Nieuws

COVID-19 virus in verband met twitchen; update 22 april 2020

22 april 2020  ·  Bestuur Dutch Birding

Net als voor ieder ander is de situatie waarin we ons bevinden met Covid-19 ook nieuw voor het bestuur. Ondanks dat de berichtgeving van Dutch Birding voor een groot deel stil ligt zijn we achter de schermen hard bezig met kijken naar nieuwe mogelijkheden. We zijn dan ook erg blij met de steun van onze achterban en willen jullie bedanken voor de telefoontjes, berichten en overige input van de afgelopen weken.

De voorbije maand hebben het bestuur en het adminteam van Dutch Birding per geval bekeken of meldingen van zeldzame soorten met de achterban konden worden gedeeld. Gelet op de strenge overheidsmaatregelen zijn slechts in enkele gevallen overvliegende zeldzaamheden (Havikarend 17 april 2020, Dwergarend 21 april 2020) onder embargo aan de abonnees van Rare Bird Alerts (RBA, Nederland) en Belgian Bird Alerts (BBA, België) doorgegeven.

De lockdown was de voorbije maand in België een stuk zwaarder dan in Nederland: waar Nederlanders enkel werd aangeraden thuis te blijven (en vogelaars er in hun eentje dus wel degelijk incidenteel op uit trokken) stond er in België een forse boete op verplaatsing per auto buiten de eigen gemeentegrens. We hopen met z’n allen dat die zware maatregel in België binnenkort wordt versoepeld. In België beslist de overheid vrijdag 24 april 2020 over evt versoepeling van de lockdown; in Nederland gaf de overheid op 21 april 2020 aan dat er wat betreft de mogelijkheid om (incidenteel, alleen) te vogelen vooralsnog niets verandert. Wel verbiedt de Nederlandse overheid tot 1 september 2020 evenementen, omdat men vreest dat het toestaan ervan een reëel risico oplevert van een te snelle en te brede verspreiding van het virus.

Het bestuur buigt zich nu over de vraag in hoeverre en zo ja, onder welke omstandigheden we twitchen de komende vier maanden weer kunnen gaan faciliteren. Dit staat of valt mede met de bereidheid van twitchers om, naast de 1,5m afstand- en andere ‘nieuwe normaal-regels’, aanwijzingen van vinder, admins en/of bestuursleden op te volgen. We geven zo snel mogelijk uitsluitsel over wat wij denken dat mogelijk is.

Het bestuur heeft zich ook gebogen over de vraag hoe Dutch Birding zou kunnen compenseren dat de berichtgeving van RBA en BBA de afgelopen tijd tot het minimaal mogelijke was gereduceerd.

Het antwoord is tweeledig. Ten eerste blijven de kosten voor server-diensten en toekomstige ontwikkelingen van de apps gewoon doorgaan, kosten die we met ons allen delen. Hiervoor betaalt een abonnee € 15-25 per jaar (wat neerkomt op c € 2 per maand). Aan de andere kant is evident dat het bestuur er zelf voor kiest geen gelegenheid te geven tot het delen van informatie die in dit jaargetijde doorgaans voor veel vogel- en twitchplezier zorgt.

Ondertussen zijn de abonnees van RBA en BBA de afgelopen maand grotendeels verstoken gebleven van nieuws. Het bestuur heeft dan ook besloten om alle huidige RBA en BBA-abonnementen automatisch met één maand te verlengen.

We kijken uit naar de nieuwe maatregelen in België en berichten u zo snel mogelijk nader over het nieuwe-twitch-normaal.

Namens het bestuur,

Remco Hofland


Voorgaand bericht van 24 maart:

De nadere restricties die de Nederlandse overheid op 23 maart 2020 oplegde aan de Nederlandse bevolking heeft zijn directe weerslag op het vogelen en dus ook op twitches.

Aan alle mensen is met klem verzocht zich niet naar buiten te begeven. De frisse neus die door minister Grapperhaus als uitzondering werd gegeven op dit verzoek kan worden vertaald in incidenteel, alleen, lokaal vogelen. Maar dat dit de komende twee maanden een halt toeroept aan twitchactiviteiten mag duidelijk zijn. Hoewel het het bestuur van Dutch Birding aan het hart gaat, kan het niet anders dan tot het volgende besluiten:

U wordt tot nader order middels Dutch Bird Alerts / de Info App Groep niet op de hoogte gesteld van zeldzame soorten, tenzij het bestuur van mening is dat een uitzondering mogelijk is.

Mocht u tijdens het halen van een frisse neus onverhoopt een zeldzame vogel vinden dan vragen wij u om deze niet door te geven. Niet aan uw vrienden en niet via de Rare Bird Alerts.

De boodschap van de overheid is hard maar duidelijk: elke vorm van samenscholing is met het oog op de volksgezondheid onwenselijk en dat geldt dus ook voor twitchen. In welke vorm of formaat dan ook.

Wij danken u voor uw begrip.

Namens het bestuur,

Remco Hofland

Overige mededelingen:

  • Het moge duidelijk zijn dat ook het Dutch Birding Voorjaarsweekend van 8 tot en met 10 mei 2020 helaas geen doorgang kan vinden.
  • Waarneming.nl publiceert eveneens geen zeldzame soorten meer en is gestopt met het versturen van notificaties aan geïnteresseerden. Ook het admin team van Dutch Birding wordt niet meer geïnformeerd.
  • Ook in België worden van 24 maart 2020 tot in ieder geval 3 mei 2020 geen Belgian Bird Alerts meer doorgegeven. Ook Waarnemingen.be publiceert geen zeldzame soorten meer en is gestopt met het versturen van notificaties aan geïnteresseerden.