Nederlandse lijst - Grijze Gors
Emberiza cia  ·  Rock Bunting

Hieronder staat de lijst met 1 vogelaar die Grijze Gors in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Grijze Gors is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Rommert Cazemier (43) 416 2004

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Vogelaars die Grijze Gors niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Nick van der Ham495
Gerard Steinhaus494
Enno Ebels493
Jan van der Laan493
Ted Hoogendoorn493
Dick Groenendijk493
Aart Vink493
Arnoud B van den Berg492
Bart Brieffies491
Ronald de Lange490
Roland van der Vliet489
Co van der Wardt489
Max Berlijn488
Sander Lagerveld488
Sander van de Water488
Martin Olthoff488
Robert Keizer488
Ferry Ossendorp488
Marc Plomp488
Ben Gaxiola488