Ranking van Jelmer Luyckx
207 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 04-03-2017
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Topper  ·  Aythya marila
29. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 21-02-2017
30. Zomertaling  ·  Anas querquedula
31. Slobeend  ·  Anas clypeata
32. Krakeend  ·  Anas strepera
33. Smient  ·  Anas penelope
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

37. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

38. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
39. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

42. Holenduif  ·  Columba oenas
43. Houtduif  ·  Columba palumbus
44. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
45. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

46. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

47. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

48. Waterral  ·  Rallus aquaticus
49. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
50. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
51. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

52. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

53. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

54. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
55. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 08-06-2017
56. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
57. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
58. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
59. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
60. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

61. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

62. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

63. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

64. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
65. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

66. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
67. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
68. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
69. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
70. Kievit  ·  Vanellus vanellus
71. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

72. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
73. Wulp  ·  Numenius arquata
74. Grutto  ·  Limosa limosa
75. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
76. Steenloper  ·  Arenaria interpres
77. Kanoet  ·  Calidris canutus
78. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
79. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
80. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
81. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
82. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
83. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
84. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
85. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
86. Witgat  ·  Tringa ochropus
87. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
88. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
89. Bosruiter  ·  Tringa glareola
90. Tureluur  ·  Tringa totanus
91. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

92. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
93. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
94. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
95. Stormmeeuw  ·  Larus canus
96. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
97. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
98. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
99. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
100. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
101. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
102. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
103. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
104. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
105. Visdief  ·  Sterna hirundo
106. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

107. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

108. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 08-06-2017
109. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
110. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
111. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
112. Sperwer  ·  Accipiter nisus
113. Havik  ·  Accipiter gentilis
114. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
115. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

116. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

117. Ransuil  ·  Asio otus
118. Velduil  ·  Asio flammeus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

119. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

120. Groene Specht  ·  Picus viridis
121. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
122. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
123. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
124. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

125. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
126. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
127. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

128. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

129. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 04-03-2017
130. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
131. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

132. Ekster  ·  Pica pica
133. Gaai  ·  Garrulus glandarius
134. Kauw  ·  Corvus monedula
135. Roek  ·  Corvus frugilegus
136. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
137. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

138. Goudhaan  ·  Regulus regulus
139. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

140. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
141. Koolmees  ·  Parus major
142. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
143. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
144. Matkop  ·  Poecile montanus
145. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

146. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

147. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
148. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
149. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

150. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
151. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
152. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

153. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

154. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
155. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
156. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

157. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
158. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
159. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
160. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

161. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
162. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

163. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
164. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
165. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
166. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
167. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

168. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

169. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

170. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

171. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

172. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
173. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

174. Beflijster  ·  Turdus torquatus
175. Merel  ·  Turdus merula
176. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
177. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
178. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
179. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
180. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
181. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
182. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
183. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
184. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
185. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
186. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
187. Paapje  ·  Saxicola rubetra
188. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
189. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

190. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

191. Huismus  ·  Passer domesticus
192. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

193. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
194. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
195. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
196. Boompieper  ·  Anthus trivialis
197. Graspieper  ·  Anthus pratensis
198. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
199. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

200. Keep  ·  Fringilla montifringilla
201. Vink  ·  Fringilla coelebs
202. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
203. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
204. Groenling  ·  Chloris chloris
205. Kneu  ·  Linaria cannabina
206. Frater  ·  Linaria flavirostris
207. Putter  ·  Carduelis carduelis
208. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

209. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
210. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
211. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jelmer Luyckx met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bruine Klauwier342
Kleinst Waterhoen353
Roze Spreeuw360
Witvleugelstern360
Sneeuwgans361
Witwangstern364
Grote Karekiet365
Koereiger365
Middelste Bonte Specht365
Reuzenstern365
Zwarte Rotgans365
Grauwe Kiekendief366
Wielewaal366
Flamingo367
Grauwe Klauwier367
Grote Burgemeester367
IJseend367
Kleine Bonte Specht367
Strandleeuwerik367
Witbuikrotgans367

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Grote Gele Kwikstaart370
Patrijs370
Zwarte Ibis370
Jan-van-gent369
Ruigpootbuizerd369
Smelleken369
Cetti's Zanger368
Houtsnip368
Porseleinhoen368
Steenuil368
Bladkoning367
Bokje367
Bosuil367
Drieteenmeeuw367
Dwergstern367
Grauwe Franjepoot367
Kruisbek367
Morinelplevier367
Roodkeelduiker367
Grote Zee-eend366

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jelmer Luyckx per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5

20175

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.