Ranking van Kevin Ed Harmsen
174 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. IJseend  ·  Clangula hyemalis
9. Eider  ·  Somateria mollissima
10. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
11. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
12. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
13. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
14. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
15. Tafeleend  ·  Aythya ferina
16. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
17. Topper  ·  Aythya marila
18. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
19. Slobeend  ·  Spatula clypeata
20. Krakeend  ·  Mareca strepera
21. Smient  ·  Mareca penelope
22. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
23. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

24. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
25. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

26. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

27. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
28. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

29. Holenduif  ·  Columba oenas
30. Houtduif  ·  Columba palumbus
31. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

32. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

33. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

34. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
35. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
36. Meerkoet  ·  Fulica atra

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

37. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

38. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

39. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
40. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
41. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
42. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
43. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
44. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
45. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

46. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

47. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

48. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
49. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

50. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

51. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
52. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

53. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
54. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
55. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
56. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

57. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 04-01-2020
58. Wulp  ·  Numenius arquata
59. Grutto  ·  Limosa limosa
60. Steenloper  ·  Arenaria interpres
61. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
62. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
63. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
64. Witgat  ·  Tringa ochropus
65. Tureluur  ·  Tringa totanus
66. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
67. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

68. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
69. Alk  ·  Alca torda

meeuwen  ·  Laridae

70. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
71. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
72. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
73. Stormmeeuw  ·  Larus canus
74. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
75. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
76. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
77. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
78. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
79. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
80. Visdief  ·  Sterna hirundo
81. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
82. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

83. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

84. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
85. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
86. Sperwer  ·  Accipiter nisus
87. Havik  ·  Accipiter gentilis
88. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
89. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
90. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

91. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

92. Ransuil  ·  Asio otus
93. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

94. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

95. Draaihals  ·  Jynx torquilla
96. Groene Specht  ·  Picus viridis
97. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
98. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
99. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

100. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
101. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
102. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

103. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

104. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

105. Ekster  ·  Pica pica
106. Gaai  ·  Garrulus glandarius
107. Kauw  ·  Corvus monedula
108. Roek  ·  Corvus frugilegus
109. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
110. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

111. Goudhaan  ·  Regulus regulus
112. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

113. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
114. Koolmees  ·  Parus major
115. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
116. Matkop  ·  Poecile montanus
117. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

118. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

119. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
120. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

121. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
122. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
123. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

124. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

125. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

126. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
127. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
128. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
129. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

130. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
131. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
132. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
133. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

134. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
135. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

136. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
137. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
138. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
139. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

140. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

141. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

142. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

143. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

144. Beflijster  ·  Turdus torquatus
145. Merel  ·  Turdus merula
146. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
147. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
148. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

149. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
150. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
151. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
152. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
153. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
154. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
155. Paapje  ·  Saxicola rubetra
156. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
157. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

158. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

159. Huismus  ·  Passer domesticus
160. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

161. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
162. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
163. Boompieper  ·  Anthus trivialis
164. Graspieper  ·  Anthus pratensis
165. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

166. Vink  ·  Fringilla coelebs
167. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
168. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
169. Groenling  ·  Chloris chloris
170. Kneu  ·  Linaria cannabina
171. Putter  ·  Carduelis carduelis
172. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

173. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
174. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Kevin Ed Harmsen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje260
Papegaaiduiker343
Kleine Regenwulp347
Grauwe Fitis392
Alk429
Roodmus429
Draaihals432
Kleine Rietgans432
Drieteenmeeuw433
Kwak434
Kwartel434
Porseleinhoen434
Koereiger435
Fluiter436
Geelpootmeeuw436
Kuifaalscholver436
Noordse Stern436
Pontische Meeuw436
Grote Karekiet437
IJseend437

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Waterral444
Bonte Strandloper443
Bosruiter443
Geoorde Fuut443
Grauwe Vliegenvanger443
Groenpootruiter443
Grote Gele Kwikstaart443
Kemphaan443
Krooneend443
Pijlstaart443
Regenwulp443
Zwarte Ruiter443
Goudplevier442
Grote Lijster442
Kanoet442
Kleine Strandloper442
Kleine Zwaan442
Rosse Grutto442
Bosrietzanger441
Goudvink441

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Kevin Ed Harmsen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1

20201