Ranking van Maurice van Veen
280 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 28-11-2018
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
29. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 03-11-2019
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 05-10-2019
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

40. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

42. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

52. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 21-12-2021
58. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
59. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

60. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

61. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
62. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

63. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

64. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

65. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
66. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
67. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
68. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
69. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
70. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
71. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
72. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
73. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

74. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
75. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

76. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

77. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 04-09-2021
78. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
79. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

80. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

81. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
82. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

83. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
84. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
85. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
86. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
87. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
88. Kievit  ·  Vanellus vanellus
89. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

90. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 03-01-2020
91. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
92. Wulp  ·  Numenius arquata
93. Grutto  ·  Limosa limosa
94. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
95. Steenloper  ·  Arenaria interpres
96. Kanoet  ·  Calidris canutus
97. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
98. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
99. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 15-08-2019
100. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
101. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
102. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
103. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
104. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
105. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
106. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
107. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
108. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
109. Witgat  ·  Tringa ochropus
110. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
111. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
112. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
113. Bosruiter  ·  Tringa glareola
114. Tureluur  ·  Tringa totanus
115. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
116. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
117. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

118. Alk  ·  Alca torda
119. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

120. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
121. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

122. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
123. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
124. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
125. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 21-04-2021
126. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
127. Stormmeeuw  ·  Larus canus
128. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
129. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
130. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
131. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
132. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
133. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
134. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
135. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
136. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
137. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
138. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
139. Visdief  ·  Sterna hirundo
140. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
141. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

142. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

143. Wespendief  ·  Pernis apivorus
144. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
145. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
146. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
147. Sperwer  ·  Accipiter nisus
148. Havik  ·  Accipiter gentilis
149. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
150. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
151. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
152. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

153. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

154. Steenuil  ·  Athene vidalii
155. Dwergooruil  ·  Otus scops 12-06-2021
156. Ransuil  ·  Asio otus
157. Velduil  ·  Asio flammeus
158. Bosuil  ·  Strix aluco

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

159. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

160. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

161. Draaihals  ·  Jynx torquilla
162. Groene Specht  ·  Picus viridis
163. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
164. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
165. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
166. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

167. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
168. Smelleken  ·  Falco columbarius
169. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
170. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

171. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

172. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
173. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 16-10-2021
174. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 29-09-2020
175. Klapekster  ·  Lanius excubitor
176. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

177. Ekster  ·  Pica pica
178. Gaai  ·  Garrulus glandarius
179. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 11-12-2018
180. Kauw  ·  Corvus monedula
181. Roek  ·  Corvus frugilegus
182. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
183. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

184. Goudhaan  ·  Regulus regulus
185. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

186. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

187. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
188. Koolmees  ·  Parus major
189. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
190. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
191. Matkop  ·  Poecile montanus
192. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

193. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

194. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
195. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
196. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 09-11-2019
197. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

198. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
199. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
200. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
201. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

202. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

203. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

204. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 10-10-2021
205. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
206. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
207. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
208. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
209. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
210. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
211. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

212. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
213. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
214. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
215. Grasmus  ·  Sylvia communis
216. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 19-11-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

217. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
218. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

219. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
220. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
221. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
222. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
223. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
224. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
225. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

226. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

227. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

228. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
229. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

230. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

231. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

232. Beflijster  ·  Turdus torquatus
233. Merel  ·  Turdus merula
234. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
235. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
236. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
237. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

238. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
239. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
240. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
241. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
242. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 12-10-2020
243. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
244. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
245. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
246. Paapje  ·  Saxicola rubetra
247. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
248. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 10-10-2021
249. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
250. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 22-10-2021
251. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 14-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

252. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

253. Huismus  ·  Passer domesticus
254. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

255. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
256. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
257. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
258. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
259. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
260. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
261. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
262. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni
263. Boompieper  ·  Anthus trivialis
264. Graspieper  ·  Anthus pratensis
265. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
266. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

267. Keep  ·  Fringilla montifringilla
268. Vink  ·  Fringilla coelebs
269. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
270. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
271. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
272. Groenling  ·  Chloris chloris
273. Kneu  ·  Linaria cannabina
274. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
275. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
276. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
277. Putter  ·  Carduelis carduelis
278. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

279. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
280. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
281. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
282. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
283. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
284. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Maurice van Veen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Maurice van Veen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Swinhoes Boszanger361
Izabeltapuit401
Aziatische Roodborsttapuit404
Kleine Regenwulp404
Blauwvleugeltaling416
Siberische Boompieper418
Bonte Tapuit428
Roodstuitzwaluw428
Steltstrandloper430
Dwergooruil433
Ross' Meeuw445
Grauwe Pijlstormvogel451
Kleine Klapekster451
Struikrietzanger454
Ortolaan457
Dwergaalscholver461
Notenkraker465
Blauwstaart466
Blonde Ruiter466
Korhoen466

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Maurice van Veen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bonte Kraai497
Pestvogel497
Ruigpootbuizerd495
Zwarte Ooievaar495
Parelduiker493
Oehoe492
Waterspreeuw492
Frater491
Europese Kanarie490
Grauwe Kiekendief490
Grote Burgemeester490
Kwartel488
Grauwe Gors483
Slangenarend482
Zwarte Zeekoet482
Gestreepte Strandloper481
Roze Spreeuw481
Kwartelkoning478
Roodpootvalk475
Lachstern474

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Maurice van Veen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,4,3,9,0

20183
20194
20203
20219