Ranking van Mark Kras
173 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Eider  ·  Somateria mollissima
9. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
10. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
11. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
12. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
13. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
14. Krooneend  ·  Netta rufina
15. Tafeleend  ·  Aythya ferina
16. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
17. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
18. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
19. Slobeend  ·  Spatula clypeata
20. Krakeend  ·  Mareca strepera
21. Smient  ·  Mareca penelope
22. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
23. Pijlstaart  ·  Anas acuta
24. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

25. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

26. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
27. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
28. Fuut  ·  Podiceps cristatus
29. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

30. Holenduif  ·  Columba oenas
31. Houtduif  ·  Columba palumbus
32. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
33. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

34. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

35. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

36. Waterral  ·  Rallus aquaticus
37. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
38. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
39. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

40. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

41. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

42. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
43. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
44. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
45. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
46. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

47. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
48. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

49. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

50. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

51. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

52. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
53. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
54. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
55. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
56. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
57. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

58. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
59. Wulp  ·  Numenius arquata
60. Grutto  ·  Limosa limosa
61. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
62. Steenloper  ·  Arenaria interpres
63. Kanoet  ·  Calidris canutus
64. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
65. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
66. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
67. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
68. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis 18-10-2014
69. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
70. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
71. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
72. Witgat  ·  Tringa ochropus
73. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
74. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
75. Bosruiter  ·  Tringa glareola
76. Tureluur  ·  Tringa totanus
77. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
78. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

79. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
80. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
81. Stormmeeuw  ·  Larus canus
82. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
83. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
84. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
85. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
86. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
87. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
88. Visdief  ·  Sterna hirundo
89. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

90. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
91. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
92. Sperwer  ·  Accipiter nisus
93. Havik  ·  Accipiter gentilis
94. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

95. Steenuil  ·  Athene vidalii
96. Ransuil  ·  Asio otus
97. Bosuil  ·  Strix aluco

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

98. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

99. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

100. Groene Specht  ·  Picus viridis
101. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

102. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
103. Smelleken  ·  Falco columbarius
104. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

105. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

106. Ekster  ·  Pica pica
107. Gaai  ·  Garrulus glandarius
108. Kauw  ·  Corvus monedula
109. Roek  ·  Corvus frugilegus
110. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
111. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

112. Goudhaan  ·  Regulus regulus
113. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

114. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
115. Koolmees  ·  Parus major
116. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
117. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
118. Matkop  ·  Poecile montanus
119. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

120. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

121. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
122. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

123. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
124. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
125. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

126. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

127. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
128. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

129. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
130. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

131. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
132. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

133. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
134. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

135. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

136. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

137. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

138. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

139. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

140. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

141. Merel  ·  Turdus merula
142. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
143. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
144. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
145. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
146. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
147. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
148. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
149. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
150. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
151. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
152. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
153. Paapje  ·  Saxicola rubetra
154. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
155. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
156. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 21-11-2015

heggenmussen  ·  Prunellidae

157. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

158. Huismus  ·  Passer domesticus
159. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

160. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
161. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
162. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
163. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
164. Graspieper  ·  Anthus pratensis
165. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

166. Vink  ·  Fringilla coelebs
167. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
168. Groenling  ·  Chloris chloris
169. Kneu  ·  Linaria cannabina
170. Putter  ·  Carduelis carduelis
171. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

172. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
173. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Mark Kras met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Mark Kras wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Woestijntapuit396
Kleinst Waterhoen397
Blonde Ruiter403
Hop407
Drieteenmeeuw411
Rosse Franjepoot411
Grote Burgemeester412
Kleine Burgemeester412
IJsduiker414
Rouwkwikstaart415
Waterspreeuw415
Witoogeend415
Zomertortel415
Grauwe Franjepoot416
Sneeuwgors416
Steenuil416
Zwarte Ibis416
Casarca417
Grauwe Klauwier417
Morinelplevier417

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Mark Kras niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Knobbelzwaan422
Boomvalk420
Nonnetje420
Visarend420
Zeearend420
Zwartkopmeeuw420
Appelvink419
Boompieper419
Geelgors419
Jan-van-gent419
Roodhalsgans419
Spotvogel419
Steltkluut419
Topper419
Tuinfluiter419
Zwarte Zee-eend419
Beflijster418
Bosrietzanger418
Klapekster418
Kruisbek418

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Mark Kras per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0

20141
20151

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.