Ranking van Ed van Diggele
269 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Ross' Gans  ·  Anser rossii 12-01-2019
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. IJseend  ·  Clangula hyemalis
11. Eider  ·  Somateria mollissima
12. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 12-02-2016
15. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
16. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
17. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 15-11-2019
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
22. Krooneend  ·  Netta rufina
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 23-11-2019
25. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
26. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
27. Slobeend  ·  Spatula clypeata
28. Krakeend  ·  Mareca strepera
29. Smient  ·  Mareca penelope
30. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
31. Pijlstaart  ·  Anas acuta
32. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

33. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
34. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

35. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

36. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
37. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
38. Fuut  ·  Podiceps cristatus
39. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
40. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

41. Holenduif  ·  Columba oenas
42. Houtduif  ·  Columba palumbus
43. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
44. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 25-01-2019
45. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

46. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

47. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

48. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

49. Waterral  ·  Rallus aquaticus
50. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
51. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
52. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

53. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

54. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 12-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

55. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
56. Parelduiker  ·  Gavia arctica
57. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

58. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
59. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

60. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
61. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
62. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
63. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
64. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
65. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
66. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
67. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
68. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

69. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
70. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

71. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

72. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 02-07-2021
73. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
74. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

75. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

76. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
77. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

78. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
79. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
80. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
81. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
82. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

83. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 27-12-2019
84. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
85. Wulp  ·  Numenius arquata
86. Grutto  ·  Limosa limosa
87. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
88. Steenloper  ·  Arenaria interpres
89. Kanoet  ·  Calidris canutus
90. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
91. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
92. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
93. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
94. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
95. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
96. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
97. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
98. Witgat  ·  Tringa ochropus
99. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
100. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
101. Bosruiter  ·  Tringa glareola
102. Tureluur  ·  Tringa totanus
103. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
104. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
105. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

106. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
107. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
108. Kleine Alk  ·  Alle alle
109. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 09-01-2021
110. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

111. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
112. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

113. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
114. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
115. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 16-03-2020
116. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
117. Stormmeeuw  ·  Larus canus
118. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
119. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
120. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
121. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
122. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
123. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
124. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
125. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
126. Visdief  ·  Sterna hirundo
127. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

128. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

129. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 04-11-2019
130. Wespendief  ·  Pernis apivorus
131. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 31-05-2016
132. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
133. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
134. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
135. Sperwer  ·  Accipiter nisus
136. Havik  ·  Accipiter gentilis
137. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
138. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
139. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
140. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

141. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

142. Steenuil  ·  Athene vidalii
143. Dwergooruil  ·  Otus scops 28-05-2021
144. Ransuil  ·  Asio otus
145. Velduil  ·  Asio flammeus
146. Bosuil  ·  Strix aluco
147. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

148. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

149. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

150. Draaihals  ·  Jynx torquilla
151. Groene Specht  ·  Picus viridis
152. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
153. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
154. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
155. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

156. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
157. Smelleken  ·  Falco columbarius
158. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
159. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

160. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 28-10-2018

wielewalen  ·  Oriolidae

161. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

162. Klapekster  ·  Lanius excubitor
163. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

164. Ekster  ·  Pica pica
165. Gaai  ·  Garrulus glandarius
166. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 23-11-2018
167. Kauw  ·  Corvus monedula
168. Roek  ·  Corvus frugilegus
169. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
170. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
171. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

172. Goudhaan  ·  Regulus regulus
173. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

174. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

175. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
176. Koolmees  ·  Parus major
177. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
178. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
179. Matkop  ·  Poecile montanus
180. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

181. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

182. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
183. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
184. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 29-11-2019
185. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
186. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 26-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

187. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
188. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
189. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

190. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

191. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

192. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
193. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
194. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
195. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
196. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
197. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
198. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
199. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

200. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
201. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
202. Sperwergrasmus  ·  Curruca nisoria
203. Braamsluiper  ·  Curruca curruca
204. Grasmus  ·  Curruca communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

205. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
206. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

207. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
208. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
209. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 03-06-2020
210. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
211. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
212. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

213. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

214. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

215. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

216. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

217. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
218. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

219. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

220. Beflijster  ·  Turdus torquatus
221. Merel  ·  Turdus merula
222. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 03-01-2021
223. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
224. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
225. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
226. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

227. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
228. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
229. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
230. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
231. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 02-02-2016
232. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 16-10-2020
233. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
234. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
235. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
236. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
237. Paapje  ·  Saxicola rubetra
238. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
239. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
240. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 22-11-2017
241. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 14-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

242. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

243. Huismus  ·  Passer domesticus
244. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

245. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
246. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
247. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
248. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
249. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
250. Boompieper  ·  Anthus trivialis
251. Graspieper  ·  Anthus pratensis
252. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
253. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

254. Keep  ·  Fringilla montifringilla
255. Vink  ·  Fringilla coelebs
256. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
257. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
258. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
259. Groenling  ·  Chloris chloris
260. Kneu  ·  Linaria cannabina
261. Frater  ·  Linaria flavirostris
262. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
263. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
264. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
265. Putter  ·  Carduelis carduelis
266. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
267. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

268. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
269. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
270. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
271. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
272. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ed van Diggele met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ed van Diggele wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kalanderleeuwerik277
Roodoogvireo291
Franklins Meeuw325
Papegaaiduiker363
Bosgors380
Kleine Regenwulp380
Kortbekzeekoet388
Roodkeelnachtegaal400
Bonte Tapuit402
Dwergooruil405
Struikrietzanger430
Zwartkeellijster431
Oosterse Tortel432
Sperwergrasmus432
Grijze Wouw434
Vale Gier434
Woestijntapuit434
Siberische Tjiftjaf441
Kleine Alk442
Pallas' Boszanger443

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ed van Diggele niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Topper480
Morinelplevier477
Dwergstern476
Geelpootmeeuw476
Grauwe Klauwier476
Roodhalsgans476
Noordse Stern473
Temmincks Strandloper473
Grauwe Franjepoot472
Drieteenmeeuw471
Kleine Rietgans471
Grauwe Kiekendief470
Kwartel470
Witoogeend470
Dwerggans468
Witwangstern468
Reuzenstern467
Kleine Barmsijs466
Noordse Kwikstaart466
Zwarte Rotgans466

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ed van Diggele per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,1,3,9,3,4

20163
20171
20183
20199
20203
20214