Ranking van Ron Koops
253 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
26. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 25-11-2022
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 30-03-2021
29. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
30. Slobeend  ·  Spatula clypeata
31. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 11-04-2021
32. Bronskopeend  ·  Mareca falcata 22-04-2023
33. Krakeend  ·  Mareca strepera
34. Smient  ·  Mareca penelope
35. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

40. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Fuut  ·  Podiceps cristatus
43. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
44. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

45. Holenduif  ·  Columba oenas
46. Houtduif  ·  Columba palumbus
47. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

48. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus 28-10-2022
49. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

50. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

51. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
52. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 19-12-2021
53. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
54. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

55. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

56. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
57. Parelduiker  ·  Gavia arctica
58. IJsduiker  ·  Gavia immer
59. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 23-01-2022

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

60. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
61. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

62. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
63. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
64. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
65. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
66. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
67. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
68. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
69. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

70. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
71. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

72. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

73. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 02-07-2021
74. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
75. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

76. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

77. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

78. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
79. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

80. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
81. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
82. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica 05-05-2022
83. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
84. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
85. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
86. Kievit  ·  Vanellus vanellus
87. Woestijnplevier  ·  Anarhynchus leschenaultii 01-10-2021

strandlopers  ·  Scolopacidae

88. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
89. Wulp  ·  Numenius arquata
90. Grutto  ·  Limosa limosa
91. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
92. Steenloper  ·  Arenaria interpres
93. Kanoet  ·  Calidris canutus
94. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
95. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
96. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
97. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
98. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
99. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 01-10-2021
100. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
101. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor 16-07-2022
102. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
103. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
104. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
105. Witgat  ·  Tringa ochropus
106. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
107. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
108. Bosruiter  ·  Tringa glareola
109. Tureluur  ·  Tringa totanus
110. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 29-04-2022
111. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
112. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

113. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
114. Alk  ·  Alca torda
115. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

116. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus

meeuwen  ·  Laridae

117. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
118. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
119. Stormmeeuw  ·  Larus canus
120. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 16-03-2023
121. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
122. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
123. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
124. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
125. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
126. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
127. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
128. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
129. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
130. Visdief  ·  Sterna hirundo
131. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
132. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

133. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

134. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus
135. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
136. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
137. Monniksgier  ·  Aegypius monachus 19-06-2021
138. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
139. Havik  ·  Accipiter gentilis
140. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
141. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
142. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

143. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

144. Steenuil  ·  Athene vidalii
145. Ransuil  ·  Asio otus
146. Velduil  ·  Asio flammeus
147. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

148. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

149. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

150. Draaihals  ·  Jynx torquilla
151. Groene Specht  ·  Picus viridis
152. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
153. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
154. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
155. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

156. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
157. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
158. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
159. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

160. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
161. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 14-05-2022
162. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 15-10-2021
163. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 14-05-2021
164. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

165. Ekster  ·  Pica pica
166. Gaai  ·  Garrulus glandarius
167. Kauw  ·  Corvus monedula
168. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
169. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
170. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

171. Goudhaan  ·  Regulus regulus
172. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

173. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
174. Koolmees  ·  Parus major
175. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
176. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

177. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

178. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea

zwaluwen  ·  Hirundinidae

179. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
180. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
181. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

182. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

183. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

184. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
185. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
186. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
187. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 12-11-2021
188. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
189. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
190. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
191. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

192. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
193. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
194. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
195. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 06-11-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

196. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

197. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
198. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
199. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
200. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
201. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
202. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

203. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

204. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

205. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

206. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

207. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

208. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

209. Beflijster  ·  Turdus torquatus
210. Merel  ·  Turdus merula
211. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
212. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
213. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

214. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
215. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
216. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
217. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
218. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
219. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 24-09-2022
220. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
221. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
222. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
223. Paapje  ·  Saxicola rubetra
224. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
225. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

226. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

227. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

228. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
229. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
230. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
231. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
232. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni
233. Boompieper  ·  Anthus trivialis
234. Graspieper  ·  Anthus pratensis
235. Pacifische Waterpieper  ·  Anthus rubescens 12-02-2023
236. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

237. Vink  ·  Fringilla coelebs
238. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
239. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
240. Groenling  ·  Chloris chloris
241. Kneu  ·  Linaria cannabina
242. Frater  ·  Linaria flavirostris
243. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
244. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
245. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
246. Putter  ·  Carduelis carduelis
247. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
248. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

249. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
250. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 17-05-2022
251. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
252. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
253. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
254. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 23-10-2022
255. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ron Koops met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ron Koops wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Pacifische Waterpieper288
Geelbrauwgors337
Purperkoet393
Zwartkopgors394
Raddes Boszanger399
Turkestaanse Klauwier419
Ringsnavelmeeuw423
Woestijnplevier429
Bronskopeend441
Grote Franjepoot441
Siberische Boompieper441
Geelsnavelduiker449
Amerikaanse Goudplevier454
Bonapartes Strandloper458
Waterrietzanger459
Siberische Taling464
Provençaalse Grasmus465
Witstuitbarmsijs467
Kleine Klapekster473
Grote Grijze Snip474

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ron Koops niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Oeverloper544
Sperwer544
Waterral543
Bosuil542
Veldleeuwerik542
Blauwe Kiekendief541
Grasmus541
Roek541
Roerdomp541
Ringmus540
Appelvink539
Kuifmees539
Grote Gele Kwikstaart538
Keep538
Matkop538
Sprinkhaanzanger537
Dwergmeeuw536
Grote Lijster536
Toendrarietgans536
Wespendief536

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ron Koops per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11,10,3,0

202111
202210
20233