Ranking van Jelmer Luyckx
281 soorten + 5 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Ross' Gans  ·  Anser rossii 19-05-2018
12. Grauwe Gans  ·  Anser anser
13. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
14. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
15. Kolgans  ·  Anser albifrons
16. Dwerggans  ·  Anser erythropus
17. IJseend  ·  Clangula hyemalis
18. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 26-02-2018
19. Eider  ·  Somateria mollissima
20. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
21. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 04-03-2017
22. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
23. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
24. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 19-11-2017
25. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
26. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
27. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
28. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
29. Krooneend  ·  Netta rufina
30. Tafeleend  ·  Aythya ferina
31. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 19-03-2018
32. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
33. Topper  ·  Aythya marila
34. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 21-02-2017
35. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
36. Slobeend  ·  Spatula clypeata
37. Krakeend  ·  Mareca strepera
38. Smient  ·  Mareca penelope
39. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
40. Pijlstaart  ·  Anas acuta
41. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

42. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
43. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

44. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

45. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
46. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
47. Fuut  ·  Podiceps cristatus
48. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
49. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

50. Holenduif  ·  Columba oenas
51. Houtduif  ·  Columba palumbus
52. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
53. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 27-01-2019
54. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

55. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

56. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

57. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

58. Waterral  ·  Rallus aquaticus
59. Kwartelkoning  ·  Crex crex
60. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
61. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
62. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
63. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

64. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

65. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
66. Parelduiker  ·  Gavia arctica

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

67. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

68. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

69. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
70. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
71. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 08-06-2017
72. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
73. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
74. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
75. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
76. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

77. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

78. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

79. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
80. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

81. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

82. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

83. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
84. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

85. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
86. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
87. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
88. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
89. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
90. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 17-07-2018
91. Kievit  ·  Vanellus vanellus
92. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

93. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
94. Wulp  ·  Numenius arquata
95. Grutto  ·  Limosa limosa
96. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
97. Steenloper  ·  Arenaria interpres
98. Kanoet  ·  Calidris canutus
99. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
100. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
101. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
102. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
103. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
104. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
105. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
106. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
107. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
108. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
109. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
110. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
111. Witgat  ·  Tringa ochropus
112. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
113. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
114. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
115. Bosruiter  ·  Tringa glareola
116. Tureluur  ·  Tringa totanus
117. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
118. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 24-07-2017
119. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
120. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

121. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 03-11-2018

alken  ·  Alcidae

122. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
123. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

124. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
125. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
126. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

127. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
128. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
129. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
130. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
131. Stormmeeuw  ·  Larus canus
132. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
133. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
134. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
135. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
136. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
137. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
138. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
139. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
140. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
141. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
142. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
143. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
144. Visdief  ·  Sterna hirundo
145. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
146. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

147. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

148. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 16-08-2017
149. Wespendief  ·  Pernis apivorus
150. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
151. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 08-06-2017
152. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
153. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
154. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
155. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
156. Sperwer  ·  Accipiter nisus
157. Havik  ·  Accipiter gentilis
158. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
159. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
160. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
161. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
162. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

163. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

164. Ransuil  ·  Asio otus
165. Velduil  ·  Asio flammeus
166. Bosuil  ·  Strix aluco
167. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

168. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

169. Groene Specht  ·  Picus viridis
170. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
171. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
172. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
173. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

174. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
175. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
176. Smelleken  ·  Falco columbarius
177. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
178. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

179. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

180. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 04-03-2017
181. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
182. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 18-06-2019
183. Klapekster  ·  Lanius excubitor
184. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

185. Ekster  ·  Pica pica
186. Gaai  ·  Garrulus glandarius
187. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
188. Kauw  ·  Corvus monedula
189. Roek  ·  Corvus frugilegus
190. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
191. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

192. Goudhaan  ·  Regulus regulus
193. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

194. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
195. Koolmees  ·  Parus major
196. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
197. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
198. Matkop  ·  Poecile montanus
199. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

200. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

201. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
202. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
203. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

204. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
205. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
206. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

207. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

208. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

209. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
210. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
211. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
212. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 28-05-2018
213. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

214. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
215. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
216. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
217. Kleine Zwartkop  ·  Sylvia melanocephala 10-10-2018
218. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

219. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
220. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
221. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

222. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
223. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
224. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
225. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
226. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

227. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

228. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

229. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

230. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

231. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
232. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

233. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

234. Beflijster  ·  Turdus torquatus
235. Merel  ·  Turdus merula
236. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 26-01-2018
237. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
238. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
239. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
240. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
241. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
242. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
243. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
244. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
245. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
246. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
247. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 14-05-2018
248. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
249. Paapje  ·  Saxicola rubetra
250. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
251. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

252. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

253. Huismus  ·  Passer domesticus
254. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

255. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
256. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
257. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
258. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 27-04-2018
259. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
260. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
261. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
262. Duinpieper  ·  Anthus campestris
263. Boompieper  ·  Anthus trivialis
264. Graspieper  ·  Anthus pratensis
265. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
266. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

267. Keep  ·  Fringilla montifringilla
268. Vink  ·  Fringilla coelebs
269. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
270. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
271. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
272. Groenling  ·  Chloris chloris
273. Kneu  ·  Linaria cannabina
274. Frater  ·  Linaria flavirostris
275. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
276. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
277. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
278. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
279. Putter  ·  Carduelis carduelis
280. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
281. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

282. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
283. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
284. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
285. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
286. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jelmer Luyckx met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kleine Zwartkop214
Kokardezaagbek304
Withalsvliegenvanger332
Zwartkeellijster361
Bruine Klauwier371
Grote Grijze Snip372
Duinpieper376
Griel377
Kleine Topper377
Vale Gier377
Steppevorkstaartplevier379
Vaal Stormvogeltje379
Koningseider380
Grijze Wouw382
Kleinst Waterhoen388
Ralreiger388
Notenkraker391
Blonde Ruiter393
Buffelkopeend393
Lachstern393

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Steenuil409
Zwarte Ibis408
Grote Zee-eend407
IJsduiker407
Bonte Kraai405
Witoogeend405
Kleine Burgemeester404
Draaihals403
Alk401
Gestreepte Strandloper400
Hop400
Kwak400
Zwarte Ooievaar400
Grote Pieper397
Taigaboomkruiper397
Dwerggors396
Orpheusspotvogel396
Humes Bladkoning395
Bijeneter393
Bruine Boszanger391

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jelmer Luyckx per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,10,2

20178
201810
20192

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.