Ranking van Thijs Plessen
187 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
11. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
14. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
15. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
16. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
17. Krooneend  ·  Netta rufina
18. Tafeleend  ·  Aythya ferina
19. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
20. Topper  ·  Aythya marila
21. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
22. Slobeend  ·  Spatula clypeata
23. Krakeend  ·  Mareca strepera
24. Smient  ·  Mareca penelope
25. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
26. Pijlstaart  ·  Anas acuta
27. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

28. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
29. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

30. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
31. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
32. Fuut  ·  Podiceps cristatus
33. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
34. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

35. Holenduif  ·  Columba oenas
36. Houtduif  ·  Columba palumbus
37. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

38. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

39. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

40. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

41. Waterral  ·  Rallus aquaticus
42. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
43. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
44. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

45. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

46. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

47. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
48. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

49. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
50. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
51. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
52. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
53. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
54. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

55. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

56. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

57. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

58. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
59. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

60. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
61. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
62. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
63. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
64. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

65. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
66. Wulp  ·  Numenius arquata
67. Grutto  ·  Limosa limosa
68. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
69. Steenloper  ·  Arenaria interpres
70. Kanoet  ·  Calidris canutus
71. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
72. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
73. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
74. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
75. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
76. Witgat  ·  Tringa ochropus
77. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
78. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
79. Bosruiter  ·  Tringa glareola
80. Tureluur  ·  Tringa totanus
81. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
82. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
83. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

84. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
85. Stormmeeuw  ·  Larus canus
86. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
87. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
88. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
89. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
90. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
91. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
92. Visdief  ·  Sterna hirundo
93. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

94. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

95. Wespendief  ·  Pernis apivorus
96. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
97. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
98. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
99. Sperwer  ·  Accipiter nisus
100. Havik  ·  Accipiter gentilis
101. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
102. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
103. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

104. Steenuil  ·  Athene vidalii
105. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

106. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

107. Groene Specht  ·  Picus viridis
108. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
109. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
110. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
111. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

112. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
113. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
114. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
115. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

116. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

117. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
118. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

119. Ekster  ·  Pica pica
120. Gaai  ·  Garrulus glandarius
121. Kauw  ·  Corvus monedula
122. Roek  ·  Corvus frugilegus
123. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
124. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

125. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

126. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
127. Koolmees  ·  Parus major
128. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
129. Matkop  ·  Poecile montanus

leeuweriken  ·  Alaudidae

130. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
131. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

132. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
133. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
134. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

135. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

136. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

137. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
138. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

139. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
140. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
141. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
142. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

143. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
144. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

145. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
146. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
147. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
148. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
149. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

150. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

151. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

152. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

153. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

154. Merel  ·  Turdus merula
155. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
156. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
157. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
158. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

159. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
160. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
161. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
162. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
163. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
164. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
165. Paapje  ·  Saxicola rubetra
166. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
167. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

168. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

169. Huismus  ·  Passer domesticus
170. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

171. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
172. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
173. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
174. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
175. Boompieper  ·  Anthus trivialis
176. Graspieper  ·  Anthus pratensis
177. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

178. Vink  ·  Fringilla coelebs
179. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
180. Groenling  ·  Chloris chloris
181. Kneu  ·  Linaria cannabina
182. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
183. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
184. Putter  ·  Carduelis carduelis
185. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

186. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
187. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thijs Plessen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grote Pieper449
Roodpootvalk451
Slangenarend452
Grote Barmsijs454
Zwarte Ooievaar459
Kleine Barmsijs461
Kwartel464
Ruigpootbuizerd466
Grote Zee-eend467
IJsduiker467
Koereiger467
Porseleinhoen467
Grote Karekiet468
Nachtzwaluw468
Bokje469
Pontische Meeuw469
Geelpootmeeuw470
Grauwe Klauwier470
Klapekster470
Kleine Bonte Specht470

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Eider476
Zwartkopmeeuw476
Jan-van-gent475
Middelste Zaagbek475
Baardman474
Oeverpieper474
Vuurgoudhaan474
Appelvink473
Keep473
Nachtegaal472
Paarse Strandloper472
Ransuil472
Dwergmeeuw471
Glanskop471
Morinelplevier471
Roodkeelduiker471
Smelleken471
Zwarte Mees471
Beflijster470
Dwergstern470

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thijs Plessen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0