Ranking van Wilbert van de Rakt
242 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala 31-07-2023
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
4. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 28-03-2023
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 05-08-2023
31. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
32. Slobeend  ·  Spatula clypeata
33. Krakeend  ·  Mareca strepera
34. Smient  ·  Mareca penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

38. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

39. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

40. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
41. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
42. Fuut  ·  Podiceps cristatus
43. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
44. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

45. Holenduif  ·  Columba oenas
46. Houtduif  ·  Columba palumbus
47. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
48. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

49. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

50. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

51. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

52. Waterral  ·  Rallus aquaticus
53. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus

kraanvogels  ·  Gruidae

54. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

55. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
56. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

57. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
58. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

59. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
60. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
61. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
62. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
63. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
64. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
65. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

66. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
67. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

68. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

69. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

70. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

71. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
72. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

73. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
74. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
75. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
76. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
77. Kievit  ·  Vanellus vanellus
78. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

79. Wulp  ·  Numenius arquata
80. Grutto  ·  Limosa limosa
81. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
82. Steenloper  ·  Arenaria interpres
83. Kanoet  ·  Calidris canutus
84. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
85. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
86. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
87. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
88. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
89. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
90. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
91. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
92. Witgat  ·  Tringa ochropus
93. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
94. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
95. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
96. Bosruiter  ·  Tringa glareola
97. Tureluur  ·  Tringa totanus
98. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
99. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

100. Alk  ·  Alca torda
101. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

102. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
103. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
104. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
105. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
106. Stormmeeuw  ·  Larus canus
107. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
108. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
109. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
110. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
111. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
112. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
113. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
114. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
115. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
116. Visdief  ·  Sterna hirundo
117. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
118. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

119. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

120. Wespendief  ·  Pernis apivorus
121. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
122. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
123. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
124. Sperwer  ·  Accipiter nisus
125. Havik  ·  Accipiter gentilis
126. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
127. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
128. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

129. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

130. Steenuil  ·  Athene vidalii
131. Ransuil  ·  Asio otus
132. Bosuil  ·  Strix aluco

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

133. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

134. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

135. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

136. Draaihals  ·  Jynx torquilla
137. Groene Specht  ·  Picus viridis
138. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
139. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
140. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
141. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

142. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
143. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
144. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

145. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

146. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
147. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

148. Ekster  ·  Pica pica
149. Gaai  ·  Garrulus glandarius
150. Kauw  ·  Corvus monedula
151. Roek  ·  Corvus frugilegus
152. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
153. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
154. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

155. Goudhaan  ·  Regulus regulus
156. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

157. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

158. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
159. Koolmees  ·  Parus major
160. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
161. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
162. Matkop  ·  Poecile montanus
163. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

164. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

165. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
166. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

167. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
168. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
169. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

170. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

171. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

172. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
173. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
174. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
175. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
176. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
177. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

178. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
179. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
180. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
181. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

182. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
183. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

184. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
185. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
186. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
187. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
188. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
189. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
190. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

191. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

192. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

193. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
194. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

195. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

196. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

197. Beflijster  ·  Turdus torquatus
198. Merel  ·  Turdus merula
199. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
200. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
201. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
202. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

203. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
204. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
205. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
206. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
207. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
208. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
209. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
210. Paapje  ·  Saxicola rubetra
211. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
212. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

213. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

214. Huismus  ·  Passer domesticus
215. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

216. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
217. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
218. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
219. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
220. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
221. Duinpieper  ·  Anthus campestris
222. Boompieper  ·  Anthus trivialis
223. Graspieper  ·  Anthus pratensis
224. Siberische Waterpieper  ·  Anthus japonicus 13-02-2023
225. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
226. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

227. Keep  ·  Fringilla montifringilla
228. Vink  ·  Fringilla coelebs
229. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
230. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
231. Groenling  ·  Chloris chloris
232. Kneu  ·  Linaria cannabina
233. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
234. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
235. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
236. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
237. Putter  ·  Carduelis carduelis
238. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
239. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

240. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
241. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
242. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
243. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Wilbert van de Rakt met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Wilbert van de Rakt wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Siberische Waterpieper288
Duinpieper473
Struikrietzanger484
Bijeneter492
Kleine Topper493
Taigaboomkruiper494
Siberische Tjiftjaf503
Buidelmees504
Orpheusspotvogel506
Pallas' Boszanger506
Grote Kruisbek508
Sneeuwgans508
Graszanger511
Dwerggors514
Ringsnaveleend515
Grauwe Gors516
Poelruiter520
Kleine Barmsijs521
Noordse Kwikstaart521
Engelse Kwikstaart523

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Wilbert van de Rakt niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Meerkoet549
Goudplevier544
Regenwulp541
Patrijs539
Sneeuwgors536
Smelleken535
Kleine Strandloper534
Kuifaalscholver532
Strandleeuwerik532
Velduil532
Bokje531
Pestvogel530
Parelduiker528
Rouwkwikstaart527
Ruigpootbuizerd527
Bladkoning526
Grote Burgemeester526
Kleine Jager526
Rosse Franjepoot526
Frater525

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Wilbert van de Rakt per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0

20234