Ranking van Ed van Diggele
261 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Ross' Gans  ·  Anser rossii 12-01-2019
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. IJseend  ·  Clangula hyemalis
11. Eider  ·  Somateria mollissima
12. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 12-02-2016
15. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
16. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
17. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 15-11-2019
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
22. Krooneend  ·  Netta rufina
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 23-11-2019
25. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
26. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
27. Slobeend  ·  Spatula clypeata
28. Krakeend  ·  Mareca strepera
29. Smient  ·  Mareca penelope
30. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
31. Pijlstaart  ·  Anas acuta
32. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

33. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

34. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

35. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
36. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
37. Fuut  ·  Podiceps cristatus
38. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
39. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

40. Holenduif  ·  Columba oenas
41. Houtduif  ·  Columba palumbus
42. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
43. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 25-01-2019
44. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

45. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

46. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

47. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

48. Waterral  ·  Rallus aquaticus
49. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
50. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
51. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

52. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

53. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 12-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

54. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
55. Parelduiker  ·  Gavia arctica
56. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

57. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

58. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
59. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
60. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
61. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
62. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
63. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
64. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
65. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

66. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
67. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

68. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

69. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
70. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

71. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

72. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
73. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

74. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
75. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
76. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
77. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
78. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

79. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 27-12-2019
80. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
81. Wulp  ·  Numenius arquata
82. Grutto  ·  Limosa limosa
83. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
84. Steenloper  ·  Arenaria interpres
85. Kanoet  ·  Calidris canutus
86. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
87. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
88. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
89. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
90. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
91. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
92. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
93. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
94. Witgat  ·  Tringa ochropus
95. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
96. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
97. Bosruiter  ·  Tringa glareola
98. Tureluur  ·  Tringa totanus
99. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
100. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
101. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

102. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
103. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
104. Kleine Alk  ·  Alle alle
105. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 09-01-2021
106. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

107. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
108. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

109. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
110. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
111. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 16-03-2020
112. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
113. Stormmeeuw  ·  Larus canus
114. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
115. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
116. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
117. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
118. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
119. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
120. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
121. Visdief  ·  Sterna hirundo
122. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

123. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

124. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 04-11-2019
125. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 31-05-2016
126. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
127. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
128. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
129. Sperwer  ·  Accipiter nisus
130. Havik  ·  Accipiter gentilis
131. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
132. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
133. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
134. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

135. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

136. Steenuil  ·  Athene vidalii
137. Ransuil  ·  Asio otus
138. Velduil  ·  Asio flammeus
139. Bosuil  ·  Strix aluco
140. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

141. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

142. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

143. Draaihals  ·  Jynx torquilla
144. Groene Specht  ·  Picus viridis
145. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
146. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
147. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
148. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

149. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
150. Smelleken  ·  Falco columbarius
151. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
152. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

153. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 28-10-2018

wielewalen  ·  Oriolidae

154. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

155. Klapekster  ·  Lanius excubitor
156. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

157. Ekster  ·  Pica pica
158. Gaai  ·  Garrulus glandarius
159. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 23-11-2018
160. Kauw  ·  Corvus monedula
161. Roek  ·  Corvus frugilegus
162. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
163. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
164. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

165. Goudhaan  ·  Regulus regulus
166. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

167. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

168. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
169. Koolmees  ·  Parus major
170. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
171. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
172. Matkop  ·  Poecile montanus
173. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

174. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

175. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
176. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
177. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 29-11-2019
178. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
179. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 26-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

180. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
181. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
182. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

183. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

184. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

185. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
186. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
187. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
188. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
189. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
190. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
191. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
192. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

193. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
194. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
195. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
196. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
197. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

198. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
199. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

200. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
201. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
202. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 03-06-2020
203. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
204. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
205. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

206. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

207. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

208. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

209. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

210. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
211. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

212. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

213. Beflijster  ·  Turdus torquatus
214. Merel  ·  Turdus merula
215. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 03-01-2021
216. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
217. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
218. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
219. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

220. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
221. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
222. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
223. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
224. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 02-02-2016
225. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 16-10-2020
226. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
227. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
228. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
229. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
230. Paapje  ·  Saxicola rubetra
231. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
232. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
233. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 22-11-2017
234. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 14-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

235. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

236. Huismus  ·  Passer domesticus
237. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

238. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
239. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
240. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
241. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
242. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
243. Boompieper  ·  Anthus trivialis
244. Graspieper  ·  Anthus pratensis
245. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
246. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

247. Keep  ·  Fringilla montifringilla
248. Vink  ·  Fringilla coelebs
249. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
250. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
251. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
252. Groenling  ·  Chloris chloris
253. Kneu  ·  Linaria cannabina
254. Frater  ·  Linaria flavirostris
255. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
256. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
257. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
258. Putter  ·  Carduelis carduelis
259. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
260. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

261. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
262. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
263. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
264. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
265. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ed van Diggele met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ed van Diggele wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kalanderleeuwerik271
Roodoogvireo289
Franklins Meeuw319
Papegaaiduiker359
Kleine Regenwulp369
Bosgors375
Bonte Tapuit395
Roodkeelnachtegaal396
Struikrietzanger415
Vale Gier416
Sperwergrasmus417
Oosterse Tortel422
Grijze Wouw423
Siberische Tjiftjaf427
Woestijntapuit428
Blauwstaart432
Kleine Alk433
Grote Kruisbek434
Kleine Trap434
Kleine Vliegenvanger434

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ed van Diggele niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Topper464
Roodhalsgans461
Morinelplevier460
Wespendief460
Dwergstern459
Geelpootmeeuw459
Grauwe Klauwier458
Noordse Stern458
Grauwe Franjepoot456
Kleine Rietgans456
Temmincks Strandloper456
Drieteenmeeuw455
Dwerggans455
Grauwe Kiekendief455
Kleine Barmsijs454
Zwarte Rotgans454
Kwartel453
Reuzenstern452
Witoogeend452
Witwangstern452

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ed van Diggele per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,1,3,9,3,2

20163
20171
20183
20199
20203
20212