Ranking van Kevin van den Burg
250 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. IJseend  ·  Clangula hyemalis
12. Eider  ·  Somateria mollissima
13. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
14. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
15. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
16. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
17. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 16-10-2019
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
22. Krooneend  ·  Netta rufina
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
25. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
26. Topper  ·  Aythya marila
27. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
28. Slobeend  ·  Spatula clypeata
29. Krakeend  ·  Mareca strepera
30. Smient  ·  Mareca penelope
31. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
32. Pijlstaart  ·  Anas acuta
33. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

34. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

35. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

36. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
37. Fuut  ·  Podiceps cristatus
38. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
39. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

40. Holenduif  ·  Columba oenas
41. Houtduif  ·  Columba palumbus
42. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

43. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

44. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

45. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

46. Waterral  ·  Rallus aquaticus
47. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
48. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 14-01-2022
49. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
50. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

51. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

52. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 25-01-2015

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

53. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
54. Parelduiker  ·  Gavia arctica
55. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

56. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
57. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

58. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
59. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
60. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
61. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
62. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
63. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
64. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
65. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
66. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

67. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
68. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

69. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

70. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 16-01-2022
71. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
72. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

73. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

74. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
75. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

76. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
77. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
78. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
79. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
80. Kievit  ·  Vanellus vanellus
81. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

82. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 29-12-2019
83. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
84. Wulp  ·  Numenius arquata
85. Grutto  ·  Limosa limosa
86. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
87. Steenloper  ·  Arenaria interpres
88. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
89. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 18-08-2019
90. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
91. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
92. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
93. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
94. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
95. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
96. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
97. Witgat  ·  Tringa ochropus
98. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
99. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
100. Bosruiter  ·  Tringa glareola
101. Tureluur  ·  Tringa totanus
102. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
103. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

104. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
105. Alk  ·  Alca torda
106. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

107. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
108. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
109. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

110. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
111. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
112. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
113. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
114. Stormmeeuw  ·  Larus canus
115. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
116. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
117. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
118. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
119. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
120. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
121. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
122. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
123. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
124. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
125. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 27-07-2020
126. Visdief  ·  Sterna hirundo
127. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

128. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

129. Wespendief  ·  Pernis apivorus
130. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
131. Monniksgier  ·  Aegypius monachus 20-06-2020
132. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
133. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
134. Sperwer  ·  Accipiter nisus
135. Havik  ·  Accipiter gentilis
136. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
137. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
138. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

139. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

140. Sperweruil  ·  Surnia ulula 26-12-2013
141. Steenuil  ·  Athene vidalii
142. Dwergooruil  ·  Otus scops 11-06-2022
143. Ransuil  ·  Asio otus
144. Velduil  ·  Asio flammeus
145. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

146. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

147. Draaihals  ·  Jynx torquilla
148. Groene Specht  ·  Picus viridis
149. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
150. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
151. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
152. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

153. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
154. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
155. Smelleken  ·  Falco columbarius
156. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
157. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

158. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

159. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

160. Ekster  ·  Pica pica
161. Gaai  ·  Garrulus glandarius
162. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 30-12-2018
163. Kauw  ·  Corvus monedula
164. Roek  ·  Corvus frugilegus
165. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
166. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

167. Goudhaan  ·  Regulus regulus
168. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

169. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
170. Koolmees  ·  Parus major
171. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
172. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
173. Matkop  ·  Poecile montanus
174. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

175. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

176. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
177. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
178. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 01-12-2019
179. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

180. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
181. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
182. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

183. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

184. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

185. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
186. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
187. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
188. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
189. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

190. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
191. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
192. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
193. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

194. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
195. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
196. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

197. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
198. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
199. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
200. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
201. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
202. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
203. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

204. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

205. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

206. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

207. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

208. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

209. Beflijster  ·  Turdus torquatus
210. Merel  ·  Turdus merula
211. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
212. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
213. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
214. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

215. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
216. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
217. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
218. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
219. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
220. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
221. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
222. Paapje  ·  Saxicola rubetra
223. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
224. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

225. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

226. Huismus  ·  Passer domesticus
227. Italiaanse Mus  ·  Passer italiae 22-04-2022
228. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

229. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
230. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
231. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
232. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
233. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
234. Boompieper  ·  Anthus trivialis
235. Graspieper  ·  Anthus pratensis
236. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
237. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

238. Keep  ·  Fringilla montifringilla
239. Vink  ·  Fringilla coelebs
240. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
241. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
242. Groenling  ·  Chloris chloris
243. Kneu  ·  Linaria cannabina
244. Frater  ·  Linaria flavirostris
245. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
246. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
247. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
248. Putter  ·  Carduelis carduelis
249. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

250. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
251. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
252. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
253. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 24-10-2022

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Kevin van den Burg met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Kevin van den Burg wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Geelbrauwgors284
Purperkoet368
Kleine Regenwulp409
Dougalls Stern414
Steltstrandloper415
Sperweruil417
Waterrietzanger444
Dwergooruil446
Struikrietzanger463
Kleine Trap466
Dwergaalscholver470
Notenkraker470
Middelste Jager476
Krekelzanger481
Siberische Tjiftjaf481
Kuifleeuwerik483
Ralreiger483
Grote Kruisbek485
Grote Barmsijs489
Bruine Boszanger491

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Kevin van den Burg niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kanoet518
Klapekster513
Roodhalsfuut513
Bokje512
Krombekstrandloper512
Noordse Stern509
Bonte Kraai507
Morinelplevier507
Temmincks Strandloper507
Zomertortel507
Bladkoning506
Rosse Franjepoot506
Ruigpootbuizerd506
Rouwkwikstaart505
Zwarte Wouw504
Dwerggans503
Zwarte Rotgans503
Grauwe Kiekendief502
Grote Burgemeester501
Kwartel501

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Kevin van den Burg per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,4,2,0,5,0

20131
20151
20181
20194
20202
20225