Ranking van Kevin Ed Harmsen
222 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. IJseend  ·  Clangula hyemalis
12. Eider  ·  Somateria mollissima
13. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
14. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
15. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
16. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
17. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
18. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
19. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
20. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
21. Krooneend  ·  Netta rufina
22. Tafeleend  ·  Aythya ferina
23. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
24. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
25. Topper  ·  Aythya marila
26. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
27. Slobeend  ·  Spatula clypeata
28. Krakeend  ·  Mareca strepera
29. Smient  ·  Mareca penelope
30. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
31. Pijlstaart  ·  Anas acuta
32. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

33. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
34. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

35. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

36. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
37. Fuut  ·  Podiceps cristatus
38. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
39. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

40. Holenduif  ·  Columba oenas
41. Houtduif  ·  Columba palumbus
42. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

43. Alpengierzwaluw  ·  Tachymarptis melba 20-03-2023
44. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

45. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

46. Waterral  ·  Rallus aquaticus
47. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
48. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
49. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

50. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

51. Grote Trap  ·  Otis tarda 05-03-2022

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

52. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

53. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

54. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
55. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

56. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
57. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
58. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
59. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
60. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
61. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
62. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

63. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

64. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

65. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
66. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

67. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

68. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
69. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

70. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
71. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
72. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
73. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
74. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

75. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 04-01-2020
76. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
77. Wulp  ·  Numenius arquata
78. Grutto  ·  Limosa limosa
79. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
80. Steenloper  ·  Arenaria interpres
81. Kanoet  ·  Calidris canutus
82. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
83. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
84. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
85. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
86. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
87. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
88. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
89. Witgat  ·  Tringa ochropus
90. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
91. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
92. Tureluur  ·  Tringa totanus
93. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
94. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

95. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
96. Alk  ·  Alca torda

meeuwen  ·  Laridae

97. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
98. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
99. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
100. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
101. Stormmeeuw  ·  Larus canus
102. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
103. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
104. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
105. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
106. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
107. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
108. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
109. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
110. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
111. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
112. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 22-07-2020
113. Visdief  ·  Sterna hirundo
114. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
115. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

116. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

117. Wespendief  ·  Pernis apivorus
118. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
119. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
120. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
121. Sperwer  ·  Accipiter nisus
122. Havik  ·  Accipiter gentilis
123. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
124. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
125. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
126. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
127. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

128. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

129. Steenuil  ·  Athene vidalii
130. Ransuil  ·  Asio otus
131. Velduil  ·  Asio flammeus
132. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

133. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

134. Draaihals  ·  Jynx torquilla
135. Groene Specht  ·  Picus viridis
136. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
137. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
138. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
139. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

140. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
141. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
142. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

143. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

144. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

145. Ekster  ·  Pica pica
146. Gaai  ·  Garrulus glandarius
147. Kauw  ·  Corvus monedula
148. Roek  ·  Corvus frugilegus
149. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
150. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
151. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

152. Goudhaan  ·  Regulus regulus
153. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

154. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
155. Koolmees  ·  Parus major
156. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
157. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
158. Matkop  ·  Poecile montanus
159. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

160. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

161. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
162. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

163. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
164. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
165. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

166. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

167. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

168. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
169. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
170. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
171. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
172. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

173. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
174. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
175. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
176. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

177. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
178. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

179. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
180. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
181. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
182. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

183. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

184. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

185. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

186. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

187. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

188. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

189. Beflijster  ·  Turdus torquatus
190. Merel  ·  Turdus merula
191. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
192. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
193. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

194. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
195. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
196. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
197. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
198. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
199. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
200. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
201. Paapje  ·  Saxicola rubetra
202. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
203. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

204. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

205. Huismus  ·  Passer domesticus
206. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

207. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
208. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
209. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
210. Boompieper  ·  Anthus trivialis
211. Graspieper  ·  Anthus pratensis
212. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

213. Keep  ·  Fringilla montifringilla
214. Vink  ·  Fringilla coelebs
215. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
216. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
217. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
218. Groenling  ·  Chloris chloris
219. Kneu  ·  Linaria cannabina
220. Putter  ·  Carduelis carduelis
221. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

222. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
223. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Kevin Ed Harmsen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje299
Alpengierzwaluw367
Kleine Regenwulp418
Papegaaiduiker418
Dougalls Stern419
Grauwe Fitis448
Lachstern502
Graszanger504
Roodmus504
Witvleugelstern511
Zwarte Wouw513
Humes Bladkoning516
Kwartel516
Slangenarend517
Kwak518
Porseleinhoen518
Waterspreeuw518
Draaihals520
Ruigpootbuizerd520
Grote Burgemeester521

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bosruiter533
Grote Lijster531
Grauwe Klauwier530
Krombekstrandloper530
Zwarte Ibis530
Bosrietzanger529
Roodhalsfuut529
Smelleken529
Sneeuwgors529
Waterpieper529
Zeekoet529
Kruisbek526
Strandleeuwerik526
Bokje525
IJsduiker524
Morinelplevier524
Nachtzwaluw524
Pestvogel524
Temmincks Strandloper524
Zomertortel523

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Kevin Ed Harmsen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1,1,0

20202
20221
20231