Nieuws

Wereldlijst bijgewerkt naar IOC versie 14.1

18 januari 2024  ·  Toy Janssen & webredactie

Ten behoeve van het invullen van wereldlijsten en namen bij foto’s en geluiden op de website gebruikt Dutch Birding als basis IOC World Bird Names (Gill et al. 2023). Onlangs is deze lijst bijgewerkt naar versie 14.1. De nieuwe versie bevat 11.032 soorten (en 162 uitgestorven soorten) verdeeld over 44 ordes, 253 families en 2.384 genera. De lijst bevat daarnaast 19.802 ondersoorten, informatie over verspreidingsgebieden en auteurs en spellingsrichtlijnen voor Engelse namen.

Ten opzichte van de vorige versie (13.2) zijn 39 soorten toegevoegd en zijn 6 soorten verwijderd. Voor details, zie hier. Van 33 soorten is de Engelse naam veranderd. Voor details, zie hier. Daarnaast zijn ten aanzien van 45 soorten taxonomische veranderingen doorgevoerd (inclusief 9 nieuwe of hernieuwde en 4 verwijderde genusnamen). Voor details, zie hier. Voor de meeste naamsveranderingen geldt dat deze automatisch zijn doorgevoerd in de persoonlijke soortenlijsten van gebruikers. Enkele veranderingen moeten echter handmatig worden doorgevoerd. Wij adviseren gebruikers van de wereldlijstapplicatie om hun lijst te controleren op eventuele veranderingen en waar nodig aan te passen.

Toy Janssen & webredactie