Ranking van Somer Schram
247 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
29. Slobeend  ·  Spatula clypeata
30. Krakeend  ·  Mareca strepera
31. Smient  ·  Mareca penelope
32. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
33. Pijlstaart  ·  Anas acuta
34. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

35. Korhoen  ·  Tetrao tetrix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

36. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

37. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
38. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
39. Fuut  ·  Podiceps cristatus
40. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

41. Holenduif  ·  Columba oenas
42. Houtduif  ·  Columba palumbus
43. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
44. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

45. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

46. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

47. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

48. Waterral  ·  Rallus aquaticus
49. Kwartelkoning  ·  Crex crex
50. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
51. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
52. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
53. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

54. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

55. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
56. Parelduiker  ·  Gavia arctica
57. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 16-10-2020

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

58. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

59. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

60. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

61. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
62. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
63. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
64. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
65. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
66. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

67. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

68. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

69. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
70. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

71. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

72. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

73. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
74. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
75. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
76. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
77. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
78. Kievit  ·  Vanellus vanellus
79. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

80. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
81. Wulp  ·  Numenius arquata
82. Grutto  ·  Limosa limosa
83. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
84. Steenloper  ·  Arenaria interpres
85. Kanoet  ·  Calidris canutus
86. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
87. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
88. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
89. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
90. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
91. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
92. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
93. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
94. Witgat  ·  Tringa ochropus
95. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
96. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
97. Bosruiter  ·  Tringa glareola
98. Tureluur  ·  Tringa totanus
99. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
100. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
101. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

102. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
103. Alk  ·  Alca torda
104. Kleine Alk  ·  Alle alle
105. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

106. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
107. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
108. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

109. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
110. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
111. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
112. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
113. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
114. Stormmeeuw  ·  Larus canus
115. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
116. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
117. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
118. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
119. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
120. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
121. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
122. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
123. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
124. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
125. Visdief  ·  Sterna hirundo
126. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
127. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

128. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

129. Wespendief  ·  Pernis apivorus
130. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
131. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
132. Sperwer  ·  Accipiter nisus
133. Havik  ·  Accipiter gentilis
134. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
135. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
136. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
137. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
138. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

139. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

140. Steenuil  ·  Athene vidalii
141. Ransuil  ·  Asio otus
142. Velduil  ·  Asio flammeus
143. Bosuil  ·  Strix aluco

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

144. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

145. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

146. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

147. Draaihals  ·  Jynx torquilla
148. Groene Specht  ·  Picus viridis
149. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

150. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
151. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
152. Smelleken  ·  Falco columbarius
153. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
154. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

155. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

156. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
157. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

158. Ekster  ·  Pica pica
159. Gaai  ·  Garrulus glandarius
160. Kauw  ·  Corvus monedula
161. Roek  ·  Corvus frugilegus
162. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
163. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

goudhanen  ·  Regulidae

164. Goudhaan  ·  Regulus regulus
165. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

166. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
167. Koolmees  ·  Parus major
168. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

baardmannen  ·  Panuridae

169. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

170. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
171. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
172. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

173. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
174. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
175. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

176. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

177. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

178. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
179. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
180. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
181. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
182. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
183. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
184. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

185. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
186. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
187. Sperwergrasmus  ·  Curruca nisoria
188. Braamsluiper  ·  Curruca curruca
189. Grasmus  ·  Curruca communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

190. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
191. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

192. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
193. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
194. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

195. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

196. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

197. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

198. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

199. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

200. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
201. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

202. Beflijster  ·  Turdus torquatus
203. Merel  ·  Turdus merula
204. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
205. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
206. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
207. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

208. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
209. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
210. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
211. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
212. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 16-10-2020
213. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
214. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
215. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
216. Paapje  ·  Saxicola rubetra
217. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
218. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

219. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

220. Huismus  ·  Passer domesticus
221. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

222. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
223. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
224. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
225. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
226. Boompieper  ·  Anthus trivialis
227. Graspieper  ·  Anthus pratensis
228. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
229. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

230. Keep  ·  Fringilla montifringilla
231. Vink  ·  Fringilla coelebs
232. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
233. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
234. Groenling  ·  Chloris chloris
235. Kneu  ·  Linaria cannabina
236. Frater  ·  Linaria flavirostris
237. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
238. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
239. Putter  ·  Carduelis carduelis
240. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
241. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

242. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
243. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
244. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
245. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
246. Bosgors  ·  Emberiza rustica
247. Mirtezanger  ·  Setophaga coronata 22-10-2019

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Somer Schram met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Somer Schram wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Mirtezanger170
Geelsnavelduiker366
Bosgors385
Grauwe Fitis426
Vaal Stormvogeltje432
Sperwergrasmus435
Grauwe Pijlstormvogel437
Vorkstaartmeeuw444
Kleine Alk446
Kleinst Waterhoen446
Pallas' Boszanger446
Korhoen449
Bijeneter451
Blauwstaart451
Graszanger451
Middelste Jager455
Blonde Ruiter457
Bruine Boszanger459
Roodpootvalk460
Zwarte Zeekoet462

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Somer Schram niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Patrijs487
Steltkluut486
Raaf485
Kuifmees484
Zwarte Specht484
Matkop483
Glanskop482
Kleine Strandloper482
Middelste Bonte Specht482
Zwarte Ibis482
Bosrietzanger481
Kleine Bonte Specht481
Kuifduiker481
Grauwe Franjepoot479
Grote Karekiet477
Temmincks Strandloper477
IJsduiker476
Kwak475
Grauwe Kiekendief474
Zwarte Ooievaar474

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Somer Schram per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0

20191
20202