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
203. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
204. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 07-11-2019
205. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

206. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
207. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
208. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

209. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

210. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

211. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
212. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
213. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
214. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
215. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
216. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 27-05-2020
217. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

218. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
219. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
220. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
221. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

222. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
223. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
224. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

225. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
226. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
227. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
228. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
229. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
230. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

231. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

232. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

233. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

234. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
235. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

236. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

237. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

238. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

239. Beflijster  ·  Turdus torquatus
240. Merel  ·  Turdus merula
241. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 26-01-2021
242. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
243. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
244. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
245. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

246. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 15-09-2020
247. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
248. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
249. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
250. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
251. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
252. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
253. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
254. Paapje  ·  Saxicola rubetra
255. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
256. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
257. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 07-11-2020

heggenmussen  ·  Prunellidae

258. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

259. Huismus  ·  Passer domesticus
260. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

261. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
262. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
263. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
264. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 19-05-2018
265. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
266. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
267. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
268. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni
269. Boompieper  ·  Anthus trivialis
270. Graspieper  ·  Anthus pratensis
271. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
272. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

273. Keep  ·  Fringilla montifringilla
274. Vink  ·  Fringilla coelebs
275. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
276. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
277. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
278. Groenling  ·  Chloris chloris
279. Kneu  ·  Linaria cannabina
280. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
281. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
282. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
283. Putter  ·  Carduelis carduelis
284. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
285. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

286. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
287. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
288. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
289. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
290. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Matthew Sprangers met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Matthew Sprangers wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grote Vale Spotvogel265
Grijskopkievit287
Witkeelkwikstaart320
Kleine Regenwulp375
Dougalls Stern382
Rosse Waaierstaart390
Siberische Boompieper405
Steltstrandloper406
Kleine Klapekster421
Terekruiter426
Oosterse Tortel428
Woestijntapuit431
Steppevorkstaartplevier432
Kleine Geelpootruiter434
Kleine Trap439
Graszanger440
Pallas' Boszanger440
Buffelkopeend442
Iberische Tjiftjaf442
Notenkraker443

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Matthew Sprangers niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bonte Kraai464
Frater460
Strandplevier459
Hop458
Zwarte Wouw457
Kwartelkoning456
Dwerggors455
Roze Spreeuw455
Orpheusspotvogel454
Roodpootvalk451
Grote Pieper449
Humes Bladkoning449
Ralreiger448
Breedbekstrandloper445
Sneeuwgans445
Middelste Jager444
Bijeneter443
Roodkeelpieper442
Blauwstaart441
Kleine Vliegenvanger440

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Matthew Sprangers per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,9,9,1

20183
20199
20209
20211