Ranking van Nathan de Zoete
268 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 24-04-2016
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 21-05-2020
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 04-01-2019
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 08-04-2021
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 19-02-2017
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
38. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
39. Pijlstaart  ·  Anas acuta
40. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

42. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

53. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

54. Waterral  ·  Rallus aquaticus
55. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
56. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 20-12-2021
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

60. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
61. Parelduiker  ·  Gavia arctica
62. IJsduiker  ·  Gavia immer
63. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 22-01-2022

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

64. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus
65. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

66. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
67. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

68. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

69. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
70. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
71. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
72. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
73. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
74. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
75. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
76. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

77. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
78. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

79. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

80. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
81. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

82. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

83. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
84. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

85. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
86. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
87. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
88. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
89. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
90. Kievit  ·  Vanellus vanellus
91. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

92. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
93. Wulp  ·  Numenius arquata
94. Grutto  ·  Limosa limosa
95. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
96. Steenloper  ·  Arenaria interpres
97. Kanoet  ·  Calidris canutus
98. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
99. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
100. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
101. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
102. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
103. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
104. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
105. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
106. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
107. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
108. Witgat  ·  Tringa ochropus
109. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
110. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
111. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 17-04-2016
112. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
113. Bosruiter  ·  Tringa glareola
114. Tureluur  ·  Tringa totanus
115. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
116. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
117. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

118. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
119. Alk  ·  Alca torda
120. Kleine Alk  ·  Alle alle
121. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 06-01-2021
122. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

123. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
124. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
125. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
126. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

127. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
128. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
129. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
130. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
131. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 28-01-2018
132. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
133. Stormmeeuw  ·  Larus canus
134. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
135. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
136. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
137. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
138. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
139. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
140. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
141. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
142. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
143. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
144. Visdief  ·  Sterna hirundo
145. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
146. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

147. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

148. Wespendief  ·  Pernis apivorus
149. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
150. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
151. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
152. Sperwer  ·  Accipiter nisus
153. Havik  ·  Accipiter gentilis
154. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
155. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
156. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
157. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

158. Steenuil  ·  Athene vidalii
159. Dwergooruil  ·  Otus scops 27-05-2021
160. Ransuil  ·  Asio otus
161. Velduil  ·  Asio flammeus
162. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

163. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

164. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

165. Draaihals  ·  Jynx torquilla
166. Groene Specht  ·  Picus viridis
167. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
168. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

169. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
170. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
171. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

172. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

173. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
174. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

175. Ekster  ·  Pica pica
176. Gaai  ·  Garrulus glandarius
177. Kauw  ·  Corvus monedula
178. Roek  ·  Corvus frugilegus
179. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
180. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

181. Goudhaan  ·  Regulus regulus
182. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

183. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
184. Koolmees  ·  Parus major
185. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
186. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

baardmannen  ·  Panuridae

187. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

188. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
189. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
190. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
191. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

192. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
193. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
194. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

195. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

196. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

197. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 08-10-2021
198. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
199. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
200. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
201. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
202. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
203. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
204. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

205. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
206. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
207. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
208. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
209. Grasmus  ·  Sylvia communis
210. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 19-10-2019

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

211. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
212. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

213. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
214. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
215. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
216. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
217. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
218. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

219. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

220. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

221. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

222. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

223. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

224. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

225. Merel  ·  Turdus merula
226. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
227. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
228. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

229. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 21-09-2016
230. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
231. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
232. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
233. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
234. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 16-10-2020
235. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
236. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
237. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
238. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
239. Paapje  ·  Saxicola rubetra
240. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
241. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 08-10-2021
242. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

243. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

244. Huismus  ·  Passer domesticus
245. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

246. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
247. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
248. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
249. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
250. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 05-02-2017
251. Boompieper  ·  Anthus trivialis
252. Graspieper  ·  Anthus pratensis
253. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
254. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

255. Keep  ·  Fringilla montifringilla
256. Vink  ·  Fringilla coelebs
257. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
258. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
259. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
260. Groenling  ·  Chloris chloris
261. Kneu  ·  Linaria cannabina
262. Frater  ·  Linaria flavirostris
263. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
264. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
265. Putter  ·  Carduelis carduelis
266. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

267. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
268. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
269. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
270. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
271. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Nathan de Zoete met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Nathan de Zoete wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje282
Kalanderleeuwerik286
Swinhoes Boszanger356
Aziatische Roodborsttapuit398
Rosse Waaierstaart405
Kortbekzeekoet409
Mongoolse Pieper411
Noordse Pijlstormvogel419
Dwergooruil430
Siberische Taling430
Provençaalse Grasmus433
Kleinste Jager438
Vaal Stormvogeltje440
Ross' Meeuw443
Sperwergrasmus444
Grauwe Pijlstormvogel449
Kleine Geelpootruiter450
Kleine Topper452
Vorkstaartmeeuw453
Amerikaanse Smient457

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Nathan de Zoete niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bosuil501
Grote Lijster501
Glanskop500
Zwarte Specht500
Kerkuil499
Matkop499
Smelleken498
Beflijster497
Geelpootmeeuw497
Klapekster497
Kleine Bonte Specht496
Bonte Kraai493
Nachtzwaluw493
Zwarte Ooievaar488
Kleine Barmsijs487
Engelse Kwikstaart486
Europese Kanarie486
Rouwkwikstaart486
Kwartel485
Noordse Kwikstaart485

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Nathan de Zoete per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,2,1,3,2,6,1

20163
20172
20181
20193
20202
20216
20221