Nieuws

Wereldlijst bijgewerkt naar IOC versie 11.1

25 januari 2021  ·  Toy Janssen & webredactie

Ten behoeve van het invullen van wereldlijsten en namen bij foto’s en geluiden op de website gebruikt Dutch Birding als basis IOC World Bird Names (Gill et al. 2020). Onlangs is deze lijst bijgewerkt naar versie 11.1. De nieuwe versie bevat 10.806 soorten (en 158 uitgestorven soorten) verdeeld over 40 ordes, 252 families en 2.353 genera. De lijst bevat daarnaast 19.990 ondersoorten, met informatie over verspreidingsgebieden en auteurs. Ten opzichte van de voorgaande versie (10.2) zijn 23 soorten toegevoegd, vier soorten verwijderd, 13 Engelse namen gewijzigd en taxonomische veranderingen doorgevoerd van 32 soorten. Daarnaast vonden wijzigingen plaats van genus en/of volgorde van/bij één parvorde, drie families en twee genera. Voor details, zie hier. Voor de meeste naamsveranderingen geldt dat deze automatisch zijn doorgevoerd in de persoonlijke soortenlijsten van gebruikers. Enkele veranderingen moeten echter handmatig worden doorgevoerd. Wij adviseren gebruikers van de wereldlijstapplicatie om hun lijst te controleren op eventuele veranderingen en waar nodig aan te passen.

Toy Janssen / webredactie dutchbirding.nl