Nieuws

Handhaving van de Dutch Birding gedragsregels

12 november 2016  ·  Remco Hofland

Enkele jaren geleden heeft Dutch Birding een aantal gedragsregels voor twitchers opgesteld en gepubliceerd. Het bestuur onderkende dat twitchen een steeds massalere hobby werd (en nog steeds wordt), zodat het nuttig leek de amorfe massa twitchers (slechts deels begunstiger van Dutch Birding) te voorzien van een aantal handzame regels die weinig meer doen dan appelleren aan het gezond verstand van de hedendaagse vogelaar. Ieder van ons heeft immers wel 'ns meegemaakt, of kan zich op z'n minst voorstellen, hoe het is als men na enkele uren rijden aankomt op de plek van een zeldzaamheid, om daar te vernemen dat de vogel is kwijtgeraakt door de onoverzichtelijkheid van de mensenmassa.


Wat het bestuur ook onderkent, is dat vogels kijken in het algemeen populairder wordt, alsook vogelfotografie, en dat, hoewel slechts een kleine minderheid begunstiger is van Dutch Birding, door onder meer de media Dutch Birding met name wordt gezien als de 'club' die aanspreekbaar is als zaken misgaan. 


De populariteit van vogels kijken heeft als neveneffect dat organisaties, gebiedsbeheerders en individuen tegenwoordig iets anders tegen het fenomeen twitchen aankijken. Het bestuur heeft althans de indruk dat de laatste jaren het eenvoudiger is om excursies te regelen naar zeldzaamheden in gebieden waar men vroeger als het ware de voet niet tussen de deur kreeg. Een goed voorbeeld van zo'n geslaagde excursie is die naar de Alpenheggemus in het Haagse Waterleidingduinen / Dunea gebied op 5 april 2016. Ook het feit dat vele honderden vogelaars in het weekend van 16 en 17 januari 2016 toegang kregen tot een woonkamer in Hoogwoud voor het zien van een Roodkeelnachtegaal in de achtertuin, heeft bij vogelaars, bewoner, omwonenden, media en publieke opinie een bepaald gunstige indruk achtergelaten van onze hobby.


Een zelfde succesverhaal had de excursie naar de Veldrietzanger in het verboden deel van het Zwanenwater kunnen zijn op zondag 6 november 2016. De vogel kon, ondanks een tweetal vangsten kort achter elkaar, door Dutch Birders met een vergunning voor het gebied echter helaas niet in het veld worden teruggevonden. Was dat wel zo geweest, dan had de flagrante schending van een tweetal Dutch Birding coryfeeën van niet alleen de gedragsregels maar ook het middels een Dutch Bird Alert, én ter plekke middels sms-contact gecommuniceerde gebiedsverbod, de mogelijkheid van een excursie mogelijk doorkruist. Deze personen hebben met hun handelwijze willens en wetens de kansen van potentieel honderden twitchers op een geslaagde excursie in de waagschaal gesteld. En, erger nog, heeft de door het bestuur en Dutch Birding zorgvuldig opgebouwde goodwill ogenschijnlijk de nek omgedraaid.


Het bestuur is unaniem in zijn oordeel dat op deze schending een sanctie dient te staan. Beide betrokkenen zijn op de hoogte gesteld van het feit dat zij de komende twee maanden geen Dutch Bird Alerts ontvangen. Herhaling van dergelijk gedrag, waarmee potentieel honderden collega-vogelaars worden gedupeerd, resulteert in verwijdering van de Ranking van Dutch Birding.


De Dutch Birding gedragsregels zijn HIER te vinden.


Namens het bestuur,


Remco Hofland
Voorzitter