Nederlandse lijst - Geelsnavelwouw
Milvus aegyptius  ·  Yellow-billed Kite

Hieronder staat de lijst met 3 vogelaars die Geelsnavelwouw in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Geelsnavelwouw is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

Deze soort moet nog door de CDNA beoordeeld worden, of is wel aanvaard, maar nog niet gepubliceerd.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Martin Olthoff (56) 483 2021
2. Rob Bekebrede (62) 476 2021
3. Folkert Jan Hoogstra (34) 451 2021

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3

Vogelaars die Geelsnavelwouw niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Nick van der Ham490
Enno Ebels489
Gerard Steinhaus489
Aart Vink489
Ted Hoogendoorn488
Arnoud B van den Berg488
Dick Groenendijk488
Jan van der Laan487
Ronald de Lange485
Bart Brieffies484
Roland van der Vliet484
Co van der Wardt483
Marc Plomp483
Sander van de Water483
Max Berlijn483
Erik Ernens482
Ben Gaxiola482
Ferry Ossendorp482
Robert Keizer482
Teus Luijendijk482