Ranking van Jonne Veldboom
273 soorten + 10 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 14-11-2017
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 05-01-2019
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
31. Slobeend  ·  Spatula clypeata
32. Krakeend  ·  Mareca strepera
33. Smient  ·  Mareca penelope
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

37. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
38. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
39. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

40. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
41. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
42. Fuut  ·  Podiceps cristatus
43. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
44. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

45. Holenduif  ·  Columba oenas
46. Houtduif  ·  Columba palumbus
47. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 25-01-2019
48. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

49. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

50. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

51. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

52. Waterral  ·  Rallus aquaticus
53. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 18-05-2019
54. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
55. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

56. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

57. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 11-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

58. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
59. Parelduiker  ·  Gavia arctica
60. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

61. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

62. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
63. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

64. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
65. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
66. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
67. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
68. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
69. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
70. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
71. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

72. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

73. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

74. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 06-06-2019
75. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

76. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

77. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
78. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

79. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
80. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
81. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
82. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
83. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
84. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
85. Kievit  ·  Vanellus vanellus
86. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

87. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
88. Wulp  ·  Numenius arquata
89. Grutto  ·  Limosa limosa
90. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
91. Steenloper  ·  Arenaria interpres
92. Kanoet  ·  Calidris canutus
93. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
94. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
95. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
96. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 15-08-2019
97. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
98. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
99. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
100. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
101. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
102. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 17-08-2019
103. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
104. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
105. Witgat  ·  Tringa ochropus
106. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
107. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
108. Bosruiter  ·  Tringa glareola
109. Tureluur  ·  Tringa totanus
110. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
111. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
112. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

113. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 23-10-2018

alken  ·  Alcidae

114. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
115. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
116. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

117. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
118. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
119. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
120. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

121. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
122. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
123. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
124. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
125. Stormmeeuw  ·  Larus canus
126. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
127. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
128. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
129. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
130. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
131. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
132. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
133. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
134. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
135. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
136. Visdief  ·  Sterna hirundo
137. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
138. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

139. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

140. Wespendief  ·  Pernis apivorus
141. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
142. Keizerarend  ·  Aquila heliaca 09-10-2017
143. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
144. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
145. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
146. Sperwer  ·  Accipiter nisus
147. Havik  ·  Accipiter gentilis
148. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
149. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
150. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
151. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
152. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

153. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

154. Steenuil  ·  Athene vidalii
155. Ransuil  ·  Asio otus
156. Velduil  ·  Asio flammeus
157. Bosuil  ·  Strix aluco
158. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

159. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

160. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

161. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

162. Draaihals  ·  Jynx torquilla
163. Groene Specht  ·  Picus viridis
164. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
165. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
166. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
167. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

168. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
169. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
170. Smelleken  ·  Falco columbarius
171. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
172. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

173. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

174. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
175. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 18-08-2019
176. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

177. Ekster  ·  Pica pica
178. Gaai  ·  Garrulus glandarius
179. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 20-11-2018
180. Kauw  ·  Corvus monedula
181. Roek  ·  Corvus frugilegus
182. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
183. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
184. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

185. Goudhaan  ·  Regulus regulus
186. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

187. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
188. Koolmees  ·  Parus major
189. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
190. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
191. Matkop  ·  Poecile montanus
192. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

193. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

194. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
195. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
196. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
197. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 14-08-2017
198. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 26-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

199. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
200. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
201. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

202. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

203. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

204. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
205. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
206. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
207. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
208. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
209. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 18-04-2019
210. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

211. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
212. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
213. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
214. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

215. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
216. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
217. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

218. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
219. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
220. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
221. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
222. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
223. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

224. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

225. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

226. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

227. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
228. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

229. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

230. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
231. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

232. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

233. Beflijster  ·  Turdus torquatus
234. Merel  ·  Turdus merula
235. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 26-01-2018
236. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
237. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
238. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
239. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
240. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
241. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
242. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
243. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
244. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
245. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
246. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
247. Paapje  ·  Saxicola rubetra
248. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
249. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
250. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 03-11-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

251. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

252. Huismus  ·  Passer domesticus
253. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

254. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
255. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
256. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
257. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
258. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
259. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
260. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
261. Boompieper  ·  Anthus trivialis
262. Graspieper  ·  Anthus pratensis
263. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
264. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

265. Keep  ·  Fringilla montifringilla
266. Vink  ·  Fringilla coelebs
267. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
268. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
269. Groenling  ·  Chloris chloris
270. Kneu  ·  Linaria cannabina
271. Frater  ·  Linaria flavirostris
272. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
273. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
274. Putter  ·  Carduelis carduelis
275. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
276. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

277. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
278. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
279. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
280. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
281. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
282. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
283. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jonne Veldboom met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jonne Veldboom wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Keizerarend234
Bosgors267
Kokardezaagbek305
Papegaaiduiker325
Kortteenleeuwerik334
Kleinste Jager362
Zwartkeellijster362
Bonte Tapuit366
Grauwe Pijlstormvogel378
Steppevorkstaartplevier381
Graszanger388
Ortolaan389
Ralreiger389
Kleine Trap390
Korhoen392
Pallas' Boszanger392
Bijeneter396
Humes Bladkoning396
Breedbekstrandloper397
Krekelzanger397

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jonne Veldboom niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Zomertortel409
Zwarte Ibis409
Porseleinhoen408
Kleine Barmsijs407
Flamingo406
Grote Burgemeester406
Zwarte Rotgans405
Rosse Franjepoot404
Witbuikrotgans404
Kuifaalscholver403
Alk402
Gestreepte Strandloper402
Poelruiter402
Reuzenstern402
Steppekiekendief402
Kwak401
Roodmus399
Grote Kruisbek398
Kwartelkoning398
Dwerggors397

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jonne Veldboom per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,4,11

20173
20184
201911

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.