Ranking van Ed van Diggele
240 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Ross' Gans  ·  Anser rossii 19-04-2019
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. IJseend  ·  Clangula hyemalis
11. Eider  ·  Somateria mollissima
12. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 12-02-2016
15. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
16. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
17. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 15-11-2019
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
22. Krooneend  ·  Netta rufina
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 23-11-2019
25. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
26. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
27. Slobeend  ·  Spatula clypeata
28. Krakeend  ·  Mareca strepera
29. Smient  ·  Mareca penelope
30. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
31. Pijlstaart  ·  Anas acuta
32. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

33. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

34. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

35. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
36. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
37. Fuut  ·  Podiceps cristatus
38. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
39. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

40. Holenduif  ·  Columba oenas
41. Houtduif  ·  Columba palumbus
42. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
43. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 25-01-2019
44. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

45. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

46. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

47. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

48. Waterral  ·  Rallus aquaticus
49. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
50. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
51. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

52. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

53. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 12-02-2019
54. Grote Trap  ·  Otis tarda 26-01-2020

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

55. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
56. Parelduiker  ·  Gavia arctica
57. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

58. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

59. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
60. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
61. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
62. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
63. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
64. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
65. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
66. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

67. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
68. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

69. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

70. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
71. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

72. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

73. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
74. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

75. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
76. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
77. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
78. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
79. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

80. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 27-12-2019
81. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
82. Wulp  ·  Numenius arquata
83. Grutto  ·  Limosa limosa
84. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
85. Steenloper  ·  Arenaria interpres
86. Kanoet  ·  Calidris canutus
87. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
88. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
89. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
90. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
91. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
92. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
93. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
94. Witgat  ·  Tringa ochropus
95. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
96. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
97. Bosruiter  ·  Tringa glareola
98. Tureluur  ·  Tringa totanus
99. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
100. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
101. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

102. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
103. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
104. Kleine Alk  ·  Alle alle
105. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

106. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
107. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

108. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
109. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
110. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
111. Stormmeeuw  ·  Larus canus
112. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
113. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
114. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
115. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
116. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
117. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
118. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
119. Visdief  ·  Sterna hirundo
120. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

121. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

122. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 04-11-2019
123. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 31-05-2016
124. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
125. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
126. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
127. Sperwer  ·  Accipiter nisus
128. Havik  ·  Accipiter gentilis
129. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
130. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
131. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
132. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

133. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

134. Steenuil  ·  Athene vidalii
135. Ransuil  ·  Asio otus
136. Velduil  ·  Asio flammeus
137. Bosuil  ·  Strix aluco
138. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

139. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

140. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

141. Groene Specht  ·  Picus viridis
142. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
143. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
144. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
145. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

146. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
147. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
148. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

149. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 28-10-2018

wielewalen  ·  Oriolidae

150. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

151. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

152. Ekster  ·  Pica pica
153. Gaai  ·  Garrulus glandarius
154. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 23-11-2018
155. Kauw  ·  Corvus monedula
156. Roek  ·  Corvus frugilegus
157. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
158. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
159. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

160. Goudhaan  ·  Regulus regulus
161. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

162. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

163. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
164. Koolmees  ·  Parus major
165. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
166. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
167. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

168. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

169. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
170. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
171. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 29-11-2019
172. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
173. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 26-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

174. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
175. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
176. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

177. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

178. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

179. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
180. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
181. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

182. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
183. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
184. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
185. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

186. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

187. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
188. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
189. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
190. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
191. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

192. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

193. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

194. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

195. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

196. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

197. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

198. Beflijster  ·  Turdus torquatus
199. Merel  ·  Turdus merula
200. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
201. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
202. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
203. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

204. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
205. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
206. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
207. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
208. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 02-02-2016
209. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
210. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
211. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
212. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
213. Paapje  ·  Saxicola rubetra
214. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
215. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
216. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 22-11-2017
217. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 14-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

218. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

219. Huismus  ·  Passer domesticus
220. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

221. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
222. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
223. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
224. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
225. Boompieper  ·  Anthus trivialis
226. Graspieper  ·  Anthus pratensis
227. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

228. Keep  ·  Fringilla montifringilla
229. Vink  ·  Fringilla coelebs
230. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
231. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
232. Groenling  ·  Chloris chloris
233. Kneu  ·  Linaria cannabina
234. Frater  ·  Linaria flavirostris
235. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
236. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
237. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
238. Putter  ·  Carduelis carduelis
239. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

240. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
241. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
242. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
243. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
244. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ed van Diggele met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ed van Diggele wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kalanderleeuwerik259
Roodoogvireo280
Kleine Regenwulp323
Papegaaiduiker339
Bosgors352
Bonte Tapuit380
Roodkeelnachtegaal380
Siberische Tjiftjaf388
Vale Gier388
Oosterse Tortel394
Grijze Wouw399
Woestijntapuit404
Kleine Alk405
Kleine Vliegenvanger405
Buffelkopeend409
Buidelmees409
Kleine Trap410
Grote Kruisbek412
Notenkraker413
Woudaap415

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ed van Diggele niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Topper432
Matkop431
Smelleken430
Waterpieper430
Bladkoning429
Grauwe Klauwier429
Sprinkhaanzanger429
Roodhalsgans428
Morinelplevier427
Dwergstern426
Fluiter426
Geelpootmeeuw426
Temmincks Strandloper426
Wespendief426
Grauwe Franjepoot425
Grauwe Kiekendief425
Rouwkwikstaart425
Zwarte Rotgans425
Drieteenmeeuw424
Dwerggans424

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ed van Diggele per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,1,3,9,1

20163
20171
20183
20199
20201

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.