Nieuws

COVID-19 virus in verband met twitchen; update 10 mei 2020

10 mei 2020  ·  Bestuur Dutch Birding Association

Zoals aangegeven in eerdere updates zijn we achter de schermen constant met elkaar in gesprek over welke gevolgen de door de overheid aangekondigde maatregelen hebben op het beleid van Dutch Birding rondom het doorgeven van waarnemingen. In navolging van de persconferentie van 6 mei hebben het adminteam en het bestuur een vergadering gehad om de door de overheid aangekondigde versoepelingen te bespreken.

Zoals Marc Rutte aangaf draaide de eerste fase van de crisisaanpak om maximale controle, waarbij de focus lag op het welzijn van mensen met een kwetsbare gezondheid en het niet overbelast raken van de gezondheidzorg. In de aankomende fase wil de overheid de overgang maken naar een anderhalf meter samenleving waarbij het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het niet overbelast raken van de gezondheidszorg nog steeds de belangrijkste prioriteiten zijn. Bij de aangekondigde versoepelingen worden stappen genomen die iedereen in Nederland ruimte geeft om vooruit te kijken en plannen te maken. Maar “voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf”. Om die reden gaf minister De Jonge nogmaals de volgende adviezen mee:

- Blijf thuis als je klachten hebt
- Bij benauwdheid blijf thuis
- Houd anderhalve meter afstand
- Buitenshuis: vermijd drukte, deze komt in de plaats voor “blijf zo veel mogelijk thuis”
- Ouder dan 70 blijf thuis
- Gedrag maakt het verschil.

In het overleg dat het bestuur had met het adminteam zijn we het erover eens geworden dat, voor Dutch Birding, de belangrijkste wijziging in deze afspraken is dat “blijf zo veel mogelijk thuis” wordt vervangen door “vermijd drukte”. Per 11 mei zullen we DB-alerts, en indien noodzakelijk de Telegram-groep, dan ook weer in gaan zetten voor het doorgeven van zeldzame waarnemingen in Nederland. Daarnaast zal het op de website weer mogelijk zijn om actuele foto’s en geluiden te uploaden. Hiervoor gelden echter wel een aantal voorwaarden:

- Meldingen worden alleen, onder embargo, gedeeld met leden van de Dutch Bird Alerts.
- Er kan alleen gepiept worden door pieper-admins. Wanneer je een melding doorgeeft via RBA wordt deze ter goedkeuring aangeboden, voordat deze wordt doorgezet.
- Per situatie gaan we maatwerk leveren. Het adminteam zal samen met het bestuur steeds opnieuw kijken of een soort gepiept kan worden. Er zijn situaties denkbaar waarbij het niet mogelijk is om afstand te houden. In deze situaties zal de soort niet gepiept worden.
- Onderaan dit bericht plaatsen we een overzicht met de nieuwe “twitch-normaal gedragsregels” en we verzoeken iedereen om zich hieraan te houden en elkaar alert te houden. Hiermee geven we iedereen zo veel mogelijk gelijke kansen om de vogel te zien en willen we voorkomen dat handhavers genoodzaakt zijn om een twitch vroegtijdig te beëindigen. 
- De basisregels delen we als standaard bouwsteen onder elke piep. (houd afstand, vermijd drukte, kijk niet door elkaars telescoop, kom met eigen vervoer, als je de soort al hebt blijf thuis, heb je de soort gezien maak dan plaats voor een ander etc.)
- Tenslotte houden we indien nodig contact met lokale autoriteiten: gemeente, terreinbeheer, politie etc. Dit kan vooraf om afstemming te zoeken over de toelaatbaarheid. Dit zou echter ook tijdens de twitch kunnen als wij constateren dat men zich niet aan de regels houdt en we dat zelf niet meer kunnen handhaven.

We hopen uiteraard dat we in de loop van de tijd bovengenoemde maatregelen gefaseerd kunnen gaan versoepelen. Waarbij we t.z.t. bijvoorbeeld de waarnemingen ook weer voor iedereen zichtbaar kunnen maken op de site, iedereen weer zonder tussenkomst van het adminteam kan piepen, etc.. Mocht de overheid echter besluiten aangekondigde versoepelingen weer terug te draaien, kunnen wij helaas niet anders handelen dan ook weer één of meer stappen terug te doen.

We realiseren ons dat ook deze beslissing weer voor- en tegenstanders zal hebben en dat is uiteraard ieders goed recht. Maar we verzoeken iedereen nogmaals om elkaar, zeker via onze platformen, met respect te behandelen en aan te spreken. Wij trachten onze besluiten zo strak mogelijk in lijn te houden met de door de overheid voorgeschreven maatregelen. In onze besluitvorming hebben we uiteraard ook contact gehad met deskundigen en zij hebben aangegeven zich te kunnen vinden in de door ons voorgestelde versoepelingen om twitchen mogelijk te maken. Daarnaast hebben we ook contact gehad met waarneming.nl, waar eveneens intern overleg is geweest. Waarneming.nl heeft ervoor gekozen om vanaf 11 mei weer volledig open te gaan, alle waarnemingen van zeldzame soorten zullen dan weer zichtbaar zijn op de website. Dit betekent ook dat ingevoerde waarnemingen weer, als voorheen, binnenkomen bij het adminteam.

Ten slotte zullen we de aangekondigde gratis maand DB-Alerts deze week toevoegen aan de accounts van iedereen die gebruik maakt van deze dienst.

Namens het bestuur, Marten Miske (voorzitter)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder vind je de “nieuwe twitch-normaal gedragsregels”. Deze zullen we ook meesturen met elke piep:

Zolang de corona-crisis nog duurt, vragen wij jullie op een aangepaste manier met de meldingen en twitchen om te gaan, zie laatste bericht bestuur.

Wij verzoeken jullie niet te gaan als je de vogel al op je Nederlandse lijst hebt, zodat anderen in niet al te grote samenstelling een mooie twitch kunnen beleven, binnen de door de regering gestelde regels.

Mocht je ondanks dit verzoek toch besluiten te gaan, houd je steeds aan de gestelde regels, te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand

Dutch Birding vraagt extra aandacht voor onderstaande regels en verzoekt iedereen deze in acht te nemen:

- Maximaal 1 persoon in de auto (uitgezonderd voor mensen die tot 1 huishouden behoren), carpoolen wordt nog sterk afgeraden en is vanaf 3 personen strafbaar.
- Openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke verplaatsingen t/m 1 juni, na 1 juni is een mondkapje verplicht voor alle reizigers.
- Maak geen gebruik van elkaars optiek.- Voorkom groepsvorming en houd altijd minimaal 1.5 meter afstand.
- Verspreid je over een ruime afstand.
- Heb je de vogel gezien, verlaat dan de locatie van de twitch, zodat anderen later ook de ruimte hebben.
- Volg de regels op gegeven door DBAlerts admins of gezagdragers (boswachters, BOA’s, gemeente, politie, etc.).