Ranking van Thijs ter Avest
290 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 27-12-2019
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 14-04-2024
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
32. Slobeend  ·  Spatula clypeata
33. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 05-10-2019
34. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 18-04-2021
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
38. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
39. Pijlstaart  ·  Anas acuta
40. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

41. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
42. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

43. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

44. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
45. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
46. Fuut  ·  Podiceps cristatus
47. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
48. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

49. Holenduif  ·  Columba oenas
50. Houtduif  ·  Columba palumbus
51. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
52. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

53. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

54. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

55. Kuifkoekoek  ·  Clamator glandarius 10-05-2024
56. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

57. Waterral  ·  Rallus aquaticus
58. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 15-01-2022
59. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
60. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

61. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

62. Grote Trap  ·  Otis tarda 05-01-2020

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

63. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
64. Parelduiker  ·  Gavia arctica
65. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

66. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
67. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
68. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

69. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
70. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

71. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
72. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
73. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
74. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
75. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
76. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
77. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

78. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

79. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

80. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 24-07-2021
81. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
82. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

83. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

84. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
85. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

86. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
87. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
88. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
89. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
90. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
91. Kievit  ·  Vanellus vanellus
92. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

93. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 27-12-2019
94. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
95. Wulp  ·  Numenius arquata
96. Grutto  ·  Limosa limosa
97. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
98. Steenloper  ·  Arenaria interpres
99. Kanoet  ·  Calidris canutus
100. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
101. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
102. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
103. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
104. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
105. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
106. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
107. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
108. Grijze Strandloper  ·  Calidris pusilla 23-09-2023
109. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
110. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
111. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
112. Witgat  ·  Tringa ochropus
113. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
114. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
115. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 06-05-2023
116. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
117. Bosruiter  ·  Tringa glareola
118. Tureluur  ·  Tringa totanus
119. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
120. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 23-09-2023
121. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
122. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

123. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
124. Alk  ·  Alca torda
125. Kleine Alk  ·  Alle alle
126. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

127. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
128. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
129. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

130. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
131. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
132. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
133. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
134. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
135. Stormmeeuw  ·  Larus canus
136. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
137. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
138. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
139. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
140. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
141. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
142. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
143. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
144. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
145. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
146. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
147. Visdief  ·  Sterna hirundo
148. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
149. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

150. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

151. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus
152. Wespendief  ·  Pernis apivorus
153. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
154. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
155. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
156. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
157. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
158. Sperwer  ·  Accipiter nisus
159. Havik  ·  Accipiter gentilis
160. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
161. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
162. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
163. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
164. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

165. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

166. Steenuil  ·  Athene vidalii
167. Ransuil  ·  Asio otus
168. Velduil  ·  Asio flammeus
169. Bosuil  ·  Strix aluco
170. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

171. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

172. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

173. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

174. Draaihals  ·  Jynx torquilla
175. Groene Specht  ·  Picus viridis
176. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
177. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
178. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
179. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

180. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
181. Smelleken  ·  Falco columbarius
182. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
183. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

184. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

185. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
186. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 26-09-2020
187. Klapekster  ·  Lanius excubitor
188. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

189. Ekster  ·  Pica pica
190. Gaai  ·  Garrulus glandarius
191. Kauw  ·  Corvus monedula
192. Roek  ·  Corvus frugilegus
193. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
194. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
195. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

196. Goudhaan  ·  Regulus regulus
197. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

198. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
199. Koolmees  ·  Parus major
200. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
201. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
202. Matkop  ·  Poecile montanus
203. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

204. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

205. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
206. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
207. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 03-03-2020
208. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

209. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
210. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
211. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

212. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

213. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

214. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
215. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
216. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
217. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
218. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
219. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 10-05-2019
220. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

221. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
222. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
223. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
224. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

225. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
226. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

227. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
228. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
229. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
230. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
231. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

232. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

233. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

234. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

235. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

236. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

237. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
238. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

239. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

240. Beflijster  ·  Turdus torquatus
241. Merel  ·  Turdus merula
242. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 01-04-2020
243. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
244. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
245. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
246. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

247. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
248. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
249. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
250. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
251. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus
252. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
253. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
254. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
255. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 05-05-2023
256. Paapje  ·  Saxicola rubetra
257. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
258. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

259. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

260. Huismus  ·  Passer domesticus
261. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

262. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
263. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
264. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
265. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
266. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
267. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
268. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
269. Boompieper  ·  Anthus trivialis
270. Graspieper  ·  Anthus pratensis
271. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
272. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

273. Keep  ·  Fringilla montifringilla
274. Vink  ·  Fringilla coelebs
275. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
276. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
277. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
278. Groenling  ·  Chloris chloris
279. Kneu  ·  Linaria cannabina
280. Frater  ·  Linaria flavirostris
281. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
282. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
283. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
284. Putter  ·  Carduelis carduelis
285. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
286. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

287. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
288. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
289. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
290. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
291. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
292. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thijs ter Avest met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thijs ter Avest wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grijze Strandloper347
Rode Rotslijster381
Purperkoet394
Kleine Regenwulp421
Blauwvleugeltaling430
Zwartkeellijster462
Siberische Taling465
Kleinste Jager468
Noordse Stormvogel468
Grote Grijze Snip474
Kleine Klapekster474
Noordse Pijlstormvogel475
Kleine Geelpootruiter478
Vale Gier478
Vorkstaartmeeuw478
Buffelkopeend483
Grauwe Pijlstormvogel486
Amerikaanse Smient487
Dwergaalscholver489
Bijeneter492

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thijs ter Avest niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Zwarte Ibis538
Fluiter532
Grote Karekiet529
Porseleinhoen524
Roodpootvalk519
Woudaap518
Witvleugelstern516
Steppekiekendief514
Grote Kruisbek508
Lachstern508
Sneeuwgans508
Pallas' Boszanger506
Buidelmees504
Kwartelkoning502
Ralreiger502
Krekelzanger495
Taigaboomkruiper494
Kleine Topper493
Breedbekstrandloper492
Korhoen492

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thijs ter Avest per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,4,2,1,4,2

20194
20204
20212
20221
20234
20242