Ranking van Carel van Helsdingen
248 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 10-04-2010
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 18-05-2019
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
20. Krooneend  ·  Netta rufina
21. Tafeleend  ·  Aythya ferina
22. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 09-04-2010
23. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
24. Topper  ·  Aythya marila
25. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
26. Slobeend  ·  Spatula clypeata
27. Krakeend  ·  Mareca strepera
28. Smient  ·  Mareca penelope
29. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
30. Pijlstaart  ·  Anas acuta
31. Wintertaling  ·  Anas crecca
32. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis 17-10-2010

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

33. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
34. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

35. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

36. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
37. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
38. Fuut  ·  Podiceps cristatus
39. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

40. Holenduif  ·  Columba oenas
41. Houtduif  ·  Columba palumbus
42. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

43. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

44. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

45. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

46. Waterral  ·  Rallus aquaticus
47. Kwartelkoning  ·  Crex crex
48. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
49. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 21-09-2011
50. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
51. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

52. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

53. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

54. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

55. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
56. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
57. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
58. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
59. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

60. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
61. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

62. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

63. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

64. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

65. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
66. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

67. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
68. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
69. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
70. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
71. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
72. Kievit  ·  Vanellus vanellus
73. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

74. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
75. Wulp  ·  Numenius arquata
76. Grutto  ·  Limosa limosa
77. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
78. Steenloper  ·  Arenaria interpres
79. Kanoet  ·  Calidris canutus
80. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
81. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
82. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
83. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
84. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
85. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
86. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 14-05-2012
87. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
88. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
89. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
90. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
91. Witgat  ·  Tringa ochropus
92. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
93. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
94. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
95. Bosruiter  ·  Tringa glareola
96. Tureluur  ·  Tringa totanus
97. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 24-05-2010
98. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

99. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 29-07-2012

jagers  ·  Stercorariidae

100. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
101. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
102. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

103. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
104. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
105. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
106. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
107. Stormmeeuw  ·  Larus canus
108. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
109. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
110. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
111. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
112. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
113. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
114. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
115. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
116. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
117. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 09-06-2010
118. Visdief  ·  Sterna hirundo
119. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
120. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

121. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

122. Wespendief  ·  Pernis apivorus
123. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
124. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
125. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
126. Sperwer  ·  Accipiter nisus
127. Havik  ·  Accipiter gentilis
128. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
129. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
130. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

131. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

132. Sperweruil  ·  Surnia ulula 19-01-2014
133. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 10-02-2008
134. Steenuil  ·  Athene vidalii
135. Ruigpootuil  ·  Aegolius funereus 09-04-2010
136. Dwergooruil  ·  Otus scops 31-05-2010
137. Ransuil  ·  Asio otus
138. Bosuil  ·  Strix aluco
139. Oehoe  ·  Bubo bubo 28-11-2010

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

140. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

141. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

142. Draaihals  ·  Jynx torquilla
143. Groene Specht  ·  Picus viridis
144. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
145. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
146. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
147. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

148. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
149. Smelleken  ·  Falco columbarius
150. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
151. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

152. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

153. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 19-01-2014
154. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 14-05-2012
155. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

156. Ekster  ·  Pica pica
157. Gaai  ·  Garrulus glandarius
158. Kauw  ·  Corvus monedula
159. Roek  ·  Corvus frugilegus
160. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
161. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

162. Goudhaan  ·  Regulus regulus
163. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

164. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
165. Koolmees  ·  Parus major
166. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
167. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
168. Matkop  ·  Poecile montanus
169. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

170. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

171. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
172. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
173. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata
174. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

175. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
176. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
177. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
178. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

staartmezen  ·  Aegithalidae

179. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

180. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
181. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
182. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
183. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 09-05-2010
184. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

185. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
186. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
187. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
188. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

189. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
190. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

191. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
192. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
193. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
194. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

195. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

rotskruipers  ·  Tichodromidae

196. Rotskruiper  ·  Tichodroma muraria 28-11-2010

boomklevers  ·  Sittidae

197. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

198. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

199. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

200. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

201. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

202. Beflijster  ·  Turdus torquatus
203. Merel  ·  Turdus merula
204. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
205. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
206. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
207. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

208. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
209. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
210. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
211. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
212. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
213. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
214. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
215. Paapje  ·  Saxicola rubetra
216. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
217. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

218. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

219. Huismus  ·  Passer domesticus
220. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

221. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
222. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
223. Citroenkwikstaart  ·  Motacilla citreola 01-11-2010
224. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
225. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
226. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
227. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
228. Duinpieper  ·  Anthus campestris
229. Boompieper  ·  Anthus trivialis
230. Graspieper  ·  Anthus pratensis
231. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
232. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

233. Keep  ·  Fringilla montifringilla
234. Vink  ·  Fringilla coelebs
235. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
236. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
237. Groenling  ·  Chloris chloris
238. Kneu  ·  Linaria cannabina
239. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
240. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
241. Putter  ·  Carduelis carduelis
242. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
243. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

244. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
245. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
246. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
247. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
248. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Carel van Helsdingen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Carel van Helsdingen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Ruigpootuil291
Rotskruiper310
Bairds Strandloper387
Dwerguil399
Citroenkwikstaart404
Dougalls Stern418
Sperweruil423
Bruine Klauwier424
Kortbekzeekoet426
Roodstuitzwaluw441
Dwergooruil454
Koningseider459
Klein Waterhoen464
Kleine Klapekster468
Ross' Gans468
Duinpieper469
Grote Grijze Snip469
Amerikaanse Wintertaling476
Middelste Jager487
Kuifleeuwerik490

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Carel van Helsdingen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Purperreiger532
Houtsnip531
Middelste Zaagbek531
Casarca530
Rode Wouw529
Cetti's Zanger528
Grauwe Klauwier528
Bosrietzanger526
Koereiger526
Zeekoet525
Bokje523
Bonte Kraai523
Kuifduiker523
Velduil523
Kleine Rietgans522
Kuifaalscholver522
Alk521
Witoogeend521
Zwarte Ooievaar521
IJseend520

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Carel van Helsdingen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,11,1,3,0,2,0,0,0,0,1,0,0,0,0

20081
201011
20111
20123
20142
20191