Ranking van Ron Koops
246 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
26. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 25-11-2022
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 30-03-2021
29. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
30. Slobeend  ·  Spatula clypeata
31. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 11-04-2021
32. Bronskopeend  ·  Mareca falcata 22-04-2023
33. Krakeend  ·  Mareca strepera
34. Smient  ·  Mareca penelope
35. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

40. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Fuut  ·  Podiceps cristatus
43. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
44. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

45. Holenduif  ·  Columba oenas
46. Houtduif  ·  Columba palumbus
47. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

48. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus 28-10-2022
49. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

50. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

51. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
52. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 19-12-2021
53. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
54. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

55. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

56. Parelduiker  ·  Gavia arctica
57. IJsduiker  ·  Gavia immer
58. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 23-01-2022

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

59. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
60. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

61. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
62. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
63. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
64. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
65. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
66. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
67. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
68. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

69. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
70. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

71. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

72. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 02-07-2021
73. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
74. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

75. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

76. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

77. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
78. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

79. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
80. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
81. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica 05-05-2022
82. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
83. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
84. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
85. Kievit  ·  Vanellus vanellus
86. Woestijnplevier  ·  Anarhynchus leschenaultii 01-10-2021

strandlopers  ·  Scolopacidae

87. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
88. Wulp  ·  Numenius arquata
89. Grutto  ·  Limosa limosa
90. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
91. Steenloper  ·  Arenaria interpres
92. Kanoet  ·  Calidris canutus
93. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
94. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
95. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
96. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
97. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
98. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 01-10-2021
99. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
100. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor 16-07-2022
101. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
102. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
103. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
104. Witgat  ·  Tringa ochropus
105. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
106. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
107. Bosruiter  ·  Tringa glareola
108. Tureluur  ·  Tringa totanus
109. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 29-04-2022
110. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
111. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

112. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
113. Alk  ·  Alca torda
114. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

115. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus

meeuwen  ·  Laridae

116. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
117. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
118. Stormmeeuw  ·  Larus canus
119. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 16-03-2023
120. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
121. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
122. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
123. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
124. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
125. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
126. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
127. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
128. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
129. Visdief  ·  Sterna hirundo
130. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
131. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

132. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

133. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus
134. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
135. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
136. Monniksgier  ·  Aegypius monachus 19-06-2021
137. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
138. Havik  ·  Accipiter gentilis
139. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
140. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

141. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

142. Steenuil  ·  Athene vidalii
143. Ransuil  ·  Asio otus
144. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

145. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

146. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

147. Draaihals  ·  Jynx torquilla
148. Groene Specht  ·  Picus viridis
149. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
150. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
151. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
152. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

153. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
154. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
155. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

156. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
157. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 14-05-2022
158. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 15-10-2021
159. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 14-05-2021
160. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

161. Ekster  ·  Pica pica
162. Gaai  ·  Garrulus glandarius
163. Kauw  ·  Corvus monedula
164. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
165. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
166. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

167. Goudhaan  ·  Regulus regulus
168. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

169. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
170. Koolmees  ·  Parus major
171. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
172. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

173. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

174. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea

zwaluwen  ·  Hirundinidae

175. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
176. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
177. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

178. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

179. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

180. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
181. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
182. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
183. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 12-11-2021
184. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
185. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
186. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
187. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

188. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
189. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
190. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
191. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 06-11-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

192. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

193. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
194. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
195. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
196. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
197. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
198. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

199. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

200. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

201. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

202. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

203. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

204. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

205. Beflijster  ·  Turdus torquatus
206. Merel  ·  Turdus merula
207. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
208. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
209. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

210. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
211. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
212. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
213. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
214. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
215. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 24-09-2022
216. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
217. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
218. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
219. Paapje  ·  Saxicola rubetra
220. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
221. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

222. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

223. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

224. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
225. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
226. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
227. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
228. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni
229. Boompieper  ·  Anthus trivialis
230. Graspieper  ·  Anthus pratensis
231. Pacifische Waterpieper  ·  Anthus rubescens 12-02-2023
232. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

233. Vink  ·  Fringilla coelebs
234. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
235. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
236. Groenling  ·  Chloris chloris
237. Kneu  ·  Linaria cannabina
238. Frater  ·  Linaria flavirostris
239. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
240. Putter  ·  Carduelis carduelis
241. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
242. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

243. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
244. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 17-05-2022
245. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
246. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
247. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
248. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 23-10-2022
249. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ron Koops met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ron Koops wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Pacifische Waterpieper276
Geelbrauwgors327
Purperkoet384
Zwartkopgors393
Raddes Boszanger397
Turkestaanse Klauwier414
Bronskopeend421
Woestijnplevier426
Grote Franjepoot438
Siberische Boompieper439
Geelsnavelduiker447
Amerikaanse Goudplevier453
Bonapartes Strandloper455
Waterrietzanger457
Provençaalse Grasmus460
Siberische Taling460
Kleine Klapekster468
Grote Grijze Snip469
Vale Gier474
Noordse Nachtegaal475

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ron Koops niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Sperwer535
Oeverloper534
Veldleeuwerik533
Waterral533
Blauwe Kiekendief532
Bosuil532
Grasmus532
Roek532
Ringmus531
Roerdomp531
Boomvalk530
Grote Gele Kwikstaart530
Kuifmees530
Appelvink529
Keep529
Matkop529
Rode Wouw529
Grote Lijster528
Roodkeelduiker527
Sprinkhaanzanger527

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ron Koops per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11,10,3

202111
202210
20233