Nieuws

Wereldlijst bijgewerkt naar IOC versie 13.1

6 februari 2023  ·  Toy Janssen & webredactie

Ten behoeve van het invullen van wereldlijsten en namen bij foto’s en geluiden op de website gebruikt Dutch Birding als basis IOC World Bird Names (Gill et al. 2023). Onlangs is deze lijst bijgewerkt naar versie 13.1. De nieuwe versie bevat 10.980 soorten (en 160 uitgestorven soorten) verdeeld over 44 ordes, 253 families en 2.385 genera. De lijst bevat daarnaast 19.830 ondersoorten, informatie over verspreidingsgebieden en auteurs en spellingsrichtlijnen voor Engelse namen.

Ten opzichte van de vorige versie (12.2) zijn 61 soorten toegevoegd (en 1 uitgestorven soort) en zijn 12 soorten verwijderd (en 1 uitgestorven soort). Voor details, zie hier. Daarnaast zijn ten aanzien van 22 soorten taxonomische veranderingen doorgevoerd. Voor details, zie hier. Voor de meeste naamsveranderingen geldt dat deze automatisch zijn doorgevoerd in de persoonlijke soortenlijsten van gebruikers. Enkele veranderingen moeten echter handmatig worden doorgevoerd. Wij adviseren gebruikers van de wereldlijstapplicatie om hun lijst te controleren op eventuele veranderingen en waar nodig aan te passen.

Toy Janssen & webredactie