Ranking van Thijs Plessen
208 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. Dwerggans  ·  Anser erythropus
12. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
15. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
16. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
17. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
18. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
19. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
20. Krooneend  ·  Netta rufina
21. Tafeleend  ·  Aythya ferina
22. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
23. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
24. Topper  ·  Aythya marila
25. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
26. Slobeend  ·  Spatula clypeata
27. Krakeend  ·  Mareca strepera
28. Smient  ·  Mareca penelope
29. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
30. Pijlstaart  ·  Anas acuta
31. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

32. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
33. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

34. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

35. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
36. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
37. Fuut  ·  Podiceps cristatus
38. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
39. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

40. Holenduif  ·  Columba oenas
41. Houtduif  ·  Columba palumbus
42. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

43. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

44. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

45. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

46. Waterral  ·  Rallus aquaticus
47. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
48. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
49. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

50. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

51. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

52. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
53. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

54. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
55. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
56. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
57. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
58. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
59. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

60. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

61. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
62. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

63. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

64. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
65. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

66. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
67. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
68. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
69. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
70. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

71. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
72. Wulp  ·  Numenius arquata
73. Grutto  ·  Limosa limosa
74. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
75. Steenloper  ·  Arenaria interpres
76. Kanoet  ·  Calidris canutus
77. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
78. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
79. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
80. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
81. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
82. Witgat  ·  Tringa ochropus
83. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
84. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
85. Bosruiter  ·  Tringa glareola
86. Tureluur  ·  Tringa totanus
87. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
88. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
89. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

90. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
91. Stormmeeuw  ·  Larus canus
92. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
93. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
94. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
95. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
96. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
97. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
98. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
99. Visdief  ·  Sterna hirundo
100. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

101. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

102. Wespendief  ·  Pernis apivorus
103. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
104. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
105. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
106. Sperwer  ·  Accipiter nisus
107. Havik  ·  Accipiter gentilis
108. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
109. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
110. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
111. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
112. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

113. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

114. Steenuil  ·  Athene vidalii
115. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

116. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

117. Draaihals  ·  Jynx torquilla
118. Groene Specht  ·  Picus viridis
119. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
120. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
121. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
122. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

123. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
124. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
125. Smelleken  ·  Falco columbarius
126. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
127. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

128. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

129. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
130. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

131. Ekster  ·  Pica pica
132. Gaai  ·  Garrulus glandarius
133. Kauw  ·  Corvus monedula
134. Roek  ·  Corvus frugilegus
135. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
136. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

137. Goudhaan  ·  Regulus regulus
138. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

139. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
140. Koolmees  ·  Parus major
141. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
142. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
143. Matkop  ·  Poecile montanus

leeuweriken  ·  Alaudidae

144. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
145. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

146. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
147. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
148. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

149. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

150. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

151. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
152. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

153. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
154. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
155. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
156. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

157. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
158. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

159. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
160. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
161. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
162. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
163. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
164. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

165. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

166. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

167. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

168. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

169. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

170. Beflijster  ·  Turdus torquatus
171. Merel  ·  Turdus merula
172. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
173. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
174. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
175. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

176. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
177. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
178. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
179. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
180. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
181. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
182. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
183. Paapje  ·  Saxicola rubetra
184. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
185. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

186. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

187. Huismus  ·  Passer domesticus
188. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

189. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
190. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
191. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
192. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
193. Boompieper  ·  Anthus trivialis
194. Graspieper  ·  Anthus pratensis
195. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

196. Keep  ·  Fringilla montifringilla
197. Vink  ·  Fringilla coelebs
198. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
199. Groenling  ·  Chloris chloris
200. Kneu  ·  Linaria cannabina
201. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
202. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
203. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
204. Putter  ·  Carduelis carduelis
205. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
206. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

207. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
208. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thijs Plessen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grote Pieper488
Graszanger491
Orpheusspotvogel492
Grote Barmsijs494
Kleine Barmsijs505
Roodpootvalk506
Kwartel507
Slangenarend508
Dwerggans509
Europese Kanarie509
Zwarte Wouw509
Porseleinhoen511
Zwarte Ooievaar512
Draaihals513
IJsduiker513
Ruigpootbuizerd513
Grote Karekiet514
Nachtzwaluw514
Grote Zee-eend515
Kleine Rietgans516

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Eider528
Paarse Strandloper526
Zwartkopmeeuw526
Glanskop525
Jan-van-gent525
Oeverpieper525
Baardman524
Appelvink523
Ransuil522
Roodkeelduiker522
Dwergmeeuw521
Drieteenmeeuw520
Sneeuwgors520
Zeekoet520
Krombekstrandloper519
Zwarte Ibis519
Velduil518
Fluiter517
Noordse Stern517
Alk516

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thijs Plessen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0