Ranking van Kevin Ed Harmsen
214 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. IJseend  ·  Clangula hyemalis
11. Eider  ·  Somateria mollissima
12. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
15. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
16. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
17. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
18. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
19. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
20. Tafeleend  ·  Aythya ferina
21. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
22. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
23. Topper  ·  Aythya marila
24. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
25. Slobeend  ·  Spatula clypeata
26. Krakeend  ·  Mareca strepera
27. Smient  ·  Mareca penelope
28. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
29. Pijlstaart  ·  Anas acuta
30. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

31. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
32. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

33. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

34. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
35. Fuut  ·  Podiceps cristatus
36. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
37. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

38. Holenduif  ·  Columba oenas
39. Houtduif  ·  Columba palumbus
40. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

41. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

42. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

43. Waterral  ·  Rallus aquaticus
44. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
45. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
46. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

47. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

48. Grote Trap  ·  Otis tarda 05-03-2022

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

49. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

50. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

51. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
52. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

53. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
54. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
55. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
56. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
57. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
58. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
59. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

60. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

61. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

62. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
63. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

64. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

65. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
66. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

67. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
68. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
69. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
70. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
71. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

72. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 04-01-2020
73. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
74. Wulp  ·  Numenius arquata
75. Grutto  ·  Limosa limosa
76. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
77. Steenloper  ·  Arenaria interpres
78. Kanoet  ·  Calidris canutus
79. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
80. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
81. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
82. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
83. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
84. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
85. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
86. Witgat  ·  Tringa ochropus
87. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
88. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
89. Tureluur  ·  Tringa totanus
90. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
91. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

92. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
93. Alk  ·  Alca torda

meeuwen  ·  Laridae

94. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
95. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
96. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
97. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
98. Stormmeeuw  ·  Larus canus
99. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
100. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
101. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
102. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
103. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
104. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
105. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
106. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
107. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
108. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 22-07-2020
109. Visdief  ·  Sterna hirundo
110. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
111. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

112. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

113. Wespendief  ·  Pernis apivorus
114. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
115. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
116. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
117. Sperwer  ·  Accipiter nisus
118. Havik  ·  Accipiter gentilis
119. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
120. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
121. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

122. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

123. Steenuil  ·  Athene vidalii
124. Ransuil  ·  Asio otus
125. Velduil  ·  Asio flammeus
126. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

127. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

128. Draaihals  ·  Jynx torquilla
129. Groene Specht  ·  Picus viridis
130. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
131. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
132. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
133. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

134. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
135. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
136. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

137. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

138. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

139. Ekster  ·  Pica pica
140. Gaai  ·  Garrulus glandarius
141. Kauw  ·  Corvus monedula
142. Roek  ·  Corvus frugilegus
143. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
144. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
145. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

146. Goudhaan  ·  Regulus regulus
147. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

148. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
149. Koolmees  ·  Parus major
150. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
151. Matkop  ·  Poecile montanus
152. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

153. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

154. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
155. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

156. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
157. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
158. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

159. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

160. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

161. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
162. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
163. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
164. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
165. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

166. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
167. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
168. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
169. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

170. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
171. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

172. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
173. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
174. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
175. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

176. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

177. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

178. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

179. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

180. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

181. Beflijster  ·  Turdus torquatus
182. Merel  ·  Turdus merula
183. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
184. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
185. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

186. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
187. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
188. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
189. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
190. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
191. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
192. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
193. Paapje  ·  Saxicola rubetra
194. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
195. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

196. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

197. Huismus  ·  Passer domesticus
198. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

199. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
200. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
201. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
202. Boompieper  ·  Anthus trivialis
203. Graspieper  ·  Anthus pratensis
204. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

205. Keep  ·  Fringilla montifringilla
206. Vink  ·  Fringilla coelebs
207. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
208. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
209. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
210. Groenling  ·  Chloris chloris
211. Kneu  ·  Linaria cannabina
212. Putter  ·  Carduelis carduelis
213. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

214. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
215. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Kevin Ed Harmsen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje284
Papegaaiduiker375
Kleine Regenwulp405
Dougalls Stern407
Grauwe Fitis433
Graszanger468
Roodmus478
Slangenarend484
Witvleugelstern487
Humes Bladkoning488
Kwartel488
Grote Burgemeester490
Kwak493
Porseleinhoen493
Alk494
Grote Zee-eend495
Ruigpootbuizerd495
Zwarte Ooievaar495
Draaihals496
Rosse Franjepoot496

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Krooneend507
Grote Lijster506
Zwarte Mees506
Bosruiter505
Roodhalsfuut504
Smelleken504
Sneeuwgors504
Toendrarietgans504
Waterpieper504
Zwarte Ibis504
Bosrietzanger503
Bokje502
Grauwe Klauwier502
Kruisbek502
Rode Wouw502
Krombekstrandloper501
Zeekoet500
Morinelplevier499
Zomertortel499
Strandleeuwerik498

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Kevin Ed Harmsen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1

20202
20221