Nieuws

Wereldlijst bijgewerkt naar IOC versie 12.1

24 januari 2022  ·  Toy Janssen & webredactie

Ten behoeve van het invullen van wereldlijsten en namen bij foto’s en geluiden op de website gebruikt Dutch Birding als basis IOC World Bird Names (Gill et al. 2022). Onlangs is deze lijst bijgewerkt naar versie 12.1. De nieuwe versie bevat 10.928 soorten (en 160 uitgestorven soorten) verdeeld over 44 ordes, 253 families en 2.376 genera. De lijst bevat daarnaast 19.883 ondersoorten, informatie over verspreidingsgebieden en auteurs en spellingsrichtlijnen voor Engelse namen.

Ten opzichte van de vorige versie (11.2) zijn 18 soorten toegevoegd (alle op basis van splits) en zijn twee soorten verwijderd (op basis van lumps). Daarnaast zijn één familie en vier genera toegevoegd. Voor details, zie hier. Voor de meeste nomenclatorische veranderingen geldt dat deze automatisch zijn doorgevoerd in de persoonlijke soortenlijsten van gebruikers. Enkele veranderingen moeten echter handmatig worden doorgevoerd. Wij adviseren gebruikers van de wereldlijstapplicatie om hun lijst te controleren op eventuele veranderingen en waar nodig aan te passen.

Toy Janssen & webredactie