Ranking van Maurice van Veen
288 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 28-11-2018
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
29. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 03-11-2019
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 05-10-2019
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

40. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

42. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

52. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Kwartelkoning  ·  Crex crex
57. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
58. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 21-12-2021
59. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
60. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

61. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

62. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
63. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

64. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

65. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

66. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
67. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
68. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
69. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
70. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
71. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
72. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
73. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
74. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

75. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
76. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

77. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

78. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 04-09-2021
79. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
80. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

81. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

82. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
83. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

84. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
85. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
86. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
87. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
88. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
89. Kievit  ·  Vanellus vanellus
90. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

91. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 03-01-2020
92. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
93. Wulp  ·  Numenius arquata
94. Grutto  ·  Limosa limosa
95. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
96. Steenloper  ·  Arenaria interpres
97. Kanoet  ·  Calidris canutus
98. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
99. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
100. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 15-08-2019
101. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
102. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
103. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
104. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
105. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
106. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
107. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
108. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
109. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
110. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
111. Witgat  ·  Tringa ochropus
112. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
113. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
114. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
115. Bosruiter  ·  Tringa glareola
116. Tureluur  ·  Tringa totanus
117. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
118. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
119. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

120. Alk  ·  Alca torda
121. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

122. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
123. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

124. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
125. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
126. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
127. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 21-04-2021
128. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
129. Stormmeeuw  ·  Larus canus
130. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
131. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
132. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
133. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
134. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
135. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
136. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
137. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
138. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
139. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
140. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
141. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
142. Visdief  ·  Sterna hirundo
143. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
144. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

145. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

146. Wespendief  ·  Pernis apivorus
147. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
148. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
149. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
150. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
151. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
152. Sperwer  ·  Accipiter nisus
153. Havik  ·  Accipiter gentilis
154. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
155. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
156. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
157. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

158. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

159. Steenuil  ·  Athene vidalii
160. Dwergooruil  ·  Otus scops 12-06-2021
161. Ransuil  ·  Asio otus
162. Velduil  ·  Asio flammeus
163. Bosuil  ·  Strix aluco

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

164. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

165. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

166. Draaihals  ·  Jynx torquilla
167. Groene Specht  ·  Picus viridis
168. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
169. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
170. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
171. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

172. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
173. Smelleken  ·  Falco columbarius
174. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
175. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

176. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

177. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
178. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 16-10-2021
179. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 29-09-2020
180. Klapekster  ·  Lanius excubitor
181. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

182. Ekster  ·  Pica pica
183. Gaai  ·  Garrulus glandarius
184. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 11-12-2018
185. Kauw  ·  Corvus monedula
186. Roek  ·  Corvus frugilegus
187. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
188. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

189. Goudhaan  ·  Regulus regulus
190. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

191. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

192. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
193. Koolmees  ·  Parus major
194. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
195. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
196. Matkop  ·  Poecile montanus
197. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

198. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

199. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
200. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
201. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 09-11-2019
202. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

203. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
204. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
205. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
206. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

207. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

208. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

209. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 10-10-2021
210. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
211. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
212. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
213. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
214. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
215. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
216. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

217. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
218. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
219. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
220. Grasmus  ·  Sylvia communis
221. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 19-11-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

222. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
223. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
224. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

225. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
226. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
227. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
228. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
229. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
230. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
231. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

232. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

233. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

234. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
235. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

236. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

237. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

238. Beflijster  ·  Turdus torquatus
239. Merel  ·  Turdus merula
240. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
241. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
242. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
243. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

244. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
245. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
246. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
247. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
248. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 12-10-2020
249. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
250. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
251. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
252. Paapje  ·  Saxicola rubetra
253. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
254. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 10-10-2021
255. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
256. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 22-10-2021
257. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 14-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

258. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

259. Huismus  ·  Passer domesticus
260. Italiaanse Mus  ·  Passer italiae 11-06-2022
261. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

262. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
263. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
264. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
265. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
266. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
267. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
268. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
269. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni
270. Boompieper  ·  Anthus trivialis
271. Graspieper  ·  Anthus pratensis
272. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
273. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

274. Keep  ·  Fringilla montifringilla
275. Vink  ·  Fringilla coelebs
276. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
277. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
278. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
279. Groenling  ·  Chloris chloris
280. Kneu  ·  Linaria cannabina
281. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
282. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
283. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
284. Putter  ·  Carduelis carduelis
285. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

286. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
287. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
288. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
289. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
290. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
291. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Maurice van Veen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Maurice van Veen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Purperkoet356
Swinhoes Boszanger362
Izabeltapuit401
Kleine Regenwulp405
Aziatische Roodborsttapuit407
Steltstrandloper411
Blauwvleugeltaling416
Siberische Boompieper424
Bonte Tapuit428
Roodstuitzwaluw431
Dwergooruil440
Provençaalse Grasmus444
Ross' Meeuw446
Kleine Klapekster453
Grauwe Pijlstormvogel459
Struikrietzanger459
Ortolaan461
Dwergaalscholver464
Blonde Ruiter466
Notenkraker466

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Maurice van Veen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bonte Kraai502
Zwarte Ooievaar501
Pestvogel499
Ruigpootbuizerd498
Kwartel496
Oehoe496
Parelduiker496
Europese Kanarie495
Waterspreeuw495
Frater492
Grote Burgemeester492
Roodpootvalk492
Roze Spreeuw485
Zwarte Zeekoet485
Grauwe Gors484
Kleinst Waterhoen477
Pallas' Boszanger474
Breedbekstrandloper473
Bijeneter471
Middelste Jager471

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Maurice van Veen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,4,3,9,1

20183
20194
20203
20219
20221