Ranking van Michaël Duijsens
230 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 21-02-2020
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
29. Slobeend  ·  Spatula clypeata
30. Krakeend  ·  Mareca strepera
31. Smient  ·  Mareca penelope
32. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
33. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
34. Pijlstaart  ·  Anas acuta
35. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

36. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
37. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
38. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

39. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

42. Holenduif  ·  Columba oenas
43. Houtduif  ·  Columba palumbus
44. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

45. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

46. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

47. Waterral  ·  Rallus aquaticus
48. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
49. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
50. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

51. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

52. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

53. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
54. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

55. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
56. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
57. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
58. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
59. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
60. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
61. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

62. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

63. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

64. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 29-07-2021
65. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

66. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

67. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
68. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

69. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
70. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
71. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica 07-05-2022
72. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
73. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
74. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
75. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

76. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
77. Wulp  ·  Numenius arquata
78. Grutto  ·  Limosa limosa
79. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
80. Steenloper  ·  Arenaria interpres
81. Kanoet  ·  Calidris canutus
82. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
83. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
84. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
85. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
86. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
87. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
88. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
89. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
90. Witgat  ·  Tringa ochropus
91. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
92. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
93. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
94. Bosruiter  ·  Tringa glareola
95. Tureluur  ·  Tringa totanus
96. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
97. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
98. Watersnip  ·  Gallinago gallinago
99. Poelsnip  ·  Gallinago media 08-09-2021

alken  ·  Alcidae

100. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
101. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

102. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus

meeuwen  ·  Laridae

103. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
104. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
105. Stormmeeuw  ·  Larus canus
106. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
107. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
108. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
109. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
110. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
111. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
112. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
113. Visdief  ·  Sterna hirundo
114. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

115. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

116. Wespendief  ·  Pernis apivorus
117. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
118. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
119. Sperwer  ·  Accipiter nisus
120. Havik  ·  Accipiter gentilis
121. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
122. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
123. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
124. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
125. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

126. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

127. Steenuil  ·  Athene vidalii
128. Ransuil  ·  Asio otus
129. Velduil  ·  Asio flammeus
130. Bosuil  ·  Strix aluco
131. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

132. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

133. Groene Specht  ·  Picus viridis
134. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
135. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
136. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
137. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

138. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
139. Smelleken  ·  Falco columbarius
140. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
141. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

142. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
143. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

144. Ekster  ·  Pica pica
145. Gaai  ·  Garrulus glandarius
146. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 12-12-2018
147. Kauw  ·  Corvus monedula
148. Roek  ·  Corvus frugilegus
149. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
150. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
151. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

152. Goudhaan  ·  Regulus regulus
153. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

154. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
155. Koolmees  ·  Parus major
156. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
157. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
158. Matkop  ·  Poecile montanus
159. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

160. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

161. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
162. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

163. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
164. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
165. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

166. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

167. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

168. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
169. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
170. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
171. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
172. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
173. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

174. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
175. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
176. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
177. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

178. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
179. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

180. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
181. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
182. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
183. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

184. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

185. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

186. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

187. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

188. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

189. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

190. Beflijster  ·  Turdus torquatus
191. Merel  ·  Turdus merula
192. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 18-02-2021
193. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
194. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
195. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
196. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

197. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
198. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
199. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
200. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
201. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
202. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
203. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
204. Paapje  ·  Saxicola rubetra
205. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
206. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

207. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

208. Huismus  ·  Passer domesticus
209. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

210. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
211. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
212. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
213. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
214. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
215. Boompieper  ·  Anthus trivialis
216. Graspieper  ·  Anthus pratensis
217. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

218. Keep  ·  Fringilla montifringilla
219. Vink  ·  Fringilla coelebs
220. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
221. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
222. Groenling  ·  Chloris chloris
223. Kneu  ·  Linaria cannabina
224. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
225. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
226. Putter  ·  Carduelis carduelis
227. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
228. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

229. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
230. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
231. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
232. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Michaël Duijsens met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Michaël Duijsens wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Poelsnip350
Zwartkeellijster450
Dwergaalscholver461
Amerikaanse Smient463
Notenkraker465
Korhoen466
Graszanger468
Grote Barmsijs479
Bruine Boszanger481
Poelruiter481
Dwerggors482
Zwarte Zeekoet482
Humes Bladkoning488
Kwartel488
Woudaap488
Zwarte Wouw488
Europese Kanarie490
Kleine Burgemeester491
Noordse Kwikstaart491
Oehoe492

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Michaël Duijsens niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roerdomp508
Oeverpieper505
Paarse Strandloper505
Roodhalsfuut504
Zwarte Ibis504
Drieteenmeeuw501
Dwergmeeuw501
Flamingo501
Kuifaalscholver501
Wielewaal501
Dwergstern500
Kuifduiker500
Noordse Stern499
Zomertortel499
Strandleeuwerik498
Grauwe Franjepoot497
Grote Karekiet497
Nachtzwaluw497
Pestvogel497
Draaihals496

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Michaël Duijsens per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,3,1

20181
20201
20213
20221