Ranking van Thijs Plessen
206 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. Dwerggans  ·  Anser erythropus
12. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
15. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
16. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
17. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
18. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
19. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
20. Krooneend  ·  Netta rufina
21. Tafeleend  ·  Aythya ferina
22. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
23. Topper  ·  Aythya marila
24. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
25. Slobeend  ·  Spatula clypeata
26. Krakeend  ·  Mareca strepera
27. Smient  ·  Mareca penelope
28. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
29. Pijlstaart  ·  Anas acuta
30. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

31. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
32. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

33. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

34. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
35. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
36. Fuut  ·  Podiceps cristatus
37. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
38. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

39. Holenduif  ·  Columba oenas
40. Houtduif  ·  Columba palumbus
41. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

42. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

43. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

44. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

45. Waterral  ·  Rallus aquaticus
46. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
47. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
48. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

49. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

50. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

51. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
52. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

53. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
54. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
55. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
56. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
57. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
58. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

59. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

60. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
61. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

62. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

63. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
64. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

65. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
66. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
67. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
68. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
69. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

70. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
71. Wulp  ·  Numenius arquata
72. Grutto  ·  Limosa limosa
73. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
74. Steenloper  ·  Arenaria interpres
75. Kanoet  ·  Calidris canutus
76. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
77. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
78. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
79. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
80. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
81. Witgat  ·  Tringa ochropus
82. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
83. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
84. Bosruiter  ·  Tringa glareola
85. Tureluur  ·  Tringa totanus
86. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
87. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
88. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

89. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
90. Stormmeeuw  ·  Larus canus
91. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
92. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
93. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
94. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
95. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
96. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
97. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
98. Visdief  ·  Sterna hirundo
99. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

100. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

101. Wespendief  ·  Pernis apivorus
102. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
103. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
104. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
105. Sperwer  ·  Accipiter nisus
106. Havik  ·  Accipiter gentilis
107. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
108. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
109. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
110. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
111. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

112. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

113. Steenuil  ·  Athene vidalii
114. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

115. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

116. Draaihals  ·  Jynx torquilla
117. Groene Specht  ·  Picus viridis
118. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
119. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
120. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
121. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

122. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
123. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
124. Smelleken  ·  Falco columbarius
125. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
126. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

127. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

128. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
129. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

130. Ekster  ·  Pica pica
131. Gaai  ·  Garrulus glandarius
132. Kauw  ·  Corvus monedula
133. Roek  ·  Corvus frugilegus
134. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
135. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

136. Goudhaan  ·  Regulus regulus
137. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

138. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
139. Koolmees  ·  Parus major
140. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
141. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
142. Matkop  ·  Poecile montanus

leeuweriken  ·  Alaudidae

143. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
144. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

145. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
146. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
147. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

148. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

149. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

150. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
151. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

152. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
153. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
154. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
155. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

156. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
157. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

158. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
159. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
160. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
161. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
162. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

163. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

164. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

165. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

166. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

167. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

168. Beflijster  ·  Turdus torquatus
169. Merel  ·  Turdus merula
170. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
171. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
172. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
173. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

174. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
175. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
176. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
177. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
178. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
179. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
180. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
181. Paapje  ·  Saxicola rubetra
182. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
183. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

184. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

185. Huismus  ·  Passer domesticus
186. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

187. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
188. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
189. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
190. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
191. Boompieper  ·  Anthus trivialis
192. Graspieper  ·  Anthus pratensis
193. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

194. Keep  ·  Fringilla montifringilla
195. Vink  ·  Fringilla coelebs
196. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
197. Groenling  ·  Chloris chloris
198. Kneu  ·  Linaria cannabina
199. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
200. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
201. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
202. Putter  ·  Carduelis carduelis
203. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
204. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

205. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
206. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thijs Plessen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Graszanger485
Grote Pieper485
Grote Barmsijs489
Roodpootvalk499
Europese Kanarie501
Kleine Barmsijs501
Kwartel502
Slangenarend502
Porseleinhoen504
Draaihals505
Dwerggans505
Grote Karekiet505
Zwarte Wouw505
Grote Zee-eend507
IJsduiker507
Ruigpootbuizerd507
Zwarte Ooievaar507
Nachtzwaluw509
Kleine Rietgans510
Wielewaal511

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Eider520
Zwartkopmeeuw520
Baardman518
Jan-van-gent518
Paarse Strandloper518
Appelvink517
Glanskop517
Oeverpieper517
Ransuil515
Roodkeelduiker515
Dwergmeeuw514
Sneeuwgors514
Zwarte Ibis514
Drieteenmeeuw513
Krombekstrandloper513
Zeekoet513
Noordse Stern510
Strandleeuwerik510
Velduil510
Alk509

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thijs Plessen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0