Ranking van Matthew Sprangers
284 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii 11-01-2020
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 12-02-2018
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 11-01-2020
23. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
24. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
25. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
26. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
27. Krooneend  ·  Netta rufina
28. Tafeleend  ·  Aythya ferina
29. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
30. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 07-11-2019
31. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
32. Topper  ·  Aythya marila
33. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
34. Slobeend  ·  Spatula clypeata
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

40. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

42. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
51. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 27-01-2019
52. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

53. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

54. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

55. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

56. Waterral  ·  Rallus aquaticus
57. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
58. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
59. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

60. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

61. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 11-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

62. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
63. Parelduiker  ·  Gavia arctica
64. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

65. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

66. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
67. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
68. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
69. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
70. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
71. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
72. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
73. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

74. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
75. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

76. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

77. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
78. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

79. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

80. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
81. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

82. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
83. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
84. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
85. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
86. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
87. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
88. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

89. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 25-12-2019
90. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
91. Wulp  ·  Numenius arquata
92. Grutto  ·  Limosa limosa
93. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
94. Steenloper  ·  Arenaria interpres
95. Kanoet  ·  Calidris canutus
96. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
97. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
98. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 19-08-2019
99. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
100. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
101. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
102. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
103. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
104. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
105. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
106. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
107. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
108. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
109. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
110. Witgat  ·  Tringa ochropus
111. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
112. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
113. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 10-07-2020
114. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
115. Bosruiter  ·  Tringa glareola
116. Tureluur  ·  Tringa totanus
117. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
118. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
119. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

120. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 21-08-2020

alken  ·  Alcidae

121. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
122. Alk  ·  Alca torda
123. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

124. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
125. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

126. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
127. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
128. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
129. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
130. Stormmeeuw  ·  Larus canus
131. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
132. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
133. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
134. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
135. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
136. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
137. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
138. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
139. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
140. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
141. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
142. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
143. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
144. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 10-07-2020
145. Visdief  ·  Sterna hirundo
146. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
147. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

148. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

149. Wespendief  ·  Pernis apivorus
150. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
151. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
152. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
153. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
154. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
155. Sperwer  ·  Accipiter nisus
156. Havik  ·  Accipiter gentilis
157. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
158. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
159. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
160. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

161. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

162. Steenuil  ·  Athene vidalii
163. Ransuil  ·  Asio otus
164. Velduil  ·  Asio flammeus
165. Bosuil  ·  Strix aluco
166. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

167. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

168. Draaihals  ·  Jynx torquilla
169. Groene Specht  ·  Picus viridis
170. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
171. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
172. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
173. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

174. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
175. Smelleken  ·  Falco columbarius
176. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
177. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

178. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

179. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
180. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 29-09-2020
181. Klapekster  ·  Lanius excubitor
182. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

183. Ekster  ·  Pica pica
184. Gaai  ·  Garrulus glandarius
185. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 27-11-2018
186. Kauw  ·  Corvus monedula
187. Roek  ·  Corvus frugilegus
188. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
189. Schildraaf  ·  Corvus albus 30-05-2019
190. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

191. Goudhaan  ·  Regulus regulus
192. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

193. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

194. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
195. Koolmees  ·  Parus major
196. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
197. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
198. Matkop  ·  Poecile montanus
199. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

200. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

201. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
202. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
203. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 07-11-2019
204. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

205. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
206. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
207. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

208. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

209. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

210. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
211. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
212. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
213. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
214. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
215. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 27-05-2020
216. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

217. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
218. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
219. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
220. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

221. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
222. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
223. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

224. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
225. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
226. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
227. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
228. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
229. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

230. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

231. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

232. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

233. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
234. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

235. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

236. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

237. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

238. Beflijster  ·  Turdus torquatus
239. Merel  ·  Turdus merula
240. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 26-01-2021
241. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
242. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
243. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
244. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

245. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 15-09-2020
246. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
247. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
248. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
249. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
250. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
251. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
252. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
253. Paapje  ·  Saxicola rubetra
254. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
255. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
256. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 07-11-2020

heggenmussen  ·  Prunellidae

257. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

258. Huismus  ·  Passer domesticus
259. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

260. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
261. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
262. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
263. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 19-05-2018
264. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
265. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
266. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
267. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni
268. Boompieper  ·  Anthus trivialis
269. Graspieper  ·  Anthus pratensis
270. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
271. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

272. Keep  ·  Fringilla montifringilla
273. Vink  ·  Fringilla coelebs
274. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
275. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
276. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
277. Groenling  ·  Chloris chloris
278. Kneu  ·  Linaria cannabina
279. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
280. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
281. Putter  ·  Carduelis carduelis
282. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
283. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

284. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
285. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
286. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
287. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
288. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Matthew Sprangers met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Matthew Sprangers wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grote Vale Spotvogel264
Grijskopkievit286
Witkeelkwikstaart316
Kleine Regenwulp372
Dougalls Stern376
Rosse Waaierstaart386
Steltstrandloper389
Siberische Boompieper403
Kleine Klapekster414
Terekruiter422
Oosterse Tortel425
Steppevorkstaartplevier429
Woestijntapuit429
Kleine Geelpootruiter431
Graszanger432
Kleine Trap435
Pallas' Boszanger437
Buffelkopeend438
Iberische Tjiftjaf438
Notenkraker440

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Matthew Sprangers niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kruisbek462
Bonte Kraai459
Frater457
Hop455
Zwarte Ooievaar455
Strandplevier454
Dwerggors452
Roze Spreeuw452
Roodpootvalk450
Kwartelkoning449
Zwarte Wouw447
Grote Pieper446
Humes Bladkoning444
Orpheusspotvogel443
Breedbekstrandloper442
Middelste Jager442
Sneeuwgans441
Roodkeelpieper439
Korhoen437
Grote Kruisbek436

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Matthew Sprangers per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,9,9,1

20183
20199
20209
20211