Ranking van Somer Schram
242 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
29. Slobeend  ·  Spatula clypeata
30. Krakeend  ·  Mareca strepera
31. Smient  ·  Mareca penelope
32. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
33. Pijlstaart  ·  Anas acuta
34. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

35. Korhoen  ·  Tetrao tetrix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

36. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

37. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
38. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
39. Fuut  ·  Podiceps cristatus
40. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

41. Holenduif  ·  Columba oenas
42. Houtduif  ·  Columba palumbus
43. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

44. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

45. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

46. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

47. Waterral  ·  Rallus aquaticus
48. Kwartelkoning  ·  Crex crex
49. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
50. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

51. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

52. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
53. Parelduiker  ·  Gavia arctica
54. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 16-10-2020

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

55. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

56. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

57. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

58. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
59. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
60. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
61. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
62. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
63. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

64. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

65. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

66. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
67. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

68. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

69. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

70. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
71. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
72. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
73. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
74. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
75. Kievit  ·  Vanellus vanellus
76. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

77. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
78. Wulp  ·  Numenius arquata
79. Grutto  ·  Limosa limosa
80. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
81. Steenloper  ·  Arenaria interpres
82. Kanoet  ·  Calidris canutus
83. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
84. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
85. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
86. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
87. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
88. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
89. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
90. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
91. Witgat  ·  Tringa ochropus
92. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
93. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
94. Bosruiter  ·  Tringa glareola
95. Tureluur  ·  Tringa totanus
96. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
97. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
98. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

99. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
100. Alk  ·  Alca torda
101. Kleine Alk  ·  Alle alle
102. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

103. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
104. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
105. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

106. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
107. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
108. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
109. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
110. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
111. Stormmeeuw  ·  Larus canus
112. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
113. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
114. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
115. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
116. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
117. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
118. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
119. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
120. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
121. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
122. Visdief  ·  Sterna hirundo
123. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
124. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

125. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

126. Wespendief  ·  Pernis apivorus
127. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
128. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
129. Sperwer  ·  Accipiter nisus
130. Havik  ·  Accipiter gentilis
131. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
132. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
133. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
134. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
135. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

136. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

137. Steenuil  ·  Athene vidalii
138. Ransuil  ·  Asio otus
139. Velduil  ·  Asio flammeus
140. Bosuil  ·  Strix aluco

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

141. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

142. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

143. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

144. Draaihals  ·  Jynx torquilla
145. Groene Specht  ·  Picus viridis
146. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

147. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
148. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
149. Smelleken  ·  Falco columbarius
150. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
151. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

152. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

153. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

154. Ekster  ·  Pica pica
155. Gaai  ·  Garrulus glandarius
156. Kauw  ·  Corvus monedula
157. Roek  ·  Corvus frugilegus
158. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
159. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

goudhanen  ·  Regulidae

160. Goudhaan  ·  Regulus regulus
161. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

162. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
163. Koolmees  ·  Parus major
164. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

baardmannen  ·  Panuridae

165. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

166. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
167. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
168. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

169. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
170. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
171. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

172. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

173. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

174. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
175. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
176. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
177. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
178. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
179. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
180. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

181. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
182. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
183. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
184. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
185. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

186. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
187. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

188. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
189. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
190. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

191. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

192. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

193. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

194. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

195. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

196. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
197. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

198. Beflijster  ·  Turdus torquatus
199. Merel  ·  Turdus merula
200. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
201. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
202. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

203. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
204. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
205. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
206. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
207. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 16-10-2020
208. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
209. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
210. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
211. Paapje  ·  Saxicola rubetra
212. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
213. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

214. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

215. Huismus  ·  Passer domesticus
216. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

217. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
218. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
219. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
220. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
221. Boompieper  ·  Anthus trivialis
222. Graspieper  ·  Anthus pratensis
223. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
224. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

225. Keep  ·  Fringilla montifringilla
226. Vink  ·  Fringilla coelebs
227. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
228. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
229. Groenling  ·  Chloris chloris
230. Kneu  ·  Linaria cannabina
231. Frater  ·  Linaria flavirostris
232. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
233. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
234. Putter  ·  Carduelis carduelis
235. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
236. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

237. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
238. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
239. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
240. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
241. Bosgors  ·  Emberiza rustica
242. Mirtezanger  ·  Setophaga coronata 22-10-2019

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Somer Schram met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Somer Schram wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Mirtezanger168
Geelsnavelduiker361
Bosgors377
Grauwe Fitis418
Sperwergrasmus420
Vaal Stormvogeltje420
Grauwe Pijlstormvogel424
Graszanger432
Vorkstaartmeeuw432
Bijeneter435
Blauwstaart435
Kleine Alk435
Korhoen437
Pallas' Boszanger437
Middelste Jager442
Blonde Ruiter444
Bruine Boszanger444
Witvleugelstern446
Zwarte Wouw447
Zwarte Zeekoet447

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Somer Schram niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Patrijs471
Steltkluut470
Raaf469
Grote Lijster468
Kuifmees468
Matkop468
Kuifduiker467
Bosrietzanger466
Glanskop466
Middelste Bonte Specht466
Zwarte Specht466
Kleine Bonte Specht465
Kleine Strandloper465
Zwarte Ibis464
IJsduiker463
Grauwe Klauwier462
Temmincks Strandloper462
Zomertortel462
Grauwe Franjepoot461
Grote Karekiet461

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Somer Schram per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0

20191
20202