Ranking van Kevin Ed Harmsen
198 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. IJseend  ·  Clangula hyemalis
10. Eider  ·  Somateria mollissima
11. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
12. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
13. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
14. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
15. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
16. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
17. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
18. Tafeleend  ·  Aythya ferina
19. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
20. Topper  ·  Aythya marila
21. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
22. Slobeend  ·  Spatula clypeata
23. Krakeend  ·  Mareca strepera
24. Smient  ·  Mareca penelope
25. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
26. Pijlstaart  ·  Anas acuta
27. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

28. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
29. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

30. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

31. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
32. Fuut  ·  Podiceps cristatus
33. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
34. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

35. Holenduif  ·  Columba oenas
36. Houtduif  ·  Columba palumbus
37. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

38. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

39. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

40. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
41. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
42. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

43. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

44. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

45. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

46. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
47. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
48. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
49. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
50. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
51. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
52. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

53. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

54. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

55. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
56. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

57. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

58. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
59. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

60. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
61. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
62. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
63. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
64. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

65. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 04-01-2020
66. Wulp  ·  Numenius arquata
67. Grutto  ·  Limosa limosa
68. Steenloper  ·  Arenaria interpres
69. Kanoet  ·  Calidris canutus
70. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
71. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
72. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
73. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
74. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
75. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
76. Witgat  ·  Tringa ochropus
77. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
78. Tureluur  ·  Tringa totanus
79. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
80. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

81. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
82. Alk  ·  Alca torda

meeuwen  ·  Laridae

83. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
84. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
85. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
86. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
87. Stormmeeuw  ·  Larus canus
88. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
89. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
90. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
91. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
92. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
93. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
94. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
95. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 22-07-2020
96. Visdief  ·  Sterna hirundo
97. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
98. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

99. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

100. Wespendief  ·  Pernis apivorus
101. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
102. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
103. Sperwer  ·  Accipiter nisus
104. Havik  ·  Accipiter gentilis
105. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
106. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
107. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

108. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

109. Ransuil  ·  Asio otus
110. Velduil  ·  Asio flammeus
111. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

112. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

113. Draaihals  ·  Jynx torquilla
114. Groene Specht  ·  Picus viridis
115. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
116. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
117. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
118. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

119. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
120. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
121. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

122. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

123. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

124. Ekster  ·  Pica pica
125. Gaai  ·  Garrulus glandarius
126. Kauw  ·  Corvus monedula
127. Roek  ·  Corvus frugilegus
128. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
129. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

130. Goudhaan  ·  Regulus regulus
131. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

132. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
133. Koolmees  ·  Parus major
134. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
135. Matkop  ·  Poecile montanus
136. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

137. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

138. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
139. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

140. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
141. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
142. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

143. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

144. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

145. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
146. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
147. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
148. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

149. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
150. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
151. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
152. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

153. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
154. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

155. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
156. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
157. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
158. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

159. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

160. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

161. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

162. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

163. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

164. Beflijster  ·  Turdus torquatus
165. Merel  ·  Turdus merula
166. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
167. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
168. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

169. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
170. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
171. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
172. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
173. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
174. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
175. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
176. Paapje  ·  Saxicola rubetra
177. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
178. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

179. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

180. Huismus  ·  Passer domesticus
181. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

182. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
183. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
184. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
185. Boompieper  ·  Anthus trivialis
186. Graspieper  ·  Anthus pratensis
187. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

188. Keep  ·  Fringilla montifringilla
189. Vink  ·  Fringilla coelebs
190. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
191. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
192. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
193. Groenling  ·  Chloris chloris
194. Kneu  ·  Linaria cannabina
195. Putter  ·  Carduelis carduelis
196. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

197. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
198. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Kevin Ed Harmsen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje270
Papegaaiduiker359
Kleine Regenwulp369
Dougalls Stern375
Grauwe Fitis416
Graszanger429
Roodmus446
Alk450
Grote Burgemeester453
Kwartel453
Draaihals454
Kwak454
Rosse Franjepoot454
Drieteenmeeuw455
Porseleinhoen455
Fluiter456
Grote Karekiet456
Kleine Rietgans456
Pontische Meeuw457
Koereiger458

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Waterral466
Regenwulp465
Rosse Grutto465
Bosruiter464
Groenpootruiter464
Krooneend464
Roodhalsfuut464
Grote Lijster463
Kleine Zwaan463
Kraanvogel462
Steenuil462
Toendrarietgans462
Bosrietzanger461
Casarca461
Pestvogel461
Smelleken461
Sneeuwgors461
Waterpieper461
Zwarte Mees461
Bokje460

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Kevin Ed Harmsen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0

20202