Ranking van Somer Schram
240 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
29. Slobeend  ·  Spatula clypeata
30. Krakeend  ·  Mareca strepera
31. Smient  ·  Mareca penelope
32. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
33. Pijlstaart  ·  Anas acuta
34. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

35. Korhoen  ·  Tetrao tetrix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

36. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

37. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
38. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
39. Fuut  ·  Podiceps cristatus
40. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

41. Holenduif  ·  Columba oenas
42. Houtduif  ·  Columba palumbus
43. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

44. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

45. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

46. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

47. Waterral  ·  Rallus aquaticus
48. Kwartelkoning  ·  Crex crex
49. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
50. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

51. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

52. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
53. Parelduiker  ·  Gavia arctica
54. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 16-10-2020

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

55. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

56. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

57. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

58. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
59. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
60. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
61. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
62. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
63. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

64. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

65. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

66. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
67. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

68. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

69. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

70. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
71. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
72. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
73. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
74. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
75. Kievit  ·  Vanellus vanellus
76. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

77. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
78. Wulp  ·  Numenius arquata
79. Grutto  ·  Limosa limosa
80. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
81. Steenloper  ·  Arenaria interpres
82. Kanoet  ·  Calidris canutus
83. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
84. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
85. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
86. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
87. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
88. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
89. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
90. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
91. Witgat  ·  Tringa ochropus
92. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
93. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
94. Bosruiter  ·  Tringa glareola
95. Tureluur  ·  Tringa totanus
96. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
97. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
98. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

99. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
100. Alk  ·  Alca torda
101. Kleine Alk  ·  Alle alle
102. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

103. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
104. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
105. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

106. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
107. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
108. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
109. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
110. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
111. Stormmeeuw  ·  Larus canus
112. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
113. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
114. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
115. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
116. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
117. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
118. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
119. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
120. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
121. Visdief  ·  Sterna hirundo
122. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
123. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

124. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

125. Wespendief  ·  Pernis apivorus
126. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
127. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
128. Sperwer  ·  Accipiter nisus
129. Havik  ·  Accipiter gentilis
130. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
131. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
132. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
133. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
134. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

135. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

136. Steenuil  ·  Athene vidalii
137. Ransuil  ·  Asio otus
138. Velduil  ·  Asio flammeus
139. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

140. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

141. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

142. Draaihals  ·  Jynx torquilla
143. Groene Specht  ·  Picus viridis
144. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

145. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
146. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
147. Smelleken  ·  Falco columbarius
148. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
149. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

150. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

151. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

152. Ekster  ·  Pica pica
153. Gaai  ·  Garrulus glandarius
154. Kauw  ·  Corvus monedula
155. Roek  ·  Corvus frugilegus
156. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
157. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

goudhanen  ·  Regulidae

158. Goudhaan  ·  Regulus regulus
159. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

160. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
161. Koolmees  ·  Parus major
162. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
163. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

164. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

165. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
166. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
167. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

168. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
169. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
170. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

171. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

172. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

173. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
174. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
175. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
176. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
177. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
178. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
179. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

180. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
181. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
182. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
183. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
184. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

185. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
186. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

187. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
188. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
189. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

190. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

191. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

192. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

193. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

194. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

195. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
196. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

197. Beflijster  ·  Turdus torquatus
198. Merel  ·  Turdus merula
199. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
200. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
201. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

202. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
203. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
204. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
205. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
206. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 16-10-2020
207. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
208. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
209. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
210. Paapje  ·  Saxicola rubetra
211. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
212. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

213. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

214. Huismus  ·  Passer domesticus
215. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

216. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
217. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
218. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
219. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
220. Boompieper  ·  Anthus trivialis
221. Graspieper  ·  Anthus pratensis
222. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
223. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

224. Keep  ·  Fringilla montifringilla
225. Vink  ·  Fringilla coelebs
226. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
227. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
228. Groenling  ·  Chloris chloris
229. Kneu  ·  Linaria cannabina
230. Frater  ·  Linaria flavirostris
231. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
232. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
233. Putter  ·  Carduelis carduelis
234. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

235. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
236. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
237. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
238. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
239. Bosgors  ·  Emberiza rustica
240. Mirtezanger  ·  Setophaga coronata 22-10-2019

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Somer Schram met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Somer Schram wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Mirtezanger168
Geelsnavelduiker360
Bosgors375
Grauwe Fitis416
Vaal Stormvogeltje416
Sperwergrasmus417
Grauwe Pijlstormvogel419
Graszanger429
Korhoen429
Vorkstaartmeeuw429
Blauwstaart432
Bijeneter433
Kleine Alk433
Pallas' Boszanger434
Middelste Jager439
Blonde Ruiter441
Bruine Boszanger441
Zwarte Wouw443
Witvleugelstern444
Zwarte Zeekoet444

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Somer Schram niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Patrijs466
Raaf464
Grote Lijster463
Steltkluut463
Kuifduiker462
Kuifmees462
Bosrietzanger461
Glanskop461
Zwarte Specht461
Kleine Strandloper460
Zwarte Ibis460
Kleine Bonte Specht459
Grauwe Klauwier458
IJsduiker458
Middelste Bonte Specht458
Grauwe Franjepoot456
Grote Karekiet456
Temmincks Strandloper456
Zomertortel456
Grauwe Kiekendief455

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Somer Schram per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0

20191
20202