Ranking van Jelmer Luyckx
233 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 04-03-2017
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Topper  ·  Aythya marila
29. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 21-02-2017
30. Zomertaling  ·  Anas querquedula
31. Slobeend  ·  Anas clypeata
32. Krakeend  ·  Anas strepera
33. Smient  ·  Anas penelope
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

37. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

38. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
39. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
42. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

43. Holenduif  ·  Columba oenas
44. Houtduif  ·  Columba palumbus
45. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
46. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

47. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

48. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

49. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

50. Waterral  ·  Rallus aquaticus
51. Kwartelkoning  ·  Crex crex
52. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
53. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
54. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
55. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

56. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

57. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

58. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhoa

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

59. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

60. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
61. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
62. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 08-06-2017
63. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
64. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
65. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
66. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
67. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

68. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

69. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

70. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

71. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

72. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
73. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

74. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
75. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
76. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
77. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
78. Kievit  ·  Vanellus vanellus
79. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

80. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
81. Wulp  ·  Numenius arquata
82. Grutto  ·  Limosa limosa
83. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
84. Steenloper  ·  Arenaria interpres
85. Kanoet  ·  Calidris canutus
86. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
87. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
88. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
89. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
90. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
91. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
92. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
93. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
94. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
95. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
96. Witgat  ·  Tringa ochropus
97. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
98. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
99. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
100. Bosruiter  ·  Tringa glareola
101. Tureluur  ·  Tringa totanus
102. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 24-07-2017
103. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

104. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
105. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

106. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

107. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
108. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
109. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
110. Stormmeeuw  ·  Larus canus
111. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
112. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
113. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
114. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
115. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
116. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
117. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
118. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
119. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
120. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
121. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
122. Visdief  ·  Sterna hirundo
123. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
124. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

125. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

126. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 16-08-2017
127. Wespendief  ·  Pernis apivorus
128. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
129. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 08-06-2017
130. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
131. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
132. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
133. Sperwer  ·  Accipiter nisus
134. Havik  ·  Accipiter gentilis
135. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
136. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

137. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

138. Ransuil  ·  Asio otus
139. Velduil  ·  Asio flammeus
140. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

141. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

142. Groene Specht  ·  Picus viridis
143. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
144. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
145. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
146. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

147. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
148. Smelleken  ·  Falco columbarius
149. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
150. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

151. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

152. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 04-03-2017
153. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
154. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

155. Ekster  ·  Pica pica
156. Gaai  ·  Garrulus glandarius
157. Kauw  ·  Corvus monedula
158. Roek  ·  Corvus frugilegus
159. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
160. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

161. Goudhaan  ·  Regulus regulus
162. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

163. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
164. Koolmees  ·  Parus major
165. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
166. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
167. Matkop  ·  Poecile montanus
168. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

169. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

170. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
171. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
172. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

173. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
174. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
175. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

176. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

177. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
178. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
179. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

180. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
181. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
182. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
183. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

184. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
185. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

186. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
187. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
188. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
189. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
190. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

191. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

192. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

193. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

194. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

195. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
196. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

197. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

198. Beflijster  ·  Turdus torquatus
199. Merel  ·  Turdus merula
200. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
201. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
202. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
203. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
204. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
205. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
206. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
207. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
208. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
209. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
210. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
211. Paapje  ·  Saxicola rubetra
212. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
213. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

214. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

215. Huismus  ·  Passer domesticus
216. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

217. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
218. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
219. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
220. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
221. Boompieper  ·  Anthus trivialis
222. Graspieper  ·  Anthus pratensis
223. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
224. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

225. Keep  ·  Fringilla montifringilla
226. Vink  ·  Fringilla coelebs
227. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
228. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
229. Groenling  ·  Chloris chloris
230. Kneu  ·  Linaria cannabina
231. Frater  ·  Linaria flavirostris
232. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
233. Putter  ·  Carduelis carduelis
234. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

235. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
236. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
237. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jelmer Luyckx met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Vaal Stormvogeltje338
Bruine Klauwier347
Ralreiger352
Kleinst Waterhoen356
Buffelkopeend360
Lachstern360
Woudaap362
Kwartelkoning363
Slangenarend363
Witvleugelstern363
Roze Spreeuw364
Sneeuwgans364
Zwarte Zeekoet365
Poelruiter366
Waterspreeuw366
Witwangstern366
Rosse Franjepoot367
Grote Karekiet368
Middelste Bonte Specht368
Nachtzwaluw368

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Morinelplevier374
Patrijs374
Zwarte Ibis374
Bladkoning373
Ruigpootbuizerd373
Steenuil373
Cetti's Zanger372
Houtsnip372
Bokje371
Drieteenmeeuw371
Kwartel371
Grote Zee-eend370
Rode Wouw370
Europese Kanarie369
Kleine Barmsijs369
Kleine Jager369
Parelduiker369
Pontische Meeuw369
Rouwkwikstaart369
Zwarte Wouw369

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jelmer Luyckx per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7

20177

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.