Ranking van Koen de Groot
234 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
22. Krooneend  ·  Netta rufina
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
25. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 14-01-2018
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
28. Slobeend  ·  Spatula clypeata
29. Krakeend  ·  Mareca strepera
30. Smient  ·  Mareca penelope
31. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
32. Pijlstaart  ·  Anas acuta
33. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

34. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
35. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

36. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

37. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
38. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
39. Fuut  ·  Podiceps cristatus
40. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
41. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

42. Holenduif  ·  Columba oenas
43. Houtduif  ·  Columba palumbus
44. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
45. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

46. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

47. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

48. Waterral  ·  Rallus aquaticus
49. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
50. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

51. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

52. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

53. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
54. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

55. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
56. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
57. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
58. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
59. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
60. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

61. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
62. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

63. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

64. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 06-11-2021
65. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

66. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

67. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

68. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
69. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

70. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
71. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
72. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
73. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
74. Kievit  ·  Vanellus vanellus
75. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

76. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
77. Wulp  ·  Numenius arquata
78. Grutto  ·  Limosa limosa
79. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
80. Steenloper  ·  Arenaria interpres
81. Kanoet  ·  Calidris canutus
82. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
83. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
84. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
85. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
86. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
87. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
88. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
89. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
90. Witgat  ·  Tringa ochropus
91. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
92. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
93. Bosruiter  ·  Tringa glareola
94. Tureluur  ·  Tringa totanus
95. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
96. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
97. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

98. Alk  ·  Alca torda
99. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

100. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus

meeuwen  ·  Laridae

101. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
102. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
103. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
104. Stormmeeuw  ·  Larus canus
105. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
106. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
107. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
108. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
109. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
110. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
111. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
112. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
113. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
114. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
115. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
116. Visdief  ·  Sterna hirundo
117. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

118. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

119. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 07-01-2018
120. Wespendief  ·  Pernis apivorus
121. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
122. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
123. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
124. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
125. Sperwer  ·  Accipiter nisus
126. Havik  ·  Accipiter gentilis
127. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
128. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
129. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
130. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
131. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

132. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

133. Steenuil  ·  Athene vidalii
134. Ransuil  ·  Asio otus
135. Bosuil  ·  Strix aluco
136. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

137. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

138. Draaihals  ·  Jynx torquilla
139. Groene Specht  ·  Picus viridis
140. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
141. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
142. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
143. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

144. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
145. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
146. Smelleken  ·  Falco columbarius
147. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
148. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

149. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

150. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
151. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

152. Ekster  ·  Pica pica
153. Gaai  ·  Garrulus glandarius
154. Kauw  ·  Corvus monedula
155. Roek  ·  Corvus frugilegus
156. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
157. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

158. Goudhaan  ·  Regulus regulus
159. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

160. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
161. Koolmees  ·  Parus major
162. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
163. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
164. Matkop  ·  Poecile montanus
165. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

166. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

167. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
168. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
169. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

170. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
171. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
172. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

173. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

174. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

175. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
176. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
177. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
178. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

179. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
180. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
181. Braamsluiper  ·  Curruca curruca
182. Grasmus  ·  Curruca communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

183. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
184. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

185. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
186. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
187. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

188. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

189. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

190. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

191. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

192. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

193. Beflijster  ·  Turdus torquatus
194. Merel  ·  Turdus merula
195. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
196. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
197. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
198. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

199. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
200. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
201. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
202. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
203. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
204. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
205. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
206. Paapje  ·  Saxicola rubetra
207. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
208. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

209. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

210. Huismus  ·  Passer domesticus
211. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

212. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
213. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 06-05-2018
214. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
215. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
216. Boompieper  ·  Anthus trivialis
217. Graspieper  ·  Anthus pratensis
218. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
219. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

220. Keep  ·  Fringilla montifringilla
221. Vink  ·  Fringilla coelebs
222. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
223. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
224. Groenling  ·  Chloris chloris
225. Kneu  ·  Linaria cannabina
226. Frater  ·  Linaria flavirostris
227. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
228. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
229. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
230. Putter  ·  Carduelis carduelis
231. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

232. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
233. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
234. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
235. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Koen de Groot met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Koen de Groot wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Witkeelkwikstaart331
Grijze Wouw446
Griel448
Grote Kruisbek455
Korhoen456
Sneeuwgans462
Lachstern464
Roodpootvalk465
Ringsnaveleend466
Bruine Boszanger468
Slangenarend471
Grauwe Gors472
Witvleugelstern475
Frater477
Zwarte Wouw477
Oehoe478
Witbuikrotgans478
Reuzenstern479
Alk480
Kleine Barmsijs480

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Koen de Groot niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Topper493
Bosrietzanger490
Drieteenmeeuw489
Morinelplevier489
Noordse Stern488
Velduil488
Fluiter487
IJseend487
Kuifaalscholver487
Nachtzwaluw487
Grote Karekiet486
Bonte Kraai485
Grote Zee-eend485
Temmincks Strandloper485
IJsduiker484
Pestvogel484
Kwak483
Porseleinhoen483
Rosse Franjepoot483
Parelduiker482

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Koen de Groot per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,1

20183
20211