Ranking van Kevin van den Burg
258 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Ross' Gans  ·  Anser rossii 15-03-2024
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. IJseend  ·  Clangula hyemalis
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
22. Krooneend  ·  Netta rufina
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
25. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 15-01-2024
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
29. Slobeend  ·  Spatula clypeata
30. Krakeend  ·  Mareca strepera
31. Smient  ·  Mareca penelope
32. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
33. Pijlstaart  ·  Anas acuta
34. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

35. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

36. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

37. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
38. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
39. Fuut  ·  Podiceps cristatus
40. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
41. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

42. Holenduif  ·  Columba oenas
43. Houtduif  ·  Columba palumbus
44. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

45. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

46. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

47. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

48. Waterral  ·  Rallus aquaticus
49. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
50. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 14-01-2022
51. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
52. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

53. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

54. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 25-01-2015

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

55. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
56. Parelduiker  ·  Gavia arctica
57. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

58. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
59. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

60. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
61. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
62. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
63. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
64. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
65. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
66. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
67. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
68. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

69. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
70. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

71. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

72. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 16-01-2022
73. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
74. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

75. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

76. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
77. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

78. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
79. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
80. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
81. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
82. Kievit  ·  Vanellus vanellus
83. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

84. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 29-12-2019
85. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
86. Wulp  ·  Numenius arquata
87. Grutto  ·  Limosa limosa
88. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
89. Steenloper  ·  Arenaria interpres
90. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
91. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
92. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 18-08-2019
93. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
94. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
95. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
96. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
97. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
98. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
99. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
100. Witgat  ·  Tringa ochropus
101. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
102. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
103. Bosruiter  ·  Tringa glareola
104. Tureluur  ·  Tringa totanus
105. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
106. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

107. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
108. Alk  ·  Alca torda
109. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

110. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
111. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
112. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

113. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
114. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
115. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
116. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
117. Stormmeeuw  ·  Larus canus
118. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 19-03-2023
119. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
120. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
121. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
122. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
123. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
124. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
125. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
126. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
127. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
128. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
129. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 27-07-2020
130. Visdief  ·  Sterna hirundo
131. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

132. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

133. Wespendief  ·  Pernis apivorus
134. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
135. Monniksgier  ·  Aegypius monachus 20-06-2020
136. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
137. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
138. Sperwer  ·  Accipiter nisus
139. Havik  ·  Accipiter gentilis
140. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
141. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
142. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

143. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

144. Sperweruil  ·  Surnia ulula 26-12-2013
145. Steenuil  ·  Athene vidalii
146. Dwergooruil  ·  Otus scops 11-06-2022
147. Ransuil  ·  Asio otus
148. Velduil  ·  Asio flammeus
149. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

150. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

151. Draaihals  ·  Jynx torquilla
152. Groene Specht  ·  Picus viridis
153. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
154. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
155. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
156. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

157. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
158. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
159. Smelleken  ·  Falco columbarius
160. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
161. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

162. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

163. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

164. Ekster  ·  Pica pica
165. Gaai  ·  Garrulus glandarius
166. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 30-12-2018
167. Kauw  ·  Corvus monedula
168. Roek  ·  Corvus frugilegus
169. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
170. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
171. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

172. Goudhaan  ·  Regulus regulus
173. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

174. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
175. Koolmees  ·  Parus major
176. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
177. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
178. Matkop  ·  Poecile montanus
179. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

180. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

181. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
182. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
183. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 01-12-2019
184. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

185. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
186. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
187. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

188. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

189. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

190. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
191. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
192. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
193. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
194. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

195. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
196. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
197. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
198. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

199. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
200. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
201. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

202. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
203. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
204. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
205. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
206. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
207. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
208. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

209. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

210. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

211. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

212. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

213. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

214. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

215. Beflijster  ·  Turdus torquatus
216. Merel  ·  Turdus merula
217. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
218. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
219. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
220. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

221. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
222. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
223. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
224. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
225. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
226. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
227. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
228. Paapje  ·  Saxicola rubetra
229. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
230. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

231. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

232. Huismus  ·  Passer domesticus
233. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

234. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
235. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
236. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
237. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
238. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
239. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
240. Boompieper  ·  Anthus trivialis
241. Graspieper  ·  Anthus pratensis
242. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
243. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

244. Keep  ·  Fringilla montifringilla
245. Vink  ·  Fringilla coelebs
246. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
247. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
248. Groenling  ·  Chloris chloris
249. Kneu  ·  Linaria cannabina
250. Frater  ·  Linaria flavirostris
251. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
252. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
253. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
254. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
255. Putter  ·  Carduelis carduelis
256. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

257. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
258. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
259. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
260. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 24-10-2022

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Kevin van den Burg met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Kevin van den Burg wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Geelbrauwgors339
Purperkoet395
Steltstrandloper419
Kleine Regenwulp421
Ringsnavelmeeuw423
Sperweruil425
Dougalls Stern428
Dwergooruil457
Waterrietzanger460
Witstuitbarmsijs469
Kleine Trap476
Notenkraker480
Struikrietzanger485
Dwergaalscholver490
Middelste Jager491
Krekelzanger495
Kuifleeuwerik496
Ralreiger504
Siberische Tjiftjaf504
Grote Kruisbek509

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Kevin van den Burg niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kanoet541
Klapekster539
Noordse Stern534
Bokje532
Morinelplevier531
Zomertortel531
Temmincks Strandloper530
Rosse Franjepoot527
Ruigpootbuizerd527
Bladkoning526
Grauwe Kiekendief526
Grote Burgemeester526
Hop525
Europese Kanarie524
Humes Bladkoning524
Kwartel524
Oehoe524
Zwarte Rotgans524
Kleine Barmsijs522
Zwarte Wouw522

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Kevin van den Burg per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,3,2,0,4,1,2

20131
20151
20181
20193
20202
20224
20231
20242