Ranking van Kevin Ed Harmsen
182 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. IJseend  ·  Clangula hyemalis
9. Eider  ·  Somateria mollissima
10. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
11. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
12. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
13. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
14. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
15. Tafeleend  ·  Aythya ferina
16. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
17. Topper  ·  Aythya marila
18. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
19. Slobeend  ·  Spatula clypeata
20. Krakeend  ·  Mareca strepera
21. Smient  ·  Mareca penelope
22. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
23. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

24. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
25. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

26. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

27. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
28. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

29. Holenduif  ·  Columba oenas
30. Houtduif  ·  Columba palumbus
31. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

32. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

33. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

34. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
35. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
36. Meerkoet  ·  Fulica atra

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

37. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

38. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

39. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
40. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
41. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
42. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
43. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
44. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
45. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

46. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

47. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

48. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
49. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

50. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

51. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
52. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

53. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
54. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
55. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
56. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
57. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

58. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 04-01-2020
59. Wulp  ·  Numenius arquata
60. Grutto  ·  Limosa limosa
61. Steenloper  ·  Arenaria interpres
62. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
63. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
64. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
65. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
66. Witgat  ·  Tringa ochropus
67. Tureluur  ·  Tringa totanus
68. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
69. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

70. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
71. Alk  ·  Alca torda

meeuwen  ·  Laridae

72. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
73. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
74. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
75. Stormmeeuw  ·  Larus canus
76. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
77. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
78. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
79. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
80. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
81. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
82. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 22-07-2020
83. Visdief  ·  Sterna hirundo
84. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
85. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

86. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

87. Wespendief  ·  Pernis apivorus
88. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
89. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
90. Sperwer  ·  Accipiter nisus
91. Havik  ·  Accipiter gentilis
92. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
93. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
94. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

95. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

96. Ransuil  ·  Asio otus
97. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

98. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

99. Draaihals  ·  Jynx torquilla
100. Groene Specht  ·  Picus viridis
101. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
102. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
103. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
104. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

105. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
106. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
107. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

108. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

109. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

110. Ekster  ·  Pica pica
111. Gaai  ·  Garrulus glandarius
112. Kauw  ·  Corvus monedula
113. Roek  ·  Corvus frugilegus
114. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
115. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

116. Goudhaan  ·  Regulus regulus
117. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

118. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
119. Koolmees  ·  Parus major
120. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
121. Matkop  ·  Poecile montanus
122. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

123. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

124. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
125. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

126. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
127. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
128. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

129. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

130. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

131. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
132. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
133. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
134. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

135. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
136. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
137. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
138. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

139. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
140. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

141. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
142. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
143. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
144. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

145. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

146. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

147. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

148. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

149. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

150. Beflijster  ·  Turdus torquatus
151. Merel  ·  Turdus merula
152. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
153. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
154. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

155. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
156. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
157. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
158. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
159. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
160. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
161. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
162. Paapje  ·  Saxicola rubetra
163. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
164. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

165. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

166. Huismus  ·  Passer domesticus
167. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

168. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
169. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
170. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
171. Boompieper  ·  Anthus trivialis
172. Graspieper  ·  Anthus pratensis
173. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

174. Vink  ·  Fringilla coelebs
175. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
176. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
177. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
178. Groenling  ·  Chloris chloris
179. Kneu  ·  Linaria cannabina
180. Putter  ·  Carduelis carduelis
181. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

182. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
183. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Kevin Ed Harmsen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje265
Papegaaiduiker349
Kleine Regenwulp353
Grauwe Fitis401
Graszanger417
Alk436
Roodmus436
Drieteenmeeuw440
Kleine Rietgans440
Draaihals441
Kwartel441
Kwak442
Fluiter443
Koereiger443
Middelste Bonte Specht443
Pontische Meeuw443
Porseleinhoen443
Geelpootmeeuw444
Grote Karekiet444
Kuifaalscholver444

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Waterral452
Geoorde Fuut451
Krooneend451
Pijlstaart451
Regenwulp451
Bosruiter450
Groenpootruiter450
Kanoet450
Kemphaan450
Kleine Zwaan450
Rosse Grutto450
Zwarte Ruiter450
Grote Lijster449
Middelste Zaagbek449
Roodhalsfuut449
Bosrietzanger448
Casarca448
Kleine Strandloper448
Toendrarietgans448
Grauwe Klauwier447

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Kevin Ed Harmsen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2

20202