Ranking van Nathan de Zoete
284 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 24-04-2016
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 21-05-2020
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 04-01-2019
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 08-04-2021
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 19-02-2017
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
38. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
39. Pijlstaart  ·  Anas acuta
40. Wintertaling  ·  Anas crecca
41. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

42. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

43. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

44. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
45. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
46. Fuut  ·  Podiceps cristatus
47. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
48. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

49. Holenduif  ·  Columba oenas
50. Houtduif  ·  Columba palumbus
51. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
52. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 10-04-2022
58. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 20-12-2021
59. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
60. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

61. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

62. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
63. Parelduiker  ·  Gavia arctica
64. IJsduiker  ·  Gavia immer
65. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 22-01-2022

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

66. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus
67. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

68. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
69. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
70. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

71. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

72. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
73. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
74. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
75. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
76. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
77. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
78. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
79. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
80. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

81. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
82. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

83. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

84. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
85. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

86. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

87. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
88. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

89. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
90. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
91. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
92. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
93. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
94. Kievit  ·  Vanellus vanellus
95. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

96. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
97. Wulp  ·  Numenius arquata
98. Grutto  ·  Limosa limosa
99. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
100. Steenloper  ·  Arenaria interpres
101. Kanoet  ·  Calidris canutus
102. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
103. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
104. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
105. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
106. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
107. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
108. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
109. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
110. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
111. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
112. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
113. Witgat  ·  Tringa ochropus
114. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
115. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
116. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 17-04-2016
117. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
118. Bosruiter  ·  Tringa glareola
119. Tureluur  ·  Tringa totanus
120. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
121. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 28-04-2022
122. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
123. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

124. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
125. Alk  ·  Alca torda
126. Kleine Alk  ·  Alle alle
127. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 06-01-2021
128. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

129. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
130. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
131. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
132. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

133. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
134. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
135. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
136. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
137. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 28-01-2018
138. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
139. Stormmeeuw  ·  Larus canus
140. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
141. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
142. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
143. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
144. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
145. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
146. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
147. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
148. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
149. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
150. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
151. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
152. Visdief  ·  Sterna hirundo
153. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
154. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

155. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

156. Wespendief  ·  Pernis apivorus
157. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
158. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
159. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
160. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
161. Sperwer  ·  Accipiter nisus
162. Havik  ·  Accipiter gentilis
163. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
164. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
165. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
166. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
167. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

168. Steenuil  ·  Athene vidalii
169. Dwergooruil  ·  Otus scops 27-05-2021
170. Ransuil  ·  Asio otus
171. Velduil  ·  Asio flammeus
172. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

173. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

174. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

175. Draaihals  ·  Jynx torquilla
176. Groene Specht  ·  Picus viridis
177. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
178. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

179. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
180. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
181. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
182. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

183. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

184. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
185. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

186. Ekster  ·  Pica pica
187. Gaai  ·  Garrulus glandarius
188. Kauw  ·  Corvus monedula
189. Roek  ·  Corvus frugilegus
190. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
191. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

192. Goudhaan  ·  Regulus regulus
193. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

194. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
195. Koolmees  ·  Parus major
196. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
197. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

baardmannen  ·  Panuridae

198. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

199. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
200. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
201. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
202. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

203. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
204. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
205. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

206. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

207. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

208. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 08-10-2021
209. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
210. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
211. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
212. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
213. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
214. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
215. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

216. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
217. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
218. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
219. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
220. Grasmus  ·  Sylvia communis
221. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 19-10-2019

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

222. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
223. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

224. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
225. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
226. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
227. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
228. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
229. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
230. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

231. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

232. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

233. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

234. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

235. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

236. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

237. Beflijster  ·  Turdus torquatus
238. Merel  ·  Turdus merula
239. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
240. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
241. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

242. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 21-09-2016
243. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
244. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
245. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
246. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
247. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 16-10-2020
248. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
249. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
250. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
251. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
252. Paapje  ·  Saxicola rubetra
253. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
254. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 08-10-2021
255. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

256. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

257. Huismus  ·  Passer domesticus
258. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

259. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
260. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
261. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
262. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
263. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
264. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 05-02-2017
265. Boompieper  ·  Anthus trivialis
266. Graspieper  ·  Anthus pratensis
267. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
268. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

269. Keep  ·  Fringilla montifringilla
270. Vink  ·  Fringilla coelebs
271. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
272. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
273. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
274. Groenling  ·  Chloris chloris
275. Kneu  ·  Linaria cannabina
276. Frater  ·  Linaria flavirostris
277. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
278. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
279. Putter  ·  Carduelis carduelis
280. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

281. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
282. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
283. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
284. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
285. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Nathan de Zoete met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Nathan de Zoete wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje286
Kalanderleeuwerik297
Purperkoet355
Swinhoes Boszanger362
Aziatische Roodborsttapuit407
Rosse Waaierstaart408
Mongoolse Pieper413
Kortbekzeekoet416
Noordse Pijlstormvogel427
Geelsnavelduiker433
Dwergooruil440
Siberische Taling442
Provençaalse Grasmus444
Grote Grijze Snip445
Kleinste Jager446
Ross' Meeuw446
Vaal Stormvogeltje446
Sperwergrasmus447
Klein Waterhoen452
Noordse Stormvogel454

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Nathan de Zoete niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bosuil511
Grote Lijster510
Zwarte Specht510
Kerkuil509
Matkop509
Glanskop508
Smelleken507
Klapekster506
Kleine Bonte Specht506
Bonte Kraai502
Nachtzwaluw502
Zwarte Ooievaar501
Engelse Kwikstaart496
Kwartel496
Europese Kanarie495
Witbuikrotgans494
Kleine Barmsijs493
Noordse Kwikstaart493
Kleine Burgemeester492
Dwerggors485

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Nathan de Zoete per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,2,1,3,2,6,3

20163
20172
20181
20193
20202
20216
20223