Ranking van Maurice van Veen
270 soorten + 6 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. IJseend  ·  Clangula hyemalis
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 09-03-2019
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 03-11-2019
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
29. Slobeend  ·  Spatula clypeata
30. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 05-10-2019
31. Krakeend  ·  Mareca strepera
32. Smient  ·  Mareca penelope
33. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
34. Pijlstaart  ·  Anas acuta
35. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

36. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
37. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

38. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

39. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
42. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

43. Holenduif  ·  Columba oenas
44. Houtduif  ·  Columba palumbus
45. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
46. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

47. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

48. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

49. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

50. Waterral  ·  Rallus aquaticus
51. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
52. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
53. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

54. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

55. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
56. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

57. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

58. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

59. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
60. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
61. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
62. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
63. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
64. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
65. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
66. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
67. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

68. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
69. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

70. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

71. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 04-09-2021
72. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

73. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

74. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
75. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

76. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
77. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
78. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
79. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
80. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
81. Kievit  ·  Vanellus vanellus
82. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

83. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 03-01-2020
84. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
85. Wulp  ·  Numenius arquata
86. Grutto  ·  Limosa limosa
87. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
88. Steenloper  ·  Arenaria interpres
89. Kanoet  ·  Calidris canutus
90. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
91. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
92. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 15-08-2019
93. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
94. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
95. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
96. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
97. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
98. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
99. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
100. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
101. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
102. Witgat  ·  Tringa ochropus
103. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
104. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
105. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
106. Bosruiter  ·  Tringa glareola
107. Tureluur  ·  Tringa totanus
108. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
109. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
110. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

111. Alk  ·  Alca torda
112. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

113. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
114. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

115. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
116. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
117. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
118. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 21-04-2021
119. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
120. Stormmeeuw  ·  Larus canus
121. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
122. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
123. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
124. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
125. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
126. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
127. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
128. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
129. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
130. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
131. Visdief  ·  Sterna hirundo
132. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
133. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

134. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

135. Wespendief  ·  Pernis apivorus
136. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
137. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
138. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
139. Sperwer  ·  Accipiter nisus
140. Havik  ·  Accipiter gentilis
141. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
142. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
143. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
144. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

145. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

146. Steenuil  ·  Athene vidalii
147. Dwergooruil  ·  Otus scops 12-06-2021
148. Ransuil  ·  Asio otus
149. Velduil  ·  Asio flammeus
150. Bosuil  ·  Strix aluco

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

151. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

152. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

153. Draaihals  ·  Jynx torquilla
154. Groene Specht  ·  Picus viridis
155. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
156. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
157. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
158. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

159. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
160. Smelleken  ·  Falco columbarius
161. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
162. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

163. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

164. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
165. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 16-10-2021
166. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 29-09-2020
167. Klapekster  ·  Lanius excubitor
168. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

169. Ekster  ·  Pica pica
170. Gaai  ·  Garrulus glandarius
171. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 11-12-2018
172. Kauw  ·  Corvus monedula
173. Roek  ·  Corvus frugilegus
174. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
175. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

176. Goudhaan  ·  Regulus regulus
177. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

178. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

179. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
180. Koolmees  ·  Parus major
181. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
182. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
183. Matkop  ·  Poecile montanus
184. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

185. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

186. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
187. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
188. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 09-11-2019
189. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

190. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
191. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
192. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
193. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

194. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

195. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

196. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 10-10-2021
197. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
198. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
199. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
200. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
201. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
202. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
203. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

204. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
205. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
206. Braamsluiper  ·  Curruca curruca
207. Grasmus  ·  Curruca communis
208. Provençaalse Grasmus  ·  Curruca undata 19-11-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

209. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
210. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

211. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
212. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
213. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
214. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
215. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
216. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
217. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

218. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

219. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

220. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
221. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

222. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

223. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

224. Beflijster  ·  Turdus torquatus
225. Merel  ·  Turdus merula
226. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
227. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
228. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
229. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

230. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
231. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
232. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
233. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
234. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 12-10-2020
235. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
236. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
237. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
238. Paapje  ·  Saxicola rubetra
239. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
240. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 10-10-2021
241. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
242. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 22-10-2021
243. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 14-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

244. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

245. Huismus  ·  Passer domesticus
246. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

247. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
248. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
249. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
250. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
251. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
252. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
253. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
254. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni
255. Boompieper  ·  Anthus trivialis
256. Graspieper  ·  Anthus pratensis
257. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
258. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

259. Keep  ·  Fringilla montifringilla
260. Vink  ·  Fringilla coelebs
261. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
262. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
263. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
264. Groenling  ·  Chloris chloris
265. Kneu  ·  Linaria cannabina
266. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
267. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
268. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
269. Putter  ·  Carduelis carduelis
270. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

271. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
272. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
273. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
274. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
275. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
276. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Maurice van Veen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Maurice van Veen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Aziatische Roodborsttapuit393
Kleine Regenwulp394
Blauwvleugeltaling408
Siberische Boompieper414
Bonte Tapuit419
Roodstuitzwaluw419
Steltstrandloper422
Dwergooruil426
Ross' Meeuw438
Kleine Klapekster441
Struikrietzanger441
Grauwe Pijlstormvogel445
Ortolaan449
Korhoen456
Blauwstaart458
Siberische Tjiftjaf458
Graszanger459
Notenkraker460
Blonde Ruiter462
Taigaboomkruiper462

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Maurice van Veen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roodhalsfuut492
Kuifaalscholver487
Bonte Kraai485
Pestvogel484
Ruigpootbuizerd484
Grauwe Kiekendief482
Parelduiker482
Witoogeend482
Dwerggans481
Waterspreeuw481
Zwarte Ooievaar481
Europese Kanarie480
Kwartel480
Reuzenstern479
Oehoe478
Witbuikrotgans478
Frater477
Grote Burgemeester476
Grauwe Gors472
Roze Spreeuw472

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Maurice van Veen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,5,3,8

20182
20195
20203
20218