Ranking van Dirk Haaijema
283 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
31. Slobeend  ·  Spatula clypeata
32. Krakeend  ·  Mareca strepera
33. Smient  ·  Mareca penelope
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca
37. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

38. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
39. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

40. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
43. Fuut  ·  Podiceps cristatus
44. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
45. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

46. Holenduif  ·  Columba oenas
47. Houtduif  ·  Columba palumbus
48. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
49. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 30-12-2023
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

51. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus
53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
57. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

58. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

59. Grote Trap  ·  Otis tarda 08-01-2022

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

60. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
61. Parelduiker  ·  Gavia arctica
62. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

63. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

64. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
65. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

66. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
67. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
68. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
69. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
70. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
71. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
72. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

73. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
74. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

75. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

76. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 24-02-2022
77. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
78. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

79. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

80. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

81. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
82. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

83. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
84. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
85. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
86. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
87. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
88. Kievit  ·  Vanellus vanellus
89. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

90. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
91. Wulp  ·  Numenius arquata
92. Grutto  ·  Limosa limosa
93. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
94. Steenloper  ·  Arenaria interpres
95. Kanoet  ·  Calidris canutus
96. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
97. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
98. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
99. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
100. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
101. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
102. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
103. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
104. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis
105. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
106. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
107. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
108. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
109. Witgat  ·  Tringa ochropus
110. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
111. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
112. Bosruiter  ·  Tringa glareola
113. Tureluur  ·  Tringa totanus
114. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
115. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
116. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

117. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
118. Alk  ·  Alca torda
119. Kleine Alk  ·  Alle alle
120. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

121. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
122. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
123. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
124. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

125. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
126. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
127. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
128. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
129. Stormmeeuw  ·  Larus canus
130. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
131. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
132. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
133. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
134. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
135. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
136. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
137. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
138. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
139. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
140. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
141. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
142. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
143. Visdief  ·  Sterna hirundo
144. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
145. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

146. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

147. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus
148. Wespendief  ·  Pernis apivorus
149. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
150. Bastaardarend  ·  Clanga clanga 15-03-2022
151. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 29-03-2021
152. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
153. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
154. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
155. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
156. Sperwer  ·  Accipiter nisus
157. Havik  ·  Accipiter gentilis
158. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
159. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
160. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
161. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

162. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

163. Steenuil  ·  Athene vidalii
164. Ransuil  ·  Asio otus
165. Velduil  ·  Asio flammeus
166. Bosuil  ·  Strix aluco
167. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

168. Groene Bijeneter  ·  Merops persicus 05-08-2023

ijsvogels  ·  Alcedinidae

169. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

170. Draaihals  ·  Jynx torquilla
171. Groene Specht  ·  Picus viridis
172. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
173. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
174. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
175. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

176. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
177. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
178. Smelleken  ·  Falco columbarius
179. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
180. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

181. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

182. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
183. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 14-10-2021
184. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

185. Ekster  ·  Pica pica
186. Gaai  ·  Garrulus glandarius
187. Kauw  ·  Corvus monedula
188. Roek  ·  Corvus frugilegus
189. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
190. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
191. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

192. Goudhaan  ·  Regulus regulus
193. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

194. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

195. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
196. Koolmees  ·  Parus major
197. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
198. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
199. Matkop  ·  Poecile montanus
200. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

201. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

202. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
203. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
204. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

205. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
206. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
207. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

208. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

209. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

210. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
211. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
212. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
213. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
214. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
215. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
216. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

217. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
218. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
219. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 29-12-2022
220. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
221. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

222. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
223. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
224. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

225. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
226. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
227. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
228. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
229. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
230. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

231. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

232. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

233. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

234. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
235. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

236. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

237. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

238. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

239. Beflijster  ·  Turdus torquatus
240. Merel  ·  Turdus merula
241. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
242. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
243. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
244. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

245. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
246. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
247. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
248. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
249. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
250. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
251. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
252. Paapje  ·  Saxicola rubetra
253. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
254. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

255. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

256. Huismus  ·  Passer domesticus
257. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

258. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
259. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
260. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
261. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
262. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
263. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
264. Boompieper  ·  Anthus trivialis
265. Graspieper  ·  Anthus pratensis
266. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
267. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

268. Keep  ·  Fringilla montifringilla
269. Vink  ·  Fringilla coelebs
270. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
271. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
272. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
273. Groenling  ·  Chloris chloris
274. Kneu  ·  Linaria cannabina
275. Frater  ·  Linaria flavirostris
276. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
277. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
278. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
279. Putter  ·  Carduelis carduelis
280. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

281. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
282. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
283. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
284. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
285. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
286. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 22-10-2022
287. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Dirk Haaijema met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Dirk Haaijema wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Groene Bijeneter146
Geelbrauwgors337
Steenarend381
Bastaardarend393
Vale Gierzwaluw430
Bonapartes Strandloper458
Kleinste Jager468
Vaal Stormvogeltje473
Griel482
Amerikaanse Wintertaling486
Dwergaalscholver489
Krekelzanger490
Middelste Jager491
Breedbekstrandloper492
Grijze Wouw492
Taigaboomkruiper494
Kleine Alk499
Buidelmees503
Siberische Tjiftjaf503
Orpheusspotvogel505

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Dirk Haaijema niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Porseleinhoen524
Europese Kanarie523
Hop522
Kleine Barmsijs521
Poelruiter519
Zwarte Wouw519
Woudaap517
Ringsnaveleend515
Bruine Boszanger509
Roze Spreeuw504
Grote Pieper502
Roodkopklauwier502
Ralreiger501
Iberische Tjiftjaf498
Kwartelkoning498
Kuifleeuwerik496
Blauwstaart495
Kleine Topper493
Korhoen492
Kleine Vliegenvanger491

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Dirk Haaijema per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,5,2,0

20212
20225
20232