Ranking van Jelmer Luyckx
241 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 04-03-2017
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 19-11-2017
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 21-02-2017
31. Zomertaling  ·  Anas querquedula
32. Slobeend  ·  Anas clypeata
33. Krakeend  ·  Anas strepera
34. Smient  ·  Anas penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

38. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

39. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
40. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
41. Fuut  ·  Podiceps cristatus
42. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
43. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

44. Holenduif  ·  Columba oenas
45. Houtduif  ·  Columba palumbus
46. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
47. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

48. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

49. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

50. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

51. Waterral  ·  Rallus aquaticus
52. Kwartelkoning  ·  Crex crex
53. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
54. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
55. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
56. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

57. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

58. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
59. Parelduiker  ·  Gavia arctica

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

60. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhoa

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

61. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

62. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
63. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
64. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 08-06-2017
65. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
66. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
67. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
68. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
69. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

70. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

71. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

72. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
73. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

74. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

75. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
76. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

77. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
78. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
79. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
80. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
81. Kievit  ·  Vanellus vanellus
82. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

83. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
84. Wulp  ·  Numenius arquata
85. Grutto  ·  Limosa limosa
86. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
87. Steenloper  ·  Arenaria interpres
88. Kanoet  ·  Calidris canutus
89. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
90. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
91. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
92. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
93. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
94. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
95. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
96. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
97. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
98. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
99. Witgat  ·  Tringa ochropus
100. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
101. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
102. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
103. Bosruiter  ·  Tringa glareola
104. Tureluur  ·  Tringa totanus
105. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 24-07-2017
106. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
107. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

108. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
109. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

110. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
111. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
112. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

113. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
114. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
115. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
116. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
117. Stormmeeuw  ·  Larus canus
118. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
119. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
120. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
121. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
122. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
123. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
124. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
125. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
126. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
127. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
128. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
129. Visdief  ·  Sterna hirundo
130. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
131. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

132. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

133. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 16-08-2017
134. Wespendief  ·  Pernis apivorus
135. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
136. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 08-06-2017
137. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
138. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
139. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
140. Sperwer  ·  Accipiter nisus
141. Havik  ·  Accipiter gentilis
142. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
143. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

144. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

145. Ransuil  ·  Asio otus
146. Velduil  ·  Asio flammeus
147. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

148. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

149. Groene Specht  ·  Picus viridis
150. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
151. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
152. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
153. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

154. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
155. Smelleken  ·  Falco columbarius
156. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
157. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

158. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

159. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 04-03-2017
160. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
161. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

162. Ekster  ·  Pica pica
163. Gaai  ·  Garrulus glandarius
164. Kauw  ·  Corvus monedula
165. Roek  ·  Corvus frugilegus
166. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
167. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

168. Goudhaan  ·  Regulus regulus
169. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

170. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
171. Koolmees  ·  Parus major
172. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
173. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
174. Matkop  ·  Poecile montanus
175. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

176. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

177. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
178. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
179. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

180. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
181. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
182. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

183. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

184. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
185. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
186. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

187. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
188. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
189. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
190. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

191. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
192. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

193. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
194. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
195. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
196. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
197. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

198. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

199. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

200. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

201. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

202. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
203. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

204. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

205. Beflijster  ·  Turdus torquatus
206. Merel  ·  Turdus merula
207. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
208. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
209. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
210. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
211. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
212. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
213. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
214. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
215. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
216. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
217. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
218. Paapje  ·  Saxicola rubetra
219. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
220. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

221. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

222. Huismus  ·  Passer domesticus
223. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

224. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
225. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
226. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
227. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
228. Boompieper  ·  Anthus trivialis
229. Graspieper  ·  Anthus pratensis
230. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
231. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

232. Keep  ·  Fringilla montifringilla
233. Vink  ·  Fringilla coelebs
234. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
235. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
236. Groenling  ·  Chloris chloris
237. Kneu  ·  Linaria cannabina
238. Frater  ·  Linaria flavirostris
239. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
240. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
241. Putter  ·  Carduelis carduelis
242. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

243. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
244. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
245. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jelmer Luyckx met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Vaal Stormvogeltje343
Bruine Klauwier346
Ralreiger352
Grijze Wouw353
Kleinst Waterhoen356
Buffelkopeend360
Lachstern360
Woudaap361
Kwartelkoning362
Middelste Jager362
Roze Spreeuw363
Slangenarend363
Sneeuwgans363
Witvleugelstern363
Grote Barmsijs364
Zwarte Zeekoet364
Waterspreeuw365
Poelruiter366
Witwangstern366
Grote Karekiet367

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Morinelplevier373
Patrijs373
Zwarte Ibis373
Bladkoning372
Ruigpootbuizerd372
Steenuil372
Cetti's Zanger371
Bokje370
Grote Zee-eend369
Kleine Barmsijs369
Kwartel369
Rouwkwikstaart369
IJsduiker368
Pontische Meeuw368
Rode Wouw368
Zwarte Wouw368
Bonte Kraai367
Dwerggans367
Engelse Kwikstaart367
Europese Kanarie367

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jelmer Luyckx per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8

20178

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.