Ranking van Ed van Diggele
249 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Ross' Gans  ·  Anser rossii 19-04-2019
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. IJseend  ·  Clangula hyemalis
11. Eider  ·  Somateria mollissima
12. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 12-02-2016
15. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
16. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
17. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 15-11-2019
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
22. Krooneend  ·  Netta rufina
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 23-11-2019
25. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
26. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
27. Slobeend  ·  Spatula clypeata
28. Krakeend  ·  Mareca strepera
29. Smient  ·  Mareca penelope
30. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
31. Pijlstaart  ·  Anas acuta
32. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

33. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

34. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

35. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
36. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
37. Fuut  ·  Podiceps cristatus
38. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
39. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

40. Holenduif  ·  Columba oenas
41. Houtduif  ·  Columba palumbus
42. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
43. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 25-01-2019
44. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

45. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

46. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

47. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

48. Waterral  ·  Rallus aquaticus
49. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
50. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
51. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

52. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

53. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 12-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

54. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
55. Parelduiker  ·  Gavia arctica
56. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

57. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

58. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 21-02-2020

reigers  ·  Ardeidae

59. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
60. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
61. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
62. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
63. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
64. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
65. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
66. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

67. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
68. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

69. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

70. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
71. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

72. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

73. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
74. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

75. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
76. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
77. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
78. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
79. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

80. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 27-12-2019
81. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
82. Wulp  ·  Numenius arquata
83. Grutto  ·  Limosa limosa
84. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
85. Steenloper  ·  Arenaria interpres
86. Kanoet  ·  Calidris canutus
87. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
88. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
89. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
90. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
91. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
92. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
93. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
94. Witgat  ·  Tringa ochropus
95. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
96. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
97. Bosruiter  ·  Tringa glareola
98. Tureluur  ·  Tringa totanus
99. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
100. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
101. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

102. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
103. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
104. Kleine Alk  ·  Alle alle
105. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

106. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
107. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

108. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
109. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
110. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 16-03-2020
111. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
112. Stormmeeuw  ·  Larus canus
113. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
114. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
115. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
116. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
117. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
118. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
119. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
120. Visdief  ·  Sterna hirundo
121. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

122. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

123. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 04-11-2019
124. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 31-05-2016
125. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
126. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
127. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
128. Sperwer  ·  Accipiter nisus
129. Havik  ·  Accipiter gentilis
130. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
131. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
132. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
133. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

134. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

135. Steenuil  ·  Athene vidalii
136. Ransuil  ·  Asio otus
137. Velduil  ·  Asio flammeus
138. Bosuil  ·  Strix aluco
139. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

140. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

141. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

142. Draaihals  ·  Jynx torquilla
143. Groene Specht  ·  Picus viridis
144. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
145. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
146. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
147. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

148. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
149. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
150. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

151. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 28-10-2018

wielewalen  ·  Oriolidae

152. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

153. Klapekster  ·  Lanius excubitor
154. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

155. Ekster  ·  Pica pica
156. Gaai  ·  Garrulus glandarius
157. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 23-11-2018
158. Kauw  ·  Corvus monedula
159. Roek  ·  Corvus frugilegus
160. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
161. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
162. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

163. Goudhaan  ·  Regulus regulus
164. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

165. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

166. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
167. Koolmees  ·  Parus major
168. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
169. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
170. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

171. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

172. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
173. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
174. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 29-11-2019
175. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
176. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 26-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

177. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
178. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
179. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

180. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

181. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

182. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
183. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
184. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
185. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

186. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
187. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
188. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
189. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

190. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
191. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

192. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
193. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
194. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 05-06-2020
195. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
196. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
197. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

198. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

199. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

200. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

201. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

202. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

203. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

204. Beflijster  ·  Turdus torquatus
205. Merel  ·  Turdus merula
206. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
207. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
208. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
209. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

210. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
211. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
212. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
213. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
214. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 02-02-2016
215. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
216. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
217. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
218. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
219. Paapje  ·  Saxicola rubetra
220. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
221. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
222. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 22-11-2017
223. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 14-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

224. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

225. Huismus  ·  Passer domesticus
226. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

227. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
228. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
229. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
230. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
231. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
232. Boompieper  ·  Anthus trivialis
233. Graspieper  ·  Anthus pratensis
234. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

235. Keep  ·  Fringilla montifringilla
236. Vink  ·  Fringilla coelebs
237. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
238. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
239. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
240. Groenling  ·  Chloris chloris
241. Kneu  ·  Linaria cannabina
242. Frater  ·  Linaria flavirostris
243. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
244. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
245. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
246. Putter  ·  Carduelis carduelis
247. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
248. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

249. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
250. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
251. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
252. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
253. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ed van Diggele met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ed van Diggele wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kalanderleeuwerik265
Roodoogvireo285
Franklins Meeuw312
Papegaaiduiker345
Kleine Regenwulp349
Bosgors358
Bonte Tapuit386
Roodkeelnachtegaal386
Vale Gier401
Siberische Tjiftjaf402
Oosterse Tortel406
Grijze Wouw409
Kleine Vliegenvanger411
Woestijntapuit412
Kleine Alk414
Buffelkopeend419
Buidelmees420
Grote Kruisbek420
Kleine Trap420
Notenkraker424

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ed van Diggele niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Matkop445
Topper445
Grauwe Klauwier443
Smelleken442
Waterpieper442
Dwergstern441
Morinelplevier440
Roodhalsgans440
Temmincks Strandloper440
Wespendief440
Geelpootmeeuw439
Noordse Stern439
Bladkoning438
Grauwe Franjepoot438
Grauwe Kiekendief438
Drieteenmeeuw436
Kwartel436
Witwangstern436
Kleine Rietgans435
Zwarte Rotgans435

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ed van Diggele per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,1,3,9,3

20163
20171
20183
20199
20203