Ranking van Somer Schram
265 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
29. Slobeend  ·  Spatula clypeata
30. Krakeend  ·  Mareca strepera
31. Smient  ·  Mareca penelope
32. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
33. Pijlstaart  ·  Anas acuta
34. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

35. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
36. Korhoen  ·  Tetrao tetrix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

37. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

38. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
39. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

42. Holenduif  ·  Columba oenas
43. Houtduif  ·  Columba palumbus
44. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
45. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

46. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

47. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

48. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

49. Waterral  ·  Rallus aquaticus
50. Kwartelkoning  ·  Crex crex
51. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
52. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
53. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
54. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

55. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

56. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
57. Parelduiker  ·  Gavia arctica
58. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 16-10-2020

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

59. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

60. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

61. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

62. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
63. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
64. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
65. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
66. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
67. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

68. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
69. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

70. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

71. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
72. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

73. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

74. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
75. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

76. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
77. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
78. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
79. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
80. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
81. Kievit  ·  Vanellus vanellus
82. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

83. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
84. Wulp  ·  Numenius arquata
85. Grutto  ·  Limosa limosa
86. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
87. Steenloper  ·  Arenaria interpres
88. Kanoet  ·  Calidris canutus
89. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
90. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
91. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
92. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
93. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
94. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
95. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
96. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
97. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
98. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
99. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
100. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
101. Witgat  ·  Tringa ochropus
102. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
103. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
104. Bosruiter  ·  Tringa glareola
105. Tureluur  ·  Tringa totanus
106. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
107. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
108. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

109. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
110. Alk  ·  Alca torda
111. Kleine Alk  ·  Alle alle
112. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

113. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
114. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
115. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

116. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
117. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
118. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
119. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
120. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
121. Stormmeeuw  ·  Larus canus
122. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
123. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
124. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
125. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
126. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
127. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
128. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
129. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
130. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
131. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
132. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
133. Visdief  ·  Sterna hirundo
134. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
135. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

136. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

137. Wespendief  ·  Pernis apivorus
138. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
139. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
140. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
141. Sperwer  ·  Accipiter nisus
142. Havik  ·  Accipiter gentilis
143. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
144. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
145. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
146. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
147. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

148. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

149. Steenuil  ·  Athene vidalii
150. Ransuil  ·  Asio otus
151. Velduil  ·  Asio flammeus
152. Bosuil  ·  Strix aluco
153. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

154. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

155. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

156. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

157. Draaihals  ·  Jynx torquilla
158. Groene Specht  ·  Picus viridis
159. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
160. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
161. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

162. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
163. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
164. Smelleken  ·  Falco columbarius
165. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
166. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

167. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

168. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
169. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

170. Ekster  ·  Pica pica
171. Gaai  ·  Garrulus glandarius
172. Kauw  ·  Corvus monedula
173. Roek  ·  Corvus frugilegus
174. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
175. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
176. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

177. Goudhaan  ·  Regulus regulus
178. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

179. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
180. Koolmees  ·  Parus major
181. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
182. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
183. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

184. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

185. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
186. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
187. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

188. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
189. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
190. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

191. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

192. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

193. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
194. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
195. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
196. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
197. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
198. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
199. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

200. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
201. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
202. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
203. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
204. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

205. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
206. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

207. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
208. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
209. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
210. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

211. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

212. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

213. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

214. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

215. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

216. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
217. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

218. Beflijster  ·  Turdus torquatus
219. Merel  ·  Turdus merula
220. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
221. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
222. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
223. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

224. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
225. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
226. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
227. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
228. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 16-10-2020
229. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
230. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
231. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
232. Paapje  ·  Saxicola rubetra
233. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
234. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
235. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 21-10-2021

heggenmussen  ·  Prunellidae

236. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

237. Huismus  ·  Passer domesticus
238. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

239. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
240. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
241. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
242. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
243. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
244. Boompieper  ·  Anthus trivialis
245. Graspieper  ·  Anthus pratensis
246. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
247. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

248. Keep  ·  Fringilla montifringilla
249. Vink  ·  Fringilla coelebs
250. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
251. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
252. Groenling  ·  Chloris chloris
253. Kneu  ·  Linaria cannabina
254. Frater  ·  Linaria flavirostris
255. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
256. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
257. Putter  ·  Carduelis carduelis
258. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
259. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

260. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
261. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
262. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
263. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
264. Bosgors  ·  Emberiza rustica
265. Mirtezanger  ·  Setophaga coronata 22-10-2019

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Somer Schram met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Somer Schram wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Mirtezanger177
Bosgors415
Izabeltapuit445
Geelsnavelduiker449
Grauwe Fitis454
Sperwergrasmus472
Vaal Stormvogeltje473
Vorkstaartmeeuw478
Blonde Ruiter479
Grauwe Pijlstormvogel486
Middelste Jager491
Korhoen492
Blauwstaart494
Kleinst Waterhoen494
Breedbekstrandloper496
Bijeneter497
Kleine Alk499
Roze Spreeuw504
Pallas' Boszanger507
Kwartelkoning508

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Somer Schram niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Glanskop542
Patrijs539
Kleine Bonte Specht537
Kuifduiker533
Zwarte Ooievaar531
Grote Karekiet530
IJsduiker529
Rouwkwikstaart527
Slangenarend527
Grauwe Franjepoot526
Grote Barmsijs526
Kwak526
Waterspreeuw525
Humes Bladkoning524
Kleine Burgemeester521
Poelruiter521
Witbuikrotgans521
Woudaap519
Grauwe Gors516
Ringsnaveleend516

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Somer Schram per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,1,0,0,0

20191
20202
20211