Ranking van Jelmer Luyckx
249 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 04-03-2017
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 19-11-2017
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 21-02-2017
31. Zomertaling  ·  Anas querquedula
32. Slobeend  ·  Anas clypeata
33. Krakeend  ·  Anas strepera
34. Smient  ·  Anas penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

38. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

39. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
40. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
41. Fuut  ·  Podiceps cristatus
42. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
43. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

44. Holenduif  ·  Columba oenas
45. Houtduif  ·  Columba palumbus
46. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
47. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

48. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

49. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

50. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

51. Waterral  ·  Rallus aquaticus
52. Kwartelkoning  ·  Crex crex
53. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
54. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
55. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
56. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

57. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

58. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
59. Parelduiker  ·  Gavia arctica

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

60. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

61. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

62. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
63. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
64. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 08-06-2017
65. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
66. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
67. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
68. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
69. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

70. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

71. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

72. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
73. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

74. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

75. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
76. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

77. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
78. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
79. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
80. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
81. Kievit  ·  Vanellus vanellus
82. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

83. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
84. Wulp  ·  Numenius arquata
85. Grutto  ·  Limosa limosa
86. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
87. Steenloper  ·  Arenaria interpres
88. Kanoet  ·  Calidris canutus
89. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
90. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
91. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
92. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
93. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
94. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
95. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
96. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
97. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
98. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
99. Witgat  ·  Tringa ochropus
100. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
101. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
102. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
103. Bosruiter  ·  Tringa glareola
104. Tureluur  ·  Tringa totanus
105. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 24-07-2017
106. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
107. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

108. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
109. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

110. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
111. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
112. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

113. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
114. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
115. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
116. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
117. Stormmeeuw  ·  Larus canus
118. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
119. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
120. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
121. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
122. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
123. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
124. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
125. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
126. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
127. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
128. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
129. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
130. Visdief  ·  Sterna hirundo
131. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
132. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

133. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

134. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 16-08-2017
135. Wespendief  ·  Pernis apivorus
136. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
137. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 08-06-2017
138. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
139. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
140. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
141. Sperwer  ·  Accipiter nisus
142. Havik  ·  Accipiter gentilis
143. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
144. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
145. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

146. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

147. Ransuil  ·  Asio otus
148. Velduil  ·  Asio flammeus
149. Bosuil  ·  Strix aluco
150. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

151. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

152. Groene Specht  ·  Picus viridis
153. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
154. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
155. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
156. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

157. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
158. Smelleken  ·  Falco columbarius
159. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
160. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

161. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

162. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 04-03-2017
163. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
164. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

165. Ekster  ·  Pica pica
166. Gaai  ·  Garrulus glandarius
167. Kauw  ·  Corvus monedula
168. Roek  ·  Corvus frugilegus
169. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
170. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

171. Goudhaan  ·  Regulus regulus
172. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

173. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
174. Koolmees  ·  Parus major
175. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
176. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
177. Matkop  ·  Poecile montanus
178. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

179. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

180. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
181. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
182. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

183. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
184. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
185. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

186. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

187. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
188. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
189. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

190. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
191. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
192. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
193. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

194. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
195. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

196. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
197. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
198. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
199. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
200. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

201. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

202. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

203. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

204. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

205. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
206. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

207. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

208. Beflijster  ·  Turdus torquatus
209. Merel  ·  Turdus merula
210. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 26-01-2017
211. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
212. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
213. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
214. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
215. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
216. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
217. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
218. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
219. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
220. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
221. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
222. Paapje  ·  Saxicola rubetra
223. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
224. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

225. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

226. Huismus  ·  Passer domesticus
227. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

228. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
229. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
230. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
231. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
232. Boompieper  ·  Anthus trivialis
233. Graspieper  ·  Anthus pratensis
234. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
235. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

236. Keep  ·  Fringilla montifringilla
237. Vink  ·  Fringilla coelebs
238. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
239. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
240. Groenling  ·  Chloris chloris
241. Kneu  ·  Linaria cannabina
242. Frater  ·  Linaria flavirostris
243. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
244. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
245. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
246. Putter  ·  Carduelis carduelis
247. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

248. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
249. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
250. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
251. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jelmer Luyckx met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Vaal Stormvogeltje343
Bruine Klauwier346
Grote Grijze Snip347
Vale Gier350
Kleine Topper351
Ralreiger353
Grijze Wouw355
Kleinst Waterhoen357
Lachstern360
Buffelkopeend361
Woudaap362
Kwartelkoning363
Middelste Jager363
Roze Spreeuw363
Slangenarend364
Sneeuwgans364
Witvleugelstern364
Zwarte Zeekoet366
Oehoe367
Poelruiter367

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Patrijs375
Zwarte Ibis375
Bladkoning374
Morinelplevier374
Steenuil374
Cetti's Zanger373
Bokje371
Bonte Kraai371
Grote Zee-eend371
IJsduiker371
Rouwkwikstaart371
Kwartel370
Witoogeend370
Alk369
Dwerggans369
Kleine Burgemeester369
Rode Wouw369
Draaihals368
Engelse Kwikstaart368
Europese Kanarie368

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jelmer Luyckx per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0

20178

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.