Ranking van Eirik Kersten
216 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Eider  ·  Somateria mollissima
9. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
10. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
11. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
12. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
13. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
14. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
15. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
16. Krooneend  ·  Netta rufina
17. Tafeleend  ·  Aythya ferina
18. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
19. Topper  ·  Aythya marila
20. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
21. Slobeend  ·  Spatula clypeata
22. Krakeend  ·  Mareca strepera
23. Smient  ·  Mareca penelope
24. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
25. Pijlstaart  ·  Anas acuta
26. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

27. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
28. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

29. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
30. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
31. Fuut  ·  Podiceps cristatus
32. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

33. Holenduif  ·  Columba oenas
34. Houtduif  ·  Columba palumbus
35. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

36. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

37. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

38. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

39. Waterral  ·  Rallus aquaticus
40. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
41. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

42. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

43. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
44. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

45. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
46. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
47. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
48. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
49. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
50. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

51. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
52. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

53. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

54. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 03-07-2021
55. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

56. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

57. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
58. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

59. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
60. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
61. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
62. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
63. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
64. Kievit  ·  Vanellus vanellus
65. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

66. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
67. Wulp  ·  Numenius arquata
68. Grutto  ·  Limosa limosa
69. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
70. Steenloper  ·  Arenaria interpres
71. Kanoet  ·  Calidris canutus
72. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
73. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
74. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
75. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
76. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
77. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
78. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
79. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
80. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
81. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
82. Witgat  ·  Tringa ochropus
83. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
84. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
85. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
86. Bosruiter  ·  Tringa glareola
87. Tureluur  ·  Tringa totanus
88. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

89. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle

meeuwen  ·  Laridae

90. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
91. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
92. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
93. Stormmeeuw  ·  Larus canus
94. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
95. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
96. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
97. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
98. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
99. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
100. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
101. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
102. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
103. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 05-05-2021
104. Visdief  ·  Sterna hirundo
105. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
106. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

107. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

108. Wespendief  ·  Pernis apivorus
109. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
110. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
111. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
112. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
113. Sperwer  ·  Accipiter nisus
114. Havik  ·  Accipiter gentilis
115. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
116. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
117. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
118. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

119. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

120. Steenuil  ·  Athene vidalii
121. Ransuil  ·  Asio otus
122. Bosuil  ·  Strix aluco
123. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

124. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

125. Groene Specht  ·  Picus viridis
126. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
127. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

128. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
129. Smelleken  ·  Falco columbarius
130. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
131. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

132. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

133. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
134. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 04-10-2020
135. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

136. Ekster  ·  Pica pica
137. Gaai  ·  Garrulus glandarius
138. Kauw  ·  Corvus monedula
139. Roek  ·  Corvus frugilegus
140. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
141. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

142. Goudhaan  ·  Regulus regulus
143. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

144. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

145. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
146. Koolmees  ·  Parus major
147. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
148. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
149. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

150. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

151. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
152. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

153. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
154. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
155. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

156. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

157. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

158. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
159. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
160. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
161. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 06-05-2021

grasmussen  ·  Sylviidae

162. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
163. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
164. Braamsluiper  ·  Curruca curruca
165. Grasmus  ·  Curruca communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

166. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
167. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
168. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

169. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
170. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
171. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
172. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
173. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
174. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

175. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

176. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

177. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

178. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

179. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

180. Beflijster  ·  Turdus torquatus
181. Merel  ·  Turdus merula
182. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
183. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
184. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
185. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

186. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
187. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
188. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
189. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
190. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
191. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
192. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
193. Paapje  ·  Saxicola rubetra
194. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
195. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

196. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

197. Huismus  ·  Passer domesticus
198. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

199. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
200. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
201. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
202. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
203. Boompieper  ·  Anthus trivialis
204. Graspieper  ·  Anthus pratensis
205. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

206. Keep  ·  Fringilla montifringilla
207. Vink  ·  Fringilla coelebs
208. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
209. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
210. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
211. Groenling  ·  Chloris chloris
212. Kneu  ·  Linaria cannabina
213. Frater  ·  Linaria flavirostris
214. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
215. Putter  ·  Carduelis carduelis
216. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
217. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

218. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
219. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Eirik Kersten met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Eirik Kersten wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kleine Klapekster425
Terekruiter430
Krekelzanger453
Buidelmees454
Humes Bladkoning454
Roodmus457
Orpheusspotvogel458
Poelruiter458
Slangenarend458
Zwarte Zeekoet458
Zwarte Wouw461
Strandplevier463
Frater464
Witbuikrotgans464
Oehoe465
Woudaap465
Reuzenstern466
Engelse Kwikstaart467
Witwangstern467
Waterspreeuw468

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Eirik Kersten niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Fitis481
Houtsnip477
Kleine Zwaan477
Matkop477
Middelste Bonte Specht476
Roodkeelduiker476
Toendrarietgans476
Kleine Bonte Specht475
Kuifduiker475
Roodhalsgans475
Waterpieper475
Bokje474
Flamingo474
Sneeuwgors474
Velduil474
Zomertortel474
IJseend473
Kuifaalscholver473
Pestvogel473
Grote Zee-eend472

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Eirik Kersten per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3

20201
20213