Ranking van Kevin Ed Harmsen
211 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. IJseend  ·  Clangula hyemalis
10. Eider  ·  Somateria mollissima
11. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
12. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
13. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
14. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
15. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
16. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
17. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
18. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
19. Tafeleend  ·  Aythya ferina
20. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
21. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
22. Topper  ·  Aythya marila
23. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
24. Slobeend  ·  Spatula clypeata
25. Krakeend  ·  Mareca strepera
26. Smient  ·  Mareca penelope
27. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
28. Pijlstaart  ·  Anas acuta
29. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

30. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
31. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

32. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

33. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
34. Fuut  ·  Podiceps cristatus
35. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
36. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

37. Holenduif  ·  Columba oenas
38. Houtduif  ·  Columba palumbus
39. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

40. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

41. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

42. Waterral  ·  Rallus aquaticus
43. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
44. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
45. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

46. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

47. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

48. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
49. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

50. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
51. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
52. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
53. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
54. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
55. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
56. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

57. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

58. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

59. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
60. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

61. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

62. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
63. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

64. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
65. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
66. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
67. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
68. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

69. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 04-01-2020
70. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
71. Wulp  ·  Numenius arquata
72. Grutto  ·  Limosa limosa
73. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
74. Steenloper  ·  Arenaria interpres
75. Kanoet  ·  Calidris canutus
76. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
77. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
78. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
79. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
80. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
81. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
82. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
83. Witgat  ·  Tringa ochropus
84. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
85. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
86. Tureluur  ·  Tringa totanus
87. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
88. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

89. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
90. Alk  ·  Alca torda

meeuwen  ·  Laridae

91. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
92. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
93. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
94. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
95. Stormmeeuw  ·  Larus canus
96. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
97. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
98. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
99. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
100. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
101. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
102. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
103. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
104. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
105. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 22-07-2020
106. Visdief  ·  Sterna hirundo
107. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
108. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

109. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

110. Wespendief  ·  Pernis apivorus
111. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
112. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
113. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
114. Sperwer  ·  Accipiter nisus
115. Havik  ·  Accipiter gentilis
116. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
117. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
118. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

119. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

120. Steenuil  ·  Athene vidalii
121. Ransuil  ·  Asio otus
122. Velduil  ·  Asio flammeus
123. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

124. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

125. Draaihals  ·  Jynx torquilla
126. Groene Specht  ·  Picus viridis
127. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
128. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
129. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
130. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

131. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
132. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
133. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

134. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

135. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

136. Ekster  ·  Pica pica
137. Gaai  ·  Garrulus glandarius
138. Kauw  ·  Corvus monedula
139. Roek  ·  Corvus frugilegus
140. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
141. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
142. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

143. Goudhaan  ·  Regulus regulus
144. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

145. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
146. Koolmees  ·  Parus major
147. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
148. Matkop  ·  Poecile montanus
149. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

150. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

151. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
152. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

153. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
154. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
155. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

156. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

157. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

158. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
159. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
160. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
161. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

162. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
163. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
164. Braamsluiper  ·  Curruca curruca
165. Grasmus  ·  Curruca communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

166. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
167. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

168. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
169. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
170. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
171. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

172. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

173. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

174. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

175. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

176. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

177. Beflijster  ·  Turdus torquatus
178. Merel  ·  Turdus merula
179. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
180. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
181. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

182. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
183. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
184. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
185. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
186. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
187. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
188. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
189. Paapje  ·  Saxicola rubetra
190. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
191. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

192. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

193. Huismus  ·  Passer domesticus
194. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

195. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
196. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
197. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
198. Boompieper  ·  Anthus trivialis
199. Graspieper  ·  Anthus pratensis
200. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

201. Keep  ·  Fringilla montifringilla
202. Vink  ·  Fringilla coelebs
203. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
204. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
205. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
206. Groenling  ·  Chloris chloris
207. Kneu  ·  Linaria cannabina
208. Putter  ·  Carduelis carduelis
209. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

210. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
211. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Kevin Ed Harmsen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje274
Papegaaiduiker363
Kleine Regenwulp379
Dougalls Stern385
Grauwe Fitis424
Graszanger447
Roodmus458
Slangenarend459
Alk461
Witvleugelstern461
Grote Burgemeester464
Rosse Franjepoot466
Draaihals470
Kwartel470
Witoogeend470
Zwarte Ooievaar470
Bonte Kraai471
Drieteenmeeuw471
Kleine Rietgans471
Kwak471

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Krooneend481
Bosruiter480
Grote Lijster480
Roodhalsfuut479
Kleine Zwaan478
Kraanvogel478
Bosrietzanger477
Morinelplevier477
Toendrarietgans477
Zwarte Mees477
Grauwe Klauwier476
Smelleken476
Waterpieper476
Zwarte Ibis476
Bokje475
Krombekstrandloper475
Rode Wouw475
Sneeuwgors475
Zomertortel475
Kruisbek474

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Kevin Ed Harmsen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0

20202