Ranking van Joost de Kok
200 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Eider  ·  Somateria mollissima
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
15. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
16. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
17. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
18. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
19. Krooneend  ·  Netta rufina
20. Tafeleend  ·  Aythya ferina
21. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 17-03-2023
22. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
23. Topper  ·  Aythya marila
24. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
25. Slobeend  ·  Spatula clypeata
26. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 09-03-2022
27. Krakeend  ·  Mareca strepera
28. Smient  ·  Mareca penelope
29. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
30. Pijlstaart  ·  Anas acuta
31. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

32. Korhoen  ·  Tetrao tetrix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

33. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

34. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
35. Fuut  ·  Podiceps cristatus
36. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

37. Holenduif  ·  Columba oenas
38. Houtduif  ·  Columba palumbus
39. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

40. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

41. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

42. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

43. Waterral  ·  Rallus aquaticus
44. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 24-12-2021
45. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
46. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

47. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

48. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
49. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

50. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

51. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
52. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
53. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
54. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
55. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
56. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

57. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
58. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

59. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

60. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
61. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

62. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

63. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

64. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
65. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
66. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
67. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
68. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

69. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
70. Wulp  ·  Numenius arquata
71. Grutto  ·  Limosa limosa
72. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
73. Steenloper  ·  Arenaria interpres
74. Kanoet  ·  Calidris canutus
75. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
76. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
77. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
78. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
79. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
80. Witgat  ·  Tringa ochropus
81. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
82. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
83. Bosruiter  ·  Tringa glareola
84. Tureluur  ·  Tringa totanus
85. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
86. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
87. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

88. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
89. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
90. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
91. Stormmeeuw  ·  Larus canus
92. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
93. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
94. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
95. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
96. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
97. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
98. Visdief  ·  Sterna hirundo
99. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
100. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

101. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

102. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus
103. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
104. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
105. Sperwer  ·  Accipiter nisus
106. Havik  ·  Accipiter gentilis
107. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
108. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
109. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

110. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

111. Steenuil  ·  Athene vidalii
112. Ransuil  ·  Asio otus
113. Velduil  ·  Asio flammeus
114. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

115. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

116. Groene Specht  ·  Picus viridis
117. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
118. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
119. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

120. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
121. Smelleken  ·  Falco columbarius
122. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
123. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

124. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

125. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
126. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

127. Ekster  ·  Pica pica
128. Gaai  ·  Garrulus glandarius
129. Kauw  ·  Corvus monedula
130. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
131. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

132. Goudhaan  ·  Regulus regulus
133. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

134. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
135. Koolmees  ·  Parus major
136. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
137. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
138. Matkop  ·  Poecile montanus
139. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

140. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

141. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
142. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
143. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

144. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
145. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
146. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

147. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

148. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

149. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
150. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

151. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
152. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
153. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
154. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

155. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
156. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
157. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

158. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
159. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
160. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
161. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
162. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

163. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

164. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

165. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

166. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

167. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

168. Beflijster  ·  Turdus torquatus
169. Merel  ·  Turdus merula
170. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
171. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
172. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

173. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
174. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
175. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
176. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
177. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
178. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
179. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

180. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

181. Huismus  ·  Passer domesticus
182. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

183. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
184. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
185. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
186. Duinpieper  ·  Anthus campestris
187. Boompieper  ·  Anthus trivialis
188. Graspieper  ·  Anthus pratensis
189. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
190. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

191. Keep  ·  Fringilla montifringilla
192. Vink  ·  Fringilla coelebs
193. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
194. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
195. Groenling  ·  Chloris chloris
196. Kneu  ·  Linaria cannabina
197. Putter  ·  Carduelis carduelis
198. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

199. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
200. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Joost de Kok met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Joost de Kok wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Purperkoet387
Siberische Taling462
Duinpieper470
Korhoen488
Krekelzanger488
Grijze Wouw490
Ringsnaveleend508
Witbuikrotgans516
Waterspreeuw518
Zwarte Rotgans518
Grote Burgemeester521
Grote Karekiet522
Parelduiker522
Nachtzwaluw524
Bokje525
Kuifaalscholver526
Strandleeuwerik526
Wielewaal526
Velduil527
Geelpootmeeuw528

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Joost de Kok niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roek535
Zwarte Stern535
Grauwe Vliegenvanger534
Nonnetje534
Steltkluut534
Bonte Vliegenvanger533
Geelgors533
Patrijs533
Grote Lijster531
Paapje531
Dwergmeeuw530
Krombekstrandloper530
Wespendief530
Roodhalsfuut529
Zeekoet529
Bonte Kraai528
Kleine Bonte Specht528
Dwergstern527
Kleine Strandloper527
Alk526

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Joost de Kok per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0

20211
20221
20231