Ranking van Bart-Jan Arkies
163 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Eider  ·  Somateria mollissima
10. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
11. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
12. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
13. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
14. Tafeleend  ·  Aythya ferina
15. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
16. Topper  ·  Aythya marila
17. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
18. Slobeend  ·  Spatula clypeata
19. Krakeend  ·  Mareca strepera
20. Smient  ·  Mareca penelope
21. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
22. Pijlstaart  ·  Anas acuta
23. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

24. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

25. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

26. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
27. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
28. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

29. Holenduif  ·  Columba oenas
30. Houtduif  ·  Columba palumbus
31. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

32. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

33. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

34. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

35. Waterral  ·  Rallus aquaticus
36. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
37. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
38. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

39. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

40. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

41. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
42. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
43. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

44. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

45. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
46. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

47. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

48. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
49. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

50. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
51. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
52. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
53. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
54. Kievit  ·  Vanellus vanellus
55. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

56. Wulp  ·  Numenius arquata
57. Grutto  ·  Limosa limosa
58. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
59. Steenloper  ·  Arenaria interpres
60. Kanoet  ·  Calidris canutus
61. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
62. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
63. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
64. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
65. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
66. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
67. Witgat  ·  Tringa ochropus
68. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
69. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
70. Tureluur  ·  Tringa totanus
71. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

72. Alk  ·  Alca torda
73. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

74. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
75. Stormmeeuw  ·  Larus canus
76. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
77. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
78. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
79. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
80. Visdief  ·  Sterna hirundo
81. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
82. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

83. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

84. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
85. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
86. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
87. Sperwer  ·  Accipiter nisus
88. Havik  ·  Accipiter gentilis
89. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
90. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
91. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

92. Kerkuil  ·  Tyto alba

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

93. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

94. Groene Specht  ·  Picus viridis
95. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
96. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

97. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

98. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
99. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 18-08-2019

kraaien  ·  Corvidae

100. Ekster  ·  Pica pica
101. Gaai  ·  Garrulus glandarius
102. Kauw  ·  Corvus monedula
103. Roek  ·  Corvus frugilegus
104. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
105. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
106. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

107. Goudhaan  ·  Regulus regulus
108. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

109. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
110. Koolmees  ·  Parus major
111. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
112. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

113. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

114. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

115. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
116. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
117. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

118. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

119. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
120. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

121. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
122. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

123. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
124. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

125. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

126. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

127. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

128. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

129. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

130. Merel  ·  Turdus merula
131. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
132. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
133. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
134. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

135. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
136. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
137. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
138. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
139. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
140. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
141. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
142. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

143. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

144. Huismus  ·  Passer domesticus
145. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

146. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
147. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
148. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
149. Boompieper  ·  Anthus trivialis
150. Graspieper  ·  Anthus pratensis
151. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

152. Keep  ·  Fringilla montifringilla
153. Vink  ·  Fringilla coelebs
154. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
155. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
156. Groenling  ·  Chloris chloris
157. Kneu  ·  Linaria cannabina
158. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
159. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
160. Putter  ·  Carduelis carduelis
161. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

162. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
163. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 22-10-2022

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Bart-Jan Arkies met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Bart-Jan Arkies wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Geelbrauwgors339
Turkestaanse Klauwier419
Kleinst Waterhoen494
Grote Kruisbek509
Kleine Barmsijs522
Grauwe Kiekendief526
Strandplevier526
Rosse Franjepoot527
Nachtzwaluw531
Kuifaalscholver533
Grote Zee-eend534
Noordse Stern534
Bonte Kraai535
Alk536
Zeekoet536
Flamingo537
Krombekstrandloper537
Roodhalsfuut537
Topper537
Waterpieper537

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Bart-Jan Arkies niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bosuil545
Brilduiker545
Krooneend545
Roerdomp545
Geoorde Fuut544
Grasmus544
Kleine Karekiet544
Purperreiger544
Zwartkopmeeuw544
Boomleeuwerik543
Grauwe Vliegenvanger543
Oeverpieper543
Paarse Strandloper543
Regenwulp543
Slechtvalk543
Cetti's Zanger542
Kuifmees542
Middelste Zaagbek542
Nonnetje542
Ransuil542

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Bart-Jan Arkies per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0

20191
20221