Ranking van Ed van Diggele
275 soorten + 5 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Ross' Gans  ·  Anser rossii 12-01-2019
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. IJseend  ·  Clangula hyemalis
12. Eider  ·  Somateria mollissima
13. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
14. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
15. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 12-02-2016
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 15-11-2019
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 23-11-2019
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
28. Slobeend  ·  Spatula clypeata
29. Krakeend  ·  Mareca strepera
30. Smient  ·  Mareca penelope
31. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
32. Pijlstaart  ·  Anas acuta
33. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

34. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
35. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

36. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

37. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
38. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
39. Fuut  ·  Podiceps cristatus
40. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
41. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

42. Holenduif  ·  Columba oenas
43. Houtduif  ·  Columba palumbus
44. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
45. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 25-01-2019
46. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

47. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

48. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

49. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

50. Waterral  ·  Rallus aquaticus
51. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
52. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 24-12-2021
53. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
54. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

55. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

56. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 12-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

57. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
58. Parelduiker  ·  Gavia arctica
59. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

60. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

61. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
62. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

63. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
64. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
65. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
66. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
67. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
68. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
69. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
70. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
71. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

72. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
73. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

74. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

75. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 02-07-2021
76. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
77. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

78. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

79. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
80. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

81. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
82. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
83. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
84. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
85. Kievit  ·  Vanellus vanellus
86. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

87. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 27-12-2019
88. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
89. Wulp  ·  Numenius arquata
90. Grutto  ·  Limosa limosa
91. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
92. Steenloper  ·  Arenaria interpres
93. Kanoet  ·  Calidris canutus
94. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
95. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
96. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
97. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
98. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
99. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
100. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
101. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
102. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
103. Witgat  ·  Tringa ochropus
104. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
105. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
106. Bosruiter  ·  Tringa glareola
107. Tureluur  ·  Tringa totanus
108. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
109. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
110. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

111. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
112. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
113. Alk  ·  Alca torda
114. Kleine Alk  ·  Alle alle
115. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 09-01-2021
116. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

117. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
118. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

119. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
120. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
121. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
122. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 16-03-2020
123. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
124. Stormmeeuw  ·  Larus canus
125. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
126. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
127. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
128. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
129. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
130. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
131. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
132. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
133. Visdief  ·  Sterna hirundo
134. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

135. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

136. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 04-11-2019
137. Wespendief  ·  Pernis apivorus
138. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 31-05-2016
139. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
140. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
141. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
142. Sperwer  ·  Accipiter nisus
143. Havik  ·  Accipiter gentilis
144. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
145. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
146. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
147. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

148. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

149. Steenuil  ·  Athene vidalii
150. Dwergooruil  ·  Otus scops 28-05-2021
151. Ransuil  ·  Asio otus
152. Velduil  ·  Asio flammeus
153. Bosuil  ·  Strix aluco
154. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

155. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

156. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

157. Draaihals  ·  Jynx torquilla
158. Groene Specht  ·  Picus viridis
159. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
160. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
161. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
162. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

163. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
164. Smelleken  ·  Falco columbarius
165. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
166. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

167. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 28-10-2018

wielewalen  ·  Oriolidae

168. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

169. Klapekster  ·  Lanius excubitor
170. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

171. Ekster  ·  Pica pica
172. Gaai  ·  Garrulus glandarius
173. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 23-11-2018
174. Kauw  ·  Corvus monedula
175. Roek  ·  Corvus frugilegus
176. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
177. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
178. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

179. Goudhaan  ·  Regulus regulus
180. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

181. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

182. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
183. Koolmees  ·  Parus major
184. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
185. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
186. Matkop  ·  Poecile montanus
187. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

188. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

189. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
190. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
191. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 29-11-2019
192. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
193. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 26-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

194. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
195. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
196. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

197. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

198. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

199. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
200. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
201. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
202. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
203. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
204. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
205. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
206. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

207. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
208. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
209. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
210. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
211. Grasmus  ·  Sylvia communis
212. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 05-11-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

213. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
214. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

215. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
216. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
217. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 03-06-2020
218. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
219. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
220. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

221. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

222. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

223. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

224. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

225. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
226. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

227. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

228. Beflijster  ·  Turdus torquatus
229. Merel  ·  Turdus merula
230. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 03-01-2021
231. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
232. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
233. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
234. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

235. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
236. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
237. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
238. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
239. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 02-02-2016
240. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 16-10-2020
241. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
242. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
243. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
244. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
245. Paapje  ·  Saxicola rubetra
246. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
247. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
248. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 22-11-2017
249. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 14-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

250. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

251. Huismus  ·  Passer domesticus
252. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

253. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
254. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
255. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
256. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
257. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
258. Boompieper  ·  Anthus trivialis
259. Graspieper  ·  Anthus pratensis
260. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
261. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

262. Keep  ·  Fringilla montifringilla
263. Vink  ·  Fringilla coelebs
264. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
265. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
266. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
267. Groenling  ·  Chloris chloris
268. Kneu  ·  Linaria cannabina
269. Frater  ·  Linaria flavirostris
270. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
271. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
272. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
273. Putter  ·  Carduelis carduelis
274. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
275. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

276. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
277. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
278. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
279. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
280. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ed van Diggele met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ed van Diggele wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kalanderleeuwerik286
Roodoogvireo300
Franklins Meeuw333
Papegaaiduiker374
Bosgors393
Kleine Regenwulp401
Kortbekzeekoet409
Roodkeelnachtegaal410
Bonte Tapuit425
Dwergooruil430
Sperwergrasmus444
Woestijntapuit444
Oosterse Tortel446
Zwartkeellijster448
Grauwe Pijlstormvogel449
Vale Gier449
Grijze Wouw450
Struikrietzanger450
Kleine Alk458
Kleine Trap458

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ed van Diggele niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Topper500
Geelpootmeeuw497
Grauwe Klauwier497
Dwergstern496
Morinelplevier496
Noordse Stern495
Kleine Rietgans492
Temmincks Strandloper492
Dwerggans489
Witoogeend489
Grauwe Kiekendief488
Kleine Barmsijs487
Zwarte Rotgans487
Reuzenstern486
Witwangstern486
Kwartel485
Noordse Kwikstaart485
Witbuikrotgans485
IJsgors482
Zwarte Wouw482

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ed van Diggele per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,1,3,9,3,6,0

20163
20171
20183
20199
20203
20216