Ranking van Thijs ter Avest
229 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. Dwerggans  ·  Anser erythropus
12. IJseend  ·  Clangula hyemalis
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
15. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 27-12-2019
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Tafeleend  ·  Aythya ferina
22. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
23. Topper  ·  Aythya marila
24. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
25. Slobeend  ·  Spatula clypeata
26. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 05-10-2019
27. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 18-04-2021
28. Krakeend  ·  Mareca strepera
29. Smient  ·  Mareca penelope
30. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
31. Pijlstaart  ·  Anas acuta
32. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

33. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

34. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

35. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
36. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
37. Fuut  ·  Podiceps cristatus
38. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
39. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

40. Holenduif  ·  Columba oenas
41. Houtduif  ·  Columba palumbus
42. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

43. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

44. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

45. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

46. Waterral  ·  Rallus aquaticus
47. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
48. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

49. Jufferkraanvogel  ·  Grus virgo 05-05-2021
50. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

51. Grote Trap  ·  Otis tarda 05-01-2020

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

52. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
53. Parelduiker  ·  Gavia arctica
54. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

55. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

56. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

57. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
58. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
59. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
60. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
61. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

62. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

63. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

64. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
65. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

66. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

67. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
68. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

69. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
70. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
71. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
72. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
73. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
74. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

75. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 27-12-2019
76. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
77. Wulp  ·  Numenius arquata
78. Grutto  ·  Limosa limosa
79. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
80. Steenloper  ·  Arenaria interpres
81. Kanoet  ·  Calidris canutus
82. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
83. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
84. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
85. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
86. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
87. Witgat  ·  Tringa ochropus
88. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
89. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
90. Bosruiter  ·  Tringa glareola
91. Tureluur  ·  Tringa totanus
92. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
93. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
94. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

95. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
96. Alk  ·  Alca torda
97. Kleine Alk  ·  Alle alle
98. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

99. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
100. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

101. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
102. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
103. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
104. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
105. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
106. Stormmeeuw  ·  Larus canus
107. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
108. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
109. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
110. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
111. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
112. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
113. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
114. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
115. Visdief  ·  Sterna hirundo
116. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
117. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

118. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

119. Wespendief  ·  Pernis apivorus
120. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
121. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
122. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
123. Sperwer  ·  Accipiter nisus
124. Havik  ·  Accipiter gentilis
125. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
126. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
127. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

128. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

129. Steenuil  ·  Athene vidalii
130. Ransuil  ·  Asio otus
131. Velduil  ·  Asio flammeus
132. Bosuil  ·  Strix aluco
133. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

134. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

135. Groene Specht  ·  Picus viridis
136. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
137. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
138. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

139. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
140. Smelleken  ·  Falco columbarius
141. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
142. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

143. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

144. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 26-09-2020

kraaien  ·  Corvidae

145. Ekster  ·  Pica pica
146. Gaai  ·  Garrulus glandarius
147. Kauw  ·  Corvus monedula
148. Roek  ·  Corvus frugilegus
149. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
150. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
151. Schildraaf  ·  Corvus albus 14-03-2020
152. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

153. Goudhaan  ·  Regulus regulus
154. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

155. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
156. Koolmees  ·  Parus major
157. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
158. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
159. Matkop  ·  Poecile montanus
160. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

161. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
162. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
163. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 03-03-2020

zwaluwen  ·  Hirundinidae

164. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
165. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
166. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

167. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

168. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

169. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
170. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
171. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
172. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 10-05-2019
173. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

174. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
175. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
176. Braamsluiper  ·  Curruca curruca
177. Grasmus  ·  Curruca communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

178. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
179. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

180. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
181. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
182. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
183. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

184. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

185. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

186. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

187. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

188. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
189. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

190. Beflijster  ·  Turdus torquatus
191. Merel  ·  Turdus merula
192. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 01-04-2020
193. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
194. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
195. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
196. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

197. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
198. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
199. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
200. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
201. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
202. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
203. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
204. Paapje  ·  Saxicola rubetra
205. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
206. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

207. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

208. Huismus  ·  Passer domesticus
209. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

210. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
211. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
212. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
213. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
214. Boompieper  ·  Anthus trivialis
215. Graspieper  ·  Anthus pratensis
216. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
217. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

218. Keep  ·  Fringilla montifringilla
219. Vink  ·  Fringilla coelebs
220. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
221. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
222. Groenling  ·  Chloris chloris
223. Kneu  ·  Linaria cannabina
224. Frater  ·  Linaria flavirostris
225. Putter  ·  Carduelis carduelis
226. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
227. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

228. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
229. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
230. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
231. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
232. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
233. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thijs ter Avest met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thijs ter Avest wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kleine Regenwulp383
Blauwvleugeltaling402
Kleine Klapekster430
Noordse Stormvogel432
Zwartkeellijster434
Vale Gier436
Vorkstaartmeeuw443
Kleine Alk444
Siberische Tjiftjaf444
Buffelkopeend449
Iberische Tjiftjaf449
Kuifleeuwerik460
Orpheusspotvogel461
Zwarte Zeekoet461
Roze Spreeuw462
Dwerggors463
Grauwe Gors463
IJsgors465
Alk466
Frater467

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thijs ter Avest niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Krooneend484
Roerdomp484
Baardman483
Casarca481
Kleine Zwaan481
Spotvogel481
Kleine Strandloper480
Zwarte Ibis480
Grauwe Klauwier479
Klapekster479
Kleine Bonte Specht479
Krombekstrandloper478
Zomertortel478
Fluiter477
Kruisbek477
Grauwe Franjepoot476
Grote Karekiet475
Grote Zee-eend475
Kleine Rietgans475
Temmincks Strandloper475

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thijs ter Avest per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,5,2

20194
20205
20212