Ranking van Thijs ter Avest
251 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 27-12-2019
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
25. Topper  ·  Aythya marila
26. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
27. Slobeend  ·  Spatula clypeata
28. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 05-10-2019
29. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 18-04-2021
30. Krakeend  ·  Mareca strepera
31. Smient  ·  Mareca penelope
32. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
33. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
34. Pijlstaart  ·  Anas acuta
35. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

36. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

37. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

38. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
39. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
42. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

43. Holenduif  ·  Columba oenas
44. Houtduif  ·  Columba palumbus
45. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
46. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

47. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

48. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

49. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

50. Waterral  ·  Rallus aquaticus
51. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 15-01-2022
52. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
53. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

54. Jufferkraanvogel  ·  Grus virgo 05-05-2021
55. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

56. Grote Trap  ·  Otis tarda 05-01-2020

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

57. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
58. Parelduiker  ·  Gavia arctica
59. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

60. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

61. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
62. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

63. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
64. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
65. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
66. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
67. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
68. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

69. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

70. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

71. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 24-07-2021
72. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
73. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

74. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

75. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
76. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

77. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
78. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
79. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
80. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
81. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
82. Kievit  ·  Vanellus vanellus
83. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

84. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 27-12-2019
85. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
86. Wulp  ·  Numenius arquata
87. Grutto  ·  Limosa limosa
88. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
89. Steenloper  ·  Arenaria interpres
90. Kanoet  ·  Calidris canutus
91. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
92. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
93. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
94. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
95. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
96. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
97. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
98. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
99. Witgat  ·  Tringa ochropus
100. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
101. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
102. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
103. Bosruiter  ·  Tringa glareola
104. Tureluur  ·  Tringa totanus
105. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
106. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
107. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

108. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
109. Alk  ·  Alca torda
110. Kleine Alk  ·  Alle alle
111. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

112. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
113. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

114. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
115. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
116. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
117. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
118. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
119. Stormmeeuw  ·  Larus canus
120. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
121. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
122. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
123. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
124. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
125. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
126. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
127. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
128. Visdief  ·  Sterna hirundo
129. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
130. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

131. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

132. Wespendief  ·  Pernis apivorus
133. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
134. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
135. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
136. Sperwer  ·  Accipiter nisus
137. Havik  ·  Accipiter gentilis
138. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
139. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
140. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

141. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

142. Steenuil  ·  Athene vidalii
143. Ransuil  ·  Asio otus
144. Velduil  ·  Asio flammeus
145. Bosuil  ·  Strix aluco
146. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

147. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

148. Draaihals  ·  Jynx torquilla
149. Groene Specht  ·  Picus viridis
150. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
151. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
152. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
153. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

154. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
155. Smelleken  ·  Falco columbarius
156. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
157. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

158. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

159. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 26-09-2020
160. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

161. Ekster  ·  Pica pica
162. Gaai  ·  Garrulus glandarius
163. Kauw  ·  Corvus monedula
164. Roek  ·  Corvus frugilegus
165. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
166. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
167. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

168. Goudhaan  ·  Regulus regulus
169. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

170. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
171. Koolmees  ·  Parus major
172. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
173. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
174. Matkop  ·  Poecile montanus
175. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

176. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

177. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
178. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
179. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 03-03-2020
180. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

181. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
182. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
183. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

184. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

185. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

186. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
187. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
188. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
189. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
190. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 10-05-2019
191. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

192. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
193. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
194. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
195. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

196. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
197. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

198. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
199. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
200. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
201. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
202. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

203. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

204. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

205. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

206. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

207. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
208. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

209. Beflijster  ·  Turdus torquatus
210. Merel  ·  Turdus merula
211. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 01-04-2020
212. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
213. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
214. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
215. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

216. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
217. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
218. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
219. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
220. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
221. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
222. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
223. Paapje  ·  Saxicola rubetra
224. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
225. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

226. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

227. Huismus  ·  Passer domesticus
228. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

229. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
230. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
231. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
232. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
233. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
234. Boompieper  ·  Anthus trivialis
235. Graspieper  ·  Anthus pratensis
236. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
237. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

238. Keep  ·  Fringilla montifringilla
239. Vink  ·  Fringilla coelebs
240. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
241. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
242. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
243. Groenling  ·  Chloris chloris
244. Kneu  ·  Linaria cannabina
245. Frater  ·  Linaria flavirostris
246. Putter  ·  Carduelis carduelis
247. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
248. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

249. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
250. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
251. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
252. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
253. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
254. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thijs ter Avest met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thijs ter Avest wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kleine Regenwulp404
Blauwvleugeltaling415
Siberische Taling439
Noordse Stormvogel444
Zwartkeellijster449
Kleine Klapekster451
Vorkstaartmeeuw455
Vale Gier456
Dwergaalscholver461
Kleine Alk461
Amerikaanse Smient462
Buffelkopeend465
Iberische Tjiftjaf467
Siberische Tjiftjaf474
Kuifleeuwerik478
Orpheusspotvogel479
Roodmus481
Zwarte Zeekoet481
Dwerggors482
Grauwe Gors482

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thijs ter Avest niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Krooneend508
Grauwe Klauwier504
Zwarte Ibis504
Kruisbek503
Krombekstrandloper501
Fluiter499
Witoogeend498
Grauwe Franjepoot497
Grote Karekiet497
Kleine Rietgans497
Grote Zee-eend496
Ruigpootbuizerd495
Kwak494
Zwarte Wouw494
Engelse Kwikstaart493
Porseleinhoen493
Reuzenstern493
Witwangstern493
Grauwe Kiekendief492
Kwartel492

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thijs ter Avest per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,4,3,1

20194
20204
20213
20221