Ranking van Nathan de Zoete
186 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Dwerggans  ·  Anser erythropus
11. IJseend  ·  Clangula hyemalis
12. Eider  ·  Somateria mollissima
13. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
14. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
15. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 24-04-2016
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
22. Krooneend  ·  Netta rufina
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
25. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
26. Topper  ·  Aythya marila
27. Zomertaling  ·  Anas querquedula
28. Slobeend  ·  Anas clypeata
29. Siberische Taling  ·  Anas formosa 19-02-2017
30. Krakeend  ·  Anas strepera
31. Smient  ·  Anas penelope
32. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
33. Pijlstaart  ·  Anas acuta
34. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

35. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

36. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

37. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
38. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
39. Fuut  ·  Podiceps cristatus
40. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
41. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

42. Holenduif  ·  Columba oenas
43. Houtduif  ·  Columba palumbus
44. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

45. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

46. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

47. Waterral  ·  Rallus aquaticus
48. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
49. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
50. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

51. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
52. Parelduiker  ·  Gavia arctica
53. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

54. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

55. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
56. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
57. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
58. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
59. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
60. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

61. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
62. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

63. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

64. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
65. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

66. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

67. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
68. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

69. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
70. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
71. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
72. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
73. Kievit  ·  Vanellus vanellus
74. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

75. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
76. Wulp  ·  Numenius arquata
77. Grutto  ·  Limosa limosa
78. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
79. Steenloper  ·  Arenaria interpres
80. Kanoet  ·  Calidris canutus
81. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
82. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
83. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
84. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
85. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
86. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
87. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
88. Witgat  ·  Tringa ochropus
89. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
90. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
91. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 17-04-2016
92. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
93. Bosruiter  ·  Tringa glareola
94. Tureluur  ·  Tringa totanus
95. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

96. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
97. Alk  ·  Alca torda
98. Kleine Alk  ·  Alle alle
99. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

100. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
101. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
102. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
103. Stormmeeuw  ·  Larus canus
104. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
105. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
106. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
107. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
108. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
109. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
110. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
111. Visdief  ·  Sterna hirundo
112. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

113. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

114. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
115. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
116. Sperwer  ·  Accipiter nisus
117. Havik  ·  Accipiter gentilis
118. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
119. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
120. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

121. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

122. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

123. Groene Specht  ·  Picus viridis
124. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

125. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
126. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

127. Ekster  ·  Pica pica
128. Gaai  ·  Garrulus glandarius
129. Kauw  ·  Corvus monedula
130. Roek  ·  Corvus frugilegus
131. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
132. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

133. Goudhaan  ·  Regulus regulus
134. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

135. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
136. Koolmees  ·  Parus major

baardmannen  ·  Panuridae

137. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

138. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

139. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
140. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
141. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

142. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

143. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

144. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
145. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
146. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

147. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
148. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
149. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

150. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

151. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
152. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
153. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

154. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

155. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

156. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

157. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

158. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

159. Merel  ·  Turdus merula
160. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
161. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
162. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
163. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
164. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 21-09-2016
165. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
166. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
167. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
168. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
169. Paapje  ·  Saxicola rubetra
170. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
171. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

172. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

173. Huismus  ·  Passer domesticus
174. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

175. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
176. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
177. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 05-02-2017
178. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

179. Vink  ·  Fringilla coelebs
180. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
181. Groenling  ·  Chloris chloris
182. Kneu  ·  Linaria cannabina
183. Frater  ·  Linaria flavirostris
184. Putter  ·  Carduelis carduelis
185. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

186. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Nathan de Zoete met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Nathan de Zoete wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Rosse Waaierstaart315
Siberische Taling329
Mongoolse Pieper337
Kleine Alk352
Buffelkopeend356
Kleine Geelpootruiter357
Alk360
Zwarte Zeekoet360
Oehoe361
Poelruiter361
Dwerggans362
Kuifaalscholver363
IJsduiker364
Witoogeend364
Koereiger365
Kuifduiker365
Parelduiker365
Pontische Meeuw365
Reuzenstern365
Grote Zee-eend366

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Nathan de Zoete niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bonte Vliegenvanger372
Kuifmees372
Matkop372
Boomleeuwerik371
Boompieper371
Grauwe Vliegenvanger371
Zwarte Mees371
Appelvink370
Boomvalk370
Braamsluiper370
Geelgors370
Glanskop370
Grote Gele Kwikstaart370
Klapekster370
Kraanvogel370
Krombekstrandloper370
Oeverpieper370
Temmincks Strandloper370
Waterpieper370
Beflijster369

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Nathan de Zoete per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,2

20172
20163

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.