Ranking van Kevin Ed Harmsen
219 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. IJseend  ·  Clangula hyemalis
11. Eider  ·  Somateria mollissima
12. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
15. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
16. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
17. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
18. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
19. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
20. Krooneend  ·  Netta rufina
21. Tafeleend  ·  Aythya ferina
22. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
23. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
24. Topper  ·  Aythya marila
25. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
26. Slobeend  ·  Spatula clypeata
27. Krakeend  ·  Mareca strepera
28. Smient  ·  Mareca penelope
29. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
30. Pijlstaart  ·  Anas acuta
31. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

32. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
33. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

34. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

35. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
36. Fuut  ·  Podiceps cristatus
37. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
38. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

39. Holenduif  ·  Columba oenas
40. Houtduif  ·  Columba palumbus
41. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

42. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

43. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

44. Waterral  ·  Rallus aquaticus
45. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
46. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
47. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

48. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

49. Grote Trap  ·  Otis tarda 05-03-2022

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

50. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

51. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

52. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
53. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

54. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
55. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
56. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
57. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
58. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
59. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
60. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

61. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

62. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

63. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
64. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

65. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

66. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
67. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

68. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
69. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
70. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
71. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
72. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

73. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 04-01-2020
74. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
75. Wulp  ·  Numenius arquata
76. Grutto  ·  Limosa limosa
77. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
78. Steenloper  ·  Arenaria interpres
79. Kanoet  ·  Calidris canutus
80. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
81. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
82. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
83. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
84. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
85. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
86. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
87. Witgat  ·  Tringa ochropus
88. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
89. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
90. Tureluur  ·  Tringa totanus
91. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
92. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

93. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
94. Alk  ·  Alca torda

meeuwen  ·  Laridae

95. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
96. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
97. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
98. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
99. Stormmeeuw  ·  Larus canus
100. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
101. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
102. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
103. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
104. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
105. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
106. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
107. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
108. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
109. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
110. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 22-07-2020
111. Visdief  ·  Sterna hirundo
112. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
113. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

114. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

115. Wespendief  ·  Pernis apivorus
116. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
117. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
118. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
119. Sperwer  ·  Accipiter nisus
120. Havik  ·  Accipiter gentilis
121. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
122. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
123. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
124. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
125. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

126. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

127. Steenuil  ·  Athene vidalii
128. Ransuil  ·  Asio otus
129. Velduil  ·  Asio flammeus
130. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

131. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

132. Draaihals  ·  Jynx torquilla
133. Groene Specht  ·  Picus viridis
134. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
135. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
136. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
137. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

138. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
139. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
140. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

141. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

142. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

143. Ekster  ·  Pica pica
144. Gaai  ·  Garrulus glandarius
145. Kauw  ·  Corvus monedula
146. Roek  ·  Corvus frugilegus
147. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
148. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
149. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

150. Goudhaan  ·  Regulus regulus
151. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

152. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
153. Koolmees  ·  Parus major
154. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
155. Matkop  ·  Poecile montanus
156. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

157. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

158. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
159. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

160. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
161. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
162. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

163. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

164. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

165. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
166. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
167. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
168. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
169. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

170. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
171. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
172. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
173. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

174. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
175. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

176. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
177. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
178. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
179. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

180. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

181. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

182. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

183. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

184. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

185. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

186. Beflijster  ·  Turdus torquatus
187. Merel  ·  Turdus merula
188. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
189. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
190. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

191. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
192. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
193. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
194. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
195. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
196. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
197. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
198. Paapje  ·  Saxicola rubetra
199. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
200. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

201. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

202. Huismus  ·  Passer domesticus
203. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

204. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
205. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
206. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
207. Boompieper  ·  Anthus trivialis
208. Graspieper  ·  Anthus pratensis
209. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

210. Keep  ·  Fringilla montifringilla
211. Vink  ·  Fringilla coelebs
212. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
213. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
214. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
215. Groenling  ·  Chloris chloris
216. Kneu  ·  Linaria cannabina
217. Putter  ·  Carduelis carduelis
218. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

219. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
220. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Kevin Ed Harmsen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje287
Papegaaiduiker408
Kleine Regenwulp409
Dougalls Stern414
Grauwe Fitis437
Graszanger485
Roodmus488
Lachstern491
Witvleugelstern498
Humes Bladkoning500
Waterspreeuw501
Grote Burgemeester502
Kwak502
Kwartel502
Slangenarend502
Porseleinhoen504
Draaihals505
Grote Karekiet505
Zwarte Wouw505
Grote Zee-eend507

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Grote Lijster517
Zwarte Mees517
Bosruiter516
Roodhalsfuut515
Smelleken515
Toendrarietgans515
Grauwe Klauwier514
Sneeuwgors514
Waterpieper514
Zwarte Ibis514
Bokje513
Bosrietzanger513
Krombekstrandloper513
Zeekoet513
Kruisbek512
Strandleeuwerik510
Nachtzwaluw509
Morinelplevier508
Temmincks Strandloper508
Zomertortel508

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Kevin Ed Harmsen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1,0

20202
20221