Nieuws

COVID-19 virus in verband met twitchen; update 30 mei 2020

30 mei 2020  ·  Bestuur Dutch Birding Association

Dutch Birders,

Zoals de meesten van jullie ongetwijfeld hebben meegekregen zullen er vanaf 1 juni weer een aantal versoepelingen plaatsvinden met betrekking tot de maatregelen rondom het Covid-19 virus. Steeds meer ondernemingen mogen hun deuren openen en maatregelen versoepelen, dit geeft ook ons weer wat meer lucht om te doen wat we zo graag doen.

Echter brengen de nieuwe versoepelingen ook een hoop onduidelijkheden met zich mee. De invulling die eenieder aan de gestelde maatregelen geeft, zal weer verschillen en er wordt meer dan ooit een beroep gedaan op het gezonde verstand en de eigen verantwoording. Het bestuur en het adminteam hebben sinds de versoepelingen van 11 mei uiteraard gekeken hoe de afgelopen twitches zijn verlopen en willen onze bevindingen graag met jullie delen.

Laten we vooropstellen dat we iedereen willen bedanken voor het begrip en de berichten die we van jullie hebben ontvangen over de manier waarop Dutch Birding tracht invulling te geven aan de de, door de overheid, opgelegde maatregels. We beseffen ons dat we een vrij niche hobby hebben en daarom niet 1 op 1 te vergelijken met andere voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast grote dank voor het opvolgen van de instructies van het alert-team waarbij de maatregelen zo goed als mogelijk worden nageleefd. Er zijn bij het en door het bestuur veel goede verhalen binnengekomen over de manier waarop de Steppearendtwitch is verlopen. Een massatwitch op een ruim opgezette locatie lijkt dus mogelijk. Men kwam in eigen auto’s, bijkletsen deden we op anderhalve meter en we hielden het rustig. Dit blijkt ook uit de signalen die handhavers aan ons hebben gegeven, er kwam zelfs een agent met kijker langs, en bijvoorbeeld het zeer positieve artikel in de media. We hadden er met zijn allen heel anders op kunnen staan, maar dat is gelukkig niet aan de orde!

Juist voor de komende periode waarin, zoals gezegd, de maatregelen langzaam zullen versoepelen en iedereen daar op zijn of haar manier invulling aan zal gaan geven, vragen we jullie rekening te houden met elkaar bij de volgende twitch.

Bij de Amoerkwikstaart hebben we bijvoorbeeld gezien dat het voor het grootste gedeelte, in principe, goed en ordelijk verliep en dat men elkaar aansprak wanneer men wat dichter op elkaar kroop. Echter, in vergelijking met de Steppearend was de ruimte hier een enorm beperkende factor, iets wat voor aankomende vogelaars toch wat lastig schakelen was soms. In het enthousiasme om deze potentiële nieuwe soort voor Nederland te kunnen zien, doken nieuw gearriveerde mensen toch vaak tussen mensen die op veilige afstand van elkaar stonden, waardoor de groep af en toe wat indikte. Geef elkaar dus de ruimte en schroom niet om elkaar aan te spreken. Niet alleen voor de Nederlandse maatschappij geldt dat iedereen bepalend is in de versoepeling, ook in onze twitcherswereld geldt dat. Wordt er toch te vaak geconstateerd dat het bij beperkte ruimte niet mogelijk is voor twitchers om de maatregelen na te leven, dan zullen bestuur en admin-team zich hier zeker over buigen. Gelukkig hoefde de motoragent maar één seconde zijn sirene te laten horen en iedereen stoof uiteen. De 1.5 (en voor de zekerheid maar 2) meter lijkt dus prima uitvoerbaar. We hopen van harte dat deze voorbeelden uit de praktijk ons zullen helpen wanneer er een MEGA-zeldzaamheid opduikt op een locatie die minder ruimte biedt dan het Zeeuwse landschap.

Tenslotte vinden jullie onderaan dit bericht lichtelijk aangepaste “nieuwe twitch-normaal gedragsregels”. Deze zullen we blijven meesturen met elke piep.

Namens het bestuur

Marten Miske, voorzitter

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zolang de corona-periode duurt, vragen wij jullie om op een verantwoorde manier met twitchen om te gaan, zie: https://www.dutchbirding.nl/nieuws/1623

* Houd je aan de regels van de Rijksoverheid.

* Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar, hierop kan gehandhaafd worden.

* Geef elkaar de ruimte, ga bijv. niet staan kletsen op een plek vanwaar de vogel te zien is.

* Carpool niet met meer dan 2 personen, tenzij personen tot één huishouden behoren.

* Reis je met het openbaar vervoer? Draag een mondkapje!

* Kijk niet door elkaars optiek.

* Volg de regels van Dutch Bird Alerts-admins of gezagsdragers (boswachters, BOA’s, gemeente, politie, etc.) ter plekke op.

* Blijf ook de standaard gedragsregels naleven. Parkeer op aangegeven locaties, betreed alleen toegestane locaties, etc.