Ranking van Kevin Varekamp
227 soorten + 5 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
7. Ross' Gans  ·  Anser rossii 23-09-2017
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. Dwerggans  ·  Anser erythropus
12. IJseend  ·  Clangula hyemalis
13. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 03-04-2018
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
22. Tafeleend  ·  Aythya ferina
23. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
24. Topper  ·  Aythya marila
25. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
26. Slobeend  ·  Spatula clypeata
27. Krakeend  ·  Mareca strepera
28. Smient  ·  Mareca penelope
29. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
30. Pijlstaart  ·  Anas acuta
31. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

32. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

33. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
34. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
35. Fuut  ·  Podiceps cristatus
36. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
37. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

38. Holenduif  ·  Columba oenas
39. Houtduif  ·  Columba palumbus
40. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

41. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

42. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

43. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

44. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
45. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
46. Meerkoet  ·  Fulica atra

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

47. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 16-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

48. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
49. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

50. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
51. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

52. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

53. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
54. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
55. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
56. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
57. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
58. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

59. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
60. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

61. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

62. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
63. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

64. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

65. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
66. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

67. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
68. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
69. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
70. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
71. Kievit  ·  Vanellus vanellus
72. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

73. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
74. Wulp  ·  Numenius arquata
75. Grutto  ·  Limosa limosa
76. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
77. Steenloper  ·  Arenaria interpres
78. Kanoet  ·  Calidris canutus
79. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
80. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
81. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
82. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
83. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
84. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
85. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
86. Witgat  ·  Tringa ochropus
87. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
88. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
89. Bosruiter  ·  Tringa glareola
90. Tureluur  ·  Tringa totanus
91. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
92. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
93. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

94. Alk  ·  Alca torda
95. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

96. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

97. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
98. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
99. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
100. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
101. Stormmeeuw  ·  Larus canus
102. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
103. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
104. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
105. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
106. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
107. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
108. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
109. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
110. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
111. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
112. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
113. Visdief  ·  Sterna hirundo
114. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

115. Wespendief  ·  Pernis apivorus
116. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
117. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
118. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
119. Sperwer  ·  Accipiter nisus
120. Havik  ·  Accipiter gentilis
121. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
122. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
123. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

124. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

125. Steenuil  ·  Athene vidalii
126. Ransuil  ·  Asio otus
127. Velduil  ·  Asio flammeus
128. Bosuil  ·  Strix aluco

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

129. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

130. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

131. Groene Specht  ·  Picus viridis
132. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
133. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

134. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
135. Smelleken  ·  Falco columbarius
136. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
137. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

138. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
139. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

140. Ekster  ·  Pica pica
141. Gaai  ·  Garrulus glandarius
142. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 20-11-2018
143. Kauw  ·  Corvus monedula
144. Roek  ·  Corvus frugilegus
145. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
146. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
147. Schildraaf  ·  Corvus albus 31-10-2019
148. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

149. Goudhaan  ·  Regulus regulus
150. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

151. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
152. Koolmees  ·  Parus major
153. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
154. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
155. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

156. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

157. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
158. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
159. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 07-11-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

160. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
161. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
162. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

163. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

164. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

165. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
166. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
167. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
168. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
169. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

170. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
171. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
172. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
173. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

174. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia

rietzangers  ·  Acrocephalidae

175. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 14-10-2019
176. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
177. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
178. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
179. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
180. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
181. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

182. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

183. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

184. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

185. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

186. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

187. Merel  ·  Turdus merula
188. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
189. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
190. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
191. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
192. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 24-09-2016
193. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
194. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
195. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
196. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
197. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
198. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
199. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
200. Paapje  ·  Saxicola rubetra
201. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
202. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

203. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

204. Huismus  ·  Passer domesticus
205. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

206. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
207. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
208. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
209. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
210. Boompieper  ·  Anthus trivialis
211. Graspieper  ·  Anthus pratensis
212. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
213. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

214. Keep  ·  Fringilla montifringilla
215. Vink  ·  Fringilla coelebs
216. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
217. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
218. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
219. Groenling  ·  Chloris chloris
220. Kneu  ·  Linaria cannabina
221. Frater  ·  Linaria flavirostris
222. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
223. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
224. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
225. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
226. Putter  ·  Carduelis carduelis
227. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

228. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
229. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
230. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
231. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
232. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Kevin Varekamp met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Kevin Varekamp wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bosgors342
Rosse Waaierstaart346
Noordse Pijlstormvogel381
Witstuitbarmsijs382
Koningseider392
Noordse Stormvogel395
Ralreiger399
Kleine Trap400
Kleinst Waterhoen400
Grote Kruisbek406
Humes Bladkoning406
Orpheusspotvogel406
Blonde Ruiter407
Dwerggors408
Roodkopklauwier410
Hop411
Grauwe Gors412
Kwak412
Roodmus412
Steppekiekendief412

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Kevin Varekamp niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roerdomp424
Snor424
Waterral424
Krooneend423
Matkop423
Visarend423
Roodhalsgans422
Beflijster421
Klapekster421
Ruigpootbuizerd421
Morinelplevier420
Sneeuwgors420
Wielewaal420
Zwarte Specht420
Flamingo419
Grauwe Franjepoot419
Grauwe Kiekendief419
Kraanvogel419
Krombekstrandloper419
Temmincks Strandloper419

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Kevin Varekamp per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,4

20161
20171
20182
20194

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.