Ranking van Nathan de Zoete
257 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 24-04-2016
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 21-05-2020
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 04-01-2019
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 08-04-2021
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 19-02-2017
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

41. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

51. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

52. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

53. Waterral  ·  Rallus aquaticus
54. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
55. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
56. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

57. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

58. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
59. Parelduiker  ·  Gavia arctica
60. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

61. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

62. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

63. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

64. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
65. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
66. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
67. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
68. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
69. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
70. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
71. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

72. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
73. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

74. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

75. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
76. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

77. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

78. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
79. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

80. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
81. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
82. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
83. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
84. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
85. Kievit  ·  Vanellus vanellus
86. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

87. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
88. Wulp  ·  Numenius arquata
89. Grutto  ·  Limosa limosa
90. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
91. Steenloper  ·  Arenaria interpres
92. Kanoet  ·  Calidris canutus
93. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
94. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
95. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
96. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
97. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
98. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
99. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
100. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
101. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
102. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
103. Witgat  ·  Tringa ochropus
104. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
105. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
106. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 17-04-2016
107. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
108. Bosruiter  ·  Tringa glareola
109. Tureluur  ·  Tringa totanus
110. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
111. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
112. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

113. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
114. Alk  ·  Alca torda
115. Kleine Alk  ·  Alle alle
116. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 06-01-2021
117. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

118. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
119. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
120. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
121. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

122. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
123. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
124. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
125. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 28-01-2018
126. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
127. Stormmeeuw  ·  Larus canus
128. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
129. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
130. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
131. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
132. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
133. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
134. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
135. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
136. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
137. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
138. Visdief  ·  Sterna hirundo
139. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

140. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

141. Wespendief  ·  Pernis apivorus
142. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
143. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
144. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
145. Sperwer  ·  Accipiter nisus
146. Havik  ·  Accipiter gentilis
147. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
148. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
149. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
150. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

151. Steenuil  ·  Athene vidalii
152. Dwergooruil  ·  Otus scops 27-05-2021
153. Ransuil  ·  Asio otus
154. Velduil  ·  Asio flammeus
155. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

156. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

157. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

158. Draaihals  ·  Jynx torquilla
159. Groene Specht  ·  Picus viridis
160. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
161. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

162. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
163. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
164. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

165. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

166. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
167. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

168. Ekster  ·  Pica pica
169. Gaai  ·  Garrulus glandarius
170. Kauw  ·  Corvus monedula
171. Roek  ·  Corvus frugilegus
172. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
173. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

174. Goudhaan  ·  Regulus regulus
175. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

176. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
177. Koolmees  ·  Parus major
178. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
179. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

baardmannen  ·  Panuridae

180. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

181. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
182. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
183. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

184. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
185. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
186. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

187. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

188. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

189. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 08-10-2021
190. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
191. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
192. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
193. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

194. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
195. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
196. Sperwergrasmus  ·  Curruca nisoria
197. Braamsluiper  ·  Curruca curruca
198. Grasmus  ·  Curruca communis
199. Provençaalse Grasmus  ·  Curruca undata 19-10-2019

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

200. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
201. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

202. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
203. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
204. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
205. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
206. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
207. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

208. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

209. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

210. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

211. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

212. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

213. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

214. Merel  ·  Turdus merula
215. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
216. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
217. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

218. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 21-09-2016
219. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
220. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
221. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
222. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
223. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 16-10-2020
224. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
225. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
226. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
227. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
228. Paapje  ·  Saxicola rubetra
229. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
230. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 08-10-2021
231. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

232. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

233. Huismus  ·  Passer domesticus
234. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

235. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
236. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
237. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
238. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
239. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 05-02-2017
240. Boompieper  ·  Anthus trivialis
241. Graspieper  ·  Anthus pratensis
242. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
243. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

244. Keep  ·  Fringilla montifringilla
245. Vink  ·  Fringilla coelebs
246. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
247. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
248. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
249. Groenling  ·  Chloris chloris
250. Kneu  ·  Linaria cannabina
251. Frater  ·  Linaria flavirostris
252. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
253. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
254. Putter  ·  Carduelis carduelis
255. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

256. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
257. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
258. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
259. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
260. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Nathan de Zoete met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Nathan de Zoete wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kalanderleeuwerik278
Provençaalse Grasmus371
Kortbekzeekoet392
Rosse Waaierstaart397
Mongoolse Pieper403
Dwergooruil411
Noordse Pijlstormvogel412
Siberische Taling417
Kleinste Jager427
Ross' Meeuw429
Vaal Stormvogeltje430
Sperwergrasmus434
Kleine Topper438
Kleine Geelpootruiter439
Vorkstaartmeeuw443
Kleine Alk444
Grote Kruisbek447
Blauwstaart449
Buffelkopeend449
Kleine Vliegenvanger451

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Nathan de Zoete niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bosuil484
Grote Lijster483
Zwarte Specht482
Matkop481
Glanskop480
Kerkuil480
Beflijster479
Klapekster479
Kleine Bonte Specht479
Smelleken479
Geelpootmeeuw478
Drieteenmeeuw475
Nachtzwaluw475
Noordse Stern475
Bonte Kraai474
Strandleeuwerik473
Zwarte Ooievaar473
Europese Kanarie472
Kwartel472
Rouwkwikstaart471

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Nathan de Zoete per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,2,1,3,2,5

20163
20172
20181
20193
20202
20215