Ranking van Joost de Kok
187 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
14. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
15. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
16. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
17. Krooneend  ·  Netta rufina
18. Tafeleend  ·  Aythya ferina
19. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
20. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
21. Slobeend  ·  Spatula clypeata
22. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 09-03-2022
23. Krakeend  ·  Mareca strepera
24. Smient  ·  Mareca penelope
25. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
26. Pijlstaart  ·  Anas acuta
27. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

28. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

29. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
30. Fuut  ·  Podiceps cristatus
31. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

32. Holenduif  ·  Columba oenas
33. Houtduif  ·  Columba palumbus
34. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

35. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

36. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

37. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

38. Waterral  ·  Rallus aquaticus
39. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 24-12-2021
40. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
41. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

42. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

43. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

44. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
45. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
46. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
47. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
48. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

49. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
50. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

51. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

52. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
53. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

54. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

55. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

56. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
57. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
58. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
59. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
60. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

61. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
62. Wulp  ·  Numenius arquata
63. Grutto  ·  Limosa limosa
64. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
65. Steenloper  ·  Arenaria interpres
66. Kanoet  ·  Calidris canutus
67. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
68. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
69. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
70. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
71. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
72. Witgat  ·  Tringa ochropus
73. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
74. Tureluur  ·  Tringa totanus
75. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
76. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
77. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

78. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
79. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
80. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
81. Stormmeeuw  ·  Larus canus
82. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
83. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
84. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
85. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
86. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
87. Visdief  ·  Sterna hirundo
88. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
89. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

90. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

91. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
92. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
93. Sperwer  ·  Accipiter nisus
94. Havik  ·  Accipiter gentilis
95. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
96. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
97. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

98. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

99. Steenuil  ·  Athene vidalii
100. Ransuil  ·  Asio otus
101. Velduil  ·  Asio flammeus
102. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

103. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

104. Groene Specht  ·  Picus viridis
105. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
106. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
107. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

108. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
109. Smelleken  ·  Falco columbarius
110. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
111. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

112. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

113. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
114. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

115. Ekster  ·  Pica pica
116. Gaai  ·  Garrulus glandarius
117. Kauw  ·  Corvus monedula
118. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
119. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

120. Goudhaan  ·  Regulus regulus
121. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

122. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
123. Koolmees  ·  Parus major
124. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
125. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
126. Matkop  ·  Poecile montanus
127. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

128. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

129. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
130. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
131. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

132. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
133. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
134. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

135. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

136. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

137. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
138. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

139. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
140. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
141. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
142. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

143. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
144. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
145. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

146. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
147. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
148. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
149. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
150. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

151. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

152. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

153. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

154. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

155. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

156. Beflijster  ·  Turdus torquatus
157. Merel  ·  Turdus merula
158. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
159. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
160. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

161. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
162. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
163. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
164. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
165. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
166. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
167. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

168. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

169. Huismus  ·  Passer domesticus
170. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

171. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
172. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
173. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
174. Duinpieper  ·  Anthus campestris
175. Boompieper  ·  Anthus trivialis
176. Graspieper  ·  Anthus pratensis
177. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
178. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

179. Keep  ·  Fringilla montifringilla
180. Vink  ·  Fringilla coelebs
181. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
182. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
183. Groenling  ·  Chloris chloris
184. Kneu  ·  Linaria cannabina
185. Putter  ·  Carduelis carduelis
186. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

187. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
188. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Joost de Kok met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Joost de Kok wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Siberische Taling440
Duinpieper447
Krekelzanger475
Witbuikrotgans491
Waterspreeuw493
Zwarte Rotgans493
Grote Karekiet498
Nachtzwaluw499
Strandleeuwerik499
Noordse Stern500
Velduil500
Flamingo501
Drieteenmeeuw502
Geelpootmeeuw502
Kuifaalscholver502
Wielewaal502
Bokje503
Pontische Meeuw503
Bosrietzanger504
Grauwe Klauwier504

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Joost de Kok niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roek510
Eider509
Zwarte Ruiter509
Bonte Vliegenvanger508
Grauwe Vliegenvanger508
Nonnetje508
Patrijs508
Steltkluut508
Zwarte Stern508
Zwarte Zee-eend508
Grote Lijster507
Bosruiter506
Geelgors506
Kleine Strandloper505
Paapje505
Roodhalsfuut505
Roodkeelduiker505
Topper505
Kruisbek504
Wespendief504

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Joost de Kok per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1

20211
20221