Ranking van Jonne Veldboom
284 soorten + 10 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 22-09-2018
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 14-11-2017
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 05-01-2019
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
32. Slobeend  ·  Spatula clypeata
33. Krakeend  ·  Mareca strepera
34. Smient  ·  Mareca penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

38. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
39. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

41. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 25-01-2019
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

51. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

53. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

54. Waterral  ·  Rallus aquaticus
55. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 18-05-2019
56. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
57. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

58. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

59. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 11-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

60. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
61. Parelduiker  ·  Gavia arctica
62. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

63. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

64. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
65. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

66. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
67. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
68. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
69. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
70. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
71. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
72. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
73. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

74. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

75. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

76. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 06-06-2019
77. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
78. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

79. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

80. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
81. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

82. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
83. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
84. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
85. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
86. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
87. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
88. Kievit  ·  Vanellus vanellus
89. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

90. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
91. Wulp  ·  Numenius arquata
92. Grutto  ·  Limosa limosa
93. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
94. Steenloper  ·  Arenaria interpres
95. Kanoet  ·  Calidris canutus
96. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
97. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
98. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
99. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 15-08-2019
100. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
101. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
102. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
103. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
104. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
105. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 17-08-2019
106. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
107. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
108. Witgat  ·  Tringa ochropus
109. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
110. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
111. Bosruiter  ·  Tringa glareola
112. Tureluur  ·  Tringa totanus
113. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
114. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
115. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

116. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 23-10-2018

alken  ·  Alcidae

117. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
118. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
119. Alk  ·  Alca torda
120. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

121. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
122. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
123. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
124. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

125. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
126. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
127. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
128. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
129. Stormmeeuw  ·  Larus canus
130. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
131. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
132. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
133. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
134. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
135. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
136. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
137. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
138. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
139. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
140. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
141. Visdief  ·  Sterna hirundo
142. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
143. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

144. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

145. Wespendief  ·  Pernis apivorus
146. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
147. Keizerarend  ·  Aquila heliaca 09-10-2017
148. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
149. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
150. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
151. Sperwer  ·  Accipiter nisus
152. Havik  ·  Accipiter gentilis
153. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
154. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
155. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
156. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
157. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

158. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

159. Steenuil  ·  Athene vidalii
160. Ransuil  ·  Asio otus
161. Velduil  ·  Asio flammeus
162. Bosuil  ·  Strix aluco
163. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

164. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

165. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

166. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

167. Draaihals  ·  Jynx torquilla
168. Groene Specht  ·  Picus viridis
169. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
170. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
171. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
172. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

173. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
174. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
175. Smelleken  ·  Falco columbarius
176. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
177. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

178. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

179. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
180. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 18-08-2019
181. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

182. Ekster  ·  Pica pica
183. Gaai  ·  Garrulus glandarius
184. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 20-11-2018
185. Kauw  ·  Corvus monedula
186. Roek  ·  Corvus frugilegus
187. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
188. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
189. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

190. Goudhaan  ·  Regulus regulus
191. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

192. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
193. Koolmees  ·  Parus major
194. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
195. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
196. Matkop  ·  Poecile montanus
197. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

198. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

199. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
200. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
201. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 05-11-2019
202. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
203. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 14-08-2017
204. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 26-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

205. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
206. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
207. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

208. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

209. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

210. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
211. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
212. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
213. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
214. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
215. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 18-04-2019
216. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

217. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
218. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
219. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
220. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

221. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
222. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
223. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

224. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 14-10-2019
225. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
226. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
227. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
228. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 24-11-2019
229. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
230. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
231. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

232. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

233. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

234. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

235. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
236. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

237. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

238. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
239. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

240. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

241. Beflijster  ·  Turdus torquatus
242. Merel  ·  Turdus merula
243. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 26-01-2018
244. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
245. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
246. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
247. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
248. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
249. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
250. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
251. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
252. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
253. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
254. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
255. Paapje  ·  Saxicola rubetra
256. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
257. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
258. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 03-11-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

259. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

260. Huismus  ·  Passer domesticus
261. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

262. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
263. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
264. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
265. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
266. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
267. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
268. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
269. Duinpieper  ·  Anthus campestris
270. Boompieper  ·  Anthus trivialis
271. Graspieper  ·  Anthus pratensis
272. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
273. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

274. Keep  ·  Fringilla montifringilla
275. Vink  ·  Fringilla coelebs
276. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
277. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
278. Groenling  ·  Chloris chloris
279. Kneu  ·  Linaria cannabina
280. Frater  ·  Linaria flavirostris
281. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
282. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
283. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
284. Putter  ·  Carduelis carduelis
285. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
286. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

287. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
288. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
289. Witkeelgors  ·  Zonotrichia albicollis 28-10-2019
290. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
291. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
292. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
293. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
294. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jonne Veldboom met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jonne Veldboom wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Keizerarend235
Kalanderleeuwerik252
Kokardezaagbek319
Dwergaalscholver327
Papegaaiduiker333
Kortteenleeuwerik338
Bosgors342
Steltstrandloper363
Klein Waterhoen367
Zwartkeellijster369
Bonte Tapuit374
Kleinste Jager374
Duinpieper387
Grauwe Pijlstormvogel388
Steppevorkstaartplevier390
Graszanger394
Ortolaan396
Ralreiger399
Kleine Trap400
Korhoen400

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jonne Veldboom niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Zwarte Ibis420
Porseleinhoen418
Zomertortel418
Zwarte Rotgans416
Grote Burgemeester415
Rosse Franjepoot414
Witbuikrotgans414
Kwak412
Poelruiter412
Roodmus412
Steppekiekendief412
Gestreepte Strandloper410
Roodkopklauwier410
Dwerggors408
Blonde Ruiter407
Grote Kruisbek406
Kwartelkoning405
Lachstern405
Buffelkopeend403
Sneeuwgans402

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jonne Veldboom per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,5,15

20173
20185
201915

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.