Ranking van Nathan de Zoete
199 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. Dwerggans  ·  Anser erythropus
12. IJseend  ·  Clangula hyemalis
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 24-04-2016
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Zomertaling  ·  Anas querquedula
29. Slobeend  ·  Anas clypeata
30. Siberische Taling  ·  Anas formosa 19-02-2017
31. Krakeend  ·  Anas strepera
32. Smient  ·  Anas penelope
33. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
34. Pijlstaart  ·  Anas acuta
35. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

36. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

37. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

38. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
39. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
42. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

43. Holenduif  ·  Columba oenas
44. Houtduif  ·  Columba palumbus
45. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

46. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

47. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

48. Waterral  ·  Rallus aquaticus
49. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
50. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
51. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

52. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
53. Parelduiker  ·  Gavia arctica
54. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

55. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

56. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

57. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
58. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
59. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
60. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
61. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
62. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
63. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
64. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

65. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
66. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

67. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

68. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
69. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

70. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

71. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
72. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

73. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
74. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
75. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
76. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
77. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
78. Kievit  ·  Vanellus vanellus
79. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

80. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
81. Wulp  ·  Numenius arquata
82. Grutto  ·  Limosa limosa
83. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
84. Steenloper  ·  Arenaria interpres
85. Kanoet  ·  Calidris canutus
86. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
87. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
88. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
89. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
90. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
91. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
92. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
93. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
94. Witgat  ·  Tringa ochropus
95. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
96. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
97. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 17-04-2016
98. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
99. Bosruiter  ·  Tringa glareola
100. Tureluur  ·  Tringa totanus
101. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

102. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
103. Alk  ·  Alca torda
104. Kleine Alk  ·  Alle alle
105. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

106. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

107. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
108. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
109. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
110. Stormmeeuw  ·  Larus canus
111. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
112. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
113. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
114. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
115. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
116. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
117. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
118. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
119. Visdief  ·  Sterna hirundo
120. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

121. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

122. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
123. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
124. Sperwer  ·  Accipiter nisus
125. Havik  ·  Accipiter gentilis
126. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
127. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
128. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

129. Steenuil  ·  Athene vidalii
130. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

131. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

132. Groene Specht  ·  Picus viridis
133. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

134. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
135. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

136. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

137. Ekster  ·  Pica pica
138. Gaai  ·  Garrulus glandarius
139. Kauw  ·  Corvus monedula
140. Roek  ·  Corvus frugilegus
141. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
142. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

143. Goudhaan  ·  Regulus regulus
144. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

145. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
146. Koolmees  ·  Parus major

baardmannen  ·  Panuridae

147. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

148. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

149. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
150. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
151. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

152. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

153. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

154. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
155. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
156. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

157. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
158. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
159. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

160. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
161. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

162. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
163. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
164. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

165. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

166. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

167. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

168. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

169. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

170. Merel  ·  Turdus merula
171. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
172. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
173. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
174. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
175. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 21-09-2016
176. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
177. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
178. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
179. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
180. Paapje  ·  Saxicola rubetra
181. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
182. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

183. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

184. Huismus  ·  Passer domesticus
185. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

186. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
187. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
188. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 05-02-2017
189. Graspieper  ·  Anthus pratensis
190. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

191. Vink  ·  Fringilla coelebs
192. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
193. Groenling  ·  Chloris chloris
194. Kneu  ·  Linaria cannabina
195. Frater  ·  Linaria flavirostris
196. Putter  ·  Carduelis carduelis
197. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

198. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
199. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Nathan de Zoete met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Nathan de Zoete wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Rosse Waaierstaart317
Siberische Taling332
Mongoolse Pieper339
Noordse Pijlstormvogel344
Kleine Alk358
Buffelkopeend360
Kleine Geelpootruiter361
Roodkopklauwier361
Woudaap361
Kwak364
Oehoe364
Zwarte Zeekoet364
Alk366
Poelruiter366
Witwangstern366
Dwerggans367
Kuifaalscholver367
Witoogeend367
IJsduiker368
Koereiger368

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Nathan de Zoete niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bonte Vliegenvanger375
Grauwe Vliegenvanger375
Kuifmees375
Matkop375
Boomleeuwerik374
Boompieper374
Glanskop374
Grote Gele Kwikstaart374
Klapekster374
Zwarte Mees374
Appelvink373
Boomvalk373
Braamsluiper373
Geelgors373
Kraanvogel373
Krombekstrandloper373
Smelleken373
Spotvogel373
Temmincks Strandloper373
Waterpieper373

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Nathan de Zoete per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,2

20172
20163

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.