Ranking van Ed van Diggele
281 soorten + 6 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 12-01-2019
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. IJseend  ·  Clangula hyemalis
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 12-02-2016
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 15-11-2019
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 23-11-2019
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
30. Slobeend  ·  Spatula clypeata
31. Krakeend  ·  Mareca strepera
32. Smient  ·  Mareca penelope
33. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
34. Pijlstaart  ·  Anas acuta
35. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

36. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
37. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

38. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

39. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
40. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
41. Fuut  ·  Podiceps cristatus
42. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
43. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

44. Holenduif  ·  Columba oenas
45. Houtduif  ·  Columba palumbus
46. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
47. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 25-01-2019
48. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

49. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

50. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

51. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

52. Waterral  ·  Rallus aquaticus
53. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
54. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 24-12-2021
55. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
56. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

57. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

58. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 12-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

59. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
60. Parelduiker  ·  Gavia arctica
61. IJsduiker  ·  Gavia immer
62. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 23-01-2022

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

63. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

64. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
65. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

66. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
67. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
68. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
69. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
70. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
71. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
72. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
73. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
74. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

75. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
76. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

77. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

78. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 02-07-2021
79. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
80. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

81. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

82. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

83. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
84. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

85. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
86. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
87. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
88. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
89. Kievit  ·  Vanellus vanellus
90. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

91. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 27-12-2019
92. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
93. Wulp  ·  Numenius arquata
94. Grutto  ·  Limosa limosa
95. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
96. Steenloper  ·  Arenaria interpres
97. Kanoet  ·  Calidris canutus
98. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
99. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
100. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
101. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
102. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
103. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
104. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
105. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
106. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
107. Witgat  ·  Tringa ochropus
108. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
109. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
110. Bosruiter  ·  Tringa glareola
111. Tureluur  ·  Tringa totanus
112. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
113. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
114. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

115. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
116. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
117. Alk  ·  Alca torda
118. Kleine Alk  ·  Alle alle
119. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 09-01-2021
120. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

121. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
122. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

123. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
124. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
125. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
126. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 16-03-2020
127. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
128. Stormmeeuw  ·  Larus canus
129. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
130. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
131. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
132. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
133. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
134. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
135. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
136. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
137. Visdief  ·  Sterna hirundo
138. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

139. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

140. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 04-11-2019
141. Wespendief  ·  Pernis apivorus
142. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 31-05-2016
143. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
144. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
145. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
146. Sperwer  ·  Accipiter nisus
147. Havik  ·  Accipiter gentilis
148. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
149. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
150. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
151. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

152. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

153. Steenuil  ·  Athene vidalii
154. Dwergooruil  ·  Otus scops 28-05-2021
155. Ransuil  ·  Asio otus
156. Velduil  ·  Asio flammeus
157. Bosuil  ·  Strix aluco
158. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

159. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

160. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

161. Draaihals  ·  Jynx torquilla
162. Groene Specht  ·  Picus viridis
163. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
164. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
165. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
166. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

167. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
168. Smelleken  ·  Falco columbarius
169. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
170. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

171. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 28-10-2018

wielewalen  ·  Oriolidae

172. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

173. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
174. Klapekster  ·  Lanius excubitor
175. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

176. Ekster  ·  Pica pica
177. Gaai  ·  Garrulus glandarius
178. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 23-11-2018
179. Kauw  ·  Corvus monedula
180. Roek  ·  Corvus frugilegus
181. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
182. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
183. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

184. Goudhaan  ·  Regulus regulus
185. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

186. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

187. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
188. Koolmees  ·  Parus major
189. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
190. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
191. Matkop  ·  Poecile montanus
192. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

193. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

194. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
195. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
196. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 29-11-2019
197. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
198. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 26-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

199. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
200. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
201. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

202. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

203. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

204. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
205. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
206. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
207. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
208. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 22-05-2022
209. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
210. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
211. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
212. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

213. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
214. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
215. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
216. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
217. Grasmus  ·  Sylvia communis
218. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 05-11-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

219. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
220. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

221. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
222. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
223. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 03-06-2020
224. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
225. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
226. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

227. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

228. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

229. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

230. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

231. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
232. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

233. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

234. Beflijster  ·  Turdus torquatus
235. Merel  ·  Turdus merula
236. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 03-01-2021
237. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
238. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
239. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
240. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

241. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
242. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
243. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
244. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
245. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 02-02-2016
246. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 16-10-2020
247. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
248. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
249. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
250. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
251. Paapje  ·  Saxicola rubetra
252. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
253. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
254. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 22-11-2017
255. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 14-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

256. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

257. Huismus  ·  Passer domesticus
258. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

259. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
260. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
261. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
262. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
263. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
264. Boompieper  ·  Anthus trivialis
265. Graspieper  ·  Anthus pratensis
266. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
267. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

268. Keep  ·  Fringilla montifringilla
269. Vink  ·  Fringilla coelebs
270. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
271. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
272. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
273. Groenling  ·  Chloris chloris
274. Kneu  ·  Linaria cannabina
275. Frater  ·  Linaria flavirostris
276. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
277. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
278. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
279. Putter  ·  Carduelis carduelis
280. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
281. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

282. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
283. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
284. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
285. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
286. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
287. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ed van Diggele met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ed van Diggele wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kalanderleeuwerik297
Roodoogvireo301
Franklins Meeuw334
Papegaaiduiker375
Bosgors394
Kleine Regenwulp405
Roodkeelnachtegaal412
Kortbekzeekoet415
Bonte Tapuit428
Dwergooruil438
Sperwergrasmus445
Woestijntapuit446
Oosterse Tortel448
Zwartkeellijster450
Grauwe Pijlstormvogel452
Grijze Wouw456
Struikrietzanger456
Vale Gier456
Grote Kruisbek461
Kleine Trap461

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ed van Diggele niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Topper505
Geelpootmeeuw502
Dwergstern501
Morinelplevier500
Noordse Stern500
Temmincks Strandloper499
Kleine Rietgans498
Dwerggans496
Witwangstern494
Zwarte Wouw494
Grauwe Kiekendief493
Reuzenstern493
Kleine Barmsijs492
Kwartel492
Noordse Kwikstaart492
Witbuikrotgans491
Slangenarend488
IJsgors487
Gestreepte Strandloper484
Kwartelkoning481

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ed van Diggele per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,1,3,9,3,6,2

20163
20171
20183
20199
20203
20216
20222