Nieuws

Taigaklapekster --> Homeyers Klapekster

17 september 2011  ·  Arnoud B. van den Berg

In oude vogelnaamlijsten staat voor de ondersoort Lanius excubitor homeyeri de Nederlandse naam Homeyers Klapekster. Deze soort staat niet vermeld in de Dutch Birding-namenlijst omdat er geen kans is dat het ooit een soort wordt (het is zelfs de vraag of het een 'taxon' is vanwege het mogelijk ontbreken van diagnostische kenmerken). De naam Taigaklapekster is een slechte keuze voor een soort die niet voorkomt in de taigazone, maar ten zuiden daarvan (van midden Europa en Oekraïne tot Zuidoost-Rusland). In de taigazone komen weer andere klapekstertaxa voor (Klapekster (L e excubitor) en Noordelijke Klapekster (Lanius borealis sibiricus). Daarom is de naam van deze ondersoort aangepast.

Voor app bezitters betekent deze wijziging dat zij de cache van de applicatie even moeten legen: Instellingen > Cache legen. Dan zal de volgende keer dat ze een waarneming willen doorgeven een up-to-date soortenbestand worden ingelezen.