Nieuws

Gebruik van de fotogalerij op deze site

5 november 2015

Doel van de fotogalerij(en) en ruimte voor reacties (forum) is primair het bevorderen van opbouwende discussies over onderwerpen die ons Dutch Birders aangaan, namelijk over de determinatie en het voorkomen van interessante en zeldzame soorten. Ons streven is hiermee bij te dragen aan het vergroten van de interesse en de kennis bij vogelaars cq bezoekers van de website.

De laatste tijd bespeuren wij met regelmaat dat geplaatste reacties niet meer passen in het doel van de fotogalerij(en). Waarbij reacties ontaarden in discussies waar het begrip voor elkaars opvattingen niet meer uit reacties lijkt te kunnen worden opgemaakt en discussies inhoudelijk niets meer te maken hebben met de determinatie of voorkomen van de getoonde vogel. In de praktijk zien wij gelukkig dat gebruikers elkaar in eerste aanleg aanspreken op elkaars gedrag. Ingrijpen vanuit Dutch Birding vinden wij in de regel overbodig, wat wij als aanbieders van dit platform ook nastreven om naar gebruikers toe zo min mogelijk drempels op te werpen. Maar wanneer in voorkomende gevallen toch geen verandering optreedt wordt de betreffende gebruiker door de webredactie, mede namens bestuur, hier op aangesproken. Blijft de gebruiker in herhaling vallen dan kan het bestuur maatregelen nemen zoals bijvoorbeeld een waarschuwing af te geven of zelfs het afsluiten van een gebruikersaccount. Dit laatste proberen wij vanzelfsprekend zoveel mogelijk te mijden.

bestuur Dutch Birding Association