Ranking van Thijs Plessen
184 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
11. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
14. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
15. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
16. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
17. Krooneend  ·  Netta rufina
18. Tafeleend  ·  Aythya ferina
19. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
20. Topper  ·  Aythya marila
21. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
22. Slobeend  ·  Spatula clypeata
23. Krakeend  ·  Mareca strepera
24. Smient  ·  Mareca penelope
25. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
26. Pijlstaart  ·  Anas acuta
27. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

28. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
29. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

30. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
31. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
32. Fuut  ·  Podiceps cristatus
33. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
34. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

35. Holenduif  ·  Columba oenas
36. Houtduif  ·  Columba palumbus
37. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

38. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

39. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

40. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

41. Waterral  ·  Rallus aquaticus
42. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
43. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
44. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

45. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

46. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

47. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
48. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

49. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
50. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
51. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
52. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
53. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
54. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

55. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

56. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

57. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

58. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
59. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

60. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
61. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
62. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
63. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
64. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

65. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
66. Wulp  ·  Numenius arquata
67. Grutto  ·  Limosa limosa
68. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
69. Steenloper  ·  Arenaria interpres
70. Kanoet  ·  Calidris canutus
71. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
72. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
73. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
74. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
75. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
76. Witgat  ·  Tringa ochropus
77. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
78. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
79. Bosruiter  ·  Tringa glareola
80. Tureluur  ·  Tringa totanus
81. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
82. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
83. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

84. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
85. Stormmeeuw  ·  Larus canus
86. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
87. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
88. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
89. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
90. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
91. Visdief  ·  Sterna hirundo
92. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

93. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

94. Wespendief  ·  Pernis apivorus
95. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
96. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
97. Sperwer  ·  Accipiter nisus
98. Havik  ·  Accipiter gentilis
99. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
100. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
101. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

102. Steenuil  ·  Athene vidalii
103. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

104. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

105. Groene Specht  ·  Picus viridis
106. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
107. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
108. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
109. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

110. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
111. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
112. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
113. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

114. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

115. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
116. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

117. Ekster  ·  Pica pica
118. Gaai  ·  Garrulus glandarius
119. Kauw  ·  Corvus monedula
120. Roek  ·  Corvus frugilegus
121. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
122. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

123. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

124. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
125. Koolmees  ·  Parus major
126. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
127. Matkop  ·  Poecile montanus

leeuweriken  ·  Alaudidae

128. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
129. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

130. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
131. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
132. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

133. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

134. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

135. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
136. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

137. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
138. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
139. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
140. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

141. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
142. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

143. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
144. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
145. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
146. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

147. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

148. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

149. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

150. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

151. Merel  ·  Turdus merula
152. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
153. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
154. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
155. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

156. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
157. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
158. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
159. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
160. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
161. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
162. Paapje  ·  Saxicola rubetra
163. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
164. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

165. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

166. Huismus  ·  Passer domesticus
167. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

168. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
169. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
170. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
171. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
172. Boompieper  ·  Anthus trivialis
173. Graspieper  ·  Anthus pratensis
174. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

175. Vink  ·  Fringilla coelebs
176. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
177. Groenling  ·  Chloris chloris
178. Kneu  ·  Linaria cannabina
179. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
180. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
181. Putter  ·  Carduelis carduelis
182. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

183. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
184. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thijs Plessen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grote Pieper443
Roodpootvalk448
Grote Barmsijs449
Zwarte Ooievaar453
Kwartel455
Kleine Barmsijs456
Porseleinhoen456
Nachtzwaluw457
Koereiger459
Grauwe Klauwier460
IJsduiker460
Geelpootmeeuw461
Grote Zee-eend461
Ruigpootbuizerd461
Bokje462
Klapekster462
Kleine Bonte Specht462
Kleine Strandloper462
Wespendief462
Bosrietzanger463

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Eider468
Zwartkopmeeuw468
Jan-van-gent467
Middelste Zaagbek467
Baardman466
Oeverpieper466
Vuurgoudhaan466
Appelvink465
Keep465
Paarse Strandloper464
Ransuil464
Roodkeelduiker464
Flamingo463
Glanskop463
Nachtegaal463
Smelleken463
Sneeuwgors463
Zwarte Mees463
Beflijster462
Kerkuil462

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thijs Plessen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0