Ranking van Ed van Diggele
289 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 12-01-2019
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. IJseend  ·  Clangula hyemalis
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 12-02-2016
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 15-11-2019
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 23-11-2019
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
31. Slobeend  ·  Spatula clypeata
32. Krakeend  ·  Mareca strepera
33. Smient  ·  Mareca penelope
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

37. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
38. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

39. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

40. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
41. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
42. Fuut  ·  Podiceps cristatus
43. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
44. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

45. Holenduif  ·  Columba oenas
46. Houtduif  ·  Columba palumbus
47. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
48. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 25-01-2019
49. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

50. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

51. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

52. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

53. Waterral  ·  Rallus aquaticus
54. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
55. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 24-12-2021
56. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
57. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

58. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

59. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 12-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

60. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
61. Parelduiker  ·  Gavia arctica
62. IJsduiker  ·  Gavia immer
63. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 23-01-2022

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

64. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

65. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
66. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

67. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
68. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
69. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
70. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
71. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
72. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
73. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
74. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
75. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

76. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
77. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

78. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

79. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 02-07-2021
80. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
81. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

82. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

83. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

84. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
85. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

86. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
87. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
88. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
89. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
90. Kievit  ·  Vanellus vanellus
91. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

92. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 27-12-2019
93. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
94. Wulp  ·  Numenius arquata
95. Grutto  ·  Limosa limosa
96. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
97. Steenloper  ·  Arenaria interpres
98. Kanoet  ·  Calidris canutus
99. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
100. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
101. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
102. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
103. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
104. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
105. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
106. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
107. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
108. Witgat  ·  Tringa ochropus
109. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
110. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
111. Bosruiter  ·  Tringa glareola
112. Tureluur  ·  Tringa totanus
113. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
114. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 09-12-2022
115. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
116. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

117. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
118. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
119. Alk  ·  Alca torda
120. Kleine Alk  ·  Alle alle
121. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 09-01-2021
122. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

123. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
124. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

125. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
126. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
127. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
128. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 16-03-2020
129. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
130. Stormmeeuw  ·  Larus canus
131. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
132. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
133. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
134. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
135. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
136. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
137. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
138. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
139. Visdief  ·  Sterna hirundo
140. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

141. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

142. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 04-11-2019
143. Wespendief  ·  Pernis apivorus
144. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
145. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 31-05-2016
146. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
147. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
148. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
149. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
150. Sperwer  ·  Accipiter nisus
151. Havik  ·  Accipiter gentilis
152. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
153. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
154. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
155. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

156. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

157. Steenuil  ·  Athene vidalii
158. Dwergooruil  ·  Otus scops 28-05-2021
159. Ransuil  ·  Asio otus
160. Velduil  ·  Asio flammeus
161. Bosuil  ·  Strix aluco
162. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

163. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

164. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

165. Draaihals  ·  Jynx torquilla
166. Groene Specht  ·  Picus viridis
167. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
168. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
169. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
170. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

171. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
172. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
173. Smelleken  ·  Falco columbarius
174. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
175. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

176. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 28-10-2018

wielewalen  ·  Oriolidae

177. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

178. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
179. Klapekster  ·  Lanius excubitor
180. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

181. Ekster  ·  Pica pica
182. Gaai  ·  Garrulus glandarius
183. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 23-11-2018
184. Kauw  ·  Corvus monedula
185. Roek  ·  Corvus frugilegus
186. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
187. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
188. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

189. Goudhaan  ·  Regulus regulus
190. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

191. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

192. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
193. Koolmees  ·  Parus major
194. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
195. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
196. Matkop  ·  Poecile montanus
197. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

198. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

199. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
200. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
201. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 29-11-2019
202. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
203. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 26-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

204. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
205. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
206. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

207. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

208. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

209. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
210. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
211. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
212. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
213. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 22-05-2022
214. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
215. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
216. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
217. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

218. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
219. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
220. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
221. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
222. Grasmus  ·  Sylvia communis
223. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 05-11-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

224. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
225. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

226. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
227. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
228. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 03-06-2020
229. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
230. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
231. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

232. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

233. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

234. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

235. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

236. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
237. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

238. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

239. Beflijster  ·  Turdus torquatus
240. Merel  ·  Turdus merula
241. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 03-01-2021
242. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
243. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
244. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
245. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

246. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
247. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
248. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
249. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
250. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 02-02-2016
251. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 16-10-2020
252. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
253. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
254. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
255. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
256. Paapje  ·  Saxicola rubetra
257. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
258. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
259. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 22-11-2017
260. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 14-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

261. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

262. Huismus  ·  Passer domesticus
263. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

264. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
265. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
266. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
267. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
268. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
269. Boompieper  ·  Anthus trivialis
270. Graspieper  ·  Anthus pratensis
271. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
272. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

273. Keep  ·  Fringilla montifringilla
274. Vink  ·  Fringilla coelebs
275. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
276. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
277. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
278. Groenling  ·  Chloris chloris
279. Kneu  ·  Linaria cannabina
280. Frater  ·  Linaria flavirostris
281. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
282. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
283. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
284. Putter  ·  Carduelis carduelis
285. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
286. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

287. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
288. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
289. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
290. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
291. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
292. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ed van Diggele met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ed van Diggele wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kalanderleeuwerik299
Roodoogvireo301
Franklins Meeuw335
Purperkoet366
Papegaaiduiker405
Kleine Regenwulp408
Bosgors409
Roodkeelnachtegaal414
Kortbekzeekoet419
Bonte Tapuit432
Geelsnavelduiker436
Dwergooruil444
Provençaalse Grasmus448
Woestijntapuit451
Bergfluiter452
Oosterse Tortel452
Zwartkeellijster452
Sperwergrasmus453
Grijze Wouw461
Struikrietzanger461

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ed van Diggele niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Geelpootmeeuw509
Dwergstern508
Noordse Stern506
Morinelplevier505
Kleine Rietgans504
Temmincks Strandloper504
Zwarte Wouw502
Dwerggans501
Reuzenstern500
Kwartel499
Kleine Barmsijs498
Witwangstern498
Noordse Kwikstaart497
Witbuikrotgans497
IJsgors493
Gestreepte Strandloper492
Lachstern487
Poelruiter487
Orpheusspotvogel486
Kwartelkoning485

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ed van Diggele per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,1,3,9,3,6,3

20163
20171
20183
20199
20203
20216
20223