Ranking van Nathan de Zoete
276 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 24-04-2016
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 21-05-2020
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 04-01-2019
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 08-04-2021
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 19-02-2017
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
38. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
39. Pijlstaart  ·  Anas acuta
40. Wintertaling  ·  Anas crecca
41. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

42. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

43. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

44. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
45. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
46. Fuut  ·  Podiceps cristatus
47. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
48. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

49. Holenduif  ·  Columba oenas
50. Houtduif  ·  Columba palumbus
51. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
52. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 10-04-2022
58. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 20-12-2021
59. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
60. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

61. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

62. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
63. Parelduiker  ·  Gavia arctica
64. IJsduiker  ·  Gavia immer
65. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 22-01-2022

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

66. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus
67. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

68. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
69. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

70. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

71. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
72. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
73. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
74. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
75. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
76. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
77. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
78. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
79. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

80. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
81. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

82. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

83. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
84. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

85. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

86. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
87. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

88. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
89. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
90. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
91. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
92. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
93. Kievit  ·  Vanellus vanellus
94. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

95. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
96. Wulp  ·  Numenius arquata
97. Grutto  ·  Limosa limosa
98. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
99. Steenloper  ·  Arenaria interpres
100. Kanoet  ·  Calidris canutus
101. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
102. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
103. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
104. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
105. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
106. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
107. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
108. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
109. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
110. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
111. Witgat  ·  Tringa ochropus
112. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
113. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
114. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 17-04-2016
115. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
116. Bosruiter  ·  Tringa glareola
117. Tureluur  ·  Tringa totanus
118. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
119. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 28-04-2022
120. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
121. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

122. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
123. Alk  ·  Alca torda
124. Kleine Alk  ·  Alle alle
125. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 06-01-2021
126. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

127. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
128. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
129. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
130. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

131. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
132. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
133. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
134. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
135. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 28-01-2018
136. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
137. Stormmeeuw  ·  Larus canus
138. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
139. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
140. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
141. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
142. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
143. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
144. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
145. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
146. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
147. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
148. Visdief  ·  Sterna hirundo
149. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
150. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

151. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

152. Wespendief  ·  Pernis apivorus
153. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
154. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
155. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
156. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
157. Sperwer  ·  Accipiter nisus
158. Havik  ·  Accipiter gentilis
159. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
160. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
161. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
162. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
163. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

164. Steenuil  ·  Athene vidalii
165. Dwergooruil  ·  Otus scops 27-05-2021
166. Ransuil  ·  Asio otus
167. Velduil  ·  Asio flammeus
168. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

169. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

170. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

171. Draaihals  ·  Jynx torquilla
172. Groene Specht  ·  Picus viridis
173. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
174. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

175. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
176. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
177. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

178. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

179. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
180. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

181. Ekster  ·  Pica pica
182. Gaai  ·  Garrulus glandarius
183. Kauw  ·  Corvus monedula
184. Roek  ·  Corvus frugilegus
185. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
186. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

187. Goudhaan  ·  Regulus regulus
188. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

189. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
190. Koolmees  ·  Parus major
191. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
192. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

baardmannen  ·  Panuridae

193. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

194. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
195. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
196. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
197. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

198. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
199. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
200. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

201. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

202. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

203. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 08-10-2021
204. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
205. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
206. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
207. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
208. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
209. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
210. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

211. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
212. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
213. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
214. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
215. Grasmus  ·  Sylvia communis
216. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 19-10-2019

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

217. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
218. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

219. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
220. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
221. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
222. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
223. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
224. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

225. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

226. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

227. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

228. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

229. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

230. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

231. Beflijster  ·  Turdus torquatus
232. Merel  ·  Turdus merula
233. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
234. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
235. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

236. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 21-09-2016
237. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
238. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
239. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
240. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
241. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 16-10-2020
242. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
243. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
244. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
245. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
246. Paapje  ·  Saxicola rubetra
247. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
248. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 08-10-2021
249. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

250. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

251. Huismus  ·  Passer domesticus
252. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

253. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
254. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
255. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
256. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
257. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
258. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 05-02-2017
259. Boompieper  ·  Anthus trivialis
260. Graspieper  ·  Anthus pratensis
261. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
262. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

263. Keep  ·  Fringilla montifringilla
264. Vink  ·  Fringilla coelebs
265. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
266. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
267. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
268. Groenling  ·  Chloris chloris
269. Kneu  ·  Linaria cannabina
270. Frater  ·  Linaria flavirostris
271. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
272. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
273. Putter  ·  Carduelis carduelis
274. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

275. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
276. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
277. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
278. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
279. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Nathan de Zoete met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Nathan de Zoete wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje284
Kalanderleeuwerik297
Swinhoes Boszanger361
Aziatische Roodborsttapuit406
Rosse Waaierstaart407
Mongoolse Pieper413
Kortbekzeekoet415
Noordse Pijlstormvogel421
Dwergooruil438
Kleinste Jager439
Siberische Taling440
Provençaalse Grasmus441
Vaal Stormvogeltje441
Grote Grijze Snip444
Ross' Meeuw445
Sperwergrasmus445
Klein Waterhoen450
Grauwe Pijlstormvogel452
Kleine Topper454
Vorkstaartmeeuw456

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Nathan de Zoete niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bosuil508
Grote Lijster507
Zwarte Specht507
Matkop506
Glanskop505
Kerkuil505
Smelleken505
Klapekster504
Geelpootmeeuw502
Kleine Bonte Specht502
Nachtzwaluw499
Bonte Kraai498
Zwarte Ooievaar496
Engelse Kwikstaart494
Kleine Barmsijs492
Kwartel492
Noordse Kwikstaart492
Europese Kanarie491
Kleine Burgemeester491
Witbuikrotgans491

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Nathan de Zoete per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,2,1,3,2,6,3

20163
20172
20181
20193
20202
20216
20223