Ranking van Andy Hall
147 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Eider  ·  Somateria mollissima
9. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
10. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
11. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
12. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
13. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
14. Krooneend  ·  Netta rufina
15. Tafeleend  ·  Aythya ferina
16. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
17. Topper  ·  Aythya marila
18. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
19. Slobeend  ·  Spatula clypeata
20. Krakeend  ·  Mareca strepera
21. Smient  ·  Mareca penelope
22. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
23. Pijlstaart  ·  Anas acuta
24. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

25. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

26. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
27. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
28. Fuut  ·  Podiceps cristatus
29. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
30. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

31. Holenduif  ·  Columba oenas
32. Houtduif  ·  Columba palumbus
33. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
34. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

35. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

36. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

37. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

38. Waterral  ·  Rallus aquaticus
39. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
40. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
41. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

42. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

43. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

44. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

45. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
46. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
47. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

48. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

49. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
50. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
51. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
52. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
53. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

54. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

55. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

56. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
57. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

58. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

59. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
60. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

61. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
62. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
63. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
64. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
65. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
66. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

67. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
68. Wulp  ·  Numenius arquata
69. Grutto  ·  Limosa limosa
70. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
71. Steenloper  ·  Arenaria interpres
72. Kanoet  ·  Calidris canutus
73. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
74. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
75. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
76. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
77. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
78. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
79. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
80. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
81. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
82. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
83. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
84. Witgat  ·  Tringa ochropus
85. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
86. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
87. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 07-05-2016
88. Bosruiter  ·  Tringa glareola
89. Tureluur  ·  Tringa totanus
90. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
91. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola

alken  ·  Alcidae

92. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
93. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
94. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

95. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
96. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
97. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
98. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

99. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
100. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
101. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
102. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
103. Stormmeeuw  ·  Larus canus
104. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
105. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
106. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
107. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
108. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
109. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
110. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
111. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
112. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
113. Visdief  ·  Sterna hirundo
114. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
115. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

116. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

117. Wespendief  ·  Pernis apivorus
118. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
119. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
120. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
121. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
122. Sperwer  ·  Accipiter nisus
123. Havik  ·  Accipiter gentilis
124. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
125. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
126. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
127. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
128. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

129. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

130. Velduil  ·  Asio flammeus
131. Bosuil  ·  Strix aluco
132. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

133. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

134. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

135. Draaihals  ·  Jynx torquilla
136. Groene Specht  ·  Picus viridis
137. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
138. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
139. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
140. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

141. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
142. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
143. Smelleken  ·  Falco columbarius
144. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
145. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

146. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

147. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Andy Hall met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Andy Hall wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Papegaaiduiker421
Kleinste Jager468
Noordse Stormvogel468
Vaal Stormvogeltje473
Noordse Pijlstormvogel475
Kleine Geelpootruiter478
Blonde Ruiter479
Grauwe Pijlstormvogel486
Middelste Jager491
Grote Jager511
Steppekiekendief514
Witvleugelstern516
Zwarte Zeekoet517
Roodpootvalk519
Zwarte Wouw520
Oehoe523
Hop524
Kwartel524
Porseleinhoen524
Grauwe Kiekendief525

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Andy Hall niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Boerenzwaluw548
Ekster548
Kauw548
Koolmees548
Merel548
Putter548
Spreeuw548
Gaai547
Gele Kwikstaart547
Graspieper547
Heggenmus547
Huismus547
Rietgors547
Roodborsttapuit547
Vink547
Witte Kwikstaart547
Zanglijster547
Zwarte Kraai547
Boomklever546
Huiszwaluw546

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Andy Hall per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0

20161