Ranking van Jelmer Luyckx
276 soorten + 5 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Ross' Gans  ·  Anser rossii 19-05-2018
12. Grauwe Gans  ·  Anser anser
13. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
14. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
15. Kolgans  ·  Anser albifrons
16. Dwerggans  ·  Anser erythropus
17. IJseend  ·  Clangula hyemalis
18. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 26-02-2018
19. Eider  ·  Somateria mollissima
20. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
21. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 04-03-2017
22. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
23. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
24. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 19-11-2017
25. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
26. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
27. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
28. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
29. Krooneend  ·  Netta rufina
30. Tafeleend  ·  Aythya ferina
31. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 19-03-2018
32. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
33. Topper  ·  Aythya marila
34. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 21-02-2017
35. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
36. Slobeend  ·  Spatula clypeata
37. Krakeend  ·  Mareca strepera
38. Smient  ·  Mareca penelope
39. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
40. Pijlstaart  ·  Anas acuta
41. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

42. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
43. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

44. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

45. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
46. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
47. Fuut  ·  Podiceps cristatus
48. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
49. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

50. Holenduif  ·  Columba oenas
51. Houtduif  ·  Columba palumbus
52. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
53. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 27-01-2019
54. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

55. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

56. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

57. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

58. Waterral  ·  Rallus aquaticus
59. Kwartelkoning  ·  Crex crex
60. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
61. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
62. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
63. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

64. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

65. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
66. Parelduiker  ·  Gavia arctica

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

67. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

68. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

69. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
70. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
71. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 08-06-2017
72. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
73. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
74. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
75. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
76. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

77. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

78. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

79. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
80. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

81. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

82. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

83. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
84. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

85. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
86. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
87. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
88. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
89. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
90. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 17-07-2018
91. Kievit  ·  Vanellus vanellus
92. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

93. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
94. Wulp  ·  Numenius arquata
95. Grutto  ·  Limosa limosa
96. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
97. Steenloper  ·  Arenaria interpres
98. Kanoet  ·  Calidris canutus
99. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
100. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
101. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
102. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
103. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
104. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
105. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
106. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
107. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
108. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
109. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
110. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
111. Witgat  ·  Tringa ochropus
112. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
113. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
114. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
115. Bosruiter  ·  Tringa glareola
116. Tureluur  ·  Tringa totanus
117. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
118. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 24-07-2017
119. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
120. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

121. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 03-11-2018

alken  ·  Alcidae

122. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
123. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

124. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
125. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
126. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

127. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
128. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
129. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
130. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
131. Stormmeeuw  ·  Larus canus
132. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
133. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
134. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
135. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
136. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
137. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
138. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
139. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
140. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
141. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
142. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
143. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
144. Visdief  ·  Sterna hirundo
145. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
146. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

147. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

148. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 16-08-2017
149. Wespendief  ·  Pernis apivorus
150. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
151. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 08-06-2017
152. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
153. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
154. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
155. Sperwer  ·  Accipiter nisus
156. Havik  ·  Accipiter gentilis
157. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
158. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
159. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
160. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

161. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

162. Ransuil  ·  Asio otus
163. Velduil  ·  Asio flammeus
164. Bosuil  ·  Strix aluco
165. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

166. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

167. Groene Specht  ·  Picus viridis
168. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
169. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
170. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
171. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

172. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
173. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
174. Smelleken  ·  Falco columbarius
175. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
176. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

177. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

178. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 04-03-2017
179. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
180. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

181. Ekster  ·  Pica pica
182. Gaai  ·  Garrulus glandarius
183. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
184. Kauw  ·  Corvus monedula
185. Roek  ·  Corvus frugilegus
186. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
187. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

188. Goudhaan  ·  Regulus regulus
189. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

190. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
191. Koolmees  ·  Parus major
192. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
193. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
194. Matkop  ·  Poecile montanus
195. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

196. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

197. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
198. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
199. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

200. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
201. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
202. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

203. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

204. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
205. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
206. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
207. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 28-05-2018
208. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

209. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
210. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
211. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
212. Kleine Zwartkop  ·  Sylvia melanocephala 10-10-2018
213. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

214. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
215. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
216. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

217. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
218. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
219. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
220. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
221. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

222. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

223. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

224. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

225. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

226. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
227. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

228. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

229. Beflijster  ·  Turdus torquatus
230. Merel  ·  Turdus merula
231. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 26-01-2018
232. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
233. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
234. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
235. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
236. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
237. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
238. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
239. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
240. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
241. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
242. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 14-05-2018
243. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
244. Paapje  ·  Saxicola rubetra
245. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
246. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

247. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

248. Huismus  ·  Passer domesticus
249. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

250. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
251. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
252. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
253. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 27-04-2018
254. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
255. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
256. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
257. Duinpieper  ·  Anthus campestris
258. Boompieper  ·  Anthus trivialis
259. Graspieper  ·  Anthus pratensis
260. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
261. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

262. Keep  ·  Fringilla montifringilla
263. Vink  ·  Fringilla coelebs
264. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
265. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
266. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
267. Groenling  ·  Chloris chloris
268. Kneu  ·  Linaria cannabina
269. Frater  ·  Linaria flavirostris
270. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
271. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
272. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
273. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
274. Putter  ·  Carduelis carduelis
275. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
276. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

277. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
278. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
279. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
280. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
281. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jelmer Luyckx met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kokardezaagbek297
Withalsvliegenvanger325
Zwartkeellijster353
Bruine Klauwier366
Grote Grijze Snip367
Griel369
Vale Gier370
Duinpieper371
Koningseider371
Vaal Stormvogeltje371
Kleine Topper373
Steppevorkstaartplevier373
Grijze Wouw374
Ralreiger378
Notenkraker379
Kleinst Waterhoen380
Breedbekstrandloper383
Krekelzanger383
Ringsnaveleend385
Buffelkopeend386

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Steenuil400
Zwarte Ibis400
Cetti's Zanger399
Grote Zee-eend398
IJsduiker397
Bonte Kraai396
Witoogeend396
Kleine Burgemeester395
Alk394
Draaihals393
Gestreepte Strandloper393
Hop392
Kwak392
Steppekiekendief392
Zwarte Ooievaar392
Grote Pieper391
Zwarte Wouw391
Dwerggors388
Taigaboomkruiper388
Humes Bladkoning387

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jelmer Luyckx per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,10,1

20178
201810
20191

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.