Ranking van Michaël Duijsens
244 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. IJseend  ·  Clangula hyemalis
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
22. Krooneend  ·  Netta rufina
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
25. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
26. Topper  ·  Aythya marila
27. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
28. Slobeend  ·  Spatula clypeata
29. Krakeend  ·  Mareca strepera
30. Smient  ·  Mareca penelope
31. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
32. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
33. Pijlstaart  ·  Anas acuta
34. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

35. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
36. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
37. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

38. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

39. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
42. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

43. Holenduif  ·  Columba oenas
44. Houtduif  ·  Columba palumbus
45. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

46. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

47. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

48. Waterral  ·  Rallus aquaticus
49. Kwartelkoning  ·  Crex crex
50. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
51. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
52. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
53. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

54. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

55. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
56. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

57. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
58. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

59. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
60. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
61. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
62. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
63. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
64. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
65. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
66. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

67. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

68. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

69. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 29-07-2021
70. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

71. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

72. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
73. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

74. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
75. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
76. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica 07-05-2022
77. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
78. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
79. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
80. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

81. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
82. Wulp  ·  Numenius arquata
83. Grutto  ·  Limosa limosa
84. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
85. Steenloper  ·  Arenaria interpres
86. Kanoet  ·  Calidris canutus
87. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
88. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
89. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
90. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
91. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
92. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
93. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
94. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
95. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
96. Witgat  ·  Tringa ochropus
97. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
98. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
99. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
100. Bosruiter  ·  Tringa glareola
101. Tureluur  ·  Tringa totanus
102. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
103. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
104. Watersnip  ·  Gallinago gallinago
105. Poelsnip  ·  Gallinago media 08-09-2021

alken  ·  Alcidae

106. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
107. Alk  ·  Alca torda
108. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

109. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus

meeuwen  ·  Laridae

110. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
111. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
112. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
113. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
114. Stormmeeuw  ·  Larus canus
115. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
116. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
117. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
118. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
119. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
120. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
121. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
122. Visdief  ·  Sterna hirundo
123. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

124. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

125. Wespendief  ·  Pernis apivorus
126. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
127. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
128. Sperwer  ·  Accipiter nisus
129. Havik  ·  Accipiter gentilis
130. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
131. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
132. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
133. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
134. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

135. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

136. Steenuil  ·  Athene vidalii
137. Ransuil  ·  Asio otus
138. Velduil  ·  Asio flammeus
139. Bosuil  ·  Strix aluco
140. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

141. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

142. Groene Specht  ·  Picus viridis
143. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
144. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
145. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
146. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

147. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
148. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
149. Smelleken  ·  Falco columbarius
150. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
151. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

152. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
153. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

154. Ekster  ·  Pica pica
155. Gaai  ·  Garrulus glandarius
156. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 12-12-2018
157. Kauw  ·  Corvus monedula
158. Roek  ·  Corvus frugilegus
159. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
160. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
161. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

162. Goudhaan  ·  Regulus regulus
163. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

164. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
165. Koolmees  ·  Parus major
166. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
167. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
168. Matkop  ·  Poecile montanus
169. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

170. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

171. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
172. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
173. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

174. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
175. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
176. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

177. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

178. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

179. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
180. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
181. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
182. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
183. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
184. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

185. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
186. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
187. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
188. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

189. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
190. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

191. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
192. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
193. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
194. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

195. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

196. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

197. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

198. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

199. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

200. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

201. Beflijster  ·  Turdus torquatus
202. Merel  ·  Turdus merula
203. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 18-02-2021
204. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
205. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
206. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
207. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

208. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
209. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
210. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
211. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
212. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
213. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
214. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
215. Paapje  ·  Saxicola rubetra
216. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
217. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

218. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

219. Huismus  ·  Passer domesticus
220. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

221. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
222. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
223. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
224. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
225. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
226. Boompieper  ·  Anthus trivialis
227. Graspieper  ·  Anthus pratensis
228. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
229. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

230. Keep  ·  Fringilla montifringilla
231. Vink  ·  Fringilla coelebs
232. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
233. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
234. Groenling  ·  Chloris chloris
235. Kneu  ·  Linaria cannabina
236. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
237. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
238. Putter  ·  Carduelis carduelis
239. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
240. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

241. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
242. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
243. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
244. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Michaël Duijsens met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Michaël Duijsens wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Poelsnip367
Amerikaanse Goudplevier461
Zwartkeellijster462
Notenkraker480
Amerikaanse Smient487
Dwergaalscholver490
Korhoen492
Kleinst Waterhoen494
Kwartelkoning506
Bruine Boszanger510
Graszanger511
Dwerggors514
Zwarte Zeekoet518
Woudaap519
Roodpootvalk520
Kleine Burgemeester521
Noordse Kwikstaart521
Poelruiter521
Zwarte Wouw522
Europese Kanarie524

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Michaël Duijsens niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Zwarte Ibis539
Roodhalsfuut537
Dwergstern535
Wielewaal535
Noordse Stern534
Kuifaalscholver533
Nachtzwaluw531
Pestvogel531
Zomertortel531
Draaihals530
Grote Karekiet529
Parelduiker528
Witwangstern528
Slangenarend527
Grauwe Franjepoot526
Grauwe Kiekendief526
Grote Burgemeester526
Reuzenstern526
Strandplevier526
Frater525

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Michaël Duijsens per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,3,1,0,0

20181
20213
20221