Nieuws

IJskast - kille besluitvorming

1 september 2014  ·  Leo Heemskerk

Teltechnisch kunnen nieuwe soorten voor Nederland geteld worden op de Ranking Nederlandse vogelaars zolang het CDNA de aanvaard heeft of de nieuwe gevallen in roulatie zijn. Na aanvaarding van het geval staat de soort definitief op de lijst. Indien de soort afgewezen wordt hoort deze niet meer op de Ranking Nederlandse vogelaars te staan. De controle hierop is niet automatisch. Graag verzoek aan ieder zijn eigen lijst regelmatig kritisch te bekijken.

Soorten die herrouleren mogen pas geteld wanneer als de soort aanvaard is.

Recent werkt het CDNA met een nieuwe categorie ijskast. Hierover zal het CDNA zelf communiceren in een update van het CDNA handboek. Het komt er op neer dat voor sommige taxa besloten kan worden om een geval in de 'ijskast' te plaatsen. Er zal dan worden gewacht met beoordelen tot meer kennis is vergaard over de herkenning van dit taxon. Deze gevallen mogen officieel niet geteld worden.

Zie voor het overzicht van ijskast gevallen:
dutchavifauna.nl/records/12

Hierdoor is recentelijk de Stejnegers Roodborsttapuit niet meer in de Ranking Nederlandse vogelaars opgenomen. De verwachting is dat deze spoedig weer zal gaan rouleren. Na aanvaarding komt deze weer op de Ranking Nederlandse vogelaars te staan.