Ranking van Kevin Ed Harmsen
151 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
9. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
10. Tafeleend  ·  Aythya ferina
11. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
12. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
13. Slobeend  ·  Spatula clypeata
14. Krakeend  ·  Mareca strepera
15. Smient  ·  Mareca penelope
16. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
17. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
18. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

19. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
20. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

21. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

22. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
23. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

24. Holenduif  ·  Columba oenas
25. Houtduif  ·  Columba palumbus
26. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
27. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

28. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

29. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

30. Waterral  ·  Rallus aquaticus
31. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
32. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
33. Meerkoet  ·  Fulica atra

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

34. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

35. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

36. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
37. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
38. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
39. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
40. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

41. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

42. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

43. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

44. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

45. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

46. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
47. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
48. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
49. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

50. Wulp  ·  Numenius arquata
51. Grutto  ·  Limosa limosa
52. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
53. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
54. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
55. Witgat  ·  Tringa ochropus
56. Tureluur  ·  Tringa totanus
57. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
58. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

59. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
60. Alk  ·  Alca torda

meeuwen  ·  Laridae

61. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
62. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
63. Stormmeeuw  ·  Larus canus
64. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
65. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
66. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
67. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
68. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

69. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

70. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
71. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
72. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
73. Sperwer  ·  Accipiter nisus
74. Havik  ·  Accipiter gentilis
75. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
76. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

77. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

78. Ransuil  ·  Asio otus
79. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

80. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

81. Draaihals  ·  Jynx torquilla
82. Groene Specht  ·  Picus viridis
83. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
84. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
85. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

86. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
87. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
88. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

89. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

90. Ekster  ·  Pica pica
91. Gaai  ·  Garrulus glandarius
92. Kauw  ·  Corvus monedula
93. Roek  ·  Corvus frugilegus
94. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
95. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

96. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

97. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
98. Koolmees  ·  Parus major
99. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
100. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
101. Matkop  ·  Poecile montanus
102. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

103. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea

zwaluwen  ·  Hirundinidae

104. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
105. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
106. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

107. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

108. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

109. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
110. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
111. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

112. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
113. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
114. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
115. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

116. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
117. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

118. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
119. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
120. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
121. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

122. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

123. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

124. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

125. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

126. Merel  ·  Turdus merula
127. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
128. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
129. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
130. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
131. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
132. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
133. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
134. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
135. Paapje  ·  Saxicola rubetra
136. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
137. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

138. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

139. Huismus  ·  Passer domesticus
140. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

141. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
142. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
143. Boompieper  ·  Anthus trivialis
144. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

145. Vink  ·  Fringilla coelebs
146. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
147. Groenling  ·  Chloris chloris
148. Kneu  ·  Linaria cannabina
149. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

150. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
151. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Kevin Ed Harmsen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje250
Papegaaiduiker322
Grauwe Fitis372
Amerikaanse Smient376
Kwak400
Alk401
Draaihals403
Flamingo405
Grauwe Kiekendief406
Kwartel406
Grote Karekiet407
Kerkuil407
Kleine Rietgans407
Porseleinhoen407
Wielewaal408
Zomertortel408
Braamsluiper409
Cetti's Zanger409
Kleine Bonte Specht409
Nachtegaal409

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kramsvogel413
Veldleeuwerik413
Baardman412
Bonte Strandloper412
Bosruiter412
Brilduiker412
Geoorde Fuut412
Grauwe Vliegenvanger412
Groenpootruiter412
Grote Gele Kwikstaart412
Grote Lijster412
Grote Zaagbek412
Krooneend412
Pijlstaart412
Sijs412
Steenloper412
Wilde Zwaan412
Eider411
Goudvink411
Grote Stern411

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Kevin Ed Harmsen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.