Ranking van Thijs Plessen
215 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. Dwerggans  ·  Anser erythropus
12. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
15. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
16. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
17. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
18. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
19. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
20. Krooneend  ·  Netta rufina
21. Grote Tafeleend  ·  Aythya valisineria 21-06-2024
22. Tafeleend  ·  Aythya ferina
23. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
24. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
25. Topper  ·  Aythya marila
26. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
27. Slobeend  ·  Spatula clypeata
28. Krakeend  ·  Mareca strepera
29. Smient  ·  Mareca penelope
30. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
31. Pijlstaart  ·  Anas acuta
32. Wintertaling  ·  Anas crecca
33. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

34. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
35. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

36. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

37. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
38. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
39. Fuut  ·  Podiceps cristatus
40. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
41. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

42. Holenduif  ·  Columba oenas
43. Houtduif  ·  Columba palumbus
44. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

45. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

46. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

47. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

48. Waterral  ·  Rallus aquaticus
49. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
50. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
51. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

52. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

53. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

54. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
55. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

56. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
57. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
58. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
59. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
60. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
61. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
62. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

63. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
64. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

65. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
66. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

67. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

68. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
69. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

70. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
71. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
72. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
73. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
74. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

75. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
76. Wulp  ·  Numenius arquata
77. Grutto  ·  Limosa limosa
78. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
79. Steenloper  ·  Arenaria interpres
80. Kanoet  ·  Calidris canutus
81. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
82. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
83. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
84. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
85. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
86. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
87. Witgat  ·  Tringa ochropus
88. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
89. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
90. Bosruiter  ·  Tringa glareola
91. Tureluur  ·  Tringa totanus
92. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
93. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
94. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

95. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
96. Stormmeeuw  ·  Larus canus
97. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
98. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
99. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
100. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
101. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
102. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
103. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
104. Visdief  ·  Sterna hirundo
105. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

106. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

107. Wespendief  ·  Pernis apivorus
108. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
109. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
110. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
111. Sperwer  ·  Accipiter nisus
112. Havik  ·  Accipiter gentilis
113. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
114. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
115. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
116. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
117. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

118. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

119. Steenuil  ·  Athene vidalii
120. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

121. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

122. Draaihals  ·  Jynx torquilla
123. Groene Specht  ·  Picus viridis
124. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
125. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
126. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
127. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

128. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
129. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
130. Smelleken  ·  Falco columbarius
131. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
132. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

133. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

134. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
135. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

136. Ekster  ·  Pica pica
137. Gaai  ·  Garrulus glandarius
138. Kauw  ·  Corvus monedula
139. Roek  ·  Corvus frugilegus
140. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
141. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

142. Goudhaan  ·  Regulus regulus
143. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

144. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
145. Koolmees  ·  Parus major
146. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
147. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
148. Matkop  ·  Poecile montanus

leeuweriken  ·  Alaudidae

149. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
150. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

151. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
152. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
153. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

154. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

155. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

156. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
157. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

158. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
159. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
160. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
161. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

162. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
163. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

164. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
165. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
166. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
167. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
168. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
169. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

170. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

171. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

172. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

173. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

174. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

175. Beflijster  ·  Turdus torquatus
176. Merel  ·  Turdus merula
177. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
178. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
179. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
180. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

181. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
182. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
183. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
184. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
185. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
186. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
187. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
188. Paapje  ·  Saxicola rubetra
189. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
190. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

191. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

192. Huismus  ·  Passer domesticus
193. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

194. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
195. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
196. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
197. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
198. Duinpieper  ·  Anthus campestris
199. Boompieper  ·  Anthus trivialis
200. Graspieper  ·  Anthus pratensis
201. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
202. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

203. Keep  ·  Fringilla montifringilla
204. Vink  ·  Fringilla coelebs
205. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
206. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
207. Groenling  ·  Chloris chloris
208. Kneu  ·  Linaria cannabina
209. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
210. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
211. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
212. Putter  ·  Carduelis carduelis
213. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
214. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

215. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
216. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thijs Plessen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Duinpieper474
Amerikaanse Wintertaling488
Grote Pieper502
Orpheusspotvogel506
Graszanger513
Dwerggans521
Roodpootvalk521
Kleine Barmsijs522
Zwarte Wouw522
Europese Kanarie524
Kwartel525
Porseleinhoen525
Grote Barmsijs526
Kwak526
Ruigpootbuizerd527
Slangenarend527
IJsduiker529
Draaihals530
Grote Karekiet530
Nachtzwaluw531

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Eider546
Baardman544
Zwartkopmeeuw544
Glanskop542
Ransuil542
Dwergmeeuw539
Jan-van-gent539
Krombekstrandloper537
Roodkeelduiker537
Sneeuwgors537
Alk536
Drieteenmeeuw536
Zeekoet536
Bonte Kraai535
Noordse Stern534
Fluiter533
Strandleeuwerik533
Velduil533
IJseend532
Zomertortel532

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thijs Plessen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1

20241