Ranking van Joost de Kok
203 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Eider  ·  Somateria mollissima
13. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
14. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
15. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
16. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
17. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
18. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
19. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
20. Krooneend  ·  Netta rufina
21. Tafeleend  ·  Aythya ferina
22. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 17-03-2023
23. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
24. Topper  ·  Aythya marila
25. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
26. Slobeend  ·  Spatula clypeata
27. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 09-03-2022
28. Krakeend  ·  Mareca strepera
29. Smient  ·  Mareca penelope
30. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
31. Pijlstaart  ·  Anas acuta
32. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

33. Korhoen  ·  Tetrao tetrix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

34. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

35. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
36. Fuut  ·  Podiceps cristatus
37. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

38. Holenduif  ·  Columba oenas
39. Houtduif  ·  Columba palumbus
40. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

41. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

42. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

43. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

44. Waterral  ·  Rallus aquaticus
45. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 24-12-2021
46. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
47. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

48. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

49. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
50. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

51. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

52. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
53. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
54. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
55. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
56. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
57. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

58. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
59. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

60. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

61. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
62. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

63. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

64. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

65. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
66. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
67. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
68. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
69. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

70. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
71. Wulp  ·  Numenius arquata
72. Grutto  ·  Limosa limosa
73. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
74. Steenloper  ·  Arenaria interpres
75. Kanoet  ·  Calidris canutus
76. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
77. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
78. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
79. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
80. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
81. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
82. Witgat  ·  Tringa ochropus
83. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
84. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
85. Bosruiter  ·  Tringa glareola
86. Tureluur  ·  Tringa totanus
87. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
88. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
89. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

90. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
91. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
92. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
93. Stormmeeuw  ·  Larus canus
94. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
95. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
96. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
97. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
98. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
99. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
100. Visdief  ·  Sterna hirundo
101. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
102. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

103. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

104. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus
105. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
106. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
107. Sperwer  ·  Accipiter nisus
108. Havik  ·  Accipiter gentilis
109. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
110. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
111. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

112. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

113. Steenuil  ·  Athene vidalii
114. Ransuil  ·  Asio otus
115. Velduil  ·  Asio flammeus
116. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

117. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

118. Groene Specht  ·  Picus viridis
119. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
120. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
121. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
122. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

123. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
124. Smelleken  ·  Falco columbarius
125. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
126. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

127. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

128. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
129. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

130. Ekster  ·  Pica pica
131. Gaai  ·  Garrulus glandarius
132. Kauw  ·  Corvus monedula
133. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
134. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

135. Goudhaan  ·  Regulus regulus
136. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

137. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
138. Koolmees  ·  Parus major
139. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
140. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
141. Matkop  ·  Poecile montanus
142. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

143. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

144. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
145. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
146. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

147. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
148. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
149. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

150. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

151. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

152. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
153. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

154. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
155. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
156. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
157. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

158. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
159. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
160. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

161. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
162. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
163. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
164. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
165. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

166. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

167. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

168. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

169. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

170. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

171. Beflijster  ·  Turdus torquatus
172. Merel  ·  Turdus merula
173. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
174. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
175. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

176. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
177. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
178. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
179. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
180. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
181. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
182. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

183. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

184. Huismus  ·  Passer domesticus
185. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

186. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
187. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
188. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
189. Duinpieper  ·  Anthus campestris
190. Boompieper  ·  Anthus trivialis
191. Graspieper  ·  Anthus pratensis
192. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
193. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

194. Keep  ·  Fringilla montifringilla
195. Vink  ·  Fringilla coelebs
196. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
197. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
198. Groenling  ·  Chloris chloris
199. Kneu  ·  Linaria cannabina
200. Putter  ·  Carduelis carduelis
201. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

202. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
203. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Joost de Kok met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Joost de Kok wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Purperkoet395
Siberische Taling466
Duinpieper474
Grijze Wouw492
Korhoen492
Krekelzanger495
Ringsnaveleend516
Witbuikrotgans521
Zwarte Rotgans524
Waterspreeuw525
Grote Burgemeester526
Parelduiker528
Grote Karekiet530
Temmincks Strandloper530
Nachtzwaluw531
Bokje532
Geelpootmeeuw533
Kuifaalscholver533
Strandleeuwerik533
Velduil533

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Joost de Kok niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Zwarte Stern545
Bonte Vliegenvanger543
Grauwe Vliegenvanger543
Roek543
Steltkluut543
Nonnetje542
Geelgors541
Grote Lijster540
Paapje540
Dwergmeeuw539
Patrijs539
Wespendief539
Krombekstrandloper537
Roodhalsfuut537
Alk536
Zeekoet536
Bonte Kraai535
Dwergstern535
Kleine Strandloper535
Witoogeend534

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Joost de Kok per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0

20211
20221
20231