Ranking van Kevin Varekamp
262 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Ross' Gans  ·  Anser rossii 23-09-2017
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 03-04-2018
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
25. Topper  ·  Aythya marila
26. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
27. Slobeend  ·  Spatula clypeata
28. Krakeend  ·  Mareca strepera
29. Smient  ·  Mareca penelope
30. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
31. Pijlstaart  ·  Anas acuta
32. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

33. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

34. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
35. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
36. Fuut  ·  Podiceps cristatus
37. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
38. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

39. Holenduif  ·  Columba oenas
40. Houtduif  ·  Columba palumbus
41. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

42. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

43. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

44. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

45. Waterral  ·  Rallus aquaticus
46. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
47. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
48. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

49. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

50. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 16-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

51. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
52. Parelduiker  ·  Gavia arctica
53. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

54. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
55. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

56. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

57. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
58. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
59. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
60. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
61. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
62. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
63. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
64. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

65. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
66. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

67. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

68. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
69. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

70. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

71. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
72. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

73. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
74. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
75. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
76. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
77. Kievit  ·  Vanellus vanellus
78. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

79. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 25-12-2019
80. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
81. Wulp  ·  Numenius arquata
82. Grutto  ·  Limosa limosa
83. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
84. Steenloper  ·  Arenaria interpres
85. Kanoet  ·  Calidris canutus
86. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
87. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
88. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
89. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
90. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
91. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
92. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
93. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
94. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
95. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
96. Witgat  ·  Tringa ochropus
97. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
98. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
99. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 09-12-2020
100. Bosruiter  ·  Tringa glareola
101. Tureluur  ·  Tringa totanus
102. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
103. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
104. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

105. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 21-09-2020

alken  ·  Alcidae

106. Alk  ·  Alca torda
107. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

108. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
109. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
110. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

111. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
112. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
113. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
114. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
115. Stormmeeuw  ·  Larus canus
116. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
117. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
118. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
119. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
120. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
121. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
122. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
123. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
124. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
125. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
126. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
127. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
128. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 23-06-2020
129. Visdief  ·  Sterna hirundo
130. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
131. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

132. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

133. Wespendief  ·  Pernis apivorus
134. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
135. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
136. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
137. Sperwer  ·  Accipiter nisus
138. Havik  ·  Accipiter gentilis
139. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
140. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
141. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

142. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

143. Steenuil  ·  Athene vidalii
144. Ransuil  ·  Asio otus
145. Velduil  ·  Asio flammeus
146. Bosuil  ·  Strix aluco

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

147. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

148. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

149. Draaihals  ·  Jynx torquilla
150. Groene Specht  ·  Picus viridis
151. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
152. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
153. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

154. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
155. Smelleken  ·  Falco columbarius
156. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
157. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

158. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

159. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
160. Klapekster  ·  Lanius excubitor
161. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

162. Ekster  ·  Pica pica
163. Gaai  ·  Garrulus glandarius
164. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 20-11-2018
165. Kauw  ·  Corvus monedula
166. Roek  ·  Corvus frugilegus
167. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
168. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
169. Schildraaf  ·  Corvus albus 31-10-2019
170. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

171. Goudhaan  ·  Regulus regulus
172. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

173. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
174. Koolmees  ·  Parus major
175. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
176. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
177. Matkop  ·  Poecile montanus
178. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

179. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

180. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
181. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
182. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 07-11-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

183. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
184. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
185. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

186. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

187. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

188. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
189. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
190. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
191. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
192. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

193. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
194. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
195. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
196. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

197. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
198. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

199. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 14-10-2019
200. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
201. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
202. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
203. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 17-06-2020
204. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
205. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
206. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

207. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

208. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

209. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

210. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

211. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
212. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

213. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

214. Beflijster  ·  Turdus torquatus
215. Merel  ·  Turdus merula
216. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
217. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
218. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
219. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

220. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 24-09-2016
221. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
222. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
223. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
224. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
225. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
226. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
227. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
228. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
229. Paapje  ·  Saxicola rubetra
230. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
231. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
232. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 11-10-2020

heggenmussen  ·  Prunellidae

233. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

234. Huismus  ·  Passer domesticus
235. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

236. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
237. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
238. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
239. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
240. Boompieper  ·  Anthus trivialis
241. Graspieper  ·  Anthus pratensis
242. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
243. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

244. Keep  ·  Fringilla montifringilla
245. Vink  ·  Fringilla coelebs
246. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
247. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
248. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
249. Groenling  ·  Chloris chloris
250. Kneu  ·  Linaria cannabina
251. Frater  ·  Linaria flavirostris
252. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
253. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
254. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
255. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
256. Putter  ·  Carduelis carduelis
257. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
258. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

259. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
260. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
261. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
262. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
263. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
264. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Kevin Varekamp met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Kevin Varekamp wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grote Vale Spotvogel264
Kleine Regenwulp369
Izabeltapuit371
Bosgors375
Dougalls Stern375
Rosse Waaierstaart384
Noordse Pijlstormvogel404
Witstuitbarmsijs405
Struikrietzanger415
Noordse Stormvogel423
Koningseider427
Steppevorkstaartplevier427
Kleine Geelpootruiter429
Ralreiger429
Kleinst Waterhoen431
Grote Kruisbek434
Kleine Trap434
Kleine Vliegenvanger434
Humes Bladkoning439
Middelste Jager439

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Kevin Varekamp niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Krooneend464
Flamingo461
Roodhalsgans461
Morinelplevier460
Ruigpootbuizerd460
Grote Zee-eend459
Koereiger458
Middelste Bonte Specht458
Strandleeuwerik456
Temmincks Strandloper456
Zomertortel456
Grauwe Kiekendief455
Porseleinhoen455
Kleine Barmsijs454
Engelse Kwikstaart453
Kwartel453
Oehoe452
Witoogeend452
Zwarte Ooievaar452
IJsgors451

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Kevin Varekamp per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,5,5,0

20161
20171
20182
20195
20205