Ranking van Rob Wurster
1 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Rob Wurster met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Rob Wurster wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Knobbelzwaan451

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Rob Wurster niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Blauwe Reiger451
Buizerd451
Gierzwaluw451
Houtduif451
Kluut451
Kokmeeuw451
Lepelaar451
Meerkoet451
Ooievaar451
Wilde Eend451
Zilvermeeuw451
Aalscholver450
Bergeend450
Boerenzwaluw450
Bruine Kiekendief450
Ekster450
Fuut450
Grauwe Gans450
Grote Zilverreiger450
Grutto450

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Rob Wurster per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0