Nieuws

Recente wijzigingen CSNA

13 januari 2014  ·  Leo Heemskerk, Wietze Janse, Jeroen van Vianen

Recentelijk heeft de CSNA enkele besluiten genomen die invloed hebben op de Nederlandse Lijst. In Dutch Birding volume 36 (2014) no 1 zal dit verder worden toegelicht.

Telbaar voor de ranking wordt:

Siberische Tjiftjaf / Siberian Chiffchaff Phylloscopus tristis

Als 'progressief' telbaar:

Humes Braamsluiper / Hume's Whitethroat Sylvia althaea halimodendri/blythi

Tevens zijn de volgende twee aanvullende besluiten die betrekking hebben op de Ranking Nederlandse vogelaars genomen:

  • De split van de Baardgrasmussen op de ranking pas in te laten gaan als de CDNA klaar is met de herroulatie van de Baardgrasmussen. Hierna zijn de volgende soorten telbaar:
    • Westelijke Baardgrasmus / Western Subalpine Warbler Sylvia inornata
    • Balkanbaardgrasmus / Eastern Subalpine Warbler Sylvia cantillans
  • Geen soortgroepen meer op de Ranking Nederlandse vogelaars te tellen. Alle ingevoerde soortgroepen (specjes) worden verwijderd nadat de Baardgrasmussen uitgerouleerd zijn.