Ranking van Jonne Veldboom
280 soorten + 7 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 22-09-2018
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 14-11-2017
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 05-01-2019
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
32. Slobeend  ·  Spatula clypeata
33. Krakeend  ·  Mareca strepera
34. Smient  ·  Mareca penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

38. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
39. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
43. Fuut  ·  Podiceps cristatus
44. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
45. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

46. Holenduif  ·  Columba oenas
47. Houtduif  ·  Columba palumbus
48. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 25-01-2019
49. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

50. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

51. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

52. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

53. Waterral  ·  Rallus aquaticus
54. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 18-05-2019
55. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
56. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

57. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

58. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 11-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

59. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
60. Parelduiker  ·  Gavia arctica
61. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

62. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

63. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
64. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

65. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
66. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
67. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
68. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
69. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
70. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
71. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
72. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

73. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

74. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

75. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 06-06-2019
76. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

77. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

78. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
79. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

80. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
81. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
82. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
83. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
84. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
85. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
86. Kievit  ·  Vanellus vanellus
87. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

88. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
89. Wulp  ·  Numenius arquata
90. Grutto  ·  Limosa limosa
91. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
92. Steenloper  ·  Arenaria interpres
93. Kanoet  ·  Calidris canutus
94. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
95. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
96. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
97. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 15-08-2019
98. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
99. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
100. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
101. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
102. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
103. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 17-08-2019
104. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
105. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
106. Witgat  ·  Tringa ochropus
107. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
108. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
109. Bosruiter  ·  Tringa glareola
110. Tureluur  ·  Tringa totanus
111. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
112. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
113. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

114. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 23-10-2018

alken  ·  Alcidae

115. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
116. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
117. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

118. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
119. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
120. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
121. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

122. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
123. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
124. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
125. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
126. Stormmeeuw  ·  Larus canus
127. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
128. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
129. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
130. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
131. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
132. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
133. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
134. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
135. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
136. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
137. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
138. Visdief  ·  Sterna hirundo
139. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
140. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

141. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

142. Wespendief  ·  Pernis apivorus
143. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
144. Keizerarend  ·  Aquila heliaca 09-10-2017
145. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
146. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
147. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
148. Sperwer  ·  Accipiter nisus
149. Havik  ·  Accipiter gentilis
150. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
151. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
152. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
153. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
154. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

155. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

156. Steenuil  ·  Athene vidalii
157. Ransuil  ·  Asio otus
158. Velduil  ·  Asio flammeus
159. Bosuil  ·  Strix aluco
160. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

161. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

162. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

163. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

164. Draaihals  ·  Jynx torquilla
165. Groene Specht  ·  Picus viridis
166. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
167. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
168. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
169. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

170. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
171. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
172. Smelleken  ·  Falco columbarius
173. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
174. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

175. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

176. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
177. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 18-08-2019
178. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

179. Ekster  ·  Pica pica
180. Gaai  ·  Garrulus glandarius
181. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 20-11-2018
182. Kauw  ·  Corvus monedula
183. Roek  ·  Corvus frugilegus
184. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
185. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
186. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

187. Goudhaan  ·  Regulus regulus
188. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

189. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
190. Koolmees  ·  Parus major
191. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
192. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
193. Matkop  ·  Poecile montanus
194. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

195. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

196. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
197. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
198. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
199. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 14-08-2017
200. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 26-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

201. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
202. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
203. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

204. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

205. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

206. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
207. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
208. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
209. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
210. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
211. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 18-04-2019
212. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

213. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
214. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
215. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
216. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

217. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
218. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
219. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

220. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
221. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
222. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
223. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
224. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
225. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

226. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

227. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

228. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

229. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
230. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

231. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

232. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
233. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

234. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

235. Beflijster  ·  Turdus torquatus
236. Merel  ·  Turdus merula
237. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 26-01-2018
238. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
239. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
240. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
241. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
242. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
243. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
244. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
245. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
246. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
247. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
248. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
249. Paapje  ·  Saxicola rubetra
250. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
251. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
252. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 03-11-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

253. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

254. Huismus  ·  Passer domesticus
255. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

256. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
257. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
258. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
259. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
260. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
261. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
262. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
263. Duinpieper  ·  Anthus campestris
264. Boompieper  ·  Anthus trivialis
265. Graspieper  ·  Anthus pratensis
266. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
267. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

268. Keep  ·  Fringilla montifringilla
269. Vink  ·  Fringilla coelebs
270. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
271. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
272. Groenling  ·  Chloris chloris
273. Kneu  ·  Linaria cannabina
274. Frater  ·  Linaria flavirostris
275. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
276. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
277. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
278. Putter  ·  Carduelis carduelis
279. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
280. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

281. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
282. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
283. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
284. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
285. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
286. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
287. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jonne Veldboom met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jonne Veldboom wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Keizerarend235
Kalanderleeuwerik250
Kokardezaagbek311
Dwergaalscholver323
Papegaaiduiker329
Bosgors335
Kortteenleeuwerik338
Klein Waterhoen366
Zwartkeellijster367
Bonte Tapuit371
Kleinste Jager373
Grauwe Pijlstormvogel384
Duinpieper386
Steppevorkstaartplevier387
Graszanger393
Ortolaan395
Kleine Trap396
Ralreiger396
Korhoen398
Pallas' Boszanger398

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jonne Veldboom niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Zwarte Ibis416
Flamingo415
Porseleinhoen415
Zomertortel415
Grote Burgemeester412
Zwarte Rotgans412
Rosse Franjepoot411
Witbuikrotgans411
Kuifaalscholver410
Kwak409
Poelruiter409
Gestreepte Strandloper408
Roodmus408
Steppekiekendief408
Alk407
Dwerggors405
Roodkopklauwier405
Blonde Ruiter403
Grote Kruisbek403
Kwartelkoning403

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jonne Veldboom per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,5,11

20173
20185
201911

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.