Ranking van Carel van Helsdingen
249 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 10-04-2010
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 18-05-2019
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
20. Krooneend  ·  Netta rufina
21. Tafeleend  ·  Aythya ferina
22. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 09-04-2010
23. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
24. Topper  ·  Aythya marila
25. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
26. Slobeend  ·  Spatula clypeata
27. Krakeend  ·  Mareca strepera
28. Smient  ·  Mareca penelope
29. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
30. Pijlstaart  ·  Anas acuta
31. Wintertaling  ·  Anas crecca
32. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis 17-10-2010

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

33. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
34. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

35. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

36. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
37. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
38. Fuut  ·  Podiceps cristatus
39. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

40. Holenduif  ·  Columba oenas
41. Houtduif  ·  Columba palumbus
42. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

43. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

44. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

45. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

46. Waterral  ·  Rallus aquaticus
47. Kwartelkoning  ·  Crex crex
48. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
49. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 21-09-2011
50. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
51. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

52. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

53. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

54. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

55. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
56. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
57. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
58. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
59. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

60. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
61. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

62. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

63. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

64. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

65. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
66. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

67. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
68. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
69. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
70. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
71. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
72. Kievit  ·  Vanellus vanellus
73. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

74. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
75. Wulp  ·  Numenius arquata
76. Grutto  ·  Limosa limosa
77. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
78. Steenloper  ·  Arenaria interpres
79. Kanoet  ·  Calidris canutus
80. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
81. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
82. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
83. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
84. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
85. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
86. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 14-05-2012
87. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
88. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
89. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
90. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
91. Witgat  ·  Tringa ochropus
92. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
93. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
94. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
95. Bosruiter  ·  Tringa glareola
96. Tureluur  ·  Tringa totanus
97. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 24-05-2010
98. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

99. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 29-07-2012

jagers  ·  Stercorariidae

100. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
101. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
102. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

103. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
104. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
105. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
106. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
107. Stormmeeuw  ·  Larus canus
108. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
109. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
110. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
111. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
112. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
113. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
114. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
115. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
116. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
117. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 09-06-2010
118. Visdief  ·  Sterna hirundo
119. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
120. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

121. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

122. Wespendief  ·  Pernis apivorus
123. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
124. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
125. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
126. Sperwer  ·  Accipiter nisus
127. Havik  ·  Accipiter gentilis
128. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
129. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
130. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

131. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

132. Sperweruil  ·  Surnia ulula 19-01-2014
133. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 10-02-2008
134. Steenuil  ·  Athene vidalii
135. Ruigpootuil  ·  Aegolius funereus 09-04-2010
136. Dwergooruil  ·  Otus scops 31-05-2010
137. Ransuil  ·  Asio otus
138. Bosuil  ·  Strix aluco
139. Oehoe  ·  Bubo bubo 28-11-2010

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

140. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

141. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

142. Draaihals  ·  Jynx torquilla
143. Groene Specht  ·  Picus viridis
144. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
145. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
146. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
147. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

148. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
149. Smelleken  ·  Falco columbarius
150. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
151. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

152. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

153. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 19-01-2014
154. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 14-05-2012
155. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

156. Ekster  ·  Pica pica
157. Gaai  ·  Garrulus glandarius
158. Kauw  ·  Corvus monedula
159. Roek  ·  Corvus frugilegus
160. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
161. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

162. Goudhaan  ·  Regulus regulus
163. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

164. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
165. Koolmees  ·  Parus major
166. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
167. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
168. Matkop  ·  Poecile montanus
169. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

170. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

171. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
172. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
173. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata
174. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

175. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
176. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
177. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
178. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

179. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

180. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

181. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
182. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
183. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
184. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 09-05-2010
185. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

186. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
187. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
188. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
189. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

190. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
191. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

192. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
193. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
194. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
195. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

196. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

rotskruipers  ·  Tichodromidae

197. Rotskruiper  ·  Tichodroma muraria 28-11-2010

boomklevers  ·  Sittidae

198. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

199. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

200. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

201. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

202. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

203. Beflijster  ·  Turdus torquatus
204. Merel  ·  Turdus merula
205. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
206. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
207. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
208. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

209. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
210. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
211. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
212. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
213. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
214. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
215. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
216. Paapje  ·  Saxicola rubetra
217. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
218. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

219. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

220. Huismus  ·  Passer domesticus
221. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

222. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
223. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
224. Citroenkwikstaart  ·  Motacilla citreola 01-11-2010
225. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
226. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
227. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
228. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
229. Duinpieper  ·  Anthus campestris
230. Boompieper  ·  Anthus trivialis
231. Graspieper  ·  Anthus pratensis
232. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
233. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

234. Keep  ·  Fringilla montifringilla
235. Vink  ·  Fringilla coelebs
236. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
237. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
238. Groenling  ·  Chloris chloris
239. Kneu  ·  Linaria cannabina
240. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
241. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
242. Putter  ·  Carduelis carduelis
243. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
244. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

245. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
246. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
247. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
248. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
249. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Carel van Helsdingen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Carel van Helsdingen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Ruigpootuil292
Rotskruiper311
Bairds Strandloper388
Dwerguil400
Citroenkwikstaart413
Dougalls Stern422
Sperweruil425
Bruine Klauwier426
Kortbekzeekoet430
Roodstuitzwaluw442
Dwergooruil457
Koningseider461
Klein Waterhoen471
Duinpieper474
Grote Grijze Snip474
Kleine Klapekster474
Amerikaanse Wintertaling488
Ross' Gans488
Middelste Jager491
Kuifleeuwerik496

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Carel van Helsdingen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Purperreiger543
Casarca542
Middelste Zaagbek542
Houtsnip539
Grauwe Klauwier538
Koereiger538
Rode Wouw538
Bosrietzanger537
Alk536
Zeekoet536
Bonte Kraai535
Kuifaalscholver533
Kuifduiker533
Velduil533
Bokje532
IJseend532
Kleine Rietgans532
Witoogeend532
Zomertortel531
Zwarte Ooievaar531

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Carel van Helsdingen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,11,1,3,0,2,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0

20081
201011
20111
20123
20142
20191