Ranking van Wilco Mulder
222 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. Eider  ·  Somateria mollissima
12. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Amerikaanse Zee-eend  ·  Melanitta americana 21-10-2022
15. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
16. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
17. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
18. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
19. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
20. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
21. Tafeleend  ·  Aythya ferina
22. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
23. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
24. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
25. Slobeend  ·  Spatula clypeata
26. Krakeend  ·  Mareca strepera
27. Smient  ·  Mareca penelope
28. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
29. Pijlstaart  ·  Anas acuta
30. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

31. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
32. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

33. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
34. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
35. Fuut  ·  Podiceps cristatus
36. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

37. Holenduif  ·  Columba oenas
38. Houtduif  ·  Columba palumbus
39. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

40. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

41. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus
42. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

43. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

44. Waterral  ·  Rallus aquaticus
45. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
46. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

47. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

48. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

49. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
50. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

51. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
52. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
53. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
54. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
55. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

56. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

57. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

58. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 19-04-2022
59. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

60. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

61. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
62. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

63. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
64. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
65. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
66. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
67. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
68. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius 09-10-2023
69. Kievit  ·  Vanellus vanellus
70. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

71. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
72. Wulp  ·  Numenius arquata
73. Grutto  ·  Limosa limosa
74. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
75. Steenloper  ·  Arenaria interpres
76. Kanoet  ·  Calidris canutus
77. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
78. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
79. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
80. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
81. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
82. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
83. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
84. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
85. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
86. Witgat  ·  Tringa ochropus
87. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
88. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
89. Bosruiter  ·  Tringa glareola
90. Tureluur  ·  Tringa totanus
91. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
92. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
93. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

94. Alk  ·  Alca torda
95. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

96. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
97. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
98. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
99. Stormmeeuw  ·  Larus canus
100. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
101. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
102. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
103. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
104. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
105. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
106. Visdief  ·  Sterna hirundo
107. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
108. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

109. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

110. Wespendief  ·  Pernis apivorus
111. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
112. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
113. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
114. Sperwer  ·  Accipiter nisus
115. Havik  ·  Accipiter gentilis
116. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
117. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
118. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

119. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

120. Ransuil  ·  Asio otus
121. Velduil  ·  Asio flammeus
122. Bosuil  ·  Strix aluco

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

123. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

124. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

125. Draaihals  ·  Jynx torquilla
126. Groene Specht  ·  Picus viridis
127. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
128. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
129. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
130. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

131. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
132. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
133. Smelleken  ·  Falco columbarius
134. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
135. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

136. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

137. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
138. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

139. Ekster  ·  Pica pica
140. Gaai  ·  Garrulus glandarius
141. Kauw  ·  Corvus monedula
142. Roek  ·  Corvus frugilegus
143. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
144. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
145. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

146. Goudhaan  ·  Regulus regulus
147. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

148. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
149. Koolmees  ·  Parus major
150. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
151. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
152. Matkop  ·  Poecile montanus
153. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

154. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

155. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
156. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
157. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

158. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
159. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
160. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

161. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

162. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

163. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
164. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
165. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
166. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

167. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
168. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
169. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
170. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

171. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
172. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

173. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
174. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
175. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
176. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
177. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

178. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

179. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

180. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

181. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

182. Beflijster  ·  Turdus torquatus
183. Merel  ·  Turdus merula
184. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
185. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
186. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
187. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

188. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
189. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
190. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
191. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
192. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
193. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
194. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
195. Paapje  ·  Saxicola rubetra
196. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
197. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

198. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

199. Huismus  ·  Passer domesticus
200. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

201. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
202. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
203. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
204. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
205. Boompieper  ·  Anthus trivialis
206. Graspieper  ·  Anthus pratensis
207. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
208. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

209. Keep  ·  Fringilla montifringilla
210. Vink  ·  Fringilla coelebs
211. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
212. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
213. Groenling  ·  Chloris chloris
214. Kneu  ·  Linaria cannabina
215. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
216. Putter  ·  Carduelis carduelis
217. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

218. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
219. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
220. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
221. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 23-10-2022
222. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Wilco Mulder met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Wilco Mulder wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Amerikaanse Zee-eend246
Geelbrauwgors327
Vale Gierzwaluw423
Steppekievit425
Dwergaalscholver482
Pallas' Boszanger499
Dwerggors507
Grauwe Gors509
Hop511
Roodpootvalk512
Engelse Kwikstaart515
Kwartel515
Slangenarend515
Strandplevier515
Witwangstern515
Zwarte Rotgans517
Draaihals518
Rosse Franjepoot518
Grote Karekiet519
Alk521

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Wilco Mulder niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Krooneend532
Zwartkopmeeuw532
Roerdomp531
Kleine Zwaan528
Steenuil528
Geelpootmeeuw527
Zwarte Ibis527
Topper526
Flamingo525
Sneeuwgors525
Dwergstern524
Kuifduiker523
Kuifaalscholver522
IJseend520
Grauwe Franjepoot519
Pestvogel519
Bladkoning518
IJsduiker518
Kleine Jager518
Rouwkwikstaart518

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Wilco Mulder per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,1

20223
20231