Nieuws

Wereldlijst bijgewerkt naar IOC versie 10.2

28 juli 2020  ·  Toy Janssen & webredactie

Ten behoeve van het invullen van wereldlijsten en namen bij foto’s en geluiden op de website gebruikt Dutch Birding als basis IOC World Bird Names (Gill et al. 2020). Onlangs is deze lijst bijgewerkt naar versie 10.2. De nieuwe versie bevat 10.787 soorten (en 158 uitgestorven soorten) verdeeld over 40 Ordes, 252 families en 2.359 genera. De lijst bevat daarnaast 20.003 ondersoorten, met informatie over verspreidingsgebieden en auteurs. Ten opzichte van de voorgaande versie (10.1) zijn 19 soorten toegevoegd, twee soorten verwijderd, 28 engelse namen gewijzigd en taxonomische veranderingen doorgevoerd van 342 soorten. Daarnaast vonden wijzigingen plaats van genus en/of volgorde van/bij één orde, 13 families en zes genera. Voor details, zie hier. Voor de meeste nomenclatorische veranderingen geldt dat deze automatisch zijn doorgevoerd in de persoonlijke soortenlijsten van gebruikers. Enkele veranderingen moeten echter handmatig worden doorgevoerd. Wij adviseren gebruikers van de wereldlijstapplicatie om hun lijst te controleren op eventuele veranderingen en waar nodig aan te passen.

Toy Janssen / webredactie dutchbirding.nl