Ranking van Kevin Ed Harmsen
221 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. IJseend  ·  Clangula hyemalis
11. Eider  ·  Somateria mollissima
12. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
15. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
16. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
17. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
18. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
19. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
20. Krooneend  ·  Netta rufina
21. Tafeleend  ·  Aythya ferina
22. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
23. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
24. Topper  ·  Aythya marila
25. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
26. Slobeend  ·  Spatula clypeata
27. Krakeend  ·  Mareca strepera
28. Smient  ·  Mareca penelope
29. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
30. Pijlstaart  ·  Anas acuta
31. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

32. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
33. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

34. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

35. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
36. Fuut  ·  Podiceps cristatus
37. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
38. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

39. Holenduif  ·  Columba oenas
40. Houtduif  ·  Columba palumbus
41. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

42. Alpengierzwaluw  ·  Tachymarptis melba 20-03-2023
43. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

44. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

45. Waterral  ·  Rallus aquaticus
46. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
47. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
48. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

49. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

50. Grote Trap  ·  Otis tarda 05-03-2022

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

51. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

52. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

53. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
54. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

55. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
56. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
57. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
58. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
59. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
60. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
61. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

62. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

63. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

64. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
65. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

66. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

67. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
68. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

69. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
70. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
71. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
72. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
73. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

74. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 04-01-2020
75. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
76. Wulp  ·  Numenius arquata
77. Grutto  ·  Limosa limosa
78. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
79. Steenloper  ·  Arenaria interpres
80. Kanoet  ·  Calidris canutus
81. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
82. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
83. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
84. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
85. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
86. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
87. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
88. Witgat  ·  Tringa ochropus
89. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
90. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
91. Tureluur  ·  Tringa totanus
92. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
93. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

94. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
95. Alk  ·  Alca torda

meeuwen  ·  Laridae

96. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
97. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
98. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
99. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
100. Stormmeeuw  ·  Larus canus
101. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
102. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
103. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
104. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
105. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
106. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
107. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
108. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
109. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
110. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
111. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 22-07-2020
112. Visdief  ·  Sterna hirundo
113. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
114. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

115. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

116. Wespendief  ·  Pernis apivorus
117. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
118. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
119. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
120. Sperwer  ·  Accipiter nisus
121. Havik  ·  Accipiter gentilis
122. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
123. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
124. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
125. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
126. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

127. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

128. Steenuil  ·  Athene vidalii
129. Ransuil  ·  Asio otus
130. Velduil  ·  Asio flammeus
131. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

132. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

133. Draaihals  ·  Jynx torquilla
134. Groene Specht  ·  Picus viridis
135. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
136. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
137. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
138. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

139. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
140. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
141. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

142. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

143. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

144. Ekster  ·  Pica pica
145. Gaai  ·  Garrulus glandarius
146. Kauw  ·  Corvus monedula
147. Roek  ·  Corvus frugilegus
148. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
149. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
150. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

151. Goudhaan  ·  Regulus regulus
152. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

153. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
154. Koolmees  ·  Parus major
155. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
156. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
157. Matkop  ·  Poecile montanus
158. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

159. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

160. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
161. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

162. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
163. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
164. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

165. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

166. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

167. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
168. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
169. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
170. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
171. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

172. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
173. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
174. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
175. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

176. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
177. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

178. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
179. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
180. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
181. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

182. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

183. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

184. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

185. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

186. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

187. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

188. Beflijster  ·  Turdus torquatus
189. Merel  ·  Turdus merula
190. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
191. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
192. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

193. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
194. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
195. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
196. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
197. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
198. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
199. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
200. Paapje  ·  Saxicola rubetra
201. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
202. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

203. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

204. Huismus  ·  Passer domesticus
205. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

206. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
207. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
208. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
209. Boompieper  ·  Anthus trivialis
210. Graspieper  ·  Anthus pratensis
211. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

212. Keep  ·  Fringilla montifringilla
213. Vink  ·  Fringilla coelebs
214. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
215. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
216. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
217. Groenling  ·  Chloris chloris
218. Kneu  ·  Linaria cannabina
219. Putter  ·  Carduelis carduelis
220. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

221. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
222. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Kevin Ed Harmsen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje288
Papegaaiduiker412
Kleine Regenwulp414
Dougalls Stern416
Grauwe Fitis438
Graszanger491
Roodmus492
Lachstern495
Witvleugelstern504
Humes Bladkoning507
Kwartel507
Waterspreeuw507
Kwak508
Slangenarend508
Zwarte Wouw509
Grote Burgemeester511
Porseleinhoen511
Zwarte Ooievaar512
Draaihals513
Rosse Franjepoot513

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bosruiter523
Grote Lijster523
Grauwe Klauwier522
Roodhalsfuut521
Smelleken521
Toendrarietgans521
Sneeuwgors520
Waterpieper520
Zeekoet520
Bosrietzanger519
Krombekstrandloper519
Zwarte Ibis519
Bokje518
Kruisbek517
Strandleeuwerik515
Temmincks Strandloper515
Morinelplevier514
Nachtzwaluw514
Grauwe Franjepoot513
IJsduiker513

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Kevin Ed Harmsen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1,1

20202
20221
20231