Ranking van Kevin van den Burg
251 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. IJseend  ·  Clangula hyemalis
12. Eider  ·  Somateria mollissima
13. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
14. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
15. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
16. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
17. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 16-10-2019
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
22. Krooneend  ·  Netta rufina
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
25. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
26. Topper  ·  Aythya marila
27. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
28. Slobeend  ·  Spatula clypeata
29. Krakeend  ·  Mareca strepera
30. Smient  ·  Mareca penelope
31. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
32. Pijlstaart  ·  Anas acuta
33. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

34. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

35. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

36. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
37. Fuut  ·  Podiceps cristatus
38. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
39. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

40. Holenduif  ·  Columba oenas
41. Houtduif  ·  Columba palumbus
42. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

43. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

44. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

45. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

46. Waterral  ·  Rallus aquaticus
47. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
48. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 14-01-2022
49. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
50. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

51. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

52. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 25-01-2015

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

53. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
54. Parelduiker  ·  Gavia arctica
55. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

56. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
57. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

58. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
59. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
60. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
61. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
62. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
63. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
64. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
65. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
66. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

67. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
68. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

69. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

70. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 16-01-2022
71. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
72. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

73. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

74. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
75. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

76. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
77. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
78. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
79. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
80. Kievit  ·  Vanellus vanellus
81. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

82. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 29-12-2019
83. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
84. Wulp  ·  Numenius arquata
85. Grutto  ·  Limosa limosa
86. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
87. Steenloper  ·  Arenaria interpres
88. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
89. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 18-08-2019
90. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
91. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
92. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
93. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
94. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
95. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
96. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
97. Witgat  ·  Tringa ochropus
98. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
99. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
100. Bosruiter  ·  Tringa glareola
101. Tureluur  ·  Tringa totanus
102. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
103. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

104. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
105. Alk  ·  Alca torda
106. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

107. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
108. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
109. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

110. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
111. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
112. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
113. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
114. Stormmeeuw  ·  Larus canus
115. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 19-03-2023
116. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
117. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
118. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
119. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
120. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
121. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
122. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
123. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
124. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
125. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
126. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 27-07-2020
127. Visdief  ·  Sterna hirundo
128. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

129. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

130. Wespendief  ·  Pernis apivorus
131. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
132. Monniksgier  ·  Aegypius monachus 20-06-2020
133. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
134. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
135. Sperwer  ·  Accipiter nisus
136. Havik  ·  Accipiter gentilis
137. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
138. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
139. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

140. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

141. Sperweruil  ·  Surnia ulula 26-12-2013
142. Steenuil  ·  Athene vidalii
143. Dwergooruil  ·  Otus scops 11-06-2022
144. Ransuil  ·  Asio otus
145. Velduil  ·  Asio flammeus
146. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

147. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

148. Draaihals  ·  Jynx torquilla
149. Groene Specht  ·  Picus viridis
150. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
151. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
152. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
153. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

154. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
155. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
156. Smelleken  ·  Falco columbarius
157. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
158. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

159. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

160. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

161. Ekster  ·  Pica pica
162. Gaai  ·  Garrulus glandarius
163. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 30-12-2018
164. Kauw  ·  Corvus monedula
165. Roek  ·  Corvus frugilegus
166. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
167. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

168. Goudhaan  ·  Regulus regulus
169. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

170. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
171. Koolmees  ·  Parus major
172. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
173. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
174. Matkop  ·  Poecile montanus
175. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

176. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

177. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
178. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
179. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 01-12-2019
180. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

181. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
182. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
183. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

184. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

185. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

186. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
187. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
188. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
189. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
190. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

191. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
192. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
193. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
194. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

195. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
196. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
197. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

198. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
199. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
200. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
201. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
202. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
203. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
204. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

205. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

206. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

207. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

208. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

209. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

210. Beflijster  ·  Turdus torquatus
211. Merel  ·  Turdus merula
212. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
213. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
214. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
215. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

216. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
217. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
218. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
219. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
220. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
221. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
222. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
223. Paapje  ·  Saxicola rubetra
224. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
225. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

226. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

227. Huismus  ·  Passer domesticus
228. Italiaanse Mus  ·  Passer italiae 22-04-2022
229. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

230. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
231. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
232. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
233. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
234. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
235. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
236. Boompieper  ·  Anthus trivialis
237. Graspieper  ·  Anthus pratensis
238. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
239. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

240. Keep  ·  Fringilla montifringilla
241. Vink  ·  Fringilla coelebs
242. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
243. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
244. Groenling  ·  Chloris chloris
245. Kneu  ·  Linaria cannabina
246. Frater  ·  Linaria flavirostris
247. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
248. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
249. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
250. Putter  ·  Carduelis carduelis
251. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

252. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
253. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
254. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
255. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 24-10-2022

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Kevin van den Burg met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Kevin van den Burg wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Geelbrauwgors304
Purperkoet377
Kleine Regenwulp414
Dougalls Stern416
Steltstrandloper416
Sperweruil422
Waterrietzanger449
Dwergooruil450
Kleine Trap469
Struikrietzanger469
Notenkraker474
Dwergaalscholver479
Middelste Jager480
Krekelzanger485
Kuifleeuwerik487
Siberische Tjiftjaf490
Ralreiger491
Grote Kruisbek493
Grote Barmsijs494
Bruine Boszanger499

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Kevin van den Burg niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kanoet526
Klapekster523
Roodhalsfuut521
Krombekstrandloper519
Bokje518
Noordse Stern517
Temmincks Strandloper515
Bonte Kraai514
Morinelplevier514
Rosse Franjepoot513
Ruigpootbuizerd513
Bladkoning512
Zomertortel512
Grote Burgemeester511
Zwarte Rotgans510
Dwerggans509
Europese Kanarie509
Zwarte Wouw509
Oehoe508
Grauwe Kiekendief507

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Kevin van den Burg per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,4,2,0,5,1

20131
20151
20181
20194
20202
20225
20231