Ranking van Kevin van den Burg
244 soorten + 5 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. IJseend  ·  Clangula hyemalis
12. Eider  ·  Somateria mollissima
13. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
14. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
15. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
16. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
17. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 16-10-2019
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
22. Krooneend  ·  Netta rufina
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
25. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
26. Topper  ·  Aythya marila
27. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
28. Slobeend  ·  Spatula clypeata
29. Krakeend  ·  Mareca strepera
30. Smient  ·  Mareca penelope
31. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
32. Pijlstaart  ·  Anas acuta
33. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

34. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

35. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

36. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
37. Fuut  ·  Podiceps cristatus
38. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
39. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

40. Holenduif  ·  Columba oenas
41. Houtduif  ·  Columba palumbus
42. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

43. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

44. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

45. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

46. Waterral  ·  Rallus aquaticus
47. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
48. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 14-01-2022
49. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
50. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

51. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

52. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 25-01-2015

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

53. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
54. Parelduiker  ·  Gavia arctica
55. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

56. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
57. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

58. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
59. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
60. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
61. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
62. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
63. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
64. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
65. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
66. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

67. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
68. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

69. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

70. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 16-01-2022
71. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
72. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

73. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

74. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
75. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

76. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
77. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
78. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
79. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
80. Kievit  ·  Vanellus vanellus
81. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

82. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 29-12-2019
83. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
84. Wulp  ·  Numenius arquata
85. Grutto  ·  Limosa limosa
86. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
87. Steenloper  ·  Arenaria interpres
88. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
89. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 18-08-2019
90. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
91. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
92. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
93. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
94. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
95. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
96. Witgat  ·  Tringa ochropus
97. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
98. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
99. Bosruiter  ·  Tringa glareola
100. Tureluur  ·  Tringa totanus
101. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
102. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

103. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
104. Alk  ·  Alca torda
105. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

106. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
107. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
108. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

109. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
110. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
111. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
112. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
113. Stormmeeuw  ·  Larus canus
114. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
115. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
116. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
117. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
118. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
119. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
120. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
121. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
122. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
123. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 27-07-2020
124. Visdief  ·  Sterna hirundo
125. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

126. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

127. Wespendief  ·  Pernis apivorus
128. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
129. Monniksgier  ·  Aegypius monachus 20-06-2020
130. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
131. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
132. Sperwer  ·  Accipiter nisus
133. Havik  ·  Accipiter gentilis
134. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
135. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
136. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

137. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

138. Sperweruil  ·  Surnia ulula 26-12-2013
139. Steenuil  ·  Athene vidalii
140. Dwergooruil  ·  Otus scops 11-06-2022
141. Ransuil  ·  Asio otus
142. Velduil  ·  Asio flammeus
143. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

144. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

145. Draaihals  ·  Jynx torquilla
146. Groene Specht  ·  Picus viridis
147. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
148. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
149. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
150. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

151. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
152. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
153. Smelleken  ·  Falco columbarius
154. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
155. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

156. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

157. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

158. Ekster  ·  Pica pica
159. Gaai  ·  Garrulus glandarius
160. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 30-12-2018
161. Kauw  ·  Corvus monedula
162. Roek  ·  Corvus frugilegus
163. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
164. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

165. Goudhaan  ·  Regulus regulus
166. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

167. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
168. Koolmees  ·  Parus major
169. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
170. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
171. Matkop  ·  Poecile montanus
172. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

173. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

174. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
175. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
176. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 01-12-2019
177. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

178. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
179. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
180. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

181. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

182. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

183. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
184. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
185. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
186. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
187. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

188. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
189. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
190. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
191. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

192. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
193. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
194. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

195. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
196. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
197. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
198. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
199. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
200. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
201. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

202. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

203. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

204. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

205. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

206. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

207. Beflijster  ·  Turdus torquatus
208. Merel  ·  Turdus merula
209. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
210. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
211. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
212. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

213. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
214. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
215. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
216. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
217. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
218. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
219. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
220. Paapje  ·  Saxicola rubetra
221. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
222. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

223. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

224. Huismus  ·  Passer domesticus
225. Italiaanse Mus  ·  Passer italiae 22-04-2022
226. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

227. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
228. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
229. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
230. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
231. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
232. Boompieper  ·  Anthus trivialis
233. Graspieper  ·  Anthus pratensis
234. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
235. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

236. Keep  ·  Fringilla montifringilla
237. Vink  ·  Fringilla coelebs
238. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
239. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
240. Groenling  ·  Chloris chloris
241. Kneu  ·  Linaria cannabina
242. Frater  ·  Linaria flavirostris
243. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
244. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
245. Putter  ·  Carduelis carduelis
246. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

247. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
248. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
249. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Kevin van den Burg met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Kevin van den Burg wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kleine Regenwulp405
Dougalls Stern408
Sperweruil414
Steltstrandloper430
Waterrietzanger435
Struikrietzanger456
Kleine Trap461
Dwergaalscholver462
Notenkraker465
Middelste Jager470
Ralreiger474
Krekelzanger475
Siberische Tjiftjaf475
Roodpootvalk478
Kuifleeuwerik479
Grote Barmsijs480
Zwarte Zeekoet482
Bruine Boszanger483
Grote Jager487
Slangenarend488

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Kevin van den Burg niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kanoet510
Roodhalsfuut505
Klapekster504
Bokje503
Krombekstrandloper502
Dwergstern501
Morinelplevier500
Noordse Stern500
Zomertortel500
Temmincks Strandloper499
Bonte Kraai498
Bladkoning497
Rosse Franjepoot497
Rouwkwikstaart497
Dwerggans496
Ruigpootbuizerd496
Zwarte Wouw494
Grauwe Kiekendief493
Oehoe493
Waterspreeuw493

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Kevin van den Burg per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,4,2,0,4

20131
20151
20181
20194
20202
20224