Ranking van Kevin Ed Harmsen
167 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. IJseend  ·  Clangula hyemalis
9. Eider  ·  Somateria mollissima
10. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
11. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
12. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
13. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
14. Tafeleend  ·  Aythya ferina
15. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
16. Topper  ·  Aythya marila
17. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
18. Slobeend  ·  Spatula clypeata
19. Krakeend  ·  Mareca strepera
20. Smient  ·  Mareca penelope
21. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
22. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

23. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
24. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

25. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
26. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

27. Holenduif  ·  Columba oenas
28. Houtduif  ·  Columba palumbus
29. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

30. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

31. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

32. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
33. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
34. Meerkoet  ·  Fulica atra

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

35. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

36. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

37. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
38. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
39. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
40. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
41. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
42. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
43. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

44. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

45. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

46. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
47. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

48. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

49. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
50. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

51. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
52. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
53. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
54. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

55. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 04-01-2020
56. Wulp  ·  Numenius arquata
57. Grutto  ·  Limosa limosa
58. Steenloper  ·  Arenaria interpres
59. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
60. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
61. Witgat  ·  Tringa ochropus
62. Tureluur  ·  Tringa totanus
63. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
64. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

65. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
66. Alk  ·  Alca torda

meeuwen  ·  Laridae

67. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
68. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
69. Stormmeeuw  ·  Larus canus
70. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
71. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
72. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
73. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
74. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
75. Visdief  ·  Sterna hirundo
76. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
77. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

78. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

79. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
80. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
81. Sperwer  ·  Accipiter nisus
82. Havik  ·  Accipiter gentilis
83. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
84. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
85. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

86. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

87. Ransuil  ·  Asio otus
88. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

89. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

90. Draaihals  ·  Jynx torquilla
91. Groene Specht  ·  Picus viridis
92. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
93. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
94. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

95. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
96. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
97. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

98. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

99. Ekster  ·  Pica pica
100. Gaai  ·  Garrulus glandarius
101. Kauw  ·  Corvus monedula
102. Roek  ·  Corvus frugilegus
103. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
104. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

105. Goudhaan  ·  Regulus regulus
106. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

107. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
108. Koolmees  ·  Parus major
109. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
110. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
111. Matkop  ·  Poecile montanus
112. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

113. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

114. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
115. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

116. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
117. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
118. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

119. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

120. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

121. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
122. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
123. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

124. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
125. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
126. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
127. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

128. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
129. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

130. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
131. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
132. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
133. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

134. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

135. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

136. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

137. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

138. Beflijster  ·  Turdus torquatus
139. Merel  ·  Turdus merula
140. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
141. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
142. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
143. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
144. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
145. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
146. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
147. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
148. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
149. Paapje  ·  Saxicola rubetra
150. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
151. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

152. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

153. Huismus  ·  Passer domesticus
154. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

155. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
156. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
157. Boompieper  ·  Anthus trivialis
158. Graspieper  ·  Anthus pratensis
159. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

160. Vink  ·  Fringilla coelebs
161. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
162. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
163. Groenling  ·  Chloris chloris
164. Kneu  ·  Linaria cannabina
165. Putter  ·  Carduelis carduelis
166. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

167. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
168. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Kevin Ed Harmsen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje259
Papegaaiduiker336
Grauwe Fitis381
Draaihals416
Alk417
Kwak417
Kwartel419
Kuifaalscholver420
Grote Karekiet421
Noordse Stern421
Koereiger422
Pontische Meeuw422
Porseleinhoen422
Kleine Bonte Specht424
Beflijster425
Braamsluiper425
IJseend425
Kerkuil425
Sprinkhaanzanger425
Zwarte Specht425

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Geoorde Fuut429
Grote Gele Kwikstaart429
Kemphaan429
Pijlstaart429
Bonte Strandloper428
Bosruiter428
Grauwe Vliegenvanger428
Groenpootruiter428
Grote Lijster428
Kanoet428
Kleine Zwaan428
Waterral428
Krooneend427
Middelste Zaagbek427
Pestvogel427
Regenwulp427
Roodhalsfuut427
Rosse Grutto427
Zilverplevier427
Zwarte Ruiter427

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Kevin Ed Harmsen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1

20201

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.