Ranking van Jelmer Luyckx
252 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 26-02-2018
17. Eider  ·  Somateria mollissima
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 04-03-2017
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 19-11-2017
23. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
24. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
25. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
26. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
27. Krooneend  ·  Netta rufina
28. Tafeleend  ·  Aythya ferina
29. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 19-03-2018
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 21-02-2017
33. Zomertaling  ·  Anas querquedula
34. Slobeend  ·  Anas clypeata
35. Krakeend  ·  Anas strepera
36. Smient  ·  Anas penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

40. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
43. Fuut  ·  Podiceps cristatus
44. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
45. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

46. Holenduif  ·  Columba oenas
47. Houtduif  ·  Columba palumbus
48. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
49. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

50. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

51. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

52. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

53. Waterral  ·  Rallus aquaticus
54. Kwartelkoning  ·  Crex crex
55. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
56. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

60. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
61. Parelduiker  ·  Gavia arctica

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

62. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

63. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

64. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
65. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
66. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 08-06-2017
67. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
68. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
69. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
70. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
71. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

72. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

73. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

74. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
75. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

76. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

77. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
78. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

79. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
80. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
81. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
82. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
83. Kievit  ·  Vanellus vanellus
84. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

85. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
86. Wulp  ·  Numenius arquata
87. Grutto  ·  Limosa limosa
88. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
89. Steenloper  ·  Arenaria interpres
90. Kanoet  ·  Calidris canutus
91. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
92. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
93. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
94. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
95. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
96. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
97. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
98. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
99. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
100. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
101. Witgat  ·  Tringa ochropus
102. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
103. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
104. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
105. Bosruiter  ·  Tringa glareola
106. Tureluur  ·  Tringa totanus
107. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 24-07-2017
108. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
109. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

110. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
111. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

112. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
113. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
114. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

115. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
116. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
117. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
118. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
119. Stormmeeuw  ·  Larus canus
120. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
121. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
122. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
123. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
124. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
125. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
126. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
127. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
128. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
129. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
130. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
131. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
132. Visdief  ·  Sterna hirundo
133. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
134. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

135. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

136. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 16-08-2017
137. Wespendief  ·  Pernis apivorus
138. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
139. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 08-06-2017
140. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
141. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
142. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
143. Sperwer  ·  Accipiter nisus
144. Havik  ·  Accipiter gentilis
145. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
146. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
147. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

148. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

149. Ransuil  ·  Asio otus
150. Velduil  ·  Asio flammeus
151. Bosuil  ·  Strix aluco
152. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

153. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

154. Groene Specht  ·  Picus viridis
155. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
156. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
157. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
158. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

159. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
160. Smelleken  ·  Falco columbarius
161. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
162. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

163. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

164. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 04-03-2017
165. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
166. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

167. Ekster  ·  Pica pica
168. Gaai  ·  Garrulus glandarius
169. Kauw  ·  Corvus monedula
170. Roek  ·  Corvus frugilegus
171. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
172. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

173. Goudhaan  ·  Regulus regulus
174. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

175. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
176. Koolmees  ·  Parus major
177. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
178. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
179. Matkop  ·  Poecile montanus
180. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

181. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

182. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
183. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
184. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

185. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
186. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
187. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

188. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

189. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
190. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
191. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

192. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
193. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
194. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
195. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

196. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
197. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

198. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
199. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
200. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
201. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
202. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

203. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

204. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

205. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

206. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

207. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
208. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

209. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

210. Beflijster  ·  Turdus torquatus
211. Merel  ·  Turdus merula
212. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 26-01-2018
213. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
214. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
215. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
216. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
217. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
218. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
219. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
220. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
221. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
222. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
223. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
224. Paapje  ·  Saxicola rubetra
225. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
226. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

227. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

228. Huismus  ·  Passer domesticus
229. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

230. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
231. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
232. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
233. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
234. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
235. Boompieper  ·  Anthus trivialis
236. Graspieper  ·  Anthus pratensis
237. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
238. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

239. Keep  ·  Fringilla montifringilla
240. Vink  ·  Fringilla coelebs
241. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
242. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
243. Groenling  ·  Chloris chloris
244. Kneu  ·  Linaria cannabina
245. Frater  ·  Linaria flavirostris
246. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
247. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
248. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
249. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
250. Putter  ·  Carduelis carduelis
251. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

252. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
253. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
254. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
255. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jelmer Luyckx met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kokardezaagbek274
Vaal Stormvogeltje345
Bruine Klauwier348
Grote Grijze Snip349
Kleine Topper353
Vale Gier353
Ralreiger356
Grijze Wouw357
Kleinst Waterhoen360
Buffelkopeend363
Lachstern363
Woudaap365
Kwartelkoning366
Middelste Jager366
Roze Spreeuw366
Slangenarend367
Sneeuwgans367
Witvleugelstern367
Grote Kruisbek368
Zwarte Zeekoet369

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Patrijs378
Steenuil378
Zwarte Ibis378
Bladkoning377
Morinelplevier377
Cetti's Zanger376
Bokje375
Grote Zee-eend375
Bonte Kraai374
IJsduiker374
Witoogeend374
Kwartel373
Alk372
Dwerggans372
Engelse Kwikstaart372
Kleine Burgemeester372
Rode Wouw372
Draaihals371
Europese Kanarie371
Zwarte Wouw371

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jelmer Luyckx per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,3

20178
20183

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.