Ranking van Michaël Duijsens
214 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 21-02-2020
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
26. Topper  ·  Aythya marila
27. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
28. Slobeend  ·  Spatula clypeata
29. Krakeend  ·  Mareca strepera
30. Smient  ·  Mareca penelope
31. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
32. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
33. Pijlstaart  ·  Anas acuta
34. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

35. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
36. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
37. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

38. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
39. Fuut  ·  Podiceps cristatus
40. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

41. Holenduif  ·  Columba oenas
42. Houtduif  ·  Columba palumbus
43. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

44. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

45. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

46. Waterral  ·  Rallus aquaticus
47. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
48. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

49. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

50. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
51. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

52. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
53. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
54. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
55. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
56. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
57. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
58. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

59. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

60. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

61. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 29-07-2021
62. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

63. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

64. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
65. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

66. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
67. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
68. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
69. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
70. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
71. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

72. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
73. Wulp  ·  Numenius arquata
74. Grutto  ·  Limosa limosa
75. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
76. Steenloper  ·  Arenaria interpres
77. Kanoet  ·  Calidris canutus
78. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
79. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
80. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
81. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
82. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
83. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
84. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
85. Witgat  ·  Tringa ochropus
86. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
87. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
88. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
89. Bosruiter  ·  Tringa glareola
90. Tureluur  ·  Tringa totanus
91. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
92. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
93. Watersnip  ·  Gallinago gallinago
94. Poelsnip  ·  Gallinago media 08-09-2021

alken  ·  Alcidae

95. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
96. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

97. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus

meeuwen  ·  Laridae

98. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
99. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
100. Stormmeeuw  ·  Larus canus
101. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
102. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
103. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
104. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
105. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
106. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
107. Visdief  ·  Sterna hirundo
108. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

109. Wespendief  ·  Pernis apivorus
110. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
111. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
112. Sperwer  ·  Accipiter nisus
113. Havik  ·  Accipiter gentilis
114. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
115. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
116. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
117. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
118. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

119. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

120. Steenuil  ·  Athene vidalii
121. Ransuil  ·  Asio otus
122. Velduil  ·  Asio flammeus
123. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

124. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

125. Groene Specht  ·  Picus viridis
126. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
127. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
128. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
129. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

130. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
131. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
132. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

133. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
134. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

135. Ekster  ·  Pica pica
136. Gaai  ·  Garrulus glandarius
137. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 12-12-2018
138. Kauw  ·  Corvus monedula
139. Roek  ·  Corvus frugilegus
140. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
141. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
142. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

143. Goudhaan  ·  Regulus regulus
144. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

145. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
146. Koolmees  ·  Parus major
147. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
148. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
149. Matkop  ·  Poecile montanus
150. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

151. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

152. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
153. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

154. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
155. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
156. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

157. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

158. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

159. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
160. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
161. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
162. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
163. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

164. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
165. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
166. Braamsluiper  ·  Curruca curruca
167. Grasmus  ·  Curruca communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

168. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia

rietzangers  ·  Acrocephalidae

169. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
170. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
171. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
172. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

173. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

174. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

175. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

176. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

177. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

178. Beflijster  ·  Turdus torquatus
179. Merel  ·  Turdus merula
180. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 18-02-2021
181. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
182. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
183. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
184. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

185. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
186. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
187. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
188. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
189. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
190. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
191. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
192. Paapje  ·  Saxicola rubetra
193. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
194. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

195. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

196. Huismus  ·  Passer domesticus
197. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

198. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
199. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
200. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
201. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
202. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
203. Boompieper  ·  Anthus trivialis
204. Graspieper  ·  Anthus pratensis
205. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

206. Keep  ·  Fringilla montifringilla
207. Vink  ·  Fringilla coelebs
208. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
209. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
210. Groenling  ·  Chloris chloris
211. Kneu  ·  Linaria cannabina
212. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
213. Putter  ·  Carduelis carduelis
214. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

215. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
216. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
217. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Michaël Duijsens met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Michaël Duijsens wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Amerikaanse Smient434
Zwartkeellijster434
Korhoen448
Graszanger449
Notenkraker451
Breedbekstrandloper454
Bruine Boszanger457
Humes Bladkoning457
Poelruiter461
Zwarte Zeekoet461
Dwerggors463
Zwarte Wouw465
Noordse Kwikstaart468
Woudaap468
Zwarte Rotgans468
Rouwkwikstaart471
Kwartel472
Kwak473
Zwarte Ooievaar473
Bonte Kraai474

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Michaël Duijsens niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roerdomp484
Snor483
Oeverpieper482
Roodhalsfuut482
Visarend482
Kraanvogel481
Paarse Strandloper480
Zwarte Ibis480
Dwergmeeuw479
Dwergstern479
Kuifduiker479
Smelleken479
Wielewaal479
Flamingo478
Krombekstrandloper478
Sneeuwgors478
Zomertortel478
Grauwe Franjepoot476
Kuifaalscholver476
Pestvogel476

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Michaël Duijsens per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,3

20181
20201
20213