Ranking van Ricky Emerenciana
206 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. IJseend  ·  Clangula hyemalis
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
15. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
16. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
17. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
18. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
19. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
20. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
21. Tafeleend  ·  Aythya ferina
22. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
23. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
24. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
25. Slobeend  ·  Spatula clypeata
26. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 01-07-2024
27. Krakeend  ·  Mareca strepera
28. Smient  ·  Mareca penelope
29. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
30. Pijlstaart  ·  Anas acuta
31. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

32. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

33. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
34. Fuut  ·  Podiceps cristatus
35. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

36. Holenduif  ·  Columba oenas
37. Houtduif  ·  Columba palumbus
38. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
39. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

40. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

41. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

42. Waterral  ·  Rallus aquaticus
43. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 20-06-2024
44. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
45. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

46. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

47. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

48. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
49. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
50. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
51. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
52. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
53. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
54. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

55. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
56. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

57. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

58. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

59. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
60. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

61. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
62. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
63. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
64. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
65. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

66. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
67. Wulp  ·  Numenius arquata
68. Grutto  ·  Limosa limosa
69. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
70. Steenloper  ·  Arenaria interpres
71. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
72. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
73. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
74. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
75. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
76. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
77. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
78. Witgat  ·  Tringa ochropus
79. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
80. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
81. Bosruiter  ·  Tringa glareola
82. Tureluur  ·  Tringa totanus
83. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

84. Alk  ·  Alca torda
85. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

86. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
87. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
88. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
89. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
90. Stormmeeuw  ·  Larus canus
91. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
92. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
93. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
94. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
95. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
96. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
97. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
98. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
99. Visdief  ·  Sterna hirundo
100. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

101. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

102. Wespendief  ·  Pernis apivorus
103. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
104. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
105. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
106. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
107. Sperwer  ·  Accipiter nisus
108. Havik  ·  Accipiter gentilis
109. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
110. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
111. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

112. Ransuil  ·  Asio otus
113. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

114. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

115. Draaihals  ·  Jynx torquilla
116. Groene Specht  ·  Picus viridis
117. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
118. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

119. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
120. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
121. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

122. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

123. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
124. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

125. Ekster  ·  Pica pica
126. Gaai  ·  Garrulus glandarius
127. Kauw  ·  Corvus monedula
128. Roek  ·  Corvus frugilegus
129. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
130. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

131. Goudhaan  ·  Regulus regulus
132. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

133. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

134. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
135. Koolmees  ·  Parus major
136. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
137. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
138. Matkop  ·  Poecile montanus
139. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

140. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

141. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
142. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

143. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
144. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
145. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

146. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

147. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

148. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
149. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
150. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

151. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
152. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
153. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
154. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

155. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
156. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
157. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

158. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
159. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
160. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
161. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
162. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
163. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

164. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

165. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

166. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

167. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

168. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

169. Beflijster  ·  Turdus torquatus
170. Merel  ·  Turdus merula
171. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
172. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
173. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
174. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

175. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
176. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
177. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
178. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
179. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
180. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
181. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
182. Paapje  ·  Saxicola rubetra
183. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
184. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

185. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

186. Huismus  ·  Passer domesticus
187. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

188. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
189. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
190. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
191. Boompieper  ·  Anthus trivialis
192. Graspieper  ·  Anthus pratensis
193. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
194. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

195. Keep  ·  Fringilla montifringilla
196. Vink  ·  Fringilla coelebs
197. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
198. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
199. Groenling  ·  Chloris chloris
200. Kneu  ·  Linaria cannabina
201. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
202. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
203. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
204. Putter  ·  Carduelis carduelis
205. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

206. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
207. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
208. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ricky Emerenciana met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ricky Emerenciana wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Taigarietgans453
Struikrietzanger492
Krekelzanger495
Buidelmees504
Grote Kruisbek509
Lachstern510
Graszanger513
Grauwe Kiekendief526
Grote Barmsijs526
Kwak526
Reuzenstern526
Rouwkwikstaart527
Ruigpootbuizerd527
Slangenarend527
Witwangstern528
Draaihals530
Grote Karekiet530
IJseend532
Kleine Rietgans532
Zomertortel532

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ricky Emerenciana niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Krooneend545
Kanoet541
Grote Gele Kwikstaart540
Middelste Bonte Specht540
Houtsnip539
Jan-van-gent539
Kerkuil539
Patrijs539
Steenuil539
Rode Wouw538
Kleine Bonte Specht537
Roodhalsfuut537
Roodkeelduiker537
Topper537
Smelleken536
Bonte Kraai535
Dwergstern535
Grote Zee-eend534
Noordse Stern534
Geelpootmeeuw533

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ricky Emerenciana per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2

20242