Ranking van Demi Timmer
162 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Eider  ·  Somateria mollissima
11. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
12. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
13. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
14. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
15. Tafeleend  ·  Aythya ferina
16. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
17. Slobeend  ·  Spatula clypeata
18. Krakeend  ·  Mareca strepera
19. Smient  ·  Mareca penelope
20. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
21. Pijlstaart  ·  Anas acuta
22. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

23. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

24. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
25. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

26. Holenduif  ·  Columba oenas
27. Houtduif  ·  Columba palumbus
28. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

29. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

30. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

31. Waterral  ·  Rallus aquaticus
32. Kwartelkoning  ·  Crex crex
33. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
34. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

35. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

36. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
37. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
38. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

39. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
40. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

41. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

42. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

43. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

44. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
45. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
46. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
47. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
48. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

49. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
50. Wulp  ·  Numenius arquata
51. Grutto  ·  Limosa limosa
52. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
53. Steenloper  ·  Arenaria interpres
54. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
55. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
56. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
57. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
58. Witgat  ·  Tringa ochropus
59. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
60. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
61. Tureluur  ·  Tringa totanus
62. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

63. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
64. Stormmeeuw  ·  Larus canus
65. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
66. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
67. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
68. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
69. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
70. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
71. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
72. Visdief  ·  Sterna hirundo
73. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

74. Wespendief  ·  Pernis apivorus
75. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
76. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
77. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
78. Sperwer  ·  Accipiter nisus
79. Havik  ·  Accipiter gentilis
80. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
81. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
82. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
83. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

84. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

85. Ransuil  ·  Asio otus
86. Velduil  ·  Asio flammeus
87. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

88. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

89. Groene Specht  ·  Picus viridis
90. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

91. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
92. Smelleken  ·  Falco columbarius
93. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
94. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

95. Ekster  ·  Pica pica
96. Gaai  ·  Garrulus glandarius
97. Kauw  ·  Corvus monedula
98. Roek  ·  Corvus frugilegus
99. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
100. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

101. Goudhaan  ·  Regulus regulus
102. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

103. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

104. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
105. Koolmees  ·  Parus major
106. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
107. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

108. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

109. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
110. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

111. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
112. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
113. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

114. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

115. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
116. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

117. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
118. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
119. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
120. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

121. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
122. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
123. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
124. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

125. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

126. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

127. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

128. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

129. Merel  ·  Turdus merula
130. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
131. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
132. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

133. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
134. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
135. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
136. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
137. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
138. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
139. Paapje  ·  Saxicola rubetra
140. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
141. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

142. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

143. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

144. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
145. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
146. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
147. Boompieper  ·  Anthus trivialis
148. Graspieper  ·  Anthus pratensis
149. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
150. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

151. Vink  ·  Fringilla coelebs
152. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
153. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
154. Groenling  ·  Chloris chloris
155. Kneu  ·  Linaria cannabina
156. Frater  ·  Linaria flavirostris
157. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
158. Putter  ·  Carduelis carduelis
159. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

160. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
161. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
162. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Demi Timmer met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Demi Timmer wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kwartelkoning495
Buidelmees499
Lachstern502
Grauwe Kiekendief515
Grote Barmsijs516
Kwartel516
Frater520
Rouwkwikstaart520
Ruigpootbuizerd520
Kleine Rietgans524
Strandleeuwerik526
Dwergstern527
Velduil527
Noordse Stern528
Bosrietzanger529
Pontische Meeuw529
Smelleken529
Sneeuwgors529
Toendrarietgans529
Waterpieper529

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Demi Timmer niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Drieteenstrandloper538
Wilde Zwaan537
Zomertaling536
Zwarte Specht536
Geoorde Fuut535
Grote Stern535
Krooneend535
Purperreiger535
Zwartkopmeeuw535
Boomleeuwerik534
Houtsnip534
Middelste Zaagbek534
Paarse Strandloper534
Ringmus534
Roerdomp534
Snor534
Steltkluut534
Bosruiter533
Casarca533
Glanskop533

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Demi Timmer per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0