Ranking van Jelmer Luyckx
261 soorten + 5 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Ross' Gans  ·  Anser rossii 19-05-2018
12. Grauwe Gans  ·  Anser anser
13. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
14. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
15. Kolgans  ·  Anser albifrons
16. IJseend  ·  Clangula hyemalis
17. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 26-02-2018
18. Eider  ·  Somateria mollissima
19. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
20. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 04-03-2017
21. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
22. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
23. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 19-11-2017
24. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
25. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
26. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
27. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
28. Krooneend  ·  Netta rufina
29. Tafeleend  ·  Aythya ferina
30. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 19-03-2018
31. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
32. Topper  ·  Aythya marila
33. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 21-02-2017
34. Zomertaling  ·  Anas querquedula
35. Slobeend  ·  Anas clypeata
36. Krakeend  ·  Anas strepera
37. Smient  ·  Anas penelope
38. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
39. Pijlstaart  ·  Anas acuta
40. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

41. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

42. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

52. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Kwartelkoning  ·  Crex crex
57. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
58. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
59. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
60. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

61. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

62. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
63. Parelduiker  ·  Gavia arctica

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

64. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

65. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

66. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
67. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
68. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 08-06-2017
69. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
70. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
71. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
72. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
73. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

74. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

75. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

76. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
77. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

78. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

79. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

80. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
81. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

82. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
83. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
84. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
85. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
86. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
87. Kievit  ·  Vanellus vanellus
88. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

89. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
90. Wulp  ·  Numenius arquata
91. Grutto  ·  Limosa limosa
92. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
93. Steenloper  ·  Arenaria interpres
94. Kanoet  ·  Calidris canutus
95. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
96. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
97. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
98. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
99. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
100. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
101. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
102. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
103. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
104. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
105. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
106. Witgat  ·  Tringa ochropus
107. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
108. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
109. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
110. Bosruiter  ·  Tringa glareola
111. Tureluur  ·  Tringa totanus
112. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 24-07-2017
113. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
114. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

115. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
116. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

117. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
118. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
119. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

120. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
121. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
122. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
123. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
124. Stormmeeuw  ·  Larus canus
125. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
126. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
127. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
128. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
129. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
130. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
131. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
132. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
133. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
134. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
135. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
136. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
137. Visdief  ·  Sterna hirundo
138. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
139. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

140. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

141. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 16-08-2017
142. Wespendief  ·  Pernis apivorus
143. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
144. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 08-06-2017
145. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
146. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
147. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
148. Sperwer  ·  Accipiter nisus
149. Havik  ·  Accipiter gentilis
150. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
151. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
152. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

153. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

154. Ransuil  ·  Asio otus
155. Velduil  ·  Asio flammeus
156. Bosuil  ·  Strix aluco
157. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

158. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

159. Groene Specht  ·  Picus viridis
160. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
161. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
162. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
163. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

164. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
165. Smelleken  ·  Falco columbarius
166. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
167. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

168. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

169. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 04-03-2017
170. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
171. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

172. Ekster  ·  Pica pica
173. Gaai  ·  Garrulus glandarius
174. Kauw  ·  Corvus monedula
175. Roek  ·  Corvus frugilegus
176. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
177. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

178. Goudhaan  ·  Regulus regulus
179. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

180. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
181. Koolmees  ·  Parus major
182. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
183. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
184. Matkop  ·  Poecile montanus
185. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

186. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

187. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
188. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
189. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

190. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
191. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
192. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

193. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

194. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
195. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
196. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 28-05-2018
197. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

198. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
199. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
200. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
201. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

202. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
203. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
204. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

205. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
206. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
207. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
208. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
209. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

210. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

211. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

212. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

213. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

214. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
215. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

216. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

217. Beflijster  ·  Turdus torquatus
218. Merel  ·  Turdus merula
219. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 26-01-2018
220. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
221. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
222. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
223. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
224. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
225. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
226. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
227. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
228. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
229. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
230. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 14-05-2018
231. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
232. Paapje  ·  Saxicola rubetra
233. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
234. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

235. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

236. Huismus  ·  Passer domesticus
237. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

238. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
239. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
240. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
241. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 27-04-2018
242. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
243. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
244. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
245. Boompieper  ·  Anthus trivialis
246. Graspieper  ·  Anthus pratensis
247. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
248. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

249. Keep  ·  Fringilla montifringilla
250. Vink  ·  Fringilla coelebs
251. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
252. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
253. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
254. Groenling  ·  Chloris chloris
255. Kneu  ·  Linaria cannabina
256. Frater  ·  Linaria flavirostris
257. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
258. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
259. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
260. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
261. Putter  ·  Carduelis carduelis
262. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

263. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
264. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
265. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
266. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jelmer Luyckx met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kokardezaagbek281
Vaal Stormvogeltje352
Bruine Klauwier354
Grote Grijze Snip356
Griel357
Koningseider359
Kleine Topper361
Vale Gier361
Ralreiger363
Grijze Wouw365
Kleinst Waterhoen367
Breedbekstrandloper370
Krekelzanger370
Ringsnaveleend370
Buffelkopeend371
Lachstern371
Middelste Jager373
Woudaap373
Sneeuwgans374
Roze Spreeuw375

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Patrijs386
Steenuil386
Zwarte Ibis386
Bladkoning385
Cetti's Zanger384
Bokje383
Grote Zee-eend383
Bonte Kraai382
IJsduiker382
Witoogeend381
Alk380
Europese Kanarie380
Kleine Burgemeester380
Rode Wouw380
Dwerggans379
Draaihals378
Gestreepte Strandloper378
Hop378
Kwak378
Zwarte Ooievaar378

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jelmer Luyckx per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,7

20178
20187

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.