Ranking van Thijs ter Avest
278 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 27-12-2019
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
31. Slobeend  ·  Spatula clypeata
32. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 05-10-2019
33. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 18-04-2021
34. Krakeend  ·  Mareca strepera
35. Smient  ·  Mareca penelope
36. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

41. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

51. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

53. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

54. Waterral  ·  Rallus aquaticus
55. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 15-01-2022
56. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
57. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

58. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

59. Grote Trap  ·  Otis tarda 05-01-2020

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

60. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
61. Parelduiker  ·  Gavia arctica
62. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

63. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
64. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
65. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

66. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
67. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

68. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
69. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
70. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
71. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
72. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
73. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

74. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

75. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

76. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 24-07-2021
77. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
78. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

79. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

80. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
81. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

82. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
83. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
84. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
85. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
86. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
87. Kievit  ·  Vanellus vanellus
88. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

89. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 27-12-2019
90. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
91. Wulp  ·  Numenius arquata
92. Grutto  ·  Limosa limosa
93. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
94. Steenloper  ·  Arenaria interpres
95. Kanoet  ·  Calidris canutus
96. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
97. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
98. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
99. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
100. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
101. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
102. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
103. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
104. Grijze Strandloper  ·  Calidris pusilla 23-09-2023
105. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
106. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
107. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
108. Witgat  ·  Tringa ochropus
109. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
110. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
111. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 06-05-2023
112. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
113. Bosruiter  ·  Tringa glareola
114. Tureluur  ·  Tringa totanus
115. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
116. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 23-09-2023
117. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
118. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

119. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
120. Alk  ·  Alca torda
121. Kleine Alk  ·  Alle alle
122. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

123. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
124. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
125. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

126. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
127. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
128. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
129. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
130. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
131. Stormmeeuw  ·  Larus canus
132. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
133. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
134. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
135. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
136. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
137. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
138. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
139. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
140. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
141. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
142. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
143. Visdief  ·  Sterna hirundo
144. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
145. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

146. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

147. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus
148. Wespendief  ·  Pernis apivorus
149. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
150. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
151. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
152. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
153. Sperwer  ·  Accipiter nisus
154. Havik  ·  Accipiter gentilis
155. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
156. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
157. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
158. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

159. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

160. Steenuil  ·  Athene vidalii
161. Ransuil  ·  Asio otus
162. Velduil  ·  Asio flammeus
163. Bosuil  ·  Strix aluco
164. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

165. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

166. Draaihals  ·  Jynx torquilla
167. Groene Specht  ·  Picus viridis
168. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
169. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
170. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
171. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

172. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
173. Smelleken  ·  Falco columbarius
174. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
175. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

176. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

177. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
178. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 26-09-2020
179. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

180. Ekster  ·  Pica pica
181. Gaai  ·  Garrulus glandarius
182. Kauw  ·  Corvus monedula
183. Roek  ·  Corvus frugilegus
184. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
185. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
186. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

187. Goudhaan  ·  Regulus regulus
188. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

189. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
190. Koolmees  ·  Parus major
191. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
192. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
193. Matkop  ·  Poecile montanus
194. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

195. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

196. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
197. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
198. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 03-03-2020
199. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

200. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
201. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
202. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

203. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

204. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

205. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
206. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
207. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
208. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
209. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
210. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 10-05-2019
211. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

212. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
213. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
214. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
215. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

216. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
217. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

218. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
219. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
220. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
221. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
222. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

223. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

224. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

225. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

226. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

227. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
228. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

229. Beflijster  ·  Turdus torquatus
230. Merel  ·  Turdus merula
231. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 01-04-2020
232. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
233. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
234. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
235. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

236. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
237. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
238. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
239. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
240. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus
241. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
242. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
243. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
244. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 05-05-2023
245. Paapje  ·  Saxicola rubetra
246. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
247. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

248. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

249. Huismus  ·  Passer domesticus
250. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

251. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
252. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
253. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
254. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
255. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
256. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
257. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
258. Boompieper  ·  Anthus trivialis
259. Graspieper  ·  Anthus pratensis
260. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
261. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

262. Keep  ·  Fringilla montifringilla
263. Vink  ·  Fringilla coelebs
264. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
265. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
266. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
267. Groenling  ·  Chloris chloris
268. Kneu  ·  Linaria cannabina
269. Frater  ·  Linaria flavirostris
270. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
271. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
272. Putter  ·  Carduelis carduelis
273. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
274. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

275. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
276. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
277. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
278. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
279. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
280. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thijs ter Avest met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thijs ter Avest wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Rode Rotslijster376
Purperkoet384
Kleine Regenwulp417
Blauwvleugeltaling421
Zwartkeellijster458
Siberische Taling460
Kleinste Jager466
Noordse Stormvogel466
Kleine Klapekster468
Grote Grijze Snip469
Noordse Pijlstormvogel470
Kleine Geelpootruiter474
Vale Gier474
Vorkstaartmeeuw474
Amerikaanse Smient476
Buffelkopeend479
Dwergaalscholver482
Grauwe Pijlstormvogel482
Blauwstaart489
Grijze Wouw489

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thijs ter Avest niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Zwarte Ibis527
Fluiter522
Grote Karekiet519
Kwak517
Porseleinhoen516
Kwartel515
Grauwe Kiekendief514
Waterspreeuw513
Zwarte Wouw513
Hop512
Roodpootvalk512
Woudaap511
Grote Barmsijs510
Witvleugelstern509
Steppekiekendief504
Graszanger502
Ringsnaveleend502
Grote Kruisbek500
Lachstern500
Pallas' Boszanger499

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thijs ter Avest per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,4,2,1,4

20194
20204
20212
20221
20234