Ranking van Kevin van den Burg
252 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. IJseend  ·  Clangula hyemalis
12. Eider  ·  Somateria mollissima
13. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
14. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
15. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
16. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
17. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
18. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
19. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
20. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
21. Krooneend  ·  Netta rufina
22. Tafeleend  ·  Aythya ferina
23. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
24. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
25. Topper  ·  Aythya marila
26. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
27. Slobeend  ·  Spatula clypeata
28. Krakeend  ·  Mareca strepera
29. Smient  ·  Mareca penelope
30. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
31. Pijlstaart  ·  Anas acuta
32. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

33. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

34. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

35. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
36. Fuut  ·  Podiceps cristatus
37. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
38. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

39. Holenduif  ·  Columba oenas
40. Houtduif  ·  Columba palumbus
41. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

42. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

43. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

44. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

45. Waterral  ·  Rallus aquaticus
46. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
47. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 14-01-2022
48. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
49. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

50. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

51. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 25-01-2015

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

52. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
53. Parelduiker  ·  Gavia arctica
54. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

55. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
56. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

57. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
58. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
59. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
60. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
61. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
62. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
63. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
64. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
65. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

66. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
67. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

68. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

69. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 16-01-2022
70. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
71. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

72. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

73. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
74. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

75. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
76. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
77. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
78. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
79. Kievit  ·  Vanellus vanellus
80. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

81. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 29-12-2019
82. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
83. Wulp  ·  Numenius arquata
84. Grutto  ·  Limosa limosa
85. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
86. Steenloper  ·  Arenaria interpres
87. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
88. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
89. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 18-08-2019
90. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
91. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
92. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
93. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
94. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
95. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
96. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
97. Witgat  ·  Tringa ochropus
98. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
99. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
100. Bosruiter  ·  Tringa glareola
101. Tureluur  ·  Tringa totanus
102. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
103. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

104. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
105. Alk  ·  Alca torda
106. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

107. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
108. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
109. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

110. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
111. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
112. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
113. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
114. Stormmeeuw  ·  Larus canus
115. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 19-03-2023
116. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
117. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
118. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
119. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
120. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
121. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
122. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
123. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
124. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
125. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
126. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 27-07-2020
127. Visdief  ·  Sterna hirundo
128. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

129. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

130. Wespendief  ·  Pernis apivorus
131. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
132. Monniksgier  ·  Aegypius monachus 20-06-2020
133. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
134. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
135. Sperwer  ·  Accipiter nisus
136. Havik  ·  Accipiter gentilis
137. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
138. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
139. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

140. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

141. Sperweruil  ·  Surnia ulula 26-12-2013
142. Steenuil  ·  Athene vidalii
143. Dwergooruil  ·  Otus scops 11-06-2022
144. Ransuil  ·  Asio otus
145. Velduil  ·  Asio flammeus
146. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

147. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

148. Draaihals  ·  Jynx torquilla
149. Groene Specht  ·  Picus viridis
150. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
151. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
152. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
153. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

154. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
155. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
156. Smelleken  ·  Falco columbarius
157. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
158. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

159. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

160. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

161. Ekster  ·  Pica pica
162. Gaai  ·  Garrulus glandarius
163. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 30-12-2018
164. Kauw  ·  Corvus monedula
165. Roek  ·  Corvus frugilegus
166. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
167. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

168. Goudhaan  ·  Regulus regulus
169. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

170. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
171. Koolmees  ·  Parus major
172. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
173. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
174. Matkop  ·  Poecile montanus
175. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

176. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

177. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
178. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
179. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 01-12-2019
180. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

181. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
182. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
183. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

184. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

185. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

186. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
187. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
188. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
189. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
190. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

191. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
192. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
193. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
194. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

195. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
196. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
197. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

198. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
199. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
200. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
201. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
202. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
203. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
204. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

205. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

206. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

207. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

208. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

209. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

210. Beflijster  ·  Turdus torquatus
211. Merel  ·  Turdus merula
212. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
213. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
214. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
215. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

216. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
217. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
218. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
219. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
220. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
221. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
222. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
223. Paapje  ·  Saxicola rubetra
224. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
225. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

226. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

227. Huismus  ·  Passer domesticus
228. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

229. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
230. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
231. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
232. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
233. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
234. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
235. Boompieper  ·  Anthus trivialis
236. Graspieper  ·  Anthus pratensis
237. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
238. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

239. Keep  ·  Fringilla montifringilla
240. Vink  ·  Fringilla coelebs
241. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
242. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
243. Groenling  ·  Chloris chloris
244. Kneu  ·  Linaria cannabina
245. Frater  ·  Linaria flavirostris
246. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
247. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
248. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
249. Putter  ·  Carduelis carduelis
250. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

251. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
252. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
253. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
254. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 24-10-2022

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Kevin van den Burg met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Kevin van den Burg wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Geelbrauwgors327
Purperkoet384
Kleine Regenwulp417
Dougalls Stern418
Steltstrandloper418
Sperweruil423
Dwergooruil454
Waterrietzanger457
Kleine Trap473
Notenkraker477
Struikrietzanger477
Dwergaalscholver482
Krekelzanger487
Middelste Jager487
Kuifleeuwerik490
Ralreiger495
Siberische Tjiftjaf495
Grote Kruisbek499
Bruine Boszanger503
Gestreepte Strandloper507

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Kevin van den Burg niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kanoet531
Klapekster528
Roodhalsfuut526
Noordse Stern525
Bokje523
Bonte Kraai523
Morinelplevier521
Temmincks Strandloper521
Bladkoning518
Rosse Franjepoot518
Zomertortel518
Ruigpootbuizerd517
Zwarte Rotgans517
Europese Kanarie516
Grote Burgemeester516
Kwartel515
Grauwe Kiekendief514
Dwerggans513
Waterspreeuw513
Zwarte Wouw513

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Kevin van den Burg per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,3,2,0,4,1

20131
20151
20181
20193
20202
20224
20231