Ranking van Ed van Diggele
265 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Ross' Gans  ·  Anser rossii 12-01-2019
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. IJseend  ·  Clangula hyemalis
11. Eider  ·  Somateria mollissima
12. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 12-02-2016
15. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
16. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
17. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 15-11-2019
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
22. Krooneend  ·  Netta rufina
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 23-11-2019
25. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
26. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
27. Slobeend  ·  Spatula clypeata
28. Krakeend  ·  Mareca strepera
29. Smient  ·  Mareca penelope
30. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
31. Pijlstaart  ·  Anas acuta
32. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

33. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
34. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

35. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

36. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
37. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
38. Fuut  ·  Podiceps cristatus
39. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
40. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

41. Holenduif  ·  Columba oenas
42. Houtduif  ·  Columba palumbus
43. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
44. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 25-01-2019
45. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

46. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

47. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

48. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

49. Waterral  ·  Rallus aquaticus
50. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
51. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
52. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

53. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

54. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 12-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

55. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
56. Parelduiker  ·  Gavia arctica
57. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

58. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

59. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
60. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
61. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
62. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
63. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
64. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
65. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
66. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
67. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

68. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
69. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

70. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

71. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
72. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

73. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

74. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
75. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

76. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
77. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
78. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
79. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
80. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

81. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 27-12-2019
82. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
83. Wulp  ·  Numenius arquata
84. Grutto  ·  Limosa limosa
85. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
86. Steenloper  ·  Arenaria interpres
87. Kanoet  ·  Calidris canutus
88. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
89. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
90. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
91. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
92. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
93. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
94. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
95. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
96. Witgat  ·  Tringa ochropus
97. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
98. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
99. Bosruiter  ·  Tringa glareola
100. Tureluur  ·  Tringa totanus
101. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
102. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
103. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

104. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
105. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
106. Kleine Alk  ·  Alle alle
107. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 09-01-2021
108. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

109. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
110. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

111. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
112. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
113. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 16-03-2020
114. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
115. Stormmeeuw  ·  Larus canus
116. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
117. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
118. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
119. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
120. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
121. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
122. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
123. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
124. Visdief  ·  Sterna hirundo
125. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

126. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

127. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 04-11-2019
128. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 31-05-2016
129. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
130. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
131. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
132. Sperwer  ·  Accipiter nisus
133. Havik  ·  Accipiter gentilis
134. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
135. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
136. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
137. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

138. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

139. Steenuil  ·  Athene vidalii
140. Dwergooruil  ·  Otus scops 28-05-2021
141. Ransuil  ·  Asio otus
142. Velduil  ·  Asio flammeus
143. Bosuil  ·  Strix aluco
144. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

145. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

146. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

147. Draaihals  ·  Jynx torquilla
148. Groene Specht  ·  Picus viridis
149. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
150. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
151. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
152. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

153. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
154. Smelleken  ·  Falco columbarius
155. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
156. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

157. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 28-10-2018

wielewalen  ·  Oriolidae

158. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

159. Klapekster  ·  Lanius excubitor
160. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

161. Ekster  ·  Pica pica
162. Gaai  ·  Garrulus glandarius
163. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 23-11-2018
164. Kauw  ·  Corvus monedula
165. Roek  ·  Corvus frugilegus
166. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
167. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
168. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

169. Goudhaan  ·  Regulus regulus
170. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

171. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

172. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
173. Koolmees  ·  Parus major
174. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
175. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
176. Matkop  ·  Poecile montanus
177. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

178. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

179. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
180. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
181. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 29-11-2019
182. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
183. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 26-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

184. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
185. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
186. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

187. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

188. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

189. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
190. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
191. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
192. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
193. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
194. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
195. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
196. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

197. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
198. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
199. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
200. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
201. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

202. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
203. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

204. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
205. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
206. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 03-06-2020
207. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
208. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
209. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

210. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

211. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

212. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

213. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

214. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
215. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

216. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

217. Beflijster  ·  Turdus torquatus
218. Merel  ·  Turdus merula
219. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 03-01-2021
220. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
221. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
222. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
223. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

224. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
225. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
226. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
227. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
228. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 02-02-2016
229. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 16-10-2020
230. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
231. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
232. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
233. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
234. Paapje  ·  Saxicola rubetra
235. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
236. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
237. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 22-11-2017
238. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 14-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

239. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

240. Huismus  ·  Passer domesticus
241. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

242. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
243. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
244. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
245. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
246. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
247. Boompieper  ·  Anthus trivialis
248. Graspieper  ·  Anthus pratensis
249. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
250. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

251. Keep  ·  Fringilla montifringilla
252. Vink  ·  Fringilla coelebs
253. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
254. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
255. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
256. Groenling  ·  Chloris chloris
257. Kneu  ·  Linaria cannabina
258. Frater  ·  Linaria flavirostris
259. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
260. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
261. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
262. Putter  ·  Carduelis carduelis
263. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
264. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

265. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
266. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
267. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
268. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
269. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ed van Diggele met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ed van Diggele wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kalanderleeuwerik275
Roodoogvireo290
Franklins Meeuw324
Papegaaiduiker361
Kleine Regenwulp376
Bosgors379
Kortbekzeekoet383
Bonte Tapuit399
Roodkeelnachtegaal399
Sperwergrasmus425
Struikrietzanger426
Vale Gier426
Oosterse Tortel429
Grijze Wouw431
Woestijntapuit432
Siberische Tjiftjaf437
Kleine Alk439
Grote Kruisbek440
Kleine Trap440
Korhoen440

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ed van Diggele niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Topper474
Morinelplevier471
Roodhalsgans471
Dwergstern470
Geelpootmeeuw470
Grauwe Klauwier470
Wespendief470
Drieteenmeeuw467
Noordse Stern467
Temmincks Strandloper467
Grauwe Franjepoot466
Kleine Rietgans466
Witoogeend465
Dwerggans464
Grauwe Kiekendief464
Kwartel464
Kleine Barmsijs462
Witwangstern462
Noordse Kwikstaart461
Reuzenstern461

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ed van Diggele per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,1,3,9,3,3

20163
20171
20183
20199
20203
20213